Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till utbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till utbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till utbildningen
Ledarskap

2 Kapitel 2 Mångfald och Värderingar
Värdegrund Likabehandling Idrotten vill

3 Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund
Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

4 Idrotten följer FN:s deklarationer och konventioner
Utdrag ur FN:s barnkonvention Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i främsta ledet Artikel 6 – Alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas Artikel 12 – Barnets rätt att uttrycka åsikter

5 Idrotten följer FN:s deklarationer och konventioner
Utdrag ur Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Artikel 1 – Syftet att främja, skydda och säkerställa att personer med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till mänskliga rättigheter Artikel 2 – Kommunikation såsom punktskrift, teckenspråk och informationsteknik Artikel 3 – Respekt för lika värde och självständighet Artikel 4 – De stater som skrivit under avtalet ska respektera, skydda och främja rättigheterna

6 Idrottsrörelsen – en unik kraft i samhället
Riksidrottsförbundet har i dokumentet Idrotten vill tagit fram några riktlinjer gällande idrotten i samhället. Nedan följer utdrag ur denna: Verka för gemensam vision och värdegrund Medverka till en positiv utveckling i samhället ALLA ska erbjudas en hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö Öka förståelsen för andra kulturer och motverka rasism och främlingsfientlighet

7 Diskrimineringslagen
Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnicitet Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Religion eller annan trosuppfattning Ge exempel på diskriminering i någon av punkterna

8 Diskutera hur olika normer ser ut i vårat samhälle
Normer är något som för mängden är normalt, dessa kan variera i olika sammanhang. Diskutera hur olika normer ser ut i vårat samhälle

9 Kapitel 3 Ungdomars inflytande och delaktighet.
Föreningsstyrelsen Vad är en arbetsgrupp?

10 Hyr styrs en idrottsförening
Aktivitetsledare Tränare Hjälptränare Organisationsledare Väljs på årsmötet Hur många ungdomar är representerade i er förening?

11 Vad är en arbetsgrupp Styrelsen
Ordförande, Sekreterare, Kassör, Ledamöter Tävlingsgruppen Breddgruppen Utbildningsgruppen Skol-DM Lokala tävlingar ex brännbollsturnering Skoljoggen Eftermiddagsaktiviteter Unga Leder Unga Funktionärsutbildningar Vad finns det fler för arbetsgrupper man kan ha?

12 Kapitel 4 Praktisk Ledarskap
Ledarstilar Att utvecklas som ledare Ledarrollen

13 Ledarstilar Auktoritär ledarstil Demokratisk ledarstil
Låt-gå-ledarstil Situationsanpassad ledarstil

14 Den auktoritära ledaren
Bestämmer utan diskussion Bestämmer själv Används ofta i militären Disciplin och ordning Fördel – välorganiserat idrottspass Nackdel- kan uppfattas som strängt och stelt

15 Den demokratiska ledaren
Öppen för andras åsikter Lyssnar på vad andra har att säga Vill att gruppen ska fungera tillsammans Alla ska vara delaktiga i beslut som gruppen tar

16 Låt-gå-ledaren Låter gruppen bestämma själv utan någon organisation
”Djungelns lag”, den som tar för sig, klarar sig Kan vara givande att låta gruppen komma fram till egna beslut

17 Den situationsanpassade ledaren
Varierar mellan auktoritär och demokratisk ledarstil utifrån situationen Vid vissa situationer krävs direktstyrning Vid vissa situationer vill man ha synpunkter från gruppen

18 Att utvecklas som ledare
Utvärdera ditt pass Be gruppen om feedback Lyssna och titta på andra ledare Försök skapa din egen stil Hitta din trygghet Prova nya sätt

19 Ledaren – spindeln i nätet
Föreningen Omvärlden Media Ledaren Barn Ungdomar Föräldrarna

20 Kan ni komma på mer… Förklara vad och varför
Ledarrollen Stärker självkänslan Glädje Konflikthantering Föräldrarna Ansvar Uppskattning Kan ni komma på mer… Förklara vad och varför

21 Visuell Auditiv Kinestetisk
Tre Inlärningsstilar Visuell Auditiv Kinestetisk

22 Visuell stil Använder främst synen och synintrycken
Tycker om att läsa, att ha ögonkontakt och få visuell information Har lätt för att förstå bilder och minnas vad de sett

23 Auditiv stil Använder främst hörseln vid inlärning
Lär sig minnas genom att höra Bra på att berätta och lär sig genom att lyssna

24 Kinestetisk stil Känseln är det viktigaste sinnet
Kroppen och rörelser är betydelsefulla för inlärning Har tydligt kroppspåk, gestikulerar och byter ofta sittställning Gillar praktiska moment

