Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur man använder och anger källor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur man använder och anger källor"— Presentationens avskrift:

1 Hur man använder och anger källor
FUSK för ID1A FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

2 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Din uppgift Välj en artikel Läs artikeln Sammanfatta innehållet Återge med egna ord Hitta minst ett citat Gör en källförteckning – bifoga dina källor! FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

3 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Din uppgift Sammanfatta innehållet: välj den viktigaste aspekten FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

4 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Din uppgift Återge med egna ord: Hitta tre (eller fler) huvudargument Markera texten i artikeln När du förstått texten, berätta den med egna ord Gör en tydlig källhänvisning - referatmarkering Har du två artiklar, för och emot, gör en tabell med argumenten. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

5 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Din uppgift Citera: Om något är tydligt och exakt formulerat kan du citera Kopiera och klistra in Sätt citationstecken runt citatet Gör en källhänvisning (Andersson 2010) FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

6 Vilka källor har du använt?
Artikelsök är en databas över tryckta tidnings- och tidskriftsartiklar. Ingen källa! Källan är själva artikeln. Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk, finns i tryckt och digital form FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

7 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Källförteckning Bok: Författare Efternamn, Förnamn (tryckår) Titel, Förlagsort: Förlag FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

8 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Källförteckning För tryckt tidningsartikel: Författare, ”Titel”, Tidningens namn publiceringsdatum FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

9 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Källförteckning Tidskrift: kommer inte ut varje dag Författare, ”Titel”, Tidskriftens namn, årtal: nr, sidnummer s. # FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

10 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Källförteckning För webbsida: Namn, vem står bakom, URL:en, uppdaterad, hämtningsdatum T.ex. isbjörn. Nationalencyklopedin, hämtad FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

11 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Källförteckning För böcker: författare, (årtal), titel, förlagsort, förlag. För dagstidningsartiklar: författare, titel, tidningsnamn, datum. För tidskriftsartiklar: författare, titel, tidskrift, år, nr, sida. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

12 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Källförteckning För internetadresser: titeln på sidan, ansvarig för sidan, webbadress (URL), uppdateringsdatum, datumet du var inne på sidan. Refero – Antiplagieringsguiden. (2008). Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet. Senast uppdaterad [ ] FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

13 Exempel 1: Källhänvisning
(Ingvar David H, svenska dagbladet -98) Forskare har tidigare trott att hjärnan sätts på ”stand-by” när sömnen drabbar oss, men tydliga forskningar har bevisat att vi faktiskt blir bättre på att minnas, lära och lösa problem under sömnen . Under natten då vi sover är kroppen orörlig, ögonen är slutna och andningen djupare. Utifrån ser man inte hur hårt hjärncellerna arbetar i hjärnan. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

14 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 1: förslag (Ingvar David H, svenska dagbladet -98) Forskare har tidigare trott att hjärnan sätts på (”)stand-by(”) när sömnen drabbar oss, men tydliga forskningar har bevisat att vi faktiskt blir bättre på att minnas, lära och lösa problem under sömnen. Under natten då vi sover är kroppen orörlig, ögonen är slutna och andningen djupare. Utifrån ser man inte hur hårt hjärncellerna arbetar i hjärnan. (Ingvar, 1998) FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

15 Exempel 2: Källhänvisning
David H menar att man drömmer för att hjärnan ska vila upp sig och reparera sig tills man vaknar och ska på nya äventyr. Det är ”lugnande” för hjärnan. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

16 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 2: förslag David H Ingvar (1998) menar att man drömmer för att hjärnan ska vila upp sig och reparera sig tills man vaknar och ska på nya äventyr. Det är ”lugnande” för hjärnan. (är det ett citat?) FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

17 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Källförteckning Ingvar, David H: Titel? Svenska Dagbladet FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

18 Exempel 3: Källhänvisning
Tidningen I Form 10/2009 skriver att prestationsförmågan sänks i 1-2 timmar om kroppsvärmen höjs med en grad. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

19 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 3: förslag Andersson skriver att prestationsförmågan sänks i 1-2 timmar om kroppsvärmen höjs med en grad (2009). I källförteckningen: Andersson, Anders, ”Mobilstrålning” I Form 2009:10 s. 7 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

20 Exempel 4: källhänvisning
Radiovågor är inte den enda sortens strålning. Man delar in strålning i joniserande och icke-joniserande. Joniserande strålning är farlig för den kan orsaka cancertumörer. T.ex röntgenstrålar och radioaktiv strålning. Icke-joniserande strålning kan vara solens ultravioletta strålar, ultraljud eller elektromagnetisk strålning. Radiovågor är elektromagnetisk strålning. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

21 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 4 Källhänvisning saknas! Ange alltid källa. Återge med egna ord. Om du citerar, återge ordagrant inom citationstecken och gör en källhänvisning FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

22 Exempel 5: källförteckning
9 januari 2011 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

23 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 5: förslag Artikeln finns att läsa som pdf-fil, dvs den tryckta upplagan Agerberg, Miki, ”Fortsatt osäkerhet om långtidsanvändning” Läkartidningen 2008:41 vol.105 s FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

24 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 5: förslag Som tidskriftsartikel från nätet: Agerberg, Miki. "Fortsatt osäkerhet om långtidsanvändning Läkartidningen" (2008), (hämtad ). FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

25 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 6: Att citera I årets rapport står det bl annat:  Det är osannolikt att mobiltelefonen orsakar hjärntumörer för personer som använt mobiltelefon under kortare tid än tio år. Men för längre tids användning är det ännu för tidigt att dra några definitiva slutsatser. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

26 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 6: förslag. I årets rapport hävdar Lars Mjönes bl.a. följande:  ”Det är osannolikt att mobiltelefonen orsakar hjärntumörer för personer som använt mobiltelefon under kortare tid än tio år. Men för längre tids användning är det ännu för tidigt att dra några definitiva slutsatser” (2010). FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

27 Exempel 7: att återge med egna ord
Det saknas också tillräckligt med data för effekterna på barn och ungdomar, säger Lars Mjönes, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

28 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 7: förslag Mjönes menar också att man inte vet tillräckligt för att bedöma hur barn och ungdomar påverkas (2010). ELLER Mjönes (2010) menar också att man inte vet tillräckligt för att bedöma hur barn och ungdomar påverkas. FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

29 Exempel 8: källförteckning
1/12/10 Felaktigt gjord Fusk Mimers brunn är ingen källa. Som att hänvisa till klasskompisen som sitter bredvid FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

30 Exempel 9: källförteckning
Artiklar från skolans artikelsök Affärsvärlden ”energi för framtiden” 22/10/10 ”Solkraft täcker behoven” 22/10/10 Solkraft är framtidens energikälla 22/10/10 Gunnarsson, Kristina 8/12/10 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

31 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Exempel 9: förslag (Artiklar från skolans artikelsök – ingen källa) Sempler, Kaianders ” Energi för framtiden” Affärsvärlden 2010:10 s.12-13 Gunnarsson, Kristina. Lärare i naturkunskap, Aranäsgymnasiet [lektionsföreläsning] FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

32 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Källförteckning Agerberg, Miki, ”Fortsatt osäkerhet om långtidsanvändning” Läkartidningen 2008:41 vol.105 s Andersson, Anders, ”Mobilstrålning” I Form 2009:10 s. 7 (ej verifierad) Gunnarsson, Kristina. Lärare i naturkunskap, Aranäsgymnasiet [lektionsföreläsning] isbjörn. Nationalencyklopedin, hämtad Sempler, Kaianders, ” Energi för framtiden” Affärsvärlden 2010:10 s.12-13 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau

33 FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau
Slutord Hantera motstridig information – det finns kanske inte en enda sanning Ställ upp för och emot i tabellform Resonera kring källorna: vilken tendens, trovärdighet Egen text ska utgöra större delen av uppsatsen FUSK ID1A/Else-Britt Hellström, Tim Tabuteau


Ladda ner ppt "Hur man använder och anger källor"

Liknande presentationer


Google-annonser