Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2013 bildarkiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2013 bildarkiv"— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2013 bildarkiv
Version 2 – Kapitel 3

2 Kapitel 3 Innehåll – 74 sidor med 61 färdiga diagram
06. Mortalitet 07. Diagnoser 08. Negativa händelser och komplikationer 09. Avlidna på IVA 1 bild med länk 6 st. (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från 3 st. bilder förberedda för 180 dagars uppföljning Svenska Intensivvårdsregistret

3 Svenska Intensivvårdsregistret
06 Dödlighet 06.01 Mortalitet, 30 dagar 06.02 Mortalitet, 90 dagar 06.03 Mortalitet 180 dagar (ej aktuell i version 2) 06.04 Mortalitet IVA 06.05 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram Svenska Intensivvårdsregistret

4 06.01.01 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

5 06.01.02 Mortalitet, 30 dagar min avd 2008-2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

6 06.01.03 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2008-2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

7 06.02.01 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

8 06.02.02 Mortalitet, 90 dagar min avd 2008-2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

9 06.02.03 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2008-2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

10 06.03.01 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2013:
Ej aktuell i version 2 Svenska Intensivvårdsregistret

11 06.03.02 Mortalitet, 180 dagar min avd 2008-2013:
Ej aktuell i version 2 Svenska Intensivvårdsregistret

12 06.03.03 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2008-2013:
Ej aktuell i version 2 Svenska Intensivvårdsregistret

13 06.04.01 Mortalitet, IVA alla avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

14 06.04.02 Mortalitet, IVA min avd 2008-2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

15 06.04.03 Mortalitet, IVA alla avd 2008-2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

16 06.05.01 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd 2008-2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

17 06.05.02 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd 2008-2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

18 Svenska Intensivvårdsregistret
07 Diagnoser 07.01 Nyckeldiagnoser 07.02 Viktiga diagnoser 07.03 Viktiga associerade el komplicerande diagnoser el tillstånd 07.04 Patientsäkerhetsdiagnoser 07.05 Övrigt diagnosval Svenska Intensivvårdsregistret

19 07.01.01.01 Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

20 07.01.01.02 Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

21 07.01.02.01 Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

22 07.01.02.02 Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

23 07.01.03.01 ARDS (J80.9) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

24 07.01.03.02 ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

25 07.01.04.01 Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

26 07.01.04.02 Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

27 Svenska Intensivvårdsregistret
Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

28 Svenska Intensivvårdsregistret
Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

29 07.02.02.01 Meningit, bakteriell, G00.9 förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

30 Svenska Intensivvårdsregistret
Meningit, bakteriell, G00.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

31 Svenska Intensivvårdsregistret
Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

32 Svenska Intensivvårdsregistret
Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

33 Svenska Intensivvårdsregistret
Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

34 Svenska Intensivvårdsregistret
Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

35 Svenska Intensivvårdsregistret
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

36 Svenska Intensivvårdsregistret
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

37 07.02.06.01 Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

38 07.02.06.02 Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

39 07.02.07.01 Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

40 Svenska Intensivvårdsregistret
Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

41 07.02.08.01 Multipelt trauma (T09.9) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

42 07.02.08.02 Multipelt trauma (T09.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

43 Svenska Intensivvårdsregistret
Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

44 Svenska Intensivvårdsregistret
Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

45 Svenska Intensivvårdsregistret
Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

46 Svenska Intensivvårdsregistret
Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

47 Svenska Intensivvårdsregistret
Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

48 Svenska Intensivvårdsregistret
Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

49 Svenska Intensivvårdsregistret
Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

50 Svenska Intensivvårdsregistret
Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

51 07.03.05.01 Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

52 Svenska Intensivvårdsregistret
Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

53 Svenska Intensivvårdsregistret
Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

54 07.03.07.01 Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

55 07.03.07.02 Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013:
Svenska Intensivvårdsregistret

56 Svenska Intensivvårdsregistret
Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

57 Svenska Intensivvårdsregistret
Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

58 Svenska Intensivvårdsregistret
En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

59 Svenska Intensivvårdsregistret
En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

60 Svenska Intensivvårdsregistret
Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) förekomst per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

61 Svenska Intensivvårdsregistret
Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Svenska Intensivvårdsregistret

62 08 Negativa händelser och komplikationer
Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040) Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061--SK-064) Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Nattlig utskrivning (SK-080) Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101--SK-104) Svenska Intensivvårdsregistret

63 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000)
Svenska Intensivvårdsregistret

64 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012)
SK-011: Den bakteriella multiresistensen var känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start SK-012: Den bakteriella multiresistensen var ej känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start Svenska Intensivvårdsregistret

65 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022)
SK-021: Verifierad VAP; SK-022: Misstänkt VAP Svenska Intensivvårdsregistret

66 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032)
SK-031: Clostridium difficile enterocolit hos patienten känd vid vårdtillfällets start SK-032: Clostridium difficile enterocolit hos patienten ej känd vid vårdtillfällets start Svenska Intensivvårdsregistret

67 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-004)
Svenska Intensivvårdsregistret

68 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050)
Svenska Intensivvårdsregistret

69 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064)
Svenska Intensivvårdsregistret

70 Svenska Intensivvårdsregistret
08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Svenska Intensivvårdsregistret

71 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080)
Svenska Intensivvårdsregistret

72 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090)
Svenska Intensivvårdsregistret

73 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104)
SK-101: Patientens vårdtyngd för hög för vårdavdelningens aktuella resurser SK-102: Medicinsk indikation för intensivvård, som ej har med föregående vårdtillfälle att göra SK-103: Medicinsk indikation för intensivvård, som har med föregående vårdtillfälle att göra SK-104: Annan orsak Svenska Intensivvårdsregistret

74 Svenska Intensivvårdsregistret
09 Avlidna på IVA 09.01 Hämta rikets el Din Egen avdelnings årssammanställning Svenska Intensivvårdsregistret


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2013 bildarkiv"

Liknande presentationer


Google-annonser