Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk foderoptimering 2008 Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk foderoptimering 2008 Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk foderoptimering 2008 Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar

2 Kort om NorFor Plan Nytt system för foderstatsplanering och optimering Utvecklat från vårt nuvarande fodervärderingssystem Beskriver fodrets nedbrytning och omsättning i kon Beräkning av foderintag Strukturvärdering

3 Varför är NorFor Plan bra ? Mer som kon och fodret fungerar; – ökad lönsamhet – bättre hälsa och fertilitet – minskad miljöbelastning Optimering av foderstater – biologi – ekonomi

4 Gårdsexempel Amalienlund 292 ha åker Växtodling 2007: 70 ha vall, 113 ha spannmål,46 ha oljeväxter, 14 ha betor + träda Mjölkproduktion 2007: 140 kor (150 platser) + rekrytering 9240 kg mjölk - 4,4% f - 3,4% p → 9624 kg ECM SLB och SRB Varm lösdrift, blandfoder

5 Fett och proteinbetalning i Skånemejerier Bashalter: 4,0% fett 3,4% Protein Fett: +/-2,2 öre per 0,1% Protein: +2,8 öre per 0,1% >3,4% -4,0 öre per 0,1% <3,4% (på den aktuella gården ger kvalitets- och kvantitetsbonus m.m. ytterligare ca 14 öre över baspriset för dec. 2007 på årsbasis på 327 öre/kg mjölk)

6 Använda optimeringsinställningar Min Max FVL (7,8-9,8) 7,1 9,8 Fettsyror, g/kg ts (20-45) 0 40 Energibalans, % 99,5 100,5 PBV, g/kg ts (15-40) 5 30 Vombel., g/g NDF 0,45 Tuggningstid, min/kg ts 32 AAT-balans, % 95,0 103,0 Råprotein, g/ kg ts 190 Stärkelse, g/kg ts 210 Foderstatskontroller dito + NDF

7 Använda fodermedel Ens. 1:a sk: 10,3 MJ 89 g rp 470 g NDF Ens. 3:a sk: 11,0 MJ 157g rp 450 g NDF Ens. Hög kv.: 11,4 MJ 156 g rp 449 g NDF Majsensilage: 11,3 MJ 79 g rp 360 g NDF 305 g stärkelse, 110 öre/kg ts Unik 32, 267 öre/kg Unik 52, 254 öre/kg Halm, 50 öre/ kg Sojamjöl 330 öre/kg

8 Antagna prisförändringar HP-Massa 100 öre/kg ts → 120 öre kg ts Korn, Vete 180 → 140 öre/ kg Produktionskostnad vall 105 → 145 öre/kg ts

9 Ta vara på gamla erfarenheter! I samtliga alternativ ligger råprotein och NDF på nivåer som kändes acceptabla i AAT/PBV- systemet Ingen optimering på mineraler för att undvika att mineralkraven styr fodermedelsvalet Mineraler går i praktiken att justera i efterhand

10 Unik 32; 30,4 kg ECM (4,4-3,5) - Mjölkpris: 353 öre (halter + 11,6) Fodermedel45 kg ECM 42,6 kg mjölk 35 kg ECM 33,1 kg mjölk 25 kg ECM 23,7 kg mjölk Ens 1 6,5 Ens 3 3,0 Halm 0,7 2,0 HP-Massa 2,522 Korn 8,57,03,0 Unik 32 7,35,43,4 Soja 000 Foderkostnad kr/dag 46,237,028,8 Mjölk-foder kr/dag 104,279,854,9

11 Unik 52, soja 30,4 kg ECM (4,0-3,4) - Mjölkpris: 341 öre (halter +/0) Fodermedel45 kg mjölk35 kg mjölk25 kg mjölk Ens 1 6,0 Ens 3 3,0 Halm 0,5 2,2 HP-Massa 4,0 2,5 Korn 7,04,02,0 Unik 52 7,15,13,0 Soja 0,90,60,8 Foderkostnad kr/dag 46,836,628,2 Mjölk-foder kr/dag 106,782,857,1

12 På besättningsnivå: Ø 28,8 kg mjölk 4,4% f 3,5% p med Unik 32: 68,7 kr i mjölk-foder/ ko och dag Ø 30,4 kg mjölk 4,0% f 3,4% p med Unik 52 + soja: 72,0 kr i mjölk-foder/ ko och dag

13 Lite olika scenarier Fullfodermix för 36 kg mjölk 4,0% fett 3,4% protein Mjölkpris 341 öre/kg

14 Majs + nuvarande priser Ens 16,0 (begränsad) Ens 33,0 (begränsad) Halm0,0 (OBS! Fys. struktur) HP-Massa 2,4 Majsensilage3,0 Korn3,4 Vete0,0 Unik 320,0 Unik 523,5 Soja1,4 Foderkostnad kr/dag35,34 Mjölk-foder kr/dag87,42

15 Majs + nuvarande priser + högkv.vall Ens hög kv. 10,0 Halm 0,5 HP-Massa 0,0 Majsensilage 5,0 Korn 1,4 Vete 0,0 Unik 32 0,0 Unik 52 6,7 Soja 0,0 Foderkostnad kr/dag35,76 Mjölk-foder kr/dag87,00 OBS! Ev. brist på ess. aminosyror

16 Majs + HP 120 öre/kg ts Ens 13,0 (begränsad) Ens 35,0 (begränsad) Halm0,3 HP-Massa 1,9 Majsensilage3,0 Korn4,6 Vete0,0 Unik 320,0 Unik 525,1 Soja0,6 Foderkostnad kr/dag36,5 Mjölk-foder kr/dag86,2

17 Majs – ingen HP Ens 13,0 (begränsad) Ens 35,0 (begränsad) Halm0,5 HP-Massa 0,0 Majsensilage5,0 (begränsad) Korn0,0 Vete3,1 Unik 320,0 Unik 524,1 Soja1,7 (intvingad p.g.a. rp och aminosyror) Foderkostnad kr/dag36,6 Mjölk-foder kr/dag86,2

18 Vall + 40 öre Ens 15,0 (begränsad) Ens 35,0 (begränsad) Halm0,5 HP-Massa 1,1 Majsensilage5,0 (begränsad) Korn1,47 Vete0,0 Unik 320,0 Unik 523,8 Soja1,6 (intvingad p.g.a. rp och aminosyror) Foderkostnad kr/dag38,8 Mjölk-foder kr/dag84,0

19 Vall + 40 öre, spm -40 öre Ens 13,0 (begränsad) Ens 31,8 (begränsad) Halm0,5 HP-Massa 2,2 Majsensilage5,0 (begränsad) Korn4,4 Vete0,0 Unik 320,0 Unik 525,6 Soja0,9 Foderkostnad kr/dag38,3 Mjölk-foder kr/dag84,5


Ladda ner ppt "Ekonomisk foderoptimering 2008 Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar."

Liknande presentationer


Google-annonser