Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013"— Presentationens avskrift:

1 Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013
Katarina Tylenius

2 Agenda Introduktion till Kostnad Per Brukare
Introduktion till modellen / Förutsättningar Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per brukare 2013 KPB totalt SOL och LSS KPB LSS

3 Kommuner som är osäkra: Sotenäs
Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Skara Bollnäs Knivsta Skurup Borlänge Kristianstad Sotenäs Borås Kristinehamn Strömstad Båstad Kumla Säffle Dals-Ed Kungsbacka Tierp Enköping Kungälv Tingsryd Eslöv Laholm Trosa Fagersta Laxå Uddevalla Falun Leksand Ulricehamn Flen Lindesberg Vansbro Forshaga Ljungby Vara Gagnef Ljusdal Varberg Gislaved Ludvika Vimmerby Gotland Luleå Vindeln Gällivare Lysekil Vingåker Göteborg Mellerud Vårgårda Hallsberg Mora Växjö Hallstahammar Mullsjö Älmhult Hammarö Munkedal Älvkarleby Heby Nybro Älvsbyn Hällefors Nyköping Ängelholm Härnösand Ockelbo Örebro Högsby Orust Östersund Totalt: 88 IFO: 44 ÄO/LSS: 85 Fetstilta/mörkgröna kommuner har IFO. Fyra kommuner har bara IFO: Arboga, Nyköping och Vingåker. Kommuner som står över 2012: Askersund, Partille, Uddevalla IFO, Åmål IFO, Åstorp Kommuner som är osäkra: Sotenäs

4 KPB Efterkalkyl byggd på individnivå
Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

5 Metod 5 Kostnad per brukare Enhetskostnad Standardinsatser
- Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Verksamhetssystem Brukare Beslut Volym Enhet Period Kostnad per brukare Enhetskostnad 5 5

6 Analysmodell KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Brukarmixanalys (Kostnadsintervall Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse nationellt, beläggning) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat, kompassen)

7 Beskrivning av analysmodellen
Brukaranalys Brukarmix. Har vi valt den mest kostnadseffektiva strategin med den brukarmix vi har i kommunen? Hur ser balansen mellan ordinärt och särskilt boende ut? Har vi fler eller färre ytterfall än andra kommuner? Produktivitetsanalys Nyckeltalsjämförelse. Kostnaden per insats jämförs med andra kommuner. Hur ligger vår hemtjänsttimme? Vad har boendena haft för beläggning? Konsumtionsanalys Genom att relatera kostnaderna till invånare och brukare får vi svar på om medelkostnaden skiljer sig mellan kommunerna. Med hjälp av befolkningsutveckling kan prognoser göras för att beskriva utbud/efterfrågan i framtiden. Resultatanalys Kombination av kostnader, resultat och kvalitet. Kvalitetsmätning i form av t ex brukarenkäter

8 KPB totalt

9 Förutsättningar Brukarstatistik
Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar Ekonomiutdrag Politisk verksamhet har exkluderats Kommun-OH tillagt utifrån RS, kr (13 mkr år 2012). Kristianstad har relativt lågt kommun-OH påslag i förhållande till jämförelsekommunerna Växjö och Karlskrona. Stor nedskrivning av fastighet sänker Kristianstads kommun-OH år Kommun-OH kan variera mellan kommuner beroende på storlek på kommungemensamma kostnader. Fördelning av administration. Fördelningar enligt Kristianstads direktiv. Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010 Brukarstatistik Hemtjänsttimmarna utgörs av utförd tid.

10 Kostnadsfördelning mellan verksamheterna
Kristianstad 2011 Kristianstad 2012 Kristianstad 2013 Jämförelse mellan åren: Större andel kostnader inom ordinärt boende. Lägre andel inom särskilt boende.

11 Konsumtion, Sol och LSS 2013 2012 Avser brukarrelaterade kostnader
Högre kostnader mellan 21-50, Ramlar över 200 tkr vid 85. Avser brukarrelaterade kostnader Kristianstads kostnad/brukare har ökat med kr vilket motsvarar 1,65% Nationellt 2013, -medel per brukare kr, -medel per invånare kr

12 LSS

13 Konsumtion 2013 LSS Avser brukarrelaterade kostnader
Medelkostnad per brukare: År 2012: kr År 2011: kr År 2010: kr Medelkostnad per invånare: År 2012: kr År 2011: kr År 2010: kr

14 Genusperspektiv konsumtion
45 % av brukarna är kvinnor. Medelkostnad per brukare är högre för män än för kvinnor. Fler män än kvinnor inom LSS (10% fler). Närmare 60 mkr mer kostnader relateras till män. Kostnadsfördelning: 43 % avser kvinnor och 57 % avser män.

15 Nationell jämförelse insatsmix LSS
Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

16 Insatsmix Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktions-nedsättning i Kristianstad 2013.

17 Brukarmix LSS Antal ytterfall över 1000 tkr år 2013: 83 personer, 10,5 % (år 2012: 79 personer, 10,1 %)

18 Nationell jämförelse ytterfall LSS
Kristianstad: 10,5 % Nationellt genomsnitt år 2013: 13,8 % Kristianstad låg andel ytterfall i nationell jämförelse.

19 Urval av brukare med stora behov inom LSS

20 Enhets-kostnader gruppbostad LSS 2013
Medelkostnad gruppbostäder uppgår till kr/dygn inkl. psykiatri år 2013. År 2012 var medelkostnaden kr/dygn. Nationellt medel år 2013 var kr/dygn

21 Gruppbostad enhetskostnad samt antal platser 2012-2013, inkl. HSL
Medelkostnad totalt gruppbostäder år 2013: kr/dygn inkl. HSL 132 kr ( år 2012: 2 208kr/dygn varav 94 kr/dygn HSL). Nationellt medel år 2013: kr/dygn. Kungsliljevägen A & B var nya år 2013.

22 Gruppbostäder beläggningsgrad
Genomsnittlig beläggningsgrad år 2013: 97,6 %. Medelkostnad totalt gruppbostäder år 2013: kr/dygn inkl. HSL 132 kr ( år 2012: 2 208kr/dygn varav 94 kr/dygn HSL). Nationellt medel år 2013: kr/dygn. Kungsliljevägen A & B var nya år 2013.

23 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden
Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

24 Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010-2013
Inkl. sjuksköterskor och rehab Dygnskostnaderna bedöms som korrekta i relation till kundgruppen.

25 Nationell jämförelse enhetskostnad gruppbostad
(Inkl. HSL. exkl. servicebostäder, extern regi och annan särskilt anpassad bostad) År 2013: Kristianstad, kr/dygn År 2012: Kristianstad, kr/dygn Nationellt medel 2013: kr/dygn

26 Servicebostad enhetskostnader och antal platser 2012-2013
Medelkostnad 2013: kr/dygn Medelkostnad 2012: 1 257kr/dygn

27 Servicebostad och beläggningsgrad 2012-2013
Medelkostnad per dygn i servicebostad 2013: kr. Medelkostnad per dygn i servicebostad 2012: kr. Nationellt medel per dygn i servicebostad 2013: kr.

28 Servicebostad, enhetskostnader

29 Nationell jämförelse Servicebostad
Nationellt medel år 2013: kr/dygn.

30 LSS Boende vuxna Exempel på vad som förklarar skillnader:
Storlek på boende Andel av serviceboende Andel serviceboende kopplade till serviceboende Andel av psykiskt funktionsnedsatta med SoL-beslut Personaltäthet Brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Åldersstruktur Behov hos brukare Lokalkostnader Tomma platser Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet HSL-insatser i kommunal regi

31 Övriga insatser Korttidsvistelsen år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen. Korttidsvistelsen har utförda dygn år 2012 vilket innebär att kostnaden ligger högt vid jämförelse mellan år.

32 LSS Personlig assistans, SFB, egen regi 2013
Exkl. LSS Personlig assistans Exkl. Personlig assistans, SFB, extern regi. Inkl. de 20 första timmarna Inkl. ersättning från Försäkringskassan Nationellt medel 2013: 82 kr/timme

33 Personlig assistans, SFB, egen regi
Stor variation mellan kommunerna i nationell jämförelse Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på administration Försäkringskassans beslut Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Behov hos brukare Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda

34 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden
Bilden visar enhetskostnad daglig verksamhet per dag exkl. lokalkostnad (blå bit) samt lokalkostnaden per dygn (röd bit). Enhetskostnad inkl. hyror är 459 kr/dag (exkl. hyror 398 kr/dag). Nettolokalkostnaden har beräknats efter kostnader för externa lokalhyror, tillfälliga lokalkyror och interna lokalhyror.

35 Nationell jämförelse Daglig verksamhet, egen regi, 2013
Nationellt medel 2013: 518 kr/dag

36 Daglig verksamhet LSS Exempel på vad som förklarar skillnader:
Gruppstorlek Olika inriktningar inom daglig verksamhet Transportkostnader Andel i egen regi Andel individintegrerade platser Många unga med nya behov/krav Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) Samarbete med gruppbostad Lokalkostnader

37 Utveckling Intern kontroll inom området personlig assistans
Granskning av ytterfall, både beslut och verkställighet i gruppbostad Kostnader kopplas till NKI och medarbetarenkät Bemanningseffektivitet


Ladda ner ppt "Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser