Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIMLÄRARE Simlärare handledning. SIMLÄRARE Babysiminstruktör 40 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min Minisiminstruktör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIMLÄRARE Simlärare handledning. SIMLÄRARE Babysiminstruktör 40 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min Minisiminstruktör."— Presentationens avskrift:

1 SIMLÄRARE Simlärare handledning

2 SIMLÄRARE Babysiminstruktör 40 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min Minisiminstruktör 20 x 45 min Simlärare 30x 45 min Ungdomsträning 9-13 år 18 x 45 min Ungdomsträning 13-16 år 54 x 45 min Juniortränarutbildning 90 x 45 min Svenska Simförbundets Simtränar- och Simlärarutbildning

3 SIMLÄRARE Simlärarutbildning Simlärarkandidat, 40 x 45 min Simundervisning Ledarskap Vattenvana – metodik och övningar Simma på olika sätt Pedagogik – inlärning Kommunikation Barns utveckling Landövningar Fyra simidrotter Livräddning Säkerhet och ansvar Simmärken och märkestagning Planering Organisation Föräldrakontakter Vattnets påverkan på kroppen Mekanik Examination Förkunskaper Fylla lägst 16 år det år man går utbildningen HLR-utbildning max 24 mån Hemuppgift Förkunskaper Vara lägst fyllda 18 år HLR-utbildning max 24 mån praktik 50 tim i simundervisning Barn-HLR Brons magistern Simlärare, 30 x 45 min Simma på olika sätt Vuxna och andra kulturer Simma med funktionshinder Badanläggningar Ledarskap och kommunikation, föräldrakontakter Medicinsk information Planering, marknadsföring, Materialkunskap Livräddning Simidrottsskolan Fysiologi Examination

4 SIMLÄRARE Handledningen ska vara ett stöd för kursledaren i arbetet att lägga upp utbildningen. Handledningen kan vara en stomme men kursledaren ska själv forma sin egen utbildning utifrån deltagarnas erfarenheter och andra förutsättningar (lokaler, praktiktid etc). Handledningen ger en del tips till fördjupning men sök gärna själv efter ytterligare material. Svenska Simförbundets Simtränar- och simlärarutbildning

5 SIMLÄRARE Beräknat antal studietimmar Observera att det är ungefärligt antal timmar. Beroende på olika faktorer som deltagarnas ålder, simerfarenhet, erfarenhet av barn mm kan tiden behövas förlängas eller förkortas. Vilken tid man behöver påverkas också av hur man lägger upp utbildningen med t.ex. praktikpassen koncentrerat eller mer utspritt, integrering av olika ämnesdelar m.m. Mål med ämnet Oavsett hur utbildningen läggs upp ska deltagarna uppnå de mål som finns angivet för varje enskilt ämne Material Här anges de material som obligatoriskt ska finnas med i utbildningen Ämnesdelarnas innehåll

6 SIMLÄRARE Diskutera Här ges förslag till diskussionsfrågor som du kan använda dig av. Det är just förslag och inga krav på att genomföra alla. Du har säkert egna förslag också till vad man kan diskutera. Diskussionspassen är viktiga för att få nya intryck och vidga sin syn på olika företeelser. Det finns inga krav på att man ska prestera ett slutresultat men följ gärna upp diskussionen med några nedslag i hur och vad grupperna diskuterat och vad de anser vara det viktigaste. Lyft fram Här anges de viktigaste punkterna som behövs lyftas. Vissa av dessa finns det ytterligare bilder på. Hur du väljer att lyfta fram punkterna avgör du själv t.ex. föreläsningsform du gör en kort inledning, gruppdiskussion, redovisning gruppövning/rollspel Ämnesdelarnas innehåll (forts.)

7 SIMLÄRARE Uppgift I några ämnesområden finns kopplat en eller flera uppgifter. Dessa är tänkt att göras enskilt eller i grupp under utbildningen. Uppgift skiljer sig från Diskussion på så sätt att man ska prestera ett resultat eller en produkt. Tips till fördjupning Det finns en mängd litteratur, filmer, artiklar mm som kan användas för att ge dig själv eller deltagarna fördjupade insikter i ett specifikt ämnesområde. Se dessa tips som exempel och leta gärna själv efter ytterligare material. Ytterligare material kan du t.ex. hitta i Simlärarbokens referenslista. Ämnesdelarnas innehåll (forts.)

8 SIMLÄRARE Fundera över Hur kan du som kursledare bidra till att deltagarna utvecklas till ledare? Vilka faktorer kan du påverka?

