Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013 Katarina Tylenius 0709-170465.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013 Katarina Tylenius 0709-170465."— Presentationens avskrift:

1 Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013 Katarina Tylenius katarina.tylenius@ensolution.se 0709-170465

2 Agenda Introduktion till Kostnad Per Brukare Introduktion till modellen / Förutsättningar Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per brukare 2013 – KPB totalt SOL och LSS – KPB LSS

3 AlingsåsJokkmokkOskarshamn AlvestaKalmarOxelösund ArbogaKarlskogaPajala BengtsforsKarlskronaPartille BodenKarlstadRonneby BollebygdKatrineholmSkara BollnäsKnivstaSkurup BorlängeKristianstadSotenäs BoråsKristinehamnStrömstad BåstadKumlaSäffle Dals-EdKungsbackaTierp EnköpingKungälvTingsryd EslövLaholmTrosa FagerstaLaxåUddevalla FalunLeksandUlricehamn FlenLindesbergVansbro ForshagaLjungbyVara GagnefLjusdalVarberg GislavedLudvikaVimmerby GotlandLuleåVindeln GällivareLysekilVingåker GöteborgMellerudVårgårda HallsbergMoraVäxjö HallstahammarMullsjöÄlmhult HammaröMunkedalÄlvkarleby HebyNybroÄlvsbyn HälleforsNyköpingÄngelholm HärnösandOckelboÖrebro HögsbyOrustÖstersund

4 KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

5 Metod Kostnad per brukare Enhetskostnad Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) -Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) - osv. Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet -Aktivitet -Konto -Utfall Verksamhetssystem -Brukare -Beslut -Volym -Enhet -Period

6 KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Brukarmixanalys Brukarmixanalys (Kostnadsintervall Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Konsumtionsanalys Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Analys av produktivitet Analys av produktivitet (Insatsjämförelse nationellt, beläggning) Resultatanalys Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat, kompassen) Analysmodell

7 Beskrivning av analysmodellen Brukaranalys Brukarmix. Har vi valt den mest kostnadseffektiva strategin med den brukarmix vi har i kommunen? Hur ser balansen mellan ordinärt och särskilt boende ut? Har vi fler eller färre ytterfall än andra kommuner? Produktivitetsanalys Nyckeltalsjämförelse. Kostnaden per insats jämförs med andra kommuner. Hur ligger vår hemtjänsttimme? Vad har boendena haft för beläggning? Konsumtionsanalys Genom att relatera kostnaderna till invånare och brukare får vi svar på om medelkostnaden skiljer sig mellan kommunerna. Med hjälp av befolkningsutveckling kan prognoser göras för att beskriva utbud/efterfrågan i framtiden. Resultatanalys Kombination av kostnader, resultat och kvalitet. Kvalitetsmätning i form av t ex brukarenkäter

8

9 Förutsättningar Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar Ekonomiutdrag – Politisk verksamhet har exkluderats – Kommun-OH tillagt utifrån RS, 10 442 000 kr (13 mkr år 2012). Kristianstad har relativt lågt kommun-OH påslag i förhållande till jämförelsekommunerna Växjö och Karlskrona. Stor nedskrivning av fastighet sänker Kristianstads kommun-OH år 2013. Kommun-OH kan variera mellan kommuner beroende på storlek på kommungemensamma kostnader. – Fördelning av administration. – Fördelningar enligt Kristianstads direktiv. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010 Brukarstatistik – Hemtjänsttimmarna utgörs av utförd tid. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010

10 Kostnadsfördelning mellan verksamheterna Jämförelse mellan åren: Större andel kostnader inom ordinärt boende. Lägre andel inom särskilt boende. Kristianstad 2012Kristianstad 2011Kristianstad 2013

11 Konsumtion, Sol och LSS Avser brukarrelaterade kostnader Kristianstads kostnad/brukare har ökat med 4 628kr vilket motsvarar 1,65% Nationellt 2013, -medel per brukare 257 056 kr, -medel per invånare 15 627 kr 2012 2013

12 LSS

13 Konsumtion 2013 LSS Avser brukarrelaterade kostnader Medelkostnad per brukare: År 2012: 463 751 kr År 2011: 511 838 kr År 2010: 404 266 kr Medelkostnad per invånare: År 2012: 4 504 kr År 2011: 4 065 kr År 2010: 3 864 kr

14 Genusperspektiv konsumtion 45 % av brukarna är kvinnor. Medelkostnad per brukare är högre för män än för kvinnor. Fler män än kvinnor inom LSS (10% fler). Närmare 60 mkr mer kostnader relateras till män. Kostnadsfördelning: 43 % avser kvinnor och 57 % avser män.

15 Nationell jämförelse insatsmix LSS Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

16 Insatsmix 2012-2013 Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktions-nedsättning i Kristianstad 2013.

17 Antal ytterfall över 1000 tkr år 2013: 83 personer, 10,5 % (år 2012: 79 personer, 10,1 %) Brukarmix LSS 2012-2013

18 Nationell jämförelse ytterfall LSS Kristianstad: 10,5 % Nationellt genomsnitt år 2013: 13,8 % Kristianstad låg andel ytterfall i nationell jämförelse.

19 Urval av brukare med stora behov inom LSS

20 Enhets- kostnader gruppbostad LSS 2013 Medelkostnad gruppbostäder uppgår till 2 481 kr/dygn inkl. psykiatri år 2013. År 2012 var medelkostnaden 2 208 kr/dygn. Nationellt medel år 2013 var 2 656 kr/dygn

21 Medelkostnad totalt gruppbostäder år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr ( år 2012: 2 208kr/dygn varav 94 kr/dygn HSL). Nationellt medel år 2013: 2 656 kr/dygn. Kungsliljevägen A & B var nya år 2013. Gruppbostad enhetskostnad samt antal platser 2012-2013, inkl. HSL

22 Gruppbostäder beläggningsgrad Genomsnittlig beläggningsgrad år 2013: 97,6 %. Medelkostnad totalt gruppbostäder år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr ( år 2012: 2 208kr/dygn varav 94 kr/dygn HSL). Nationellt medel år 2013: 2 656 kr/dygn. Kungsliljevägen A & B var nya år 2013.

23 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

24 Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010-2013 Dygnskostnaderna bedöms som korrekta i relation till kundgruppen.

25 Nationell jämförelse enhetskostnad gruppbostad (Inkl. HSL. exkl. servicebostäder, extern regi och annan särskilt anpassad bostad) År 2013: Kristianstad, 2 481 kr/dygn År 2012: Kristianstad, 2 208 kr/dygn Nationellt medel 2013: 2 656 kr/dygn

26 Servicebostad enhetskostnader och antal platser 2012-2013 Medelkostnad 2013: 1 332 kr/dygn Medelkostnad 2012: 1 257kr/dygn

27 Medelkostnad per dygn i servicebostad 2013: 1 332 kr. Medelkostnad per dygn i servicebostad 2012: 1 257 kr. Nationellt medel per dygn i servicebostad 2013: 1 447 kr. Servicebostad och beläggningsgrad 2012-2013

28 Servicebostad, enhetskostnader

29 Nationell jämförelse Servicebostad Nationellt medel år 2013: 1 447 kr/dygn.

30 30 LSS Boende vuxna Exempel på vad som förklarar skillnader: – Storlek på boende – Andel av serviceboende – Andel serviceboende kopplade till serviceboende – Andel av psykiskt funktionsnedsatta med SoL-beslut – Personaltäthet – Brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet – Åldersstruktur – Behov hos brukare – Lokalkostnader – Tomma platser – Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet – HSL-insatser i kommunal regi

31 Övriga insatser Korttidsvistelsen år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen. Korttidsvistelsen har utförda dygn år 2012 vilket innebär att kostnaden ligger högt vid jämförelse mellan år.

32 LSS Personlig assistans, SFB, egen regi 2013 Exkl. LSS Personlig assistans Exkl. Personlig assistans, SFB, extern regi. Inkl. de 20 första timmarna Inkl. ersättning från Försäkringskassan Nationellt medel 2013: 82 kr/timme

33 33 Personlig assistans, SFB, egen regi Stor variation mellan kommunerna i nationell jämförelse Exempel på vad som förklarar skillnader: – Storlek på administration – Försäkringskassans beslut – Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl – Rätt till heltid – Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet – Planeringsförmåga – Åldersstruktur – Andel i egen regi – Behov hos brukare – Jourinsatser – Ersättningsnivåer – Andel PAN-anställda

34 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Bilden visar enhetskostnad daglig verksamhet per dag exkl. lokalkostnad (blå bit) samt lokalkostnaden per dygn (röd bit). Enhetskostnad inkl. hyror är 459 kr/dag (exkl. hyror 398 kr/dag). Nettolokalkostnaden har beräknats efter kostnader för externa lokalhyror, tillfälliga lokalkyror och interna lokalhyror.

35 Nationell jämförelse Daglig verksamhet, egen regi, 2013 Nationellt medel 2013: 518 kr/dag

36 36 Daglig verksamhet LSS Exempel på vad som förklarar skillnader: – Gruppstorlek – Olika inriktningar inom daglig verksamhet – Transportkostnader – Andel i egen regi – Andel individintegrerade platser – Många unga med nya behov/krav – Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) – Samarbete med gruppbostad – Lokalkostnader

37 Utveckling Intern kontroll inom området personlig assistans Granskning av ytterfall, både beslut och verkställighet i gruppbostad Kostnader kopplas till NKI och medarbetarenkät Bemanningseffektivitet


Ladda ner ppt "Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013 Katarina Tylenius 0709-170465."

Liknande presentationer


Google-annonser