Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. ”Grön” Energi Projektanalyskurs Solceller - Projektanalys Foto: CANMET Energy Technology Centre -Varennes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. ”Grön” Energi Projektanalyskurs Solceller - Projektanalys Foto: CANMET Energy Technology Centre -Varennes."— Presentationens avskrift:

1 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. ”Grön” Energi Projektanalyskurs Solceller - Projektanalys Foto: CANMET Energy Technology Centre -Varennes Solceller vid National Research Laboratory, Quebec, Canada © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

2 Mål Översikt grunder om solcellssystem Beskriva nyckelaspekter runt projektanalyser för solceller Introducera RETScreens ® Projektmodell för solceller

3 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Vad kan ett solcellssystem ge? Elektricitet (AC/DC) Pumpat vatten …men också…  Tillförlitlighet  Enkelhet  Modulbaserat  Image  Ett tyst system Egnahemssystem för belysning, Väst-Bengalen, Indien Foto: Harin Ullal (NREL PIX)

4 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Komponenter i ett solcellssystem Moduler Lagring: batterier, tank Omformningssystem  Växelriktare  Laddningsregulator  Likriktare  DC-DC omvandlare Andra elgeneratorer: diesel/bensin, vindturbin Pump Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds. Cell Modul System

5 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Nätanslutna system Solcellsintegration  Distribuerade  Centraliserade Nättyp  Centralt  Isolerat Vanligtvis inte kostnadseffektivt utan bidrag Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds. Centraliserat solcellssystem Mätare Elnät Distribuerad generering

6 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Icke nätanslutna system Konfigurering  Självförsörjande (s.k. stand-alone)  Hybrid Ofta mycket kostnadseffektivt  Små laster bäst (< 10 kW p )  Lägre kapitalkostnader än förlängning/utbyggnad av elnät  Lägre drift- och underhållskostnader än dieselaggregat och primärbatterier Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds. Annan el- generering Omformnings- enhet Solcellsfält Batteribank TV-Radio sändare

7 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Vattenpumpningssystem En speciell typ av icke nätanslutna system Ofta kostnadseffektiva  Vatten till boskap  Tillförsel av vatten till byar  Tillförsel av vatten till egnahem Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds. Omformningsenhet Solcellsfält Pump

8 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Soltillgång 1 W p solcell = 800 till 2 000 Wh per år  Latitud  Molnighet Soltillgången vintertid kritisk för icke- nätanslutna system  Högre vridningsvinkel (latitud +15º)  Hybridsystem Årlig soltillgång kritisk för nätanslutna system  Solföljare när hög andel solstrålning önskas Foto: Environment Canada

9 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Sol/last-korrelation Säsongskorrelation  Bevattning  System för stugor Dag/natt-korrelation  Positiv, noll & negativ Källa: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds. Foto: Sandia Nat. Lab. (NREL PIX) Foto: BP Solarex (NREL PIX) NegativPositiv Noll

10 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.  Nätanslutet hus, 1 kW (38ºN, California)  Energi = 1,6 MWh/år  Kostnad = 0,35 $/kWh  Nätkostnad = 0,08 $/kWh Exempel på kostnader för solcellssystem  Icke nätanslutet; telecom hybrid, 2,5 kW (50ºS, Argentina)  Energi = 5 MWh/år, (solcell=50%)  Kostnad = 2,70 $/kWh  Dieselaggregat/Batterikostnad = 4,00 $/kWh

11 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Förhållanden att ta hänsyn till vid projektetablering Avstånd till elnät Kostnader för platsbesök Drift- och underhållskostnader Tillgänglighet vs. kostnader Handhavande av förväntningar Sociala aspekter Andra värden:  Image  Miljöfördelar  Minskat oväsen och visuell förfulning  Modulbaserat & enkelhet Foto: Vadim Belotserkovsky NorthwesTel Mountaintop sändarstation, Northern British Columbia, Canada

12 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Tibet, Botswana, Swaziland och Kenya Solceller för belysning och egnahemssystem Kostnader för förlängning/utbyggnad av elnät begränsande Små laster Underhålls lokalt Enkelt Tillförlitligt Foto: Simon Tsuo (NREL PIX) Foto: Vadim Belotserkovsky Foto: Frank Van Der Vleuten (Renewable Energy World) Foto: Energy Research Center of the Netherlands Foto: Energy Research Center of the Netherlands Batik i utbildningssyfteEgnahemssystem Bostad för läkarpersonal

13 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Finland och Kanada Avsidesliggande stugor och hem Modulbaserat Enkelt Minskad ljudnivå Inga kraftledningar Stugor: Korrelation mot säsongslast Åretruntboende: hybrida system Foto: Fortum NAPS (Photovoltaics in Cold Climates)Foto: Vadim Belotserkovsky StugaHem Hybridsystem

14 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Marocko och Brasilien Hybrida elektrifieringssystem för byar Kostnad för förlängning/utbyggnad av elnät begränsande Kostnad för dieselbränsle och underhåll av dieselaggregat hög Mänskliga aspekter  Förväntningar  Behovsanpassat  Sociala effekter Foto: Roger Taylor (NREL PIX) Foto: BP Solarex (NREL PIX) By Landsbygdsskola

15 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Antarktis och Kanada Industriella System: Telecom & Bevakning Väldigt avsidesliggande platser…  Kostnad för drift och underhåll  Dieselaggregat och solceller komplementära …och även platser nära elnätet…  Omformningskostnader  Kan omlokaliseras  Mer tillförlitlig än elnätet Foto: Soltek Solar Energy Foto: Northern Power Systems (NREL PIX) Seismiskt Övervakningssystem Naturgaskälla; övervakning

16 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Schweiz och Japan Nätanslutna solcellsbyggnader Vanligtvis inte kostnadseffektiva utan bidrag Motiverat av:  Image  Miljöfördelar  Marknadsstimulering Långsiktiga avtal mellan tillverkare, regering och energiföretag har minskat kostnaderna Foto: Atlantis Solar Systeme AG Solceller i glasad kontorsfasad Foto: Solar Design Associates (IEA PVPS) Soltakssystem

17 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel: Indien och USA Solcellsdrivna vattenpumpsystem Kostnadseffektiva när de är utanför elnät Lastkorrelation  Lagring i vattentank  Säsongsvarierad last Förbättrad vattenkvalitet Behändigt Tillförlitligt Enkelt Foto: Harin Ullal, Central Electronics Ltd. (NREL PIX) Foto: Jerry Anderson, Northwest Rural Public Power District (NREL PIX) Dricksvatten Vattensystem för boskap

18 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Solceller Projektmodell Analys av energiproduktion, livscykelkostnader och klimatgasreduktioner över hela världen  Nätanslutna (centrala eller isolerade)  Icke nätanslutet (solcell-batteri eller solcell-dieselaggregat-batteri)  Vattenpumpning Bara 12 datapunkter för RETScreen ® mot 8 760 för timsimuleringsmodeller För tillfället inte inkluderat:  Koncentrerande system  Sannolikhetsberäkningar av lastförlust

19 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Energiberäkning Beräkna solinstrålning i solcellernas plan Beräkna växelriktarförluster Beräkna el ej till nät Beräkna elbehov från dieselaggregat Beräkna levererad energi Beräkna energi- leverans Nätanslutet Multiplicera med systemeffektivitet Konvertera till hydraulisk energi Vattenpumpning Beräkna elbehov från solcellerna (direkt) Beräkna elbehov från batteribank Utanför nät Se: e-Textbok “Grön” Energi Projektanalys: RETScreen ® Projektering och Exempel Kapitlet om Solceller Projektanalys

20 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Exempel på Utvärdering från RETScreen ® Solcell Projektmodell Solcell/dieselaggregat/batteri hybridsystem i Argentina jämfört med HOMER timsimulering  500 W AC last  1 kW p solceller, 60 kWh batteri, 7,5 kW dieselaggregat, 1 kW växelriktare Jämförelse dieselkonsumption beräknad av RETScreen and HOMER Jämförelse av solcellsproduktion beräknat med RETScreen och HOMER Månad Konsumtion i dieselaggregat (liter) Producerad energi från solceller (kWh)

21 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Slutsatser Solceller för nät & utanför nät, vattenpumpning Soltillgången är god runt hela jorden  Solcellssystem installerade i alla klimat Höga kapitalkostnader  Kostnadseffektivt vid icke nätanslutet  Bidrag behövs vid nätanslutet RETScreen ® är en årsanalys med månatlig resursberäkning som kan ge en noggrannhet jämförbar med timsimuleringsmodeller RETScreen ® kan ge betydande kostnadsbesparingar vid preliminära förprojekteringsstudier

22 © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. Frågor? Projektanalysmodulen för solceller RETScreen ® Internationella ”Grön” Energi Projektanalyskurs www.retscreen.net För mer information vänligen besök RETScreens hemsida på


Ladda ner ppt "© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006. ”Grön” Energi Projektanalyskurs Solceller - Projektanalys Foto: CANMET Energy Technology Centre -Varennes."

Liknande presentationer


Google-annonser