25 Vilken inlärningsstil har du?
GÖR TESTET ”INLÄRNINGSSTILAR” OCH DISKUTERA SEDAN RESULTATET I GRUPPEN

26 Hitta din pedagogiska metod
TIPS: Gå från det enkla till det svåra Visa-pröva-instruera-öva Välj aktiviteter och metoder Individualisera övningar och moment Erbjud allsidig träning

27 Hur skapar man ett bra klimat i gruppen
Samhörighet Tillhörighet Uppmuntran Konsekvent Goda relationer Visa känslor

28 Något att tänka på som ledare
Konflikter Som ledare kommer du ibland att få vara konfliktlösare. Våga gå in och lös konflikten, men utsätt dig inte för fara. Var tydlig i ditt ledarskap om vad som gäller och inte gäller på dina aktiviteter. Säkerheten Kolla utrymningsplanen där du har din aktivitet. Se till att veta var förbandslådan är och att den är påfylld. Om möjligt, ha en kontaktlista på vuxenstöd du kan ringa om något händer. Ha en lista på telefonnummer till anhöriga som deltar på aktiviteten. Ta reda på vilken adress du är om du skulle behöva ringa 112. Känn dig själv och din grupp Du är alltid en förebild. Kom i tid till din aktivitet. Lyssna på gruppens önskemål. Var en god förebild. ”Barn gör inte vad du säger, de gör det du gör”.

29 Formella och Informella roller
Direkt framtagen och accepterad av gruppen eller organisationen, exempel tränarrollen, lagkaptensrollen Formell prestationsroll exempel straffläggaren. Lås inte upp barn vid specifika prestationsroller utan låt alla prova så många uppgifter som möjligt. Informella roller Utvecklas naturligt när barn och ungdomar umgås med varandra När gruppen utvecklas växer ofta olika informella roller fram, ordningshållaren, talaren, ifrågasättaren. Som ledare är det bra att upptäcka dessa informella roller och uppmuntra de positiva och avstyra de negativa för gruppens bästa

30 Tankar när man planerar aktiviteten
Vad ska aktiviteten innehålla? Hur stor är gruppen? Vilken ålder har personerna i gruppen? Vad kan gruppen? Vad kan man förvänta sig av en ledare? Vilken utrustning finns tillgänglig? Hur länge håller aktiviteten på?

31 Doping och Fair Play Supporterkultur
Kapitel 5 Fair Play Doping och Fair Play Supporterkultur

32 VAD BETYDER FAIR PLAY FÖR DIG?
Diskussion VAD BETYDER FAIR PLAY FÖR DIG?

33 Doping och Fair Play Det är fusk att dopa sig
Det är farligt att dopa sig Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet Det kan vara olagligt att dopa sig

34 Supporterkultur Supportrar i allmänhet brukar höja och skänka glädje åt arrangemanget, men tyvärr så finns det inom idrotten också huliganer och huliganism. Huliganism Resultatet – huliganer kan förstöra matchen för att få den omspelad, detta resulterar oftast i böter för klubben. Maktlöshet – beslut som tas i organisationen ovanför supportrarnas huvud kan resultera i missnöje och detta utnyttjar huliganerna Revir – många är trogna sina klubbar och här utmärker sig huliganerna genom att starta bråk med motståndarna och visa ett dåligt uppförande som blir negativt för den egna klubben

35 Kapitel 7 Träningslära Vad händer i kroppen vid fysisk ansträngning?
Vad är ATP? Samarbetet mellan muskler och nerver i din kropp när du tränar Syre och energiupptaget Uthållighet och kondition

36 Vad händer i kroppen vid ansträngning?
Kroppen förlorar energi Energi får du bland annat ifrån kolhydrater När kolhydraterna är slut börjar kroppen bilda energi ifrån kroppens fett istället

37 ATP När kroppen omvandlar kolhydrater (även fett) till energi, bildas något som kallas ATP. Lagras i musklerna Kroppens viktigaste ämne vid energiproduktion Utan ATP, slutar kroppen fungera Missad måltid kan påverka ATP ATP lagrade i musklerna, räcker bara några sekunder Muskler kräver ständigt att ny ATP bildas för att muskelarbetet ska kunna fortsätta Om ATP inte bryts ner i muskeln bildas en slaggprodukt som kallas mjölksyra ATP står för adenosintrifosfat och är en molekyl som alla levande organismer är beroende av. Alla levande organismer använder ATP för att kunna fånga upp, binda och överföra energi.

