Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetshöjning Renodlat vägledningsuppdrag för syv Renodlat vägledningsuppdrag för syv Lokala samordnare Lokala samordnare Lokala samverkansgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetshöjning Renodlat vägledningsuppdrag för syv Renodlat vägledningsuppdrag för syv Lokala samordnare Lokala samordnare Lokala samverkansgrupper."— Presentationens avskrift:

1

2 Kvalitetshöjning Renodlat vägledningsuppdrag för syv Renodlat vägledningsuppdrag för syv Lokala samordnare Lokala samordnare Lokala samverkansgrupper Lokala samverkansgrupper Gemensam handlingsplan Skola – Arbetsliv Gemensam handlingsplan Skola – Arbetsliv för varje enhet Sjätte dagen Sjätte dagen

3 Växjö Kommun Organisation BE TC 122167 Tot. 289 AR FARIRESÄ 13119319 812 Tot. 363 NGBRLA 1497639 Tot. 264 1 SYV1,5 SYV1 SYV En praktiksamordnare på varje skola (lär. el. bitr. rek.) tot. 1,5 tjänst En samordnare (bit. rek) tot. 0,5 tjänst

4 VadNärHurAnsvarUtvärdering Samverkansgrupp Bildas inför nytt läsår. Består av rektor, SYV, lärarrepresentanter, elevrepresentanter och vid behov arbetslivsrepresentanter RektorGruppens arbete utvärderas vid läsårets slut. Studiebesök I åk 7, 8 eller 9.Undervisande lärare kontaktar lämpliga arbetsplatser för besök Undervisande lärare/SYV Besök på skolan av representanter från arbetslivet och närsamhället i övrigt I åk 7, 8 eller 9.Undervisande lärare bjuder in till skolan. Undervisande lärare/SYV PRAO I åk 8 och 9.1 veckas PRAO/årskurs på olika arbetsplatser SYV/undervisande lärare Utvärdering av SYV. Redovisning för undervisande lärare Undervisning om arbetslivet I åk 8 I åk 7, 8 och 9 Arbete med arbetslivsavsnitt i samhällskunskapen. Undervisning om yrken och arbetsliv i alla ämnen SO-lärare/SYV Alla undervisande lärare/SYV Information från SYV I åk 8 och 9.Information inför PRAO- perioder. Information vid enskilda vägledningssamtal. SYV

5 Den sjätte dagen Erfarenhetsutbyte Erfarenhetsutbyte Reflektioner Reflektioner Upplägg Upplägg Olika perspektiv; miljö, jämställdhet m.m. Olika perspektiv; miljö, jämställdhet m.m. Skola - Arbetsliv Skola - Arbetsliv

6 Enkätundersökning BRUK-enkät med omarbetade frågor avsedd för all pedagogisk personal åk 7-9. BRUK-enkät med omarbetade frågor avsedd för all pedagogisk personal åk 7-9. Webbaserad enkätform Webbaserad enkätform

7 Anser Du att skolan har väl utvecklade kontakter med företag och arbetsliv. Svarsalternativ Antal svar Förd elnin g % 1 A. Kriteriet kännetecknar inte alls min verksamhet. 3541.7 2 B. Jag har inlett diskussioner med kollegor om hur kriteriet ska uppnås. 1416.7 3 C. Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås. 78.3 4 D. Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet. 1619.0 5 E. Jag har ännu inte påbörjat arbetet men vissa kännetecken finns. 1011.9 6 F. Detta kriterium kännetecknar min verksamhet. 22.4 Total:84100. 0 Antal obesvarade: 0 2 Anser Du att skolan har väl utvecklade kontakter med företag och arbetsliv.

8 Jag förmedlar vikten av att vara handlingskraftig och uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ. Svarsalternativ AntalsvarAntalsvar Fördelning%Fördelning% 1 A. Kriteriet kännetecknar inte alls min verksamhet. 33.63.6 2 B. Jag har inlett diskussioner med kollegor om hur kriteriet ska uppnås. 33.63.6 3 C. Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås. 33.63.6 4 D. Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet. 1414 16.716.7 5 E. Jag har ännu inte påbörjat arbetet men vissa kännetecken finns. 89.59.5 6 F. Detta kriterium kännetecknar min verksamhet. 5353 63.163.1 Total:8484 100.0100.0 Antal obesvarade: 0

9 Mål Att skapa en gemensam arbetsplan i kommunen. ”Den röda syvtråden” Att skapa en gemensam arbetsplan i kommunen. ”Den röda syvtråden” Att implementera och utvärdera arbetsplanen Att implementera och utvärdera arbetsplanen

10 Framtid vt-08 Syv – praktiksamordnare Syv – praktiksamordnare Skola – omvärld – entreprenöriellt lärande Skola – omvärld – entreprenöriellt lärande Fortbildning Fortbildning Seminarium skola arbetsliv Seminarium skola arbetsliv Företagspresentationer Företagspresentationer

11 Framtid ht-08 1. Norrköping 14/8 2. Utforma/revidera handlingsplan - Syv, praktiksamordnare och rektorer 3. SoB-mässa 3-4 oktober – all pedagogisk personal - Utställning - Enkätfrågor för pedagogisk personal F-6

12 Framtid ht-08 och vt-09 Handlingsplanen implementeras Handlingsplanen implementeras Grundskolan åk 7-9 Grundskolan åk 7-9 Återupprätta samverkansgrupper Återupprätta samverkansgrupper Lokal handlingsplan för respektive skola revideras Lokal handlingsplan för respektive skola revideras Arbetslivskontakter Arbetslivskontakter Utvärdering Utvärdering Enkätundersökning vt-10 Enkätundersökning vt-10

13 Vilda idéer Branschdagar Kronoberg Unga entreprenörer Jobbskugga åk-7 Elever ut - Företag in Rotarylista

14 VÄRSTA MÖJLIGHETEN


Ladda ner ppt "Kvalitetshöjning Renodlat vägledningsuppdrag för syv Renodlat vägledningsuppdrag för syv Lokala samordnare Lokala samordnare Lokala samverkansgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser