Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 3 2014-04-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 3 2014-04-01."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel

2 Svenska Intensivvårdsregistret2 Kapitel 3 Innehåll – 74 sidor med 61 färdiga diagram 3.Kapitel MortalitetMortalitet 07. DiagnoserDiagnoser 08. Negativa händelser och komplikationerNegativa händelser och komplikationer 09. Avlidna på IVA 1 bild med länkAvlidna på IVA 6 st. (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från 3 st. bilder förberedda för 180 dagars uppföljning

3 Svenska Intensivvårdsregistret3 06 Dödlighet Mortalitet, 30 dagar Mortalitet, 90 dagar Mortalitet 180 dagar (ej aktuell i version 2) Mortalitet IVA Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram

4 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar alla avd 2013:

5 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar min avd :

6 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar alla avd :

7 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar alla avd 2013:

8 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar min avd :

9 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar alla avd :

10 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar alla avd 2013: Ej aktuell i version 2

11 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar min avd : Ej aktuell i version 2

12 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar alla avd : Ej aktuell i version 2

13 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA alla avd 2013:

14 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA min avd :

15 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA alla avd :

16 Svenska Intensivvårdsregistret Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd :

17 Svenska Intensivvårdsregistret Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd :

18 Svenska Intensivvårdsregistret18 07 Diagnoser Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el komplicerande diagnoser el tillstånd Patientsäkerhetsdiagnoser Övrigt diagnosval

19 Svenska Intensivvårdsregistret Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2013:

20 Svenska Intensivvårdsregistret Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

21 Svenska Intensivvårdsregistret Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2013:

22 Svenska Intensivvårdsregistret Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

23 Svenska Intensivvårdsregistret ARDS (J80.9) förekomst per avd 2013:

24 Svenska Intensivvårdsregistret ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

25 Svenska Intensivvårdsregistret Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2013:

26 Svenska Intensivvårdsregistret Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

27 Svenska Intensivvårdsregistret Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) förekomst per avd 2013:

28 Svenska Intensivvårdsregistret Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

29 Svenska Intensivvårdsregistret Meningit, bakteriell, G00.9 förekomst per avd 2013:

30 Svenska Intensivvårdsregistret Meningit, bakteriell, G00.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013:

31 Svenska Intensivvårdsregistret Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 förekomst per avd 2013:

32 Svenska Intensivvårdsregistret Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013:

33 Svenska Intensivvårdsregistret Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 förekomst per avd 2013:

34 Svenska Intensivvårdsregistret Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013:

35 Svenska Intensivvårdsregistret Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2013:

36 Svenska Intensivvårdsregistret Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

37 Svenska Intensivvårdsregistret Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2013:

38 Svenska Intensivvårdsregistret Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

39 Svenska Intensivvårdsregistret Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2013:

40 Svenska Intensivvårdsregistret Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

41 Svenska Intensivvårdsregistret Multipelt trauma (T09.9) förekomst per avd 2013:

42 Svenska Intensivvårdsregistret Multipelt trauma (T09.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

43 Svenska Intensivvårdsregistret Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2013:

44 Svenska Intensivvårdsregistret Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

45 Svenska Intensivvårdsregistret Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) förekomst per avd 2013:

46 Svenska Intensivvårdsregistret Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

47 Svenska Intensivvårdsregistret Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2013:

48 Svenska Intensivvårdsregistret Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

49 Svenska Intensivvårdsregistret Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2013:

50 Svenska Intensivvårdsregistret Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

51 Svenska Intensivvårdsregistret Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2013:

52 Svenska Intensivvårdsregistret Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2013:

53 Svenska Intensivvårdsregistret Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

54 Svenska Intensivvårdsregistret Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2013:

55 Svenska Intensivvårdsregistret Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

56 Svenska Intensivvårdsregistret Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2013:

57 Svenska Intensivvårdsregistret Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

58 Svenska Intensivvårdsregistret En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2013:

59 Svenska Intensivvårdsregistret En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser mortalitet 30 dagar per avd 2013:

60 Svenska Intensivvårdsregistret Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) förekomst per avd 2013:

61 Svenska Intensivvårdsregistret Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:

62 Svenska Intensivvårdsregistret62 08 Negativa händelser och komplikationer Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040) Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061--SK-064) Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Nattlig utskrivning (SK-080) Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101--SK-104)

63 Svenska Intensivvårdsregistret Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000)

64 Svenska Intensivvårdsregistret64 SK-011: Den bakteriella multiresistensen var känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start SK-012: Den bakteriella multiresistensen var ej känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012)

65 Svenska Intensivvårdsregistret Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) SK-021: Verifierad VAP; SK-022: Misstänkt VAP

66 Svenska Intensivvårdsregistret66 SK-031: Clostridium difficile enterocolit hos patienten känd vid vårdtillfällets start SK-032: Clostridium difficile enterocolit hos patienten ej känd vid vårdtillfällets start Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032)

67 Svenska Intensivvårdsregistret Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-004)

68 Svenska Intensivvårdsregistret Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050)

69 Svenska Intensivvårdsregistret Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064)

70 Svenska Intensivvårdsregistret Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070)

71 Svenska Intensivvårdsregistret Nattlig utskrivning (SK-080)

72 Svenska Intensivvårdsregistret Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090)

73 Svenska Intensivvårdsregistret73 SK-101: Patientens vårdtyngd för hög för vårdavdelningens aktuella resurser SK-102: Medicinsk indikation för intensivvård, som ej har med föregående vårdtillfälle att göra SK-103: Medicinsk indikation för intensivvård, som har med föregående vårdtillfälle att göra SK-104: Annan orsak Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104)

74 Svenska Intensivvårdsregistret74 09 Avlidna på IVA Hämta rikets el Din Egen avdelnings årssammanställning


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 3 2014-04-01."

Liknande presentationer


Google-annonser