Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2010-2011 Vad har vi gjort? Utveckling och perspektiv på Våga Visas metod. Goda exempel från utvärderingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2010-2011 Vad har vi gjort? Utveckling och perspektiv på Våga Visas metod. Goda exempel från utvärderingen."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2010-2011 Vad har vi gjort? Utveckling och perspektiv på Våga Visas metod. Goda exempel från utvärderingen

2 Skola Medarbetare Observatörer Föräldrar och elever

3 VÅGA VISA 2010-2011 i siffror 87 enheter har observerats av 85 observatörer 14 nya observatörer har deltagit i introduktionsutbildning Inspirationsdagar och opposition för att utveckla metod och kompetens

4 Utveckling och perspektiv på VÅGA VISA 2010-2011 Ny metodbok Intervjubank Bedömningsmatrisen klar inom alla målområden Intervju om Våga Visa

5 Metodboken Hösten 2010 påbörjades ett arbete med utveckling av metoden i Våga Visa Ny läroplan i grundskolan och en uppdaterad läroplan för förskolan resulterade i en ny metodbok.

6 Intervjubank Frågor Säg tre saker du är stolt över i verksamhet/skola. (fskchef/rektor och personal) Förskolechef/rektor - Ge exempel på hur ni arbetar med värdegrundsfrågor Personal - Ge exempel på hur ni arbetar med värdegrundsfrågor Följdfråga Hur tror du (förskolechef/rektor och personal) att vi kan se detta i verksamheten?

7 Bedömningsmatris 1,0 2,0 3,0 4 Rektor förskolechef/ som pedagogisk ledare Förskolechefen/rektor saknar arbetssätt för hur verksamheten ska inriktas mot målen i läroplanen. Förskolechef/rektor saknar kunskap om verksamhetens/ undervisningens pedagogiska kvalitet Förskolechefen/rekt or arbetar mot målen i läroplanen Förskolechef/rektor är medveten om vilken pedagogisk kvalitet verk- samheten/und er- visningen på enheten har och tar ansvar för den Förskolechef/rektor bedriver ett medvetet arbete mot målen i läroplanen, vilket också går att se i verksamheten Förskolechef/rektor har god kunskap om sin verk-samhets peda-gogiska kvalitet och arbetar för ständig utveckling tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare Förskolechefen/rektor bedriver ett medvetet arbete mot målen i läroplanen, som tydligt syns i hela verksamheten. Förskolechef/rektor har god kunskap om sin verksamhets pedagogiska kvalitet i alla delar och arbetar för ständig utveckling tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare

8 Kundundersökning 2011

9 Goda exempel från utvärderingen Exempel från Sofielundsskolan, en F-9 skola med förskola i Sollentuna Resultatet i 2011 års kundundersökning visar en stark förbättring för elever i årskurs 8. MÅLOMRÅDE2010 svarsfrekvens 91%, 49 svarande 2011 svarsfrekvens 90%, 43 svarande Normer och värden2,93,5 Utveckling och lärande3,23,5 Ansvar och inflytande3,23,6 Övergångar och samverkan2,93,4 Bedömning och betyg Styrning och ledning Slutfrågor 3,3 2,6 2,5 3,7 3,5 3,4

10 Handledning och kultur på förskolor Skolans vision är att ge eleverna lust att lära och skapa tilltro till sin egen förmåga. Exempel på hur observationen används i kvalitetsarbetet

11 Samordnarnas slutsats


Ladda ner ppt "Årsrapport 2010-2011 Vad har vi gjort? Utveckling och perspektiv på Våga Visas metod. Goda exempel från utvärderingen."

Liknande presentationer


Google-annonser