Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012."— Presentationens avskrift:

1

2 NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012

3 ”Ett livsfarligt avfall”

4 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Lagstiftning Kärntekniklagen - slutförvaring, allt ansvar på kärnkraftindustrin

5 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Lagstiftning Kärntekniklagen - slutförvaring, allt ansvar på kärnkraftindustrin Metodvalet Låsning 1979 till KBS-metoden

6 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Lagstiftning Kärntekniklagen - slutförvaring, allt ansvar på kärnkraftindustrin Metodvalet Låsning 1979 till KBS-metoden Platsvalet Två kommuner med positiv inställning till projektet = kärnkraftkommuner

7 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Avfallet Högaktivt kärnbränsleavfall Måste mellanlagras i 30 år innan det kan hanteras

8 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Avfallet Högaktivt kärnbränsleavfall Måste mellanlagras i 30 år innan det kan hanteras Ca ton i dag Beräknad slutmängd ton (6 000 kapslar)

9 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Avfallet Högaktivt kärnbränsleavfall Måste mellanlagras i 30 år innan det kan hanteras 650 kg nytt avfall tillkommer varje dygn Ca ton i dag Beräknad slutmängd ton (6 000 kapslar)

10 NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” SSM: ”…farligt för människa och miljö under lång tid, tusentals år framåt”

11 NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” SSM: ”…farligt för människa och miljö under lång tid, tusentals år framåt” SKI: ”…ett av de farligaste avfallen människan har producerat”

12 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Faktisk risk extern strålning intern strålning

13 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Upplevd risk attityder Faktisk risk extern strålning intern strålning

14 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012

15

16

17

18

19 ”Ett livsfarligt avfall”

20 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” 82 % i Östhammars kommun är positiva till den planerade etableringen (SKB)

21 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” 69 % är ganska eller mycket negativa till ett slutförvar i den egna kommunen (SOM 2007) 82 % i Östhammars kommun är positiva till den planerade etableringen (SKB)

22 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Olika perspektiv

23 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Olika perspektiv Kärnavfallsbolaget: Starkt ägarintresse. Projektet är ett villkor för tillstånden

24 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Olika perspektiv Kommunpolitiken: Starkt egenintresse. Politiskt uppdrag att främja utveckling. Kärnavfallsbolaget: Starkt ägarintresse. Projektet är ett villkor för tillstånden

25 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Olika perspektiv Allmänheten: Beroende av attityderna till kärnkraft och förtroendet för aktörerna Kommunpolitiken: Starkt egenintresse. Politiskt uppdrag att främja utveckling. Kärnavfallsbolaget: Starkt ägarintresse. Projektet är ett villkor för tillstånden

26 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft?” SOM-Institutet (Samhälle, Opinion och Media. Göteborgs universitet)

27 Forskare Miljöorganisationer Statliga myndigheter Regeringen Kärnkraftsindustrin Journalister Elbolagen Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 SOM-Institutet (Samhälle, Opinion och Media. Göteborgs universitet) ”Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft?”

28 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Miljöorganisationernas arbete med avfallet

29 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Organisation Nationellt: MKG, Milkas Lokalt: Oss, Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas arbete med avfallet

30 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Finansiering Kärnavfallsfonden - MKG, Milkas, Oss Organisation Nationellt: MKG, Milkas Lokalt: Oss, Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas arbete med avfallet

31 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Effekter Miljöorganisationernas medverkan har ökat Kunskapsnivån hos organisationerna har höjts Mer allsidig belysning av projektet Kvalitén på samråden har höjts Finansiering Kärnavfallsfonden - MKG, Milkas, Oss Organisation Nationellt: MKG, Milkas Lokalt: Oss, Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas arbete med avfallet

32 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Sammanfattande erfarenheter Riskuppfattning är svårt att argumentera kring Attityder kan påverkas över tid Industri och myndigheter kan inte påverkas Kommunpolitiken påverkas av opinionen

33 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Riskuppfattning är svårt att argumentera kring Attityder kan påverkas över tid Industri och myndigheter kan inte påverkas Kommunpolitiken påverkas av opinionen Sammanfattande erfarenheter Deltagande i processen ger inflytande och högre trovärdighet Utnyttja lagstiftning och konventioner - Mb, Århus-konventionen Samarbete ger styrka Kunskap, resurser och timing avgörande

34 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012

35


Ladda ner ppt "NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser