Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Reko fjärrvärme Vad innebär det för fjärrvärmeföretagen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Reko fjärrvärme Vad innebär det för fjärrvärmeföretagen?"— Presentationens avskrift:

1 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Reko fjärrvärme Vad innebär det för fjärrvärmeföretagen?

2 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 2 Reko fjärrvärmes syfte ● Stärka och trygga kundernas ställning ● Utveckla relationen mellan fjärrvärme- leverantör och kund

3 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 3 Projektets grundprinciper ● Fjärrvärmeföretagen agerar på en värmemarknad ● Kunderna ska ha skydd mot missbruk av dominerande ställning

4 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 4 Tre ledord ● Öppenhet ● Jämförbarhet ● Förtroende

5 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 5 Varför ska fjärrvärmeföretagen vara med i Reko? ● Fjärrvärmeföretaget är dominerande - Skyldighet att sköta sig själv, kundernas situation och konkurrenternas situation ● Långsiktig verksamhet - Stabila förhållanden ● Affärsmässig verksamhet - Fjärrvärmen är beroende av kundernas förtroende ● Myndigheterna har givit oss en chans att bevisa att vi kan ta ansvar för vårt agerande på värmemarknaden

6 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 6 Vad ska fjärrvärmeföretaget göra? ● Särredovisning - Skild från annan verksamhet - Efter bästa förmåga sikta på att bli ännu bättre ● Verksamhetsgenomlysning - Minimum; redovisning per juridisk person ● Informationsmöten/kundforum - Fjärrvärmeföretagen avgör hur genomförandet av möten utförs och kunderna ansvarar för kundforumet ● Följa intentionerna i Reko - Syftet är att stärka kunderna

7 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 7 Hur kommer man med i Reko? 1 Fjärrvärmeleverantören skickar ansökan till Svensk Fjärrvärme Ansökande företag Svensk Fjärrvärme 2 Svensk Fjärrvärme bekräftar ansökan och delger villkor för godkännande Kvalitetsnämnd 2 Svensk Fjärrvärme underrättar kvalitetsnämnden om bekräftelsen och vidarebefordrar ansökan 4 Företaget inkommer med en fördjupad redovisning 3 Kvalitetsnämnden fordrar in kompletteringar om det behövs 5 Kvalitetsnämnden godkänner företaget

8 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 8 Vintern - ett exempel med Reko fjärrvärme ● 1/1 bör prisjusteringar ske ● Kundkategoriindelning ses över ● Prognosarbete förbereds i syfte att ge kunder ett längre perspektiv gällande prisutveckling, expansion etc. ● Ev. kundundersökning genomförs

9 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 9 Våren - ett exempel med Reko fjärrvärme ● Årsbokslut för fjärrvärmeverksamheten klar ● Verksamhetsgenomlysning görs, presenteras och sänds in till kvalitetsnämnden ● Statistik till Svensk Fjärrrvärme rapporteras in

10 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 10 Sommaren - ett exempel med Reko fjärrvärme ● Informationsmöte planeras ● Slutliga pris och villkorsförändringar presenteras ● Informationsmöte genomförs ● Informationsmötets utfall analyseras

11 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 11 Hösten - ett exempel med Reko fjärrvärme ● Avtal som går ut vid årsskiftet förhandlas om ● Resultat från kundundersökningar publiceras ● Tider för kommande års informationsmöten presenteras

12 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 12 Reko fjärrvärme – ett sätt att bygga relationer ● Ett sätt att visa att något görs inom branschen ● Reko ska betraktas som en miniminivå, vissa fjärrvärmeföretag gör mer idag ● Reko är ett levande system som kommer att förändras ● Fjärrvärmen har inget att dölja


Ladda ner ppt "2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Reko fjärrvärme Vad innebär det för fjärrvärmeföretagen?"

Liknande presentationer


Google-annonser