Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 1 Hur man använder och anger källor FUSK för ID1A 2011-04-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 1 Hur man använder och anger källor FUSK för ID1A 2011-04-08."— Presentationens avskrift:

1 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 1 Hur man använder och anger källor FUSK för ID1A 2011-04-08

2 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 2 Din uppgift Välj en artikel Läs artikeln Sammanfatta innehållet Återge med egna ord Hitta minst ett citat Gör en källförteckning – bifoga dina källor!

3 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 3 Din uppgift Sammanfatta innehållet: –välj den viktigaste aspekten

4 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 4 Din uppgift Återge med egna ord: –Hitta tre (eller fler) huvudargument –Markera texten i artikeln –När du förstått texten, berätta den med egna ord –Gör en tydlig källhänvisning - referatmarkering Har du två artiklar, för och emot, gör en tabell med argumenten.

5 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 5 Din uppgift Citera: –Om något är tydligt och exakt formulerat kan du citera –Kopiera och klistra in –Sätt citationstecken runt citatet –Gör en källhänvisning (Andersson 2010)

6 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 6 Vilka källor har du använt? Artikelsök är en databas över tryckta tidnings- och tidskriftsartiklar. Ingen källa! Källan är själva artikeln. Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk, finns i tryckt och digital form

7 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 7 Källförteckning Bok: Författare Efternamn, Förnamn (tryckår) Titel, Förlagsort: Förlag

8 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 8 Källförteckning För tryckt tidningsartikel: Författare, ”Titel”, Tidningens namn publiceringsdatum

9 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 9 Källförteckning Tidskrift: kommer inte ut varje dag Författare, ”Titel”, Tidskriftens namn, årtal: nr, sidnummer s. #

10 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 10 Källförteckning För webbsida: Namn, vem står bakom, URL:en, uppdaterad, hämtningsdatumURL:en T.ex. isbjörn. http://www.ne.se/isbjörn, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-03.

11 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 11 Källförteckning För böcker: författare, (årtal), titel, förlagsort, förlag. För dagstidningsartiklar: författare, titel, tidningsnamn, datum. För tidskriftsartiklar: författare, titel, tidskrift, år, nr, sida.

12 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 12 För internetadresser: titeln på sidan, ansvarig för sidan, webbadress (URL), uppdateringsdatum, datumet du var inne på sidan. Refero – Antiplagieringsguiden. (2008). Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet. http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.phphttp://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php Senast uppdaterad 2008-12-18 [2009-02-12] Källförteckning

13 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 13 Exempel 1: Källhänvisning (Ingvar David H, svenska dagbladet -98) Forskare har tidigare trott att hjärnan sätts på ”stand-by” när sömnen drabbar oss, men tydliga forskningar har bevisat att vi faktiskt blir bättre på att minnas, lära och lösa problem under sömnen. Under natten då vi sover är kroppen orörlig, ögonen är slutna och andningen djupare. Utifrån ser man inte hur hårt hjärncellerna arbetar i hjärnan.

14 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 14 Exempel 1: förslag (Ingvar David H, svenska dagbladet -98) Forskare har tidigare trott att hjärnan sätts på (”)stand-by(”) när sömnen drabbar oss, men tydliga forskningar har bevisat att vi faktiskt blir bättre på att minnas, lära och lösa problem under sömnen. Under natten då vi sover är kroppen orörlig, ögonen är slutna och andningen djupare. Utifrån ser man inte hur hårt hjärncellerna arbetar i hjärnan. (Ingvar, 1998)

15 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 15 Exempel 2: Källhänvisning David H menar att man drömmer för att hjärnan ska vila upp sig och reparera sig tills man vaknar och ska på nya äventyr. Det är ”lugnande” för hjärnan.

16 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 16 Exempel 2: förslag David H Ingvar (1998) menar att man drömmer för att hjärnan ska vila upp sig och reparera sig tills man vaknar och ska på nya äventyr. Det är ”lugnande” för hjärnan. (är det ett citat?)

17 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 17 Källförteckning Ingvar, David H: Titel? Svenska Dagbladet 1998-09-07

18 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 18 Exempel 3: Källhänvisning Tidningen I Form 10/2009 skriver att prestationsförmågan sänks i 1-2 timmar om kroppsvärmen höjs med en grad.

