Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsan i Norrbotten - exempel inom målområdena för folkhälsa Sammanställning ur Statens Folkhälsoinstituts databas med kommunala basfakta. Om annan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsan i Norrbotten - exempel inom målområdena för folkhälsa Sammanställning ur Statens Folkhälsoinstituts databas med kommunala basfakta. Om annan."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsan i Norrbotten - exempel inom målområdena för folkhälsa Sammanställning ur Statens Folkhälsoinstituts databas med kommunala basfakta. Om annan källa används uppges denna vid respektive presentation. Se mer Folhälsoinstitutets hemsida,www.fhi.se, Kommunala basfakta.

2 2004-09-02 Sekretariatet, Norrbottens läns landsting, K Sandberg

3 Total antal familjer 29 961 med barn i Norrbotten 3%4%4 barn eller fler 13% 3 barn 42%40%2 barn 41%43%1 barn RiketNorrbotten Andel familjer med barn under 18 år fördelat på antal barn, 2002Bakgrundsfakta

4 Flyttningsöverskott för år 2003Bakgrundsfakta

5 Återstående medellivslängd vid födelsen 1993 – 2002 Män 76,15 – 77,2 (4) 75,1 – 76,15 (3) 74,05 – 75,1 (4) 73 – 74,05 (3) Antal år, män Riket 76,8 Norrbotten 75,8 Kvinnor Norrbotten 81,2 Riket 81,7 79,4 – 80,05 (3) 80,05 – 80,7 (2) 80,7 – 81,35 (3) 81,35 – 82 (6) Antal år, kvinnorBakgrundsfakta

6 Delaktighet och inflytande

7 JämIndex är en sammanvägning av följande variabler: Eftergymnasial utbildning, Förvärvsarbetande, Arbetssökande, Medelinkomst, Näringsgrenar, Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning, Ohälsotal, Unga vuxna, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Egna företagare med minst 9 anställda. För varje variabel rangordnas kommunen efter hur stor skillnad det är mellan kvinnors och mäns värden (oftast andelar). Minsta skillnad får rang 1 (bäst) och största får rang 289 (sämst). För 3 av variablerna måts även nivån på värdena. Även dessa rangordnas. Index är ett medelvärde av de 15 rangerna. Det finns inget riksvärde som måttstock. Källa: SCB Norrbotten är inte bland de bästa när det gäller jämställdhet………... Delaktighet och inflytande

8 Ekonomisk och social trygghet

9 Arbetslöshet och sjukskrivning i yrkesverksamma åldrar (16 – 64 år), augusti 2004. Anges i procent av befolkningen. Personer som är sjukskrivna eller under rehabilitering maj 2004 Personer med sjuk- /aktivitets- ersättning* aug 2004 Arbetslösa eller i arbets- marknads- åtgärd juli 2004 Utanför arbets- marknaden dvs sjukskrivna, sjukpensionerade eller utan arbete Arvidsjaur6,3 %11,1 %9,9 %27,3 % Arjeplog6,3 %13,0 %6,9 %26,2 % Jokkmokk7,0 %10,2%11,7 %28,9 % Överkalix5,7 %15,6 %15,9 %37,2 % Kalix4,1 %13,1 %14,131,3 % Övertorneå4,1 %13,4 %18,5 %36,0 % Pajala2,9 %15,0 %16,7 %34,5 % Gällivare6,2 %12,5 %9,4 %28,1 % Älvsbyn6,8 %11,8 %11,0 %29,6 % Luleå6,2 %8,8 %8,7 %23,7 % Piteå7,0 %10,9 %9,2 %27,2 % Boden8,3 %10,4 %5,5 %24,2 % Haparanda2,9 %19,9 %14,7 %37,5 % Kiruna5,1 %9,6 %14,7 %25,2 % Norrbotten6,1 %11,0 %9,4%26,5 % Källa: Försäkringskassan i Norrbotten, aug 2004. Bas för andelsberäkningarna är befolkningen 16 – 64 år. * Motsvarar i stort det som tidigare kallades förtids- och sjukbidrag. Ekonomisk och social trygghet

10 Totalt anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden år 2002 Ekonomisk och social trygghet

11 Antal barn per årsarbetare i förskolan år 2002 Antal inskrivna barn per årsarbetare Kommunal förskola Enskild förskola Norrbotten5,05,1 Riket5,35,56 Trygga och goda uppväxtvillkor Behöriga till gymnasieskola 2001 och 2002 Andel (procent) behöriga till gymnasieskolan PojkarFlickor NorrbottenRiketNorrbottenRiket Våren 200189879291 Våren 200289889491

