Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom igång med din skolportal!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom igång med din skolportal!"— Presentationens avskrift:

1 Kom igång med din skolportal!
Arnold Bartels Affärsutvecklare Sharepoint

2 Sigmakoncernen i korthet
Verksamhet sedan 80-talet Noterat på Stockholms fondbörs Ca anställda på en växande marknad Verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Ungern, Ukraina, Kina och USA Omsättning 2006: 1223 (1076) milj SEK. (97,3 (86) milj SEK i rörelseresultat)

3 Skolportaler: accepterat fenomen

4 Repetition Microsoft Kommundesign en ”roadmap” för kommuner
Kommungemensam IT-infrastruktur Hög säkerhet, en inloggning, central IT-drift av kommunens alla datorer Standardiserade arbetsplatser, minskad manuell IT-support Säker åtkomst för lärare till administrativt nät/resurser Kommungemensam informationsmiljö Rollbaserad portal för hela kommunen Gemensam e-post, kalender, kontakter, resursbokning och snabbmeddelanden Elektronisk förvaltning E-processer Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning Service till medborgare Medborgarportal E-tjänster, E-ID, Skolportal

5 En helhetslöning för kommuner
Verksamhet E-ID Medborgare Tjänster Kommunikation Information Interna tjänster e-processer Intern information Sigma Skolportal Arendehantering Kommungemensam informations- och tjänsteplattform / portal Dokument-hantering Webpublicering Katalogtjänst Kommungemensam IT-infrastruktur Klienthantering Säkerhet Metakatalog Optimerad infra. Single Sign On Personal Verksamhets-uppföljning Sökmotor Snabb- meddelanden Elever och pedagoger Egenutvecklade tjänster... Sekretessbelagd information

6 En skolportal som integrerad tjänst
Föräldrar E-ID Sigma skolportal Skolpersonal Elever Pedagoger Egna tjänster Befintliga system Kommunens förvaltningar Barn & ungdom Samhällsbyggnad Socialförvaltning Kommunpersonal

7 Mullfors Exempel

8 Skolportalinförande INNEHÅLL Projektet Tekniken För eleven
För pedagogen För föräldern För skol/kommunpersonal Utbildning Gör-det-själv eller Sigma?

9 Skolportalen skall stödja er vision vad gäller den pedagogiska utvecklingen!
Kommunpersonal Skolpersonal Pedagoger Elever Föräldrar

10 Portalens funktion: information & kommunikation Portalens syfte: mervärden kring lärandet
Föräldrar Elever Skolpersonal Pedagoger Kommunpersonal

11 Skolportalinförande PROJEKTET En skolportal - många olika behov
Eftersom skolportalen möjliggör nya arbetssätt behöver stor vikt läggas vid övergripande definition av vision & mål En projektledare - på hela resan Delprojekt pedagogiskt / tekniskt Gör införandet målgruppsorienterat. Nuläge – börläge – värdera! Börja smått – lär – förbättra Befäst inte gamla invanda rutiner.

12 Skolportalinförande TEKNIKEN Teknik inget hinder
Plattform inte stuprör

13 Skolportalinförande ELEVPERSPEKTIVET MÅL (exempel): Planera bättre
Lära på nytt sätt Lära bättre Lära i grupp Följa lektion hemifrån Komma åt information hemifrån MEDEL- portalen ger stöd för: Klasslista Projektplatser grupparbete Läxschema alla ämnen On-line läxhjälp Interaktiva uppgifter Forum, mobil tillgång

14 Skolportalinförande PEDAGOGPERSPEKTIVET MÅL (exempel):
Förbättra lektioner genom att dela material och erfarenheter med andra pedagoger Minskad administration ger mer tid till pedagogiken MEDEL – portalen kan ge stöd för (exempel): Omdöme Betyg Schema Närvarorapporter ”Bibliotek” för lektionsmaterial Distribuera hemuppgifter Forum Lärande spel

15 Skolportalinförande FÖRÄLDRAPERSPEKTIVET MÅL (exempel):
Ökad inblick i barnets lärande Kunna hjälpa sitt barn bättre Större engagemang i barnets lärande Planera bättre MEDEL –portal kan ge stöd för: Läxschema Kontaktkanal med pedagogen Förbereda/ följa upp utvecklingssamtal Frånvarouppföljning Ledighetsansökan Portfölj

16 Skolportalinförande SKOL/KOMMUNPERSONAL PERSPEKTIVET MÅL (exempel):
Bättre kvalitetsuppföljning Minskad administration, effektivare processer Sprida information snabbare MEDEL – portalen kan ge stöd för: Resursbokning Timregistrering Medarbetarsamtal Personalregister Provstatistik Schema, Vikarier, Frånvaro Skolnyheter Skolsamarbete Nyckeltal

17 Skolportalinförande UTBILDNING
Utbildning är en kritisk del av projektet. Börja tidigt- Projektgrupp-Styrgrupp. Glöm inte att utbilda i vision och mål Utbildning är inte bara något man gör vid införande av system. Utbildning skapar delaktighet och bevarar värdet Inkludera vidareutveckling av skolportalen i verksamhetsplanen!

18 Skolportalinförande Projektet Tekniken GÖR-DET-SJÄLV ELLER SIGMA
Hyra & utvärdera! Fast hyresavgift per elev täcker samtliga kostnader för Servrar Lagring Licenser Drift Support Uppdateringar Påverka & Utveckla! Tillsammans med andra skolor som hyr kan nya gemensamma tjänster utvecklas och delas Integrera & Flytta ut?: integrera nuvarande egna lösningar och/ eller ta steget till en installation ”hemma” med mer avancerade möjligheter Projektet Tekniken Elevperspektivet Pedagogperspektivet Föräldraperspektivet Skol/kommunpersonalsperspektivet Utbildning Gör-det-själv eller Sigma

19 Från start till mål Workshop Start: Workshop med Sigma Vision/mål
Kostnad Deltagare Tidplan TA FRAM Design Innehåll Integration Införandeplan INFÖR Installation/hyra Utbildning Utvärdera Nästa steg Från start till mål Start: Workshop med Sigma

20 Sigma som portalleverantör
Specialiserar sig på moderna tekniker/metoder som C#, .NET, SOA plus ett antal utvalda Microsoft plattformprodukter. Sigma är så kallad “Managed” Gold Partner till Microsoft. Sammanlagt har Sigma fler än 120 Microsoft Certifierade konsulter. Inom affärsområde eHandel & Portaler har vi cirka 70 Microsoft certifieringar fördelade över 40 personer varav 10 stycken har certifieringar på nivå MCAD, MCSD. Sigma vann Dataföreningens Diamant 2007 i kategorin ”det IT- företag som bäst förstår kundernas behov” Har varit pionjär på Sharepoint-plattformen sedan den första versionen lanserades 2001 och har stor erfarenhet av MOSS genom projekt åt bl.a. Telia Sonera, SP, Proffice, Volvo Sigmas egen utvecklingsmodel och kvalitetssystem SKARP borgar för bästa kvalitet i leveranser

21 Sammanfattningsvis… Skolportalen kan vara den brygga mellan generationerna som gör att eleverna når sina mål med hjälp av tekniken som de är: vana vid växer upp med och sedan skall använda i arbetslivet!

22 Glöm inte enkäten… Intresseanmälan workshop med Sigma Skolportal

23 Tack för att ni lyssnade! - Frågor?!


Ladda ner ppt "Kom igång med din skolportal!"

Liknande presentationer


Google-annonser