Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 3 2014-04-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 3 2014-04-01."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 3 2014-04-01

2 Svenska Intensivvårdsregistret2 Kapitel 3 Innehåll – 74 sidor med 61 färdiga diagram 3.Kapitel 3 06. MortalitetMortalitet 07. DiagnoserDiagnoser 08. Negativa händelser och komplikationerNegativa händelser och komplikationer 09. Avlidna på IVA 1 bild med länkAvlidna på IVA 6 st. (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från http://portal.icuregswe.org/r2013/http://portal.icuregswe.org/r2013/ 3 st. bilder förberedda för 180 dagars uppföljning

3 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret3 06 Dödlighet 06.01 Mortalitet, 30 dagar 06.02 Mortalitet, 90 dagar 06.03 Mortalitet 180 dagar (ej aktuell i version 2) 06.04 Mortalitet IVA 06.05 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram

4 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret4 06.01.01 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2013:

5 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret5 06.01.02 Mortalitet, 30 dagar min avd 2008-2013:

6 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret6 06.01.03 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2008-2013:

7 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret7 06.02.01 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2013:

8 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret8 06.02.02 Mortalitet, 90 dagar min avd 2008-2013:

9 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret9 06.02.03 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2008-2013:

10 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret10 06.03.01 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2013: Ej aktuell i version 2

11 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret11 06.03.02 Mortalitet, 180 dagar min avd 2008-2013: Ej aktuell i version 2

12 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret12 06.03.03 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2008-2013: Ej aktuell i version 2

13 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret13 06.04.01 Mortalitet, IVA alla avd 2013:

14 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret14 06.04.02 Mortalitet, IVA min avd 2008-2013:

15 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret15 06.04.03 Mortalitet, IVA alla avd 2008-2013:

16 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret16 06.05.01 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd 2008-2013:

17 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret17 06.05.02 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd 2008-2013:

18 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret18 07 Diagnoser 07.01 Nyckeldiagnoser 07.02 Viktiga diagnoser 07.03 Viktiga associerade el komplicerande diagnoser el tillstånd 07.04 Patientsäkerhetsdiagnoser 07.05 Övrigt diagnosval

19 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret19 07.01.01.01 Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2013:

20 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret20 07.01.01.02 Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

21 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret21 07.01.02.01 Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2013:

22 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret22 07.01.02.02 Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

23 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret23 07.01.03.01 ARDS (J80.9) förekomst per avd 2013:

24 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret24 07.01.03.02 ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

25 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret25 07.01.04.01 Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2013:

26 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret26 07.01.04.02 Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

27 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret27 07.02.01.01 Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) förekomst per avd 2013:

28 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret28 07.02.01.02 Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

29 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret29 07.02.02.01 Meningit, bakteriell, G00.9 förekomst per avd 2013:

30 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret30 07.02.02.02 Meningit, bakteriell, G00.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013:

31 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret31 07.02.03.01 Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 förekomst per avd 2013:

32 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret32 07.02.03.02 Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013:

33 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret33 07.02.04.01 Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 förekomst per avd 2013:

34 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret34 07.02.04.02 Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013:

35 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret35 07.02.05.01 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2013:

36 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret36 07.02.05.02 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

37 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret37 07.02.06.01 Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2013:

38 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret38 07.02.06.02 Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

39 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret39 07.02.07.01 Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2013:

40 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret40 07.02.07.02 Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

41 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret41 07.02.08.01 Multipelt trauma (T09.9) förekomst per avd 2013:

42 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret42 07.02.08.02 Multipelt trauma (T09.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

43 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret43 07.03.01.01 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2013:

44 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret44 07.03.01.02 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

45 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret45 07.03.02.01 Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) förekomst per avd 2013:

46 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret46 07.03.02.02 Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

47 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret47 07.03.03.01 Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2013:

48 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret48 07.03.03.02 Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

49 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret49 07.03.04.01 Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2013:

50 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret50 07.03.04.02 Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

51 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret51 07.03.05.01 Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2013:

52 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret52 07.03.06.01 Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2013:

53 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret53 07.03.06.02 Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

54 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret54 07.03.07.01 Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2013:

55 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret55 07.03.07.02 Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

56 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret56 07.03.08.01 Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2013:

57 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret57 07.03.08.02 Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

58 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret58 07.04.01.01 En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2013:

59 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret59 07.04.01.02 En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser mortalitet 30 dagar per avd 2013:

60 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret60 07.05.01.01 Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) förekomst per avd 2013:

61 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret61 07.05.01.02 Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

62 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret62 08 Negativa händelser och komplikationer 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040) 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061--SK-064) 08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080) 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101--SK-104)

63 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret63 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000)

64 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret64 SK-011: Den bakteriella multiresistensen var känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start SK-012: Den bakteriella multiresistensen var ej känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012)

65 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret65 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) SK-021: Verifierad VAP; SK-022: Misstänkt VAP

66 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret66 SK-031: Clostridium difficile enterocolit hos patienten känd vid vårdtillfällets start SK-032: Clostridium difficile enterocolit hos patienten ej känd vid vårdtillfällets start 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032)

67 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret67 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-004)

68 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret68 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050)

69 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret69 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064)

70 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret70 08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070)

71 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret71 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080)

72 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret72 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090)

73 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret73 SK-101: Patientens vårdtyngd för hög för vårdavdelningens aktuella resurser SK-102: Medicinsk indikation för intensivvård, som ej har med föregående vårdtillfälle att göra SK-103: Medicinsk indikation för intensivvård, som har med föregående vårdtillfälle att göra SK-104: Annan orsak 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104)

74 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret74 09 Avlidna på IVA 09.01 Hämta rikets el Din Egen avdelnings årssammanställning http://avlidna.icuregswe.org


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 3 2014-04-01."

Liknande presentationer


Google-annonser