9 SIMLÄRARE Simlärare ska genomföras med deltagare från minst två föreningar. Varje utbildningsarrangör avgör i vilken form utbildningen ska genomföras. De olika ämnena kan genomföras i valfri ordning. Vissa ämnen har av naturlig orsak behov av större närhet till varandra i utbildningen bl.a. för att teori och praktik ska kunna vävas samman på bästa sätt. Vilket upplägg man har på kursen varierar utifrån förutsättningar och önskemål Samarbeta gärna med SISU Idrottsutbildarna oavsett vilken utbildningsform ni väljer. Upplägg

10 SIMLÄRARE Mål med utbildningen Ledare ska efter utbildningen: Självständigt kunna ansvara för simundervisning för barn och vuxna, såväl i bassäng som i öppet vatten. Ha fördjupad kunskap om planering, teknikinlärning och teknikförbättring i de fyra simsätten. Kunskap om kriterierna för certifiering inom Simlinjen Simidrott för barn utmärks av allsidighet och variation, samt att den innehåller stora inslag av lek och kännetecknas av att färdigheter är viktigare än resultat

11 SIMLÄRARE Timplan simlärare 30 x 45 min ÄmneLektioner À 45 min ÄmneLektioner À 45 min Simma på olika sätt8Livräddning och säkerhet2 Planering och marknadsföring7Simma med funktionshinder 2 Simundervisning för vuxna2Badanläggningar1 Simidrottsskolan2Vattnets påverkan på kroppen 1 Ledarskap1Medicinsk information1 Examination2Kommunikation1

12 SIMLÄRARE Simma på olika sätt 8 x 45 min Mål Att fördjupa kunskaperna om vattenvana och de olika simsätten. Identifiera och korrigera felaktigheter i simtekniken Förståelse för hur simsätten utvecklas från det elementära till effektiva tävlingssimsätt Fördjupad kunskap om användning av olika simmaterial och hjälpmedel samt dess positiva och negativa effekter. Orientering om babysim, minisim Material Simlärarboken sid. 19-39, 91-93, 163-165 Simma på olika sätt

13 SIMLÄRARE Lyft fram Vikten av att träna vattenvana i alla stadier Kroppspositionens betydelse för simutvecklingen Kroppspositionens betydelse för effektiv simning. Se Simlärarboken sid 154 Framåtdrift och balans… Simma på olika sätt

14 SIMLÄRARE Uppgift 1. Ge exempel på övningar för inlärning av A. Bröstsimsbentag B. Ryggsimsbenspark c. Fjärilsimsarmtag 2. Ge exempel för korrigering av A. Bröstsimsbentag B. Ryggsimsbenspark c. Fjärilsimsarmtag Simma på olika sätt

15 SIMLÄRARE Diskutera! Simlinjens tillämpning i olika utvecklingsfaser och åldrar (t.ex. en 10 årig nybörjare) Flythjälpmedel och deras betydelse för kroppens position i vattnet. Vilka faktorer som påverkar vilket eller vilka simsätt du väljer som ”första-simsätt”. Simma på olika sätt

16 SIMLÄRARE Planering och marknadsföring 7 x 45 min Mål Kunna göra långsiktig planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Känna till olika verksamhetsformer och dess för- och nackdelar. Känna till den egna och andra föreningars sätt att marknadsföra verksamheten. Material Simlärarboken sid 129-135 Planering och marknadsföring

17 SIMLÄRARE Lyft fram Planeringshjulet Planering och marknadsföring

18 SIMLÄRARE Lyft fram Olika verksamhetsformer Året runtverksamhet i förening Sommarsimskola Intensivsimskola Privatundervisning Lovverksamhet Planering och marknadsföring

19 SIMLÄRARE Lyft fram Olika sätt att marknadsföra verksamheten Ge exempel från olika föreningar Vilka kanaler kan användas för marknadsföring? Planering och marknadsföring

20 SIMLÄRARE Uppgift Gör en planering för en simskola (info, lektionslängd, material, grupper, antal barn, utvärdering, lektionsinnehåll, avslutning) Förutsättningar – 15 veckor, varje lördag – Bassängtid kl. 9-12 – Undervisningsbassäng 10 x 12,5 m samt en bana 25m – Nivåer Baddaren-Hajen – Två simlärare Gör en planering för en sommarsimskola (info, lektionslängd, material, grupper, antal barn, utvärdering, lektionsinnehåll, avslutning) Förutsättningar – 3 veckor, måndag-fredag – Bassängtid kl. 9-12 – Undervisningsbassäng 10 x 12,5 m samt en bana 25m – Nivåer Baddaren-Hajen – Två simlärare – Sommaren är kall och det åskar vid två tillfällen Diskutera skillnader och likheter med de båda uppläggen. Planering och marknadsföring

21 SIMLÄRARE Diskutera Hur tar du tillvara på kunskapen som kommer fram efter en utvärdering? För- och nackdelar med olika verksamhetsformer Planering och marknadsföring