12 Andel (procent) elever som gått ut grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen. Åren 2002 och 2003 Trygga och goda uppväxtvillkor

13 Ökad hälsa i arbetslivet

14 Säkra och sunda miljöer Skador bland äldre (65 år eller äldre) Samtliga skadetyper och åldersrelaterade tal. Redovisas som antal skadade per 1000 män respektive kvinnor. Kvinnor Män 40 - 43,6 (5) 36,5 – 40 (5) 29,5 – 33 (2) 33 – 36,5 (2) Riket kvinnor 36,2 Antal skadade per 1000 kvinnor åldersrelaterat tal Antal skadade per 1000 män åldersrelaterat tal 29,8 – 32,2 (6 ) 27,3 – 29,8 (2) 22,3 – 24,8 (2) 24,8 – 27,3 (4) Riket män 23,0 Källa: Räddningsverket, Äldres skador i Sverige; CD

15 Säkra och sunda miljöer

16 Gott skydd mot smittspridning

17 Trygg och säker sexualitet Tonårsaborter ( upp till 19 år ) i Norrbotten och riket t om år 2003. Redovisas som antal aborter per 1000 unga kvinnor. Tonårsaborter ( upp till 19 år ) i Norrbotten och riket t om år 2003. Redovisas som antal aborter per 1000 unga kvinnor.

18 Goda matvanor och säkra livsmedel Amningsfrekvens vid 6 månaders ålder bland barn födda under år 2001

19 Goda matvanor och säkra livsmedel Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar åren 1997 – 2002 Kvinnor Män Antal döda per 100 000 invånare 15 år och äldre, män 551 – 660 (3) 461 – 561 (1) 261 – 361 (4) 361 – 461 (6) Norrbotten, män 358 Riket, män 325 Antal döda per 100 000 inv 15 år och äldre, kvinnor 399 – 461(2) 210 – 273 (8) 336 - 339 (2) 273 – 336 (2) Norrbotten, kvinnor 251 Riket, kvinnor 257

20 Minskat bruk av tobak och alkohol Andel (procent) rökande blivande mödrar. Sammanvägning av åren 1997 – 2001. 12,7Riket 14,2Norrbotten Andel (procent) av gravida vid inskrivning till mödravårdscentral Andel rökande blivande mödrar 1997-2001. Utveckling över tiden av andelen rökare under tidig graviditet, Norrbotten, Västerbotten och riket, 1983-2002

21 Dödlighet i lungcancer 1997-2001 Dödlighet i lungcancer, alla åldrar perioderna 1995-1999 samt 1997 – 2001. Minskat bruk av tobak och alkohol

22 Serveringstillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker åren 2001 och 2002 Alkoholvanor i Norrbotten och riket bland mönstrande (18-åringar), år 2002 Andel som inte dricker alkohol Andel som har intensivkon- sumtion* minst en gång per vecka Andel storkon- sumenter** Årskon- sumtion i liter Norrbotten13 %6 %13 %3,6 Riket10 %9 %14 %4,0 * Intensivkonsumtion= dricker minst 6 glas alkohol vid ett och samma tillfälle ** Storkonsumenter= årskonsumtion om 6 liter 100 % alkohol eller mer Källa: CAN, Mönstrandes alkoholvanor 2002 Minskat bruk av tobak och alkohol

23 Alkoholrelaterad dödlighet åren 1997- 2001 Minskat bruk av tobak och alkohol Män 80,2 – 101,2 (2) 59,2 – 80,2 (2) 38,2 – 59,2 (2) 17,2 – 38,2 (8) Norrbotten män 42,01 Riket män 39,37 Per 100 000 män 15 år eller äldre Kvinnor 20,1 – 26,9 (3) 13,4 – 20,1 (1) 6,7 – 13,4 (5) 0 – 6,7 (5) Norrbotten kvinnor 10,07 Riket kvinnor 9,58 Per 100 000 kvinnor 15 år och äldre


Ladda ner ppt "Folkhälsan i Norrbotten - exempel inom målområdena för folkhälsa Sammanställning ur Statens Folkhälsoinstituts databas med kommunala basfakta. Om annan."

Liknande presentationer


Google-annonser