Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Grön” Energi Projektanalyskurs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Grön” Energi Projektanalyskurs"— Presentationens avskrift:

1 ”Grön” Energi Projektanalyskurs
Solceller - Projektanalys ”Grön” Energi Projektanalyskurs Solceller vid National Research Laboratory, Quebec, Canada Foto: CANMET Energy Technology Centre -Varennes © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

2 Mål Översikt grunder om solcellssystem
Beskriva nyckelaspekter runt projektanalyser för solceller Introducera RETScreens® Projektmodell för solceller

3 Vad kan ett solcellssystem ge?
Elektricitet (AC/DC) Pumpat vatten …men också… Tillförlitlighet Enkelhet Modulbaserat Image Ett tyst system Egnahemssystem för belysning, Väst-Bengalen, Indien Foto: Harin Ullal (NREL PIX)

4 Komponenter i ett solcellssystem
Moduler Lagring: batterier, tank Omformningssystem Växelriktare Laddningsregulator Likriktare DC-DC omvandlare Andra elgeneratorer: diesel/bensin, vindturbin Pump Cell System Modul Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds.

5 Nätanslutna system Solcellsintegration Nättyp
Distribuerade Centraliserade Nättyp Centralt Isolerat Vanligtvis inte kostnadseffektivt utan bidrag Centraliserat solcellssystem Mätare Distribuerad generering Mätare Elnät Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds.

6 Icke nätanslutna system
Konfigurering Självförsörjande (s.k. stand-alone) Hybrid Ofta mycket kostnadseffektivt Små laster bäst (< 10 kWp) Lägre kapitalkostnader än förlängning/utbyggnad av elnät Lägre drift- och underhållskostnader än dieselaggregat och primärbatterier Solcellsfält Annan el- generering Omformnings- enhet Batteribank TV-Radio sändare Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds.

7 Vattenpumpningssystem
Solcellsfält En speciell typ av icke nätanslutna system Ofta kostnadseffektiva Vatten till boskap Tillförsel av vatten till byar Tillförsel av vatten till egnahem Omformningsenhet Pump Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds.

8 Soltillgång 1 Wp solcell = 800 till 2 000 Wh per år
Latitud Molnighet Soltillgången vintertid kritisk för icke- nätanslutna system Högre vridningsvinkel (latitud +15º) Hybridsystem Årlig soltillgång kritisk för nätanslutna system Solföljare när hög andel solstrålning önskas Foto: Environment Canada

9 Sol/last-korrelation
Positiv Negativ Säsongskorrelation Bevattning System för stugor Dag/natt-korrelation Positiv, noll & negativ Foto: Sandia Nat. Lab. (NREL PIX) Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds. Noll Foto: BP Solarex (NREL PIX)

10 Exempel på kostnader för solcellssystem
Nätanslutet hus, 1 kW (38ºN, California) Energi = 1,6 MWh/år Kostnad = 0,35 $/kWh Nätkostnad = 0,08 $/kWh Icke nätanslutet; telecom hybrid, 2,5 kW (50ºS, Argentina) Energi = 5 MWh/år, (solcell=50%) Kostnad = 2,70 $/kWh Dieselaggregat/Batterikostnad = 4,00 $/kWh

11 Förhållanden att ta hänsyn till vid projektetablering
Avstånd till elnät Kostnader för platsbesök Drift- och underhållskostnader Tillgänglighet vs. kostnader Handhavande av förväntningar Sociala aspekter Andra värden: Image Miljöfördelar Minskat oväsen och visuell förfulning Modulbaserat & enkelhet NorthwesTel Mountaintop sändarstation, Northern British Columbia, Canada Foto: Vadim Belotserkovsky

12 Bostad för läkarpersonal
Exempel: Tibet, Botswana, Swaziland och Kenya Solceller för belysning och egnahemssystem Kostnader för förlängning/utbyggnad av elnät begränsande Små laster Underhålls lokalt Enkelt Tillförlitligt Batik i utbildningssyfte Egnahemssystem Foto: Frank Van Der Vleuten (Renewable Energy World) Foto: Simon Tsuo (NREL PIX) Bostad för läkarpersonal Egnahemssystem Foto: Energy Research Center of the Netherlands Foto: Vadim Belotserkovsky Foto: Energy Research Center of the Netherlands

13 Exempel: Finland och Kanada Avsidesliggande stugor och hem
Stuga Hem Modulbaserat Enkelt Minskad ljudnivå Inga kraftledningar Stugor: Korrelation mot säsongslast Åretruntboende: hybrida system Foto: Fortum NAPS (Photovoltaics in Cold Climates) Foto: Vadim Belotserkovsky Hybridsystem Foto: Vadim Belotserkovsky

14 Exempel: Marocko och Brasilien Hybrida elektrifieringssystem för byar
Kostnad för förlängning/utbyggnad av elnät begränsande Kostnad för dieselbränsle och underhåll av dieselaggregat hög Mänskliga aspekter Förväntningar Behovsanpassat Sociala effekter By Landsbygdsskola Foto: Roger Taylor (NREL PIX) Foto: BP Solarex (NREL PIX)

15 Exempel: Antarktis och Kanada Industriella System: Telecom & Bevakning
Väldigt avsidesliggande platser… Kostnad för drift och underhåll Dieselaggregat och solceller komplementära …och även platser nära elnätet… Omformningskostnader Kan omlokaliseras Mer tillförlitlig än elnätet Seismiskt Övervakningssystem Foto: Northern Power Systems (NREL PIX) Naturgaskälla; övervakning Foto: Soltek Solar Energy

16 Exempel: Schweiz och Japan Nätanslutna solcellsbyggnader
Vanligtvis inte kostnadseffektiva utan bidrag Motiverat av: Image Miljöfördelar Marknadsstimulering Långsiktiga avtal mellan tillverkare, regering och energiföretag har minskat kostnaderna Soltakssystem Foto: Atlantis Solar Systeme AG Solceller i glasad kontorsfasad Foto: Solar Design Associates (IEA PVPS)

17 Exempel: Indien och USA Solcellsdrivna vattenpumpsystem
Kostnadseffektiva när de är utanför elnät Lastkorrelation Lagring i vattentank Säsongsvarierad last Förbättrad vattenkvalitet Behändigt Tillförlitligt Enkelt Dricksvatten Vattensystem för boskap Foto: Jerry Anderson, Northwest Rural Public Power District (NREL PIX) Foto: Harin Ullal, Central Electronics Ltd. (NREL PIX)

18 RETScreen® Solceller Projektmodell
Analys av energiproduktion, livscykelkostnader och klimatgasreduktioner över hela världen Nätanslutna (centrala eller isolerade) Icke nätanslutet (solcell-batteri eller solcell-dieselaggregat-batteri) Vattenpumpning Bara 12 datapunkter för RETScreen® mot för timsimuleringsmodeller För tillfället inte inkluderat: Koncentrerande system Sannolikhetsberäkningar av lastförlust

19 RETScreen® Energiberäkning
Beräkna solinstrålning i solcellernas plan Beräkna energi- leverans Nätanslutet Utanför nät Vattenpumpning Beräkna växelriktarförluster Beräkna elbehov från solcellerna (direkt) Multiplicera med systemeffektivitet Beräkna el ej till nät Beräkna elbehov från batteribank Konvertera till hydraulisk energi Beräkna elbehov från dieselaggregat Se: e-Textbok “Grön” Energi Projektanalys: RETScreen® Projektering och Exempel Kapitlet om Solceller Projektanalys Beräkna levererad energi

20 Exempel på Utvärdering från RETScreen® Solcell Projektmodell
Solcell/dieselaggregat/batteri hybridsystem i Argentina jämfört med HOMER timsimulering 500 WAC last 1 kWp solceller, 60 kWh batteri, 7,5 kW dieselaggregat, 1 kW växelriktare Producerad energi från solceller (kWh) Konsumtion i dieselaggregat (liter) Månad Månad Jämförelse av solcellsproduktion beräknat med RETScreen och HOMER Jämförelse dieselkonsumption beräknad av RETScreen and HOMER

21 Slutsatser Solceller för nät & utanför nät, vattenpumpning
Soltillgången är god runt hela jorden Solcellssystem installerade i alla klimat Höga kapitalkostnader Kostnadseffektivt vid icke nätanslutet Bidrag behövs vid nätanslutet RETScreen® är en årsanalys med månatlig resursberäkning som kan ge en noggrannhet jämförbar med timsimuleringsmodeller RETScreen® kan ge betydande kostnadsbesparingar vid preliminära förprojekteringsstudier

22 Frågor? www.retscreen.net Projektanalysmodulen för solceller
RETScreen® Internationella ”Grön” Energi Projektanalyskurs För mer information vänligen besök RETScreens hemsida på


Ladda ner ppt "”Grön” Energi Projektanalyskurs"

Liknande presentationer


Google-annonser