Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ny patientfokuserad modell för vården Palaestra 5 december KEFU Jan-Inge Lind.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ny patientfokuserad modell för vården Palaestra 5 december KEFU Jan-Inge Lind."— Presentationens avskrift:

1 En ny patientfokuserad modell för vården Palaestra 5 december KEFU Jan-Inge Lind

2 Dagens agenda Hur det var tänkt ca 40 minuter Kaffe ca 20 minuter Hur det blivit ca 60 minuter Hur det kan bli ca 60 minuter Slut17.00

3 Värdeskapande

4 Producentperspektivet: den industriella modellen Vårdkedjan: var och en gör sitt och lämnar över Patientperspektivet: vilka värden ska skapas?

5 Ett värdeskapande förhållningssätt Bättre patientresultat (MOEL) Ökad kostnadseffektivitet Likvärdig vård

6 En patientfokuserad verksamhetsmodell ”We need a new way of thinking to solve the problems caused by the old way of thinking”

7 Vårdens kärnvärden hotade Patientens ökande makt Patienter faller mellan stolarna Administrativ hierarki (styrning) Historisk budget +/- (ersättning) Volymer och prestationer (uppföljning) Autonoma vårdenheter (ledning) Tydliga tendenser

8 Administrativ hierarki (styrning) Historisk budget +/- (ersättning) Volymer och prestationer (uppföljning) Autonoma vårdenheter (ledning) Professionell självkontroll (styrning) Ersättning för uppnått resultat (ersättning) Helhets- och delprocess resultat (uppföljning) Gränsöver- skridande processteam (ledning) Vårdens etablerade och Producentfokuserade verksamhetsmodell En ny modell för verksamhetsutveckling för prioriterade patientgrupper

9 Dynamiken i den nya verksamhetsmodellen kräver… baserad på… leder till bättre… finansieras med… genom… Patient- Resultatbaserad ersättning Professionell självkontroll Patient- process Patient- resultat Patientgrupp

10 Planeringscykel för kontinuerlig resultatutveckling Region/ landstingsstrategi Lokala utvecklings- kontrakt Bättre patientresultat MOEL Strategiska utvecklings- dialoger Lokalt resultat- utvecklingsarbete Lokala resultat- uppföljningar 3 2 Politisk dialog Lokala resultat- analyser Resultatmått och önskade resultatnivåer 4 1

11 Patientresultat ”Allt som kan räknas räknas inte och inte allt som kan räknas räknas”

12 Det vimlar av ”resultattermer”… produktionsmål kostnadseffektivitet delprocessresultat processmått input resultatenheter lean utfallsmått kvalité effektmått output slutresultat helhetsresultat

13 Patientresultat Inre och yttre effektivitet MOEL – resultat per patientgrupp Patientresultat för strokeprocesser – ett exempel

14 ADL-oberoende (%) R 12 mån = april 2011 – mars 2012 Team 200920102011R 12 mån (april 2011 - mars 2012) Hbg7,06,96,68,1 Hhlm6,919,325,524,4 Kstad3,65,56,26,8 Lkrona1,05,44,14,5 Lund7,210,313,514,5 Malmö7,110,8 10,2 Tbg5,34,510,29,7 Ystad4,07,29,110,8 Äholm4,98,59,38,3

15 Trombolys/trombektomi (%) R 12 mån = april 2011 – mars 2012

16 Direktinläggning på strokeenhet (%) R 12 mån = april 2011 – mars 2012

17 Vad ska man med kunskap om resultat till? Fokus på patientresultat Tävlingsmomentet Belöningssystem

18 Kvalitet Kostnad Högre Ok Lägre Belöning Investering i kvalitetsutveckling. OkBelöningX%* ADL-oberoende= Y kronorKvalitetsutveckling HögreTrimma kostnaderRationaliseringIfrågasätta/avveckla Exempel på patientfokuserad ersättningsmodell

19 Patientprocesser

20 ”från symptom till återuppnådd funktion” Process – OCH – teamindex Från baseball till fotboll

21 Exempel på patientprocesser Behov Rehab Uppföljning Besvärs- frihet Behandling Val av behandling Diagnos Stroke Behov Rehab Uppföljning Besvärs- frihet Operation Val av behandling Primär diagnos Artros/Ledplastik

22 Professionell självkontroll ”…utökar de vårdprofessionella sitt ansvar så att detta också omfattar kvalitetsskapande och resurshushållning i hela patientprocessen”

23 Professionell självkontroll Zarembadebatten Ett nytt sätt att organisera värdeskapandet

24 Exempel på system för kontraktsbaserad professionell självkontroll Regionalt VBA-team Regional PPA t.ex strokevården Lokal PPA Lokala team Genomförande- dialoger (4) Strategisk utvecklingsdialog (2) Operativa process- Utvecklingsdialoger (1) Strategi- och planeringsdialog (5) Kontrakt (3) Region ledning ProducentBeställare (internt och externt)

25 Dagens vårdsystemNästa vårdsystem Administrativ budgetkontrollProfessionell självkontroll Utgår från dagens produktionsenheter Utgår från värdeskapande för patienter och patientgrupper Förfinar egen del i vårdkedjor Utvecklar och förnyar vårderbjudanden Akuta sparbeting Planerad kostnadsminimering/ prevention Etablerade chefsroller i fokusNya ledarroller i fokus Traditionella ”internmarknader” och entreprenader Äkta kvalitetskonkurrens

26 Styrkor och svagheter i tidigare styrmodeller KonceptResultat +/-Alternativ möjlighet Dalamodellen Behovsfokus/ Befolkningsområden Bryt ner till patientgrupper BUM-modeller Tydligare uppdrag/ Administrativ huvudfokus Värdeskapande beställare i nytt system för professionell självkontroll Entreprenader och privatisering Tillfälligt lägre kostnader/ Få innovationer Krav på förbättringar och Förnyelse Skånsk Livskraft Patientfokus/ Genomförande i dagens linje Skapa en ny processorienterad linje med fokus på stora patientgrupper Processorganisation på HLD i Lund Patientprocesser i fokus/ Innanför sjukhusets väggar Gränsöverskridande Patientprocesser Hilma, Ester, Nisse etc Patientfokus/ ”Projektsyndrom” Bygga in kontinuitet i resultatuppföljning Strokepiloter Kvalitetsfokus/ Oklar kostnadsbild Nya relationer mellan kvalitet och kostnader genom MOEL resultat Valfrihetsreform Ökat utbud och tillgänglighet/kapacitetsproble m och mest sjuka äldre Identifiera och följ upp ”mest sjuka äldre”


Ladda ner ppt "En ny patientfokuserad modell för vården Palaestra 5 december KEFU Jan-Inge Lind."

Liknande presentationer


Google-annonser