22 SIMLÄRARE Simundervisning för vuxna 2 x 45 min Mål Deltagarna ska få kunskaper om skillnader mellan att undervisa barn och vuxna. Kunskap och förståelse för olika anledningar till att alla inte är simkunniga. Material: Simlärarboken sid 85-88 Simundervisning för vuxna

23 SIMLÄRARE Lyft fram För många deltagare kan det ha inneburit stor vånda att anmäla sig till simundervisningen. Betona trygghetens betydelse. Orsaker till vattenrädsla Verksamheten ska bedrivas med hänsyn tagen till individens egna förutsättningar och mål. Vikten av att kommunicera vad ni ska göra, varför och vad de ska fokusera på. Simundervisning för vuxna

24 SIMLÄRARE Uppgift Ta fram en plan för det första tillfället i en simundervisning för vuxna. Simundervisning för vuxna

25 SIMLÄRARE Diskutera Finns det tider, dagar, platser som är bättre respektive sämre för genomförande av simundervisning för vuxna? Vilka andra faktorer behöver du ta särskild hänsyn till? Simundervisning för vuxna

26 SIMLÄRARE Simidrottsskolan 2 x 45 min Mål Deltagarna ska få kunskaper om hur man kan organisera, planera och genomföra simidrottsskola. Material Simidrottsskolan Simlärarboken sid 71-77 Simidrottsskolan

27 SIMLÄRARE Lyft fram Simidrottsskolans nyckelord: Allsidighet Vattenvana Simkunnighet Idrott på barns villkor Glädje Simidrottsskolan

28 SIMLÄRARE Lyft fram Olika sätt att bedriva simidrottsskola Simidrottsskolan som rekryteringsverksamhet till alla simidrotter Reguljär verksamhet för alla åldrar inriktad på variation och mångsidighet mer än på specialisering Lovverksamhet Verksamhet i förskola och skola Simidrottsskolan

29 SIMLÄRARE Uppgift Gör planering för simidrottsskola A)Höstlov åk 1-3 B)Förskola 4-5 år, 12 ggr under en termin C)Som rekryteringsgrupp i simförening, nivå Hajen, 12 ggr under en termin Simidrottsskolan

30 SIMLÄRARE Diskutera Simidrottsskolan i föreningen Målgrupp Simidrottsskola i förhållande till övrig verksamhet Simidrottsskolan

31 SIMLÄRARE Kommunikation 1 x 45 min Mål Vikten av kommunikation och information till berörda målgrupper t.ex. de ledare du är ansvarig för, styrelse, föräldrar. Material Simlärarboken sid 140-141 Kommunikation

32 SIMLÄRARE Lyft fram Tydlig information Rätt information för rätt målgrupp Rätt tidpunkt för informationen Kommunikation

33 SIMLÄRARE Uppgift Hur kan kommunikationen fungera mellan föräldrarna och dig som ansvarig simlärare under terminen? Gör en checklista för vilka typer av frågor som ska behandlas av: A) respektive ledare för gruppen B) annan ansvarig för t.ex. del av verksamhet C) huvudansvarig för simskolan D) Verksamhetschef eller motsvarande E) styrelse Kommunikation

34 SIMLÄRARE Diskutera Vad är vikigt att informera föräldrarna om vid terminsstart, nivå Pingvinen? När ska informationen göras? Vilka kanaler finns att tillgå? Vilka kanaler är de mest optimala för respektive syfte och målgrupp? Kommunikation

35 SIMLÄRARE Ledarskap 1 x 45 min Mål Utvärdera ditt ledarskap Reflektera över hur ditt ledarskap påverkas beroende av vilken målgrupp du leder Material Simlärarboken sid 16-17, 109-111 Ledarskap

36 SIMLÄRARE Lyft fram Olika roller – olika ledarskap Att vara arbetsledare för andra simlärare Simläraren som anställd Skillnad mellan att vara anställd och ideell ledare Ledarskap

37 SIMLÄRARE Uppgift Diskutera och reflektera i grupp över era ledarfilosofier med utgångspunkt från hemuppgiften (p 6 och 7). Ledarskap

38 SIMLÄRARE Diskutera Hur påverkas ditt ledarskap utifrån vilken roll du har t.ex. anställd arbetsledare med ansvar för både verksamheten och för andra simlärare ansvarig för en del av verksamheten men inte för andra simlärare en av flera simlärare utan särskilt verksamhets- eller arbetsledaransvar ensam simlärare i en sommarsimskola Ledarskap

39 SIMLÄRARE Vattnets påverkan på kroppen 1 x 45 min Mål Hur simundervisningen påverkas av olika vattentemperaturer Förstå vilka fysiologiska mekanismer som reglerar andningen samt riskerna med hyperventilering Material Simlärarboken sid 149-151 Vattnets påverkan på kroppen

40 SIMLÄRARE Lyft fram Hur färdigheten påverkas när man går mellan bassänger med olika temperaturer t.ex. under en och samma lektion eller när barnet byter nivå. Sommarsimskola där även lufttemperaturen varierar. Tänk även på att ledarna påverkas av temperaturen Vattnets påverkan på kroppen

41 SIMLÄRARE Lyft fram Vattnets påverkan på kroppen

42 SIMLÄRARE Uppgift Vad bör man tänka på vid verksamhet i kallare vatten t.ex. en sjö? Gör en lektionsplanering med följande förutsättningar: – Lektionstid 40 min (inkluderar landträning) – Vattentemperatur 18° – Lufttemperatur 15° Vattnets påverkan på kroppen

43 SIMLÄRARE Diskutera Längddykning – för och emot Diskutera utförandet av längddykning – t.ex. fjärilskickar - för- och nackdelar Vattnets påverkan på kroppen

44 SIMLÄRARE Simma med funktionsnedsättning 2 x 45 min Mål Orientering om olika typer av funktionshinder. Orientering om hur personer med funktionshinder inkluderas i simverksamheten Material Simlärarboken sid 79-83 Simma med funktionsnedsättning

45 SIMLÄRARE Lyft fram Diskutera inkluderingens gyllene regel Simma med funktionsnedsättning

46 SIMLÄRARE Uppgift Ge exempel på hur olika moment i simmärkesbestämmelserna kan anpassas för individer med olika funktionshinder Simma med funktionsnedsättning

47 SIMLÄRARE Diskutera! Hur inkluderar vi barn med olika funktionshinder i verksamheten? A.Synskada B.Hörselskada C.Utvecklingsstörning D.Rörelsehinder E.Neuropsykiatriska funktionshinder Simma med funktionsnedsättning

48 SIMLÄRARE Badanläggningar 1 X 45 min Mål Orientering om olika miljöer där simverksamhet bedrivs. Kunskap om betydelsen av vattnets rening och kvalitet. Material Simlärarboken sid 157-160 Badanläggningar

49 SIMLÄRARE Lyft fram Informera om vikten av att: alltid duscha utan badkläder noga tvätta sig på hela kroppen blöta håret och skölja ur det ta bort smink och hårvårdsprodukter kom ihåg att det alltid gäller både dig som simlärare och barnen Badanläggningar

50 SIMLÄRARE Uppgift Ta reda på hur du får reda på att vattnet där du verkar är tjänligt och håller rätt temperatur. Badanläggningar

51 SIMLÄRARE Diskutera Hur kan tvätt och dusch bli en naturlig rutin för alla före varje bassängbad. Badanläggningar

52 SIMLÄRARE Livräddning och säkerhet 2 X 45min Mål Kunskap om hur man lär ut livräddning till barn. Kunskap om vad barnen ska lära sig om livräddning och säkerhet. Kunskap om de speciella säkerhetsfrågor som gäller vid sjö eller öppet vatten Material Simlärarboken sid 77, 101, 104-106 Livräddning och säkerhet

53 SIMLÄRARE Lyft fram Livräddning och säkerhet

54 SIMLÄRARE Lyft fram Fast samlingsplats före lektionen Du ska vara sist upp ur vattnet Tydlig rutin för när ansvaret går över till ledaren när lektionen startar och till föräldern efter avslutad lektionen Livräddning och säkerhet

55 SIMLÄRARE Uppgift Ge förslag på övningar där du tränar – förlängda armen – simning och bogsering med boj i nivåerna Pingvinen, Fisken och Hajen Livräddning och säkerhet

56 SIMLÄRARE Diskutera Ska klädsim finns med i vår undervisning? Motivera för- och nackdelar Livräddning och säkerhet

57 SIMLÄRARE Medicinsk information 1 X 45min Mål Kunskap om hur du som ledare ska handla i en nödsituation. Orientering om olika sjukdomstillstånd och deras betydelse för deltagande i simverksamheten Material Simlärarboken sid 107-108, 143-145 Medicinsk information

58 SIMLÄRARE Lyft fram Medicinsk information

59 SIMLÄRARE Lyft fram Akuta olycks- och sjukdomssituationer som kan uppstå. Vikten av att få kännedom om eventuella sjukdomar/tillstånd/mediciner som kan påverka barnet i simverksamheten. Medicinsk information

60 SIMLÄRARE Examination

61 SIMLÄRARE Tips till fördjupning Handikapplära, Svenska Handikappidrottsförbundet Vattenkvalitet på badplatser, www.badplatsen.smittskyddsinstitutet.se Socialstyrelsens allmänna råd, www.socialstyrelsen.se/sosfs/2004-7/Documents/2004_7.pdf


Ladda ner ppt "SIMLÄRARE Simlärare handledning. SIMLÄRARE Babysiminstruktör 40 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min Minisiminstruktör."

Liknande presentationer


Google-annonser