38 Det hänger på flåset Kondition är ett mått på hjärtats, lungornas och blodomloppets förmåga att förse musklerna med syre och transportera bort slaggprodukter som till exempel mjölksyra och koldioxid Aerob träning Vid Aerob träning stärker man kroppens hjärta och lungor samtidigt som man förbränner fett och får en bättre uthållighet. Du tränar också den aerobiska kapaciteten som förbättras. Exempel på Aerob träning är långdistanslöpning där man en längre period utsätts för träning men som inte är lika intensiv. Anaerob träning Däremot Anaerob kör man max vad kroppen klarar av under en kortare period. Precis som för anaerob träning stärker man kroppens hjärta, lungor och förbränner fett. Skillnaden är att efterförbränningen höjs och man bygger även muskler. Intervallöpning är ett bra exempel på Anaerob träning men de flesta sporter relatera till denna typ utav träning. Aerob vs Anaerob Man bygger upp kroppen på olika sätt ifall man tränar Aerob eller Anaerob. Ett bra exempel är att jämföra kroppsbyggnaden mellan en långdistanslöpare och en sprinter. Här är en typiskt bild som cirkulerat på nätet där vi kan se en tydlig skillnad mellan personerna. Det är två helt olika strategier om man ska kunna vinna i någon utav de grenarna.

39 Musklernas kraft och egenskaper
40 till 45 procent av kroppens massa är muskler Stora synliga muskelgrupper som vi kan styra med vilja kallas för skelettmuskler Det finns runt 660 skelettmuskler i människokroppen Muskelceller är de aktiva delarna i muskeln och fäster i skelettet eller i varandra med hjälp av bindväv Bindväven organiserar muskelcellerna i olika enheter och fäster muskelns ändar i skelettet

40 Musklerna används på olika sätt
Koncentrisk aktion – muskeln förkortas Isometrisk aktion – muskeln behåller samma längd Excentrisk aktion – muskeln förlängs Koncentrisk Isometrisk Excentrisk

41 Styrka och uthållighet
Man kan öka sin styrka mellan 14-30% med rätt sorts träning En träningsdos på två ggr i veckan är tillräckligt för att uppnå styrkeökning Träna med lätta vikter och gör övningarna många ggr (13-15) Träna uthållighet genom rätt muskelträning och kondition.

42 Pulsträning Genom att använda pulsklocka kan du lägga din träning på olika nivåer. Det finns många sätt att använda pulsträning. Maxpuls – den maximala puls du har, snabbt räknat 220-ålder Vilopuls – den puls du har när du är i vila, bästa tiden att mäta är när du vaknar efter en natts sömn. Tröskelpuls – tröskeln när syresättningen övergår från plus till minus.

43 Kapitel 8 Idrottsskador
Könsskillnader Belastningsskador Skador i fot, ben och knä Skador i fingrar, armbåge och axel

44 Könsskillnader Fram till puberteten finns inga större skillnader i prestation mellan pojkar och flickor Flickor har sin ”tillväxtspurt” mellan år Pojkar har sin ”tillväxtspurt” mellan år Muskelstyrka och hjärt- och lungfunktion ökar mer efter puberteten hos pojkar jämfört med flickor

45 Belastningsskador Bristande eller kortvarig rehabilitering efter en skada Träningen har varit för intensiv eller för hård för det aktuella träningstillståndet Yttre faktorer som olämpliga, utslitna skor eller annan felaktig utrustning Yttre faktorer som olämpligt underlag och ogynnsamma temperaturer

46 Fot, ben och knä Smärtor i hälsenan Benhinneinflammation Stressfraktur
Löparknä Ljumskskador

47 Fingrar, armbåge och axel
Tennisarmbåge Axelluxation och nyckelbensbrott

48 Kapitel 9 Kost – Vad ska du äta och varför?
Kosttillskott Viktrelaterade idrotter

49 Proteinpulver Protein består av 20 aminosyror
7 aminosyror är livsviktiga (essentiella) Animaliskt protein – innehåller fler essentiella aminosyror och är mer kompletta och lättare för kroppen att ta upp än vegetabiliska protein Kroppen kan bara ta upp en viss mängd protein varje dag, överflödet kissar man ut Man klarar sig utan proteinpulver med normal kost

50 Kreatin Används i kroppen för att bilda energi vid maximal ansträngning under en kort tid Bildas i levern, bukspottskörteln och njurarna Finns naturligt i kött och fiskprodukter Binder mycket vatten i kroppen och medför en viktökning Äter man en normal varierad kost, behövs inga tillskott

51 Viktrelaterade idrotter
Idrotter där man är indelade i viktklasser som till exempel brottning, boxning och tyngdlyftning Vissa bantar ner sig inför en tävling för att komma i lägre viktklass, detta kan resultera i sämre prestation och rubbning av energibalansen Långvarig bantning är också vanligare i idrotter där det är en fördel att vara lätt i kroppen som till exempel konståkning, längdskidåkning och gymnastik Långvarig och hård bantning kan leda till anorexia En dietist kan ge råd om din kost när det gäller din träning


Ladda ner ppt "Välkommen till utbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser