Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Davidson, Fil.dr. hälsoekonomi CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet Quality 2011, 15 september Hälsoekonomiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Davidson, Fil.dr. hälsoekonomi CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet Quality 2011, 15 september Hälsoekonomiska."— Presentationens avskrift:

1 Thomas Davidson, Fil.dr. hälsoekonomi CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet Quality 2011, 15 september Hälsoekonomiska analyser i tandvården – en nödvändig väg att gå!

2 2 CMT Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Medverka till en ändamålsenlig och effektiv hälso- och sjukvård genom att:  Ta fram vetenskaplig kunskap om sjukvårdens metoder och arbetssätt  Bidra med kvalificerade underlag för beslut  Utveckla analysmetoder för allsidiga vetenskapliga utvärderingar

3 3  Syftar till att ta fram underlag åt beslutsfattare  Samtliga resurser i samhället är knappa – varje krona som spenderas på en viss behandling, betyder en krona mindre på en alternativ behandling  Hälsoekonomiska analyser syftar oftast till att bedöma en metods kostnadseffektivitet, dvs, hur mycket mer en behandling kostar i jämförelse med en annan, i relation till hur mycket mer effekt behandlingen ger MARKERINGSYTA FÖR BILDER När du gör egna slides, placera bilder och andra illustrationer inom dessa fält. Titta gärna i ”baspresentationen” för exempel på hur placeringen kan göras. Kort hälsoekonomisk introduktion (1/2)

4 4 Kort hälsoekonomisk introduktion (2/2)  Det vanligaste måttet på effekt är kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) -Hälsorelaterad livskvalitet  Annat vanligt mått är ”betalningsvilja”  Kostnader och effekter uppkommer oftast under mycket längre tid än vad empiriska studier visat, ett sätt att fånga ett långsiktigt perspektiv är genom simulerings-modeller

5 Hälsoekonomi och tandvård Egentligen inte mer komplicerat inom tandvården än inom övriga sjukvårdsområden Snarare är det så att få har efterfrågat dessa analyser tidigare... Aspekter att tänka över… - Vilka kostnader ska inkluderas? - Vilka effekter ska inkluderas? - Vad är lämpligt effektmått? - Vad är relevant jämförelsealternativ?

6 6 TLV:s utökade uppdrag Från TLV:s handbok om statligt tandvårdsstöd: ”Stödets utformning ska medge att kostnader för såväl staten som patienterna kan förutses. Den vård som subventioneras ska vara kostnads- och samhällsekonomiskt effektiv” ”TLV måste väga patienternas tandvårdsbehov mot övergripande aspekter som rör kostnadseffektivitet och krav på god hushållning med statliga resurser”

7 SBU:s genomgångar och hälsoekonomi Rotfyllning 2010 ”Det saknas vetenskapligt underlag för kostnadseffektivitet för olika behandlingsmetoder av sjukdomar i tandpulpan” Tandförluster 2010 ”Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att avgöra vilken av behandlings- metoderna som ger bäst resultat estetiskt och funktionellt eller som är mest kostnadseffektiv” Flera tidigare rapporter, liknande slutsatser

8 Socialstyrelsens riktlinjer och hälsoekonomi Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 397 stycken tillstånd – åtgärdspar - Vid 385 av dessa är den hälsoekonomiska evidensen skattad eller ej bedömbar - Vid 12 baseras den hälsoekonomiska evidensen på egen modellering - Inget av dessa tillstånd-åtgärdspar har hälsoekonomisk evidens!

9 9 Välgjorda kliniska studier!!!! Påbyggnad av hälsoekonomiska aspekter  Kostnader  Effekter Användbara effektmått  Kliniska mått!?  QALY (Quality-Adjusted Life-Year)?  QATY (Quality-Adjusted Tooth-Year)?  WTP (Willingness To Pay)? Vad är kostnadseffektivt? MARKERINGSYTA FÖR BILDER När du gör egna slides, placera bilder och andra illustrationer inom dessa fält. Titta gärna i ”baspresentationen” för exempel på hur placeringen kan göras. Vad behövs?

10 Vad behövs mer? Simuleringsmodeller (beslutsmodeller)  Kan gestalta relevanta beslutsproblem  Kan ta hänsyn till många olika källor (samt meta-analyser)  Kan simulera långsiktiga konsekvenser för både kostnader och effekter  Kan visa på osäkerhet

11 Exempel på publicerad beslutsmodell 11

12 12 Exempel, kariespreventiva åtgärder (1/4) Vilken/vilka av följande preventiva åtgärder är kostnadseffektiva? - Fluorsköljning - Fluortabletter - Fluorgel - Fluorlackning - Fissurförsegling Vilket effektmått borde användas? Exempel från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 Hälsoekonomiskt vetenskapligt underlag

13 Exempel, kariespreventiva åtgärder (2/4) Kostnader: Behandling Tandläkare, sköterska, hygienist Extra kostnader för kliniken Patientkostnader Produktivitetsförluster Effekter: Förhindrade DMFS ”Decayed, missing and filled surface” Förhindrade tandförluster (ej smärta, oro, tuggförmåga etc)

14 Exempel, kariespreventiva åtgärder (3/4)

15 Exempel, kariespreventiva åtgärder (4/4) Resultat (kostnadseffektsplan), Fluorsköljning jämfört med ej fluorsköljning Antal förhindrade DMFS genom fluorsköljning Ökad kostnad vid fluorsköljning Exempel på gräns för kostnadseffektivitet (1000 kr per förhindrad DMFS)

16 16 Vad är nästa steg? Ökade krav från myndigheter? Interdisciplinära samarbeten (kliniker, epidemiologer, ekonomer etc.) Forska på relevanta och användbara effektmått Ökad förståelse att alla resurser är knappa och att prioriteringar (individuellt, regionalt, nationellt) är nödvändiga

17 www.cmt.liu.se Thomas Davidson E-post: thomas.davidson@liu.se


Ladda ner ppt "Thomas Davidson, Fil.dr. hälsoekonomi CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet Quality 2011, 15 september Hälsoekonomiska."

Liknande presentationer


Google-annonser