Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetshöjning Renodlat vägledningsuppdrag för syv Renodlat vägledningsuppdrag för syv Lokala samordnare Lokala samordnare Lokala samverkansgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetshöjning Renodlat vägledningsuppdrag för syv Renodlat vägledningsuppdrag för syv Lokala samordnare Lokala samordnare Lokala samverkansgrupper."— Presentationens avskrift:

1

2 Kvalitetshöjning Renodlat vägledningsuppdrag för syv Renodlat vägledningsuppdrag för syv Lokala samordnare Lokala samordnare Lokala samverkansgrupper Lokala samverkansgrupper Gemensam handlingsplan Skola – Arbetsliv Gemensam handlingsplan Skola – Arbetsliv för varje enhet Sjätte dagen Sjätte dagen

3 Växjö Kommun Organisation BE TC Tot. 289 AR FARIRESÄ Tot. 363 NGBRLA Tot SYV1,5 SYV1 SYV En praktiksamordnare på varje skola (lär. el. bitr. rek.) tot. 1,5 tjänst En samordnare (bit. rek) tot. 0,5 tjänst

4 VadNärHurAnsvarUtvärdering Samverkansgrupp Bildas inför nytt läsår. Består av rektor, SYV, lärarrepresentanter, elevrepresentanter och vid behov arbetslivsrepresentanter RektorGruppens arbete utvärderas vid läsårets slut. Studiebesök I åk 7, 8 eller 9.Undervisande lärare kontaktar lämpliga arbetsplatser för besök Undervisande lärare/SYV Besök på skolan av representanter från arbetslivet och närsamhället i övrigt I åk 7, 8 eller 9.Undervisande lärare bjuder in till skolan. Undervisande lärare/SYV PRAO I åk 8 och 9.1 veckas PRAO/årskurs på olika arbetsplatser SYV/undervisande lärare Utvärdering av SYV. Redovisning för undervisande lärare Undervisning om arbetslivet I åk 8 I åk 7, 8 och 9 Arbete med arbetslivsavsnitt i samhällskunskapen. Undervisning om yrken och arbetsliv i alla ämnen SO-lärare/SYV Alla undervisande lärare/SYV Information från SYV I åk 8 och 9.Information inför PRAO- perioder. Information vid enskilda vägledningssamtal. SYV

5 Den sjätte dagen Erfarenhetsutbyte Erfarenhetsutbyte Reflektioner Reflektioner Upplägg Upplägg Olika perspektiv; miljö, jämställdhet m.m. Olika perspektiv; miljö, jämställdhet m.m. Skola - Arbetsliv Skola - Arbetsliv

6 Enkätundersökning BRUK-enkät med omarbetade frågor avsedd för all pedagogisk personal åk 7-9. BRUK-enkät med omarbetade frågor avsedd för all pedagogisk personal åk 7-9. Webbaserad enkätform Webbaserad enkätform

7 Anser Du att skolan har väl utvecklade kontakter med företag och arbetsliv. Svarsalternativ Antal svar Förd elnin g % 1 A. Kriteriet kännetecknar inte alls min verksamhet B. Jag har inlett diskussioner med kollegor om hur kriteriet ska uppnås C. Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås D. Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet E. Jag har ännu inte påbörjat arbetet men vissa kännetecken finns F. Detta kriterium kännetecknar min verksamhet Total: Antal obesvarade: 0 2 Anser Du att skolan har väl utvecklade kontakter med företag och arbetsliv.

8 Jag förmedlar vikten av att vara handlingskraftig och uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ. Svarsalternativ AntalsvarAntalsvar Fördelning%Fördelning% 1 A. Kriteriet kännetecknar inte alls min verksamhet B. Jag har inlett diskussioner med kollegor om hur kriteriet ska uppnås C. Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås D. Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet E. Jag har ännu inte påbörjat arbetet men vissa kännetecken finns F. Detta kriterium kännetecknar min verksamhet Total: Antal obesvarade: 0

9 Mål Att skapa en gemensam arbetsplan i kommunen. ”Den röda syvtråden” Att skapa en gemensam arbetsplan i kommunen. ”Den röda syvtråden” Att implementera och utvärdera arbetsplanen Att implementera och utvärdera arbetsplanen

10 Framtid vt-08 Syv – praktiksamordnare Syv – praktiksamordnare Skola – omvärld – entreprenöriellt lärande Skola – omvärld – entreprenöriellt lärande Fortbildning Fortbildning Seminarium skola arbetsliv Seminarium skola arbetsliv Företagspresentationer Företagspresentationer

11 Framtid ht Norrköping 14/8 2. Utforma/revidera handlingsplan - Syv, praktiksamordnare och rektorer 3. SoB-mässa 3-4 oktober – all pedagogisk personal - Utställning - Enkätfrågor för pedagogisk personal F-6

12 Framtid ht-08 och vt-09 Handlingsplanen implementeras Handlingsplanen implementeras Grundskolan åk 7-9 Grundskolan åk 7-9 Återupprätta samverkansgrupper Återupprätta samverkansgrupper Lokal handlingsplan för respektive skola revideras Lokal handlingsplan för respektive skola revideras Arbetslivskontakter Arbetslivskontakter Utvärdering Utvärdering Enkätundersökning vt-10 Enkätundersökning vt-10

13 Vilda idéer Branschdagar Kronoberg Unga entreprenörer Jobbskugga åk-7 Elever ut - Företag in Rotarylista

14 VÄRSTA MÖJLIGHETEN


Ladda ner ppt "Kvalitetshöjning Renodlat vägledningsuppdrag för syv Renodlat vägledningsuppdrag för syv Lokala samordnare Lokala samordnare Lokala samverkansgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser