Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indikatorerna Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2009-2013 per kvartal Sammanställning per kvartal av indikatorerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indikatorerna Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2009-2013 per kvartal Sammanställning per kvartal av indikatorerna."— Presentationens avskrift:

1 Indikatorerna Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2009-2013 per kvartal Sammanställning per kvartal av indikatorerna i överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre” för Västra Götaland, vårdsamverkansområden, hälso- och sjukvårdsnämndsområden, förvaltning Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys anna.kjellstrom@vgregion.se catarina.karlberg@vgregion.se PPT-filen hittas under -www.vgregion.se/analysenhet -välj rapporter a-ö, under i Version 140303

2 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 2 Sammanfattning Västra Götaland Återinskrivningar 1-30 dgr Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan kvartal 1 2009 kvartal 4 2013. -Något lägre andel kvartal 1 och 4 2013 jämfört med samma period 2012 i VG. Det är både antalet återinskrivningar och totala antalet vårdtillfällen som minskat. Minskningen är knappt mätbar och ej statistiskt säker. -Detta medför att VG får ta del av statlig prestationsersättning 2013. Vanligare bland män än bland kvinnor, inga åldersskillnader. Undvikbar slutenvård Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan kvartal 1 2009 kvartal 4 2013. -En marginellt högre andel undvikbar slutenvård samtliga kvartal 2013 jämfört med samma period 2012 i VG. Det är egentligen ingen mätbar skillnad och ej statistiskt säkert. Den högre andelen 2013 beror på att nämnaren, dvs totalt antal diagnossatta slutenvårdtillfällen blivit färre, vilket framförallt beror på att antalet vårdplatser minskat. Även antalet undvikbara vårdtillfällen har minskat något, men ger ej utfall i måttet. -Detta medför att VG inte får någon statlig prestationsersättning 2013. Vanligare bland 80 år och äldre jämfört med 65-79 år, något vanligare bland män. Vanligaste diagnosen är hjärtsvikt (29%), följt av KOL, njurbäckeninflammation, diabetes, sedan kärlkramp och epilepsi. Observera säsongsvariationen vid kvartal- och månadsredovisning, framförallt till följd av variation av totalt antal vårdtillfällen i nämnaren. Under sommarmånaderna är totala antalet vårdtillfällen klart färre (färre planerade operationer), men även undvikbara slutenvårdstillfällen och ÅI30. Antalet vårdtillfällen totalt har ökat sedan 2009, men minskar något 2013. Antalet undvikbara slutenvårdstillfällen och återinskrivningar har legat på en stabil nivå sedan 2009, trots att vi får fler äldre i befolkningen.

3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 3 Innehållsförteckning: Sammanfattning Västra Götaland (bild 2) Beskrivning indikatorer (bild 4) Resultat per år och kvartal Västra Götaland – prestationsersättning, tid, ålder och kön (bild 8) Vårdsamverkansområde (bild 20) Hälso- och sjukvårdsnämndsområde (bild 26) Kommun (bild 28) Förvaltning, sjukhus (bild 31) Vårdcentral (35) Resultat per område – sammanfattning, diagram och tabell Fyrbodal (bild 39), Simba (bild 51), LGS (bild 63), Skaraborg (bild 75), Södra Älvsborg (bild 87) * PPT-filen hittas under -www.vgregion.se/analysenhet, -välj rapporter a-ö, under ”i”

4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 4 Definition - Indikatorerna i överenskommelsen regeringen/SKL ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre 2013”, 65 år och äldre Återinskrivning inom 1-30 dagar Täljare: Antal återinskrivningar inom 1-30 dagar för aktuell mätperiod Nämnare: Totalt antal vårdtillfällen för aktuell mätperiod Drygt 19 000 vtf 2013 i VG Undvikbar slutenvård Täljare: Antal undvikbara slutenvårdstillfällen* för aktuell mätperiod Nämnare: Totalt antal diagnossatta vårdtillfällen för aktuell mätperiod Knappt 15 000 vtf år 2013 i VG *ett urval av 13 sjukdomstillstånd (huvuddiagnoser men för diabetes även bidia), se sista PPT-bilden KÄLLA: VÅRDDATABASEN VEGA. Samtliga resultat bakåt uppdateras och därför kan siffrorna ändras något vid varje kvartalsuppdatering

5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 5 Vårdtillfällen som är en återinskrivning inom 30 dagar, fördelat på MDC Fördelning av vårdtillfällen bland 65 år och äldre Återinskrivningar 1-30 dagar Undvikbar slutenvård

6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 6

7 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 7 Indikatorerna påverkas av flera faktorer Fem förändringsstrategier (SKL): Utskrivningsprocess Ordnad process i primärvård/hemsjukvård/omsorg Rikta insatser mångbesökare på sjukhus Faktabaserade förändringar (mätningar, ledning av utveckling och förbättringsmetodik) Aktiv patient/brukarinvolvering Fokusrapport Health navigator mars 2012: Utskrivningen Välinformerad patient Kontaktad efter utskrivning Informationsflöde vårdnivåer Onödig slutenvård av sköra äldre, Fou i väst 2013 Det finns inte en enskild lösning Andra faktorer Patientmix ålder, socioekonomi, sjuklighet, vårdtyngd Arbetssätt, bemanning mm Diagnossättningspraxis kan variera, ex njurbinfl Val av huvud/bidiagnos vid diagnosregistrering Handläggning på akutmottagningar i benägenhet att sluten-/öppen- vårda patienter, Förändring av totalt antal vårdtillfällen (nämnaren) Utbudspunkter, närhet till sjukhus, tillgången på vårdplatser Mätmetod Val av nämnare Definitioner av mått (jmf ÖJ-indikator) Slumpvariation över tid och i små områden Säsongsvariation Kvalitet och tillgänglighet i den öppna vården kan förebygga akuta vårdkrävande episoder vilket undvikbar slutenvård avser att mäta i första hand. Jmf PCI-ingrepp. ???

8 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 8 Västra Götaland

9 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 9 Utfall överenskommelsen 2013 Utfall prestationsersättning 2013 för VG: -Återinskrivningar – VG klarar kraven -Undvikbar slutenvård – VG klarar ej kraven

10 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 10 Utfall överenskommelsen 2013 - täljare, nämnare, andel

11 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 11 Västra Götaland per år

12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 12

13 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 13

14 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 14

15 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 15

16 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 16

17 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 17

18 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 18

19 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 19

20 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 20 Vårdsamverkansområde

21 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 21

22 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 22

23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 23 Undvikbar slutenvård

24 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 24 Återinskrivningar 30 dagar

25 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 25 Hälso- och sjukvårdsnämnds- område

26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 26

27 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 27 Kommun

28 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 28

29 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 29 Antal vårdtillfällen totalt år 2009-2013 per kommun och stadsdel (HSN-nummer indikerat) Folkbokförd: 2009201020112012201320092010201120122013 1 Lysekil168192 1792108 Bollebygd5876746686 1 Munkedal101 1041391198 Borås914924107810631046 1 Orust1501751811962298 Mark443368339367 1 Sotenäs104102115991318 Svenljunga14711194100103 1 Strömstad102951161111158 Tranemo10095849895 1 Tanum1421321371261588 Ulricehamn257242221255248 2 Bengtsfors108134128831229 Essunga4754 8468 2 Dals-Ed39585444509 Falköping394372396373370 2 Färgelanda7610096851119 Grästorp5556699462 2 Mellerud11790931181339 Götene143107119118105 2 Åmål1401301371851929 Lidköping434399416346351 3 Lilla Edet1171461071081579 Skara248176184168199 3 Trollhättan4985475085595899 Vara191175 208168 3 Uddevalla52559358661762510 Gullspång8669957894 3 Vänersborg37239340348747410 Hjo11290838871 4 Ale23024327628225810 Karlsborg871071087689 4 Kungälv37634738537643810 Mariestad282283300275286 4 Stenungsund207 23122122910 Skövde474511490546535 4 Tjörn131128141 10 Tibro130131135133122 4 Öckerö7683104859010 Tidaholm139142155169152 5 Askim-Frölunda-Högsbo56353262256745810 Töreboda148159152138118 5 Centrum30434034736630311 Lundby334330334326294 5 Majorna-Linné26630332134729711 Norra Hisingen399412439485472 5 Västra Göteborg34335429833534511 Västra Hisingen362384385427418 6 Alingsås329378 42036012 Angered320286369314318 6 Herrljunga841131309811512 Örgryte-Härlanda445536489433452 6 Lerum263 27325627712 Östra Göteborg474501475446398 6 Vårgårda8796748497VG1416714352148101489714761 7 Härryda205195203190176 7 Mölndal489444473460410 7 Partille228240282257264 Undvikbar slutenvård 65 år och äldre per kommun

30 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 30 Återinskrivningar 1-30 dagar 65 år och äldre per kommun Antal vårdtillfällen totalt år 2009-2013 per kommun och stadsdel (HSN-nummer indikerat) Folkbokförd:2009201020112012201320092010201120122013 1 Lysekil1912332443242568 Bollebygd108977793134 1 Munkedal1381251071641348 Borås12961198145914941390 1 Orust1872042352573098 Mark569449463488570 1 Sotenäs1421141371391468 Svenljunga155145141128162 1 Strömstad1311181611801428 Tranemo128145101113136 1 Tanum1971311771691598 Ulricehamn332263280355354 2 Bengtsfors1141421691471709 Essunga68637110061 2 Dals-Ed38646240499 Falköping443439487436485 2 Färgelanda83941321251369 Grästorp6274949366 2 Mellerud1291261241281679 Götene146140151163123 2 Åmål1831551592282359 Lidköping510544514492436 3 Lilla Edet1351501531191809 Skara284209235220219 3 Trollhättan6377187268537619 Vara217258233256209 3 Uddevalla59169669284979910 Gullspång11291888986 3 Vänersborg49246453465058310 Hjo131135117136130 4 Ale31432438634433210 Karlsborg118134167115120 4 Kungälv49855559161952210 Mariestad396410429 355 4 Stenungsund23329832032134210 Skövde562662670690659 4 Tjörn17319722225721910 Tibro136161132148143 4 Öckerö13411616114513610 Tidaholm177197164186198 5 Askim-Frölunda-Högsbo68370777280062110 Töreboda181154184161166 5 Centrum42951846848450711 Lundby440489445433367 5 Majorna-Linné45242646646045611 Norra Hisingen608713641610609 5 Västra Göteborg43548448344849411 Västra Hisingen452472490461512 6 Alingsås55357262357655112 Angered352394398389405 6 Herrljunga10111816413412612 Örgryte-Härlanda600646614542528 6 Lerum38944340143941312 Östra Göteborg529557538466476 6 Vårgårda132148121124104VG1832918853196382010219318 7 Härryda281246300322281 7 Mölndal669566554618502 7 Partille349359399343380

31 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 31 Förvaltning

32 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 32

33 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 33

34 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 34

35 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 35 Vårdcentral

36 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 36

37 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 37

38 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 38

39 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 39 Fyrbodal

40 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 40 Sammanfattning Fyrbodal Återinskrivningar 30 dgr Förändring över tid: -Liten ökning mellan 2010 och 2012 i hela området. Ökningen gäller både återinskrivningar och totala antalet vårdtillfällen. -Något lägre värde kv1, kv2 och kv4 2013 i Trestad (både återinskrivningar och totalt antal vårdtillfällen är lägre). Dalsland har däremot något högre värden 2013 (både täljare och nämnare högre). Ej statistiskt säkra förändringar. Sedan 2011 har Trestad en högre andel än länet som helhet. Trestad har generellt en högre andel än övriga områden i Fyrbodal sedan 2009. Undvikbar slutenvård Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013. -Högre andel kv1, kv3 och kv4 2013 jämfört med 2012 i Fyrbodal, framförallt i Norra Bohuslän och Trestad. (en kombination av förändringar i både undvikbar slutenvårdstillfällen och totalt antal vårdtillfällen). Ej statistiskt säkert. Trestad och NU-sjukvården har en högre andel än länet som helhet sedan 2009. Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en viktig förklaring

41 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 41

42 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 42

43 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 43

44 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 44

45 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 45

46 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 46

47 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 47

48 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 48

49 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 49 Undvikbar slutenvård

50 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 50 Återinskrivningar 30 dagar