19 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 19 Exempel 3: förslag Andersson skriver att prestationsförmågan sänks i 1-2 timmar om kroppsvärmen höjs med en grad (2009). I källförteckningen: Andersson, Anders, ”Mobilstrålning” I Form 2009:10 s. 7

20 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 20 Exempel 4: källhänvisning Radiovågor är inte den enda sortens strålning. Man delar in strålning i joniserande och icke- joniserande. Joniserande strålning är farlig för den kan orsaka cancertumörer. T.ex röntgenstrålar och radioaktiv strålning. Icke-joniserande strålning kan vara solens ultravioletta strålar, ultraljud eller elektromagnetisk strålning. Radiovågor är elektromagnetisk strålning.

21 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 21 Exempel 4 Källhänvisning saknas! Ange alltid källa. Återge med egna ord. Om du citerar, återge ordagrant inom citationstecken och gör en källhänvisning

22 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 22 Exempel 5: källförteckning http://www.lakartidningen.se/07engine.php? articleId=10479den 9 januari 2011http://www.lakartidningen.se/07engine.php? articleId=10479

23 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 23 Exempel 5: förslag Artikeln finns att läsa som pdf-fil, dvs den tryckta upplagan Agerberg, Miki, ”Fortsatt osäkerhet om långtidsanvändning” Läkartidningen 2008:41 vol.105 s. 2828-2831

24 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 24 Exempel 5: förslag Som tidskriftsartikel från nätet: Agerberg, Miki. "Fortsatt osäkerhet om långtidsanvändning Läkartidningen". 105. 41 (2008), http://www.lakartidningen.se/07engine.php? articleId=10479 (hämtad 2011-04-03).

25 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 25 Exempel 6: Att citera I årets rapport står det bl annat: Det är osannolikt att mobiltelefonen orsakar hjärntumörer för personer som använt mobiltelefon under kortare tid än tio år. Men för längre tids användning är det ännu för tidigt att dra några definitiva slutsatser.

26 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 26 Exempel 6: förslag. I årets rapport hävdar Lars Mjönes bl.a. följande: ”Det är osannolikt att mobiltelefonen orsakar hjärntumörer för personer som använt mobiltelefon under kortare tid än tio år. Men för längre tids användning är det ännu för tidigt att dra några definitiva slutsatser” (2010).

27 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 27 Exempel 7: att återge med egna ord Det saknas också tillräckligt med data för effekterna på barn och ungdomar, säger Lars Mjönes, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

28 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 28 Exempel 7: förslag Mjönes menar också att man inte vet tillräckligt för att bedöma hur barn och ungdomar påverkas (2010). ELLER Mjönes (2010) menar också att man inte vet tillräckligt för att bedöma hur barn och ungdomar påverkas.

29 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 29 Exempel 8: källförteckning http://www.mimersbrunn.se/solenergi- 6494.htm1/12/10http://www.mimersbrunn.se/solenergi- 6494.htm Felaktigt gjord Fusk Mimers brunn är ingen källa. Som att hänvisa till klasskompisen som sitter bredvid

30 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 30 Exempel 9: källförteckning Artiklar från skolans artikelsök Affärsvärlden ”energi för framtiden” 22/10/10 ”Solkraft täcker behoven”22/10/10 Solkraft är framtidens energikälla 22/10/10 Gunnarsson, Kristina8/12/10

31 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 31 Exempel 9: förslag (Artiklar från skolans artikelsök – ingen källa) Sempler, Kaianders ” Energi för framtiden” Affärsvärlden 2010:10 s.12-13 Gunnarsson, Kristina. Lärare i naturkunskap, Aranäsgymnasiet [lektionsföreläsning] 2010-12- 08.

32 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 32 Källförteckning Agerberg, Miki, ”Fortsatt osäkerhet om långtidsanvändning” Läkartidningen 2008:41 vol.105 s. 2828-2831 Andersson, Anders, ”Mobilstrålning” I Form 2009:10 s. 7 (ej verifierad) Gunnarsson, Kristina. Lärare i naturkunskap, Aranäsgymnasiet [lektionsföreläsning] 2010-12-08. isbjörn. Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-03. http://www.ne.se/isbjörn Sempler, Kaianders, ” Energi för framtiden” Affärsvärlden 2010:10 s.12- 13

33 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 33 Slutord Hantera motstridig information – det finns kanske inte en enda sanning Ställ upp för och emot i tabellform Resonera kring källorna: vilken tendens, trovärdighet Egen text ska utgöra större delen av uppsatsen


Ladda ner ppt "FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau 1 Hur man använder och anger källor FUSK för ID1A 2011-04-08."

Liknande presentationer


Google-annonser