Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För vävnad med hög specifik ledningsförmåga t ex muskulatur (med ledningsförmågan 0,2 S/m) Blir vid fält med dB/dt = 1 T/s de inducerade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För vävnad med hög specifik ledningsförmåga t ex muskulatur (med ledningsförmågan 0,2 S/m) Blir vid fält med dB/dt = 1 T/s de inducerade."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 För vävnad med hög specifik ledningsförmåga t ex muskulatur (med ledningsförmågan 0,2 S/m) Blir vid fält med dB/dt = 1 T/s de inducerade strömtätheterna i storleksordningen: • 10 mA/m2 i huvudet med 20 cm diameter • 15 mA/m2 i bålen med diametern 30 cm. De inducerade strömmarna bli tillräckligt höga för att stimulera exciterbara celler och vävnad, t ex perifera nerver.

13

14 Då en person rör sig i ett statiskt magnetfält av 100 ìT induceras i kroppen strömtätheter mellan 5 och 50  A/m2 (om man förutsätter 30 cm radie och att kroppens ledningsförmåga är 0,2 S/m). Blodet är ju elektriskt ledande (ca 0,5 S/m) och flödet i aortabågen inducerar i samma fält en strömtäthet på ca 40  A/m2 i kärlväggarna.

15

16 Under en 400 kV kraftledning kan den magnetiska flödestätheten av 50 Hz magnetfält uppgå till 10–30 ìT. I bostäder som ligger nära kraftledningen (10–30 m) orsakar denna 50 Hz magnetfält mellan 1–10  T. På ett avstånd av 100 m är bidraget från kraftledningen 0,01–0,2  T.

17

18

19

20 Det elektriska växelfältet från bildrepetitionsenheten kallas ofta för det bildfrekventa fältet. Typiska värden för monokroma skärmar är 4–7 V/m och för färgskärmar 13 V/m. Typiska värden på linjefrekventa fält är för monokroma skärmar 1–2 V/m och för färgskärmar 2–4 V/m men värden upp till 200 V/m har uppmätts. Elektriska fält vid BILDSKÄRMAR

21

22 I många organ i människokroppen förekommer helt naturligt strömtätheter i storleksordningen 1 mA/m2 i hjärtat och hjärnan kan strömtätheter upp till 10 mA/m2 förekomma. Detta motsvarar en magnetisk flödestäthet av ungefär 100  T vid 50 Hz.

23

24

25

26


Ladda ner ppt "För vävnad med hög specifik ledningsförmåga t ex muskulatur (med ledningsförmågan 0,2 S/m) Blir vid fält med dB/dt = 1 T/s de inducerade."

Liknande presentationer


Google-annonser