51 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 51 Simba

52 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 52 Sammanfattning Simba Återinskrivningar 30 dgr Förändring över tid: -Liten ökning mellan 2010 och 2012. Ökningen gäller både återinskriv- ningar och totala antalet vårdtillfällen. -Lägre andel kv1-kv3 2013 jämfört med 2012 i Simba (både ÅI30 och totalt antal vårdtillfällen lägre). Ej statistiskt säkert. Simba har en högre andel än länet som helhet under perioden 2011-2012, men inte 2013. Undvikbar slutenvård Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv3. -Något högre andel kv1-kv4 2013 jämfört med 2012 i området (framförallt till följd av färre vårdtillfällen totalt i nämnaren!). Ej statistiskt säkert. Simba har en lägre andel än länet som helhet under perioden 2009-2013. Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en viktig förklaring

53 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 53

54 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 54

55 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 55

56 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 56

57 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 57

58 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 58

59 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 59

60 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 60

61 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 61 Undvikbar slutenvård

62 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 62 Återinskrivningar 30 dagar

63 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 63 LGS

64 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 64 Sammanfattning LGS Återinskrivningar 30 dgr Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013. -Hisingen och Nordöstra Göteborg har något högre värden 2013 jämfört med 2012, efter att ha minskat 2010-2012, framförallt till följd av att nämnaren, dvs totala antalet vårdtillfällen minskat. Ej statistiskt säkert. Från att ha haft ett högre värde än VG totalt, har SU från 2012 samma nivå som VG. Göteborg centrum väster har lägre andel än länet som helhet. Undvikbar slutenvård Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 -Marginellt lägre värde kv1-kv3 2013 jämfört med 2012 i området (både täljare och nämnare), ffa i centrum-väster. Ej statistiskt säkert. -Generellt har -Hisingen haft en ökande trend sedan 2012 (till följd av fler undvikbara vårdtillfällen) men från kvartal 2 2013 ses en minskning av undvikbara vårdtillfällen. -Nordöstra Göteborg en nedåtgående trend sedan 2012 (både undvikbara och totala antalet vårdtillfällen är färre), men 2013 ses en ökande andel till följd av färre vårdtillfällen totalt. Nordöstra Göteborg har den klart högsta andelen USV i länet som helhet under 2009-2012, medan centrum-väster har en lägre andel. SU har en lägre nivå än länet som helhet. Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en viktig förklaring

65 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 65

66 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 66

67 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 67

68 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 68

69 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 69

70 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 70

71 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 71

72 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 72

73 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 73 Undvikbar slutenvård

74 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 74 Återinskrivningar 30 dagar

75 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 75 Skaraborg

76 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 76 Sammanfattning Skaraborg Återinskrivningar 30 dgr Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013. Västra Skaraborg har lägre andel ÅI30 än länet som helhet under perioden 2009-2013. Undvikbar slutenvård Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013. -Något högre värde kv1-kv3 2013 jämfört med 2012 i området, framförallt i Västra Skaraborg (till följd av färre vårdtillfällen totalt i nämnaren!). Ej statistiskt säkert. Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en viktig förklaring

77 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 77

78 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 78

79 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 79

80 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 80

81 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 81

82 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 82

83 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 83

84 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 84

85 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 85 Undvikbar slutenvård

86 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 86 Återinskrivningar 30 dagar

87 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 87 Södra Älvsborg

88 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 88 Sammanfattning S Älvsborg Återinskrivningar 30 dgr Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv3. -SÄS har en något högre andel kvartal 2 till kvartal 4 2013 jämfört med samma period 2012, framförallt till följd av en ökning av antalet återinskrivningar. Ej statistiskt säkert. Undvikbar slutenvård Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv3. Mittenälvsborg har en lägre andel än länet som helhet under perioden 2009- 2013 Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en viktig förklaring

89 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 89

90 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 90

91 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 91

92 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 92

93 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 93

94 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 94

95 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 95

96 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 96

97 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 97 Undvikbar slutenvård

98 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 98 Återinskrivningar 30 dagar

99 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 99 Undvikbar slutenvård - Ingående sjukdomstillstånd och ICD10-koder. Källa: indikatorförteckning ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet”, SKL och Socialstyrelsen

100 Generell titel


Ladda ner ppt "Indikatorerna Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2009-2013 per kvartal Sammanställning per kvartal av indikatorerna."

Liknande presentationer


Google-annonser