Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012."— Presentationens avskrift:

1

2 NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012

3 ”Ett livsfarligt avfall”

4 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Lagstiftning Kärntekniklagen - slutförvaring, allt ansvar på kärnkraftindustrin

5 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Lagstiftning Kärntekniklagen - slutförvaring, allt ansvar på kärnkraftindustrin Metodvalet Låsning 1979 till KBS-metoden

6 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Lagstiftning Kärntekniklagen - slutförvaring, allt ansvar på kärnkraftindustrin Metodvalet Låsning 1979 till KBS-metoden Platsvalet Två kommuner med positiv inställning till projektet = kärnkraftkommuner

7 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Avfallet Högaktivt kärnbränsleavfall Måste mellanlagras i 30 år innan det kan hanteras

8 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Avfallet Högaktivt kärnbränsleavfall Måste mellanlagras i 30 år innan det kan hanteras Ca 6 000 ton i dag Beräknad slutmängd 12 000 ton (6 000 kapslar)

9 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Avfallet Högaktivt kärnbränsleavfall Måste mellanlagras i 30 år innan det kan hanteras 650 kg nytt avfall tillkommer varje dygn Ca 6 000 ton i dag Beräknad slutmängd 12 000 ton (6 000 kapslar)

10 NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” SSM: ”…farligt för människa och miljö under lång tid, tusentals år framåt”

11 NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” SSM: ”…farligt för människa och miljö under lång tid, tusentals år framåt” SKI: ”…ett av de farligaste avfallen människan har producerat”

12 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Faktisk risk extern strålning intern strålning

13 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” Upplevd risk attityder Faktisk risk extern strålning intern strålning

14 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012

15

16

17

18

19 ”Ett livsfarligt avfall”

20 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” 82 % i Östhammars kommun är positiva till den planerade etableringen (SKB)

21 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Ett livsfarligt avfall” 69 % är ganska eller mycket negativa till ett slutförvar i den egna kommunen (SOM 2007) 82 % i Östhammars kommun är positiva till den planerade etableringen (SKB)

22 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Olika perspektiv

23 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Olika perspektiv Kärnavfallsbolaget: Starkt ägarintresse. Projektet är ett villkor för tillstånden

24 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Olika perspektiv Kommunpolitiken: Starkt egenintresse. Politiskt uppdrag att främja utveckling. Kärnavfallsbolaget: Starkt ägarintresse. Projektet är ett villkor för tillstånden

25 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Olika perspektiv Allmänheten: Beroende av attityderna till kärnkraft och förtroendet för aktörerna Kommunpolitiken: Starkt egenintresse. Politiskt uppdrag att främja utveckling. Kärnavfallsbolaget: Starkt ägarintresse. Projektet är ett villkor för tillstånden

26 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 ”Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft?” SOM-Institutet (Samhälle, Opinion och Media. Göteborgs universitet)

27 1986 1990 1995 2000 2005 2007 2010 2011 Forskare81 87 81 87 82 81 82 83 Miljöorganisationer 57 61 71 59 60 64 60 62 Statliga myndigheter 40 36 41 56 56 56 56 49 Regeringen52 36 39 42 38 42 51 43 Kärnkraftsindustrin 36 52 45 52 47 39 40 44 Journalister16 20 28 29 31 27 27 25 Elbolagen 24 23 22 25 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 SOM-Institutet (Samhälle, Opinion och Media. Göteborgs universitet) ”Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft?”

28 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Miljöorganisationernas arbete med avfallet

29 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Organisation Nationellt: MKG, Milkas Lokalt: Oss, Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas arbete med avfallet

30 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Finansiering Kärnavfallsfonden - MKG, Milkas, Oss Organisation Nationellt: MKG, Milkas Lokalt: Oss, Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas arbete med avfallet

31 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Effekter Miljöorganisationernas medverkan har ökat Kunskapsnivån hos organisationerna har höjts Mer allsidig belysning av projektet Kvalitén på samråden har höjts Finansiering Kärnavfallsfonden - MKG, Milkas, Oss Organisation Nationellt: MKG, Milkas Lokalt: Oss, Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas arbete med avfallet

32 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Sammanfattande erfarenheter Riskuppfattning är svårt att argumentera kring Attityder kan påverkas över tid Industri och myndigheter kan inte påverkas Kommunpolitiken påverkas av opinionen

33 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012 Riskuppfattning är svårt att argumentera kring Attityder kan påverkas över tid Industri och myndigheter kan inte påverkas Kommunpolitiken påverkas av opinionen Sammanfattande erfarenheter Deltagande i processen ger inflytande och högre trovärdighet Utnyttja lagstiftning och konventioner - Mb, Århus-konventionen Samarbete ger styrka Kunskap, resurser och timing avgörande

34 Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012

35 www.mkg.se www.oss.avfallskedjan.se www.milkas.se


Ladda ner ppt "NGO for the Safe Final Storage of Radioactive Waste Kenneth Gunnarsson Kenneth Gunnarsson – Höstträffen, Skellefteå 30 Sept 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser