Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andreas Cederbom Valideringstjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andreas Cederbom Valideringstjänster."— Presentationens avskrift:

1 Andreas Cederbom Valideringstjänster

2 Tillgänglighet Design för alla Internationell standard Teknik & mänsklig faktor Kvalité (följ standarder)

3 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)Ds 2008:23 Bland annat… Artikel 9, Tillgänglighet Artikel 21, Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information Jämlikhet, rätten till självständighet, arbete, utbildning, deltagande i offentligt liv och kulturliv

4 Lagar och regler i Sverige Lagen om offentlig upphandling (LOU 6 kap 1§) Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526) Arbetsmiljölagen (1977:1160) Språklagen (2009:600)

5 Funktionsnedsatta i samhället Tabellen visar antalet studenter som fått stöd av högskolan/universitetet. I vissa grupper finns dessutom relativt stora mörkertal Läs- och skrivsvårigheter Synskador Rörelsehinder Döva Kognitiva hinder--738 Hörselskadade Andra funktionsnedsättningar Övriga med särskilt stöd

6 De internationella riktlinjerna

7 Validering, av vadå? Standarder, ex HTML Riktlinje, ex WCAG Andra typer av krav, ex språkliga

8 Validering av standarder HTML/XHTML W3C: WDG: CSS W3C: RSS, SMIL m.m. W3C:

9 WCAG Exempel Parsing: In content implemented using markup languages, elements have complete start and end tags, elements are nested according to their specifications, elements do not contain duplicate attributes, and any IDs are unique, except where the specifications allow these features. (Level A)

10 WCAG Exempel Reading Level: When text requires reading ability more advanced than the lower secondary education level after removal of proper names and titles, supplemental content, or a version that does not require reading ability more advanced than the lower secondary education level, is available.

11 Andra typer av valideringstjänster Språk LIX: ContentFlight AB: Länkar W3C: Mobile W3C:

12 Validering, komplexare verktyg Web Accessibility Toolbar 2011 (IE):

13 WAT 2011, exempel

14

15

16

17 Validering, komplexare verktyg Web Developer Toolbar (Firefox): https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-developer/ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-developer/

18 Validering, komplexare verktyg Colour Contrast Analyser

19 Vad är valideringstjänster bra på?

20 Validering av riktlinjer (WCAG) Ska inte användas: …för att avgöra om en webbplats är tillgänglig eller ej …för att rangordna webbplatser

21 Validering av riktlinjer (WCAG) Kan användas: …på webbplatser som har en bra grund …för att kontrollera många sidor …som en hjälp att identifiera avvikelser …som ett komplement Nedan exempel… Observera att det finns fler verktyg än dessa, några bra, många dåliga.

22 Automatiska tester Automatiska listningar säger mycket lite om tillgängligheten

23 Automatiska tester

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Ett automatiskt verktyg ska ge en tydlig överblick

33 Automatiska tester Ett automatiskt verktyg ska ge hjälp till att hitta och förstå problem

34 Automatiska tester Ett automatiskt verktyg ska ge hjälp i att förstå problem

35 Automatiska tester

36 Ett automatiskt verktyg tillför något när det upptäcker problem som kan vara lätta att missa vid en manuell kontroll

37 Automatiska tester Automatiska verktyg är inte till någon större hjälp om inte tillgänglighetsnivån är hög

38 Validering: verkligheten Komplexa tjänster och funktioner kräver mer Praktiska tester: Punktvisa användartester Tester med hjälpmedel

39


Ladda ner ppt "Andreas Cederbom Valideringstjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser