Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2013-11-25 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2013-11-25 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH,"— Presentationens avskrift:

1 Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2013-11-25 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin

2 ”Checklista” över färdigheter som bör tillgodoses under det vetenskapliga arbetet Litteratursökning Hur man läser och tolkar en vetenskaplig artikel Projektplanering / projektbeskrivning Grundläggande vetenskapsteori -och metodik Forskningsetik Medicinsk statistik Hur man skriver en vetenskaplig rapport eller artikel Hälsouniversitetet

3 Idé / ämnesområde Vad är jag nyfiken på? Eget projekt? Del i befintligt / övergripande projekt Hälsouniversitetet

4 Ambitionsnivå Avgränsat, mindre projekt på den egna kliniken? Samverka med flera kliniker? ST-uppsats eller vetenskaplig artikel? Lite större forskningsprojekt? Doktorand-ambitioner? Hälsouniversitetet

5 Bakgrund / litteraturstudie Få en allmän kunskap i ämnet Vad är gjort tidigare? Angränsande studier / områden? Hälsouniversitetet

6 Söktips för litteraturbakgrund - flöde Hälsouniversitetet 1. Definiera nyckelord (PubMed – MESH-database). 2.Använd sedan MESH-termen för att söka bland: a) ”Guidelines” (www.guideline.gov/, www.library.nhs.uk/guidance/ m fl )www.guideline.gov/ www.library.nhs.uk/guidance/ b) Systematic reviews (Cochrane, DARE, Bandolier, PubMed – ”Clinical queries/systematic review”) c) Originalartiklar (PubMed – ”Clinical Queries/clinical study”)

7 Söktips för litteraturbakgrund - flöde Hälsouniversitetet ….eller gå in direkt på: SUMsearch http://sumsearch.org/ http://sumsearch.org/ TRIPdatabase http://www.tripdatabase.com/ http://www.tripdatabase.com/ Gör jobbet automatiskt

8 Formulera frågeställning Din frågeställning bör vara så formulerad att du ska ha en rimlig möjlighet att kunna svara på den Hälsouniversitetet © Robert Nyberg

9 Exempel på ”dåliga” / problematiska frågeställningar / syften Hälsouniversitetet ”…att undersöka effekten av behandlingen A”. ”Leder interventionen B till förbättrad hälsa?” ”Kan metoden C användas vid arbetet med diabetespatienter?” ”…att jämföra metoden D med metoden E ”. ”Leder medicineringen F till minskad mortalitet i hjärtkärlsjukdom?” ”…att med hjälp av metoden G förbättra diagnostiken av malignt melanom”.

10 Skriva projektplan Mig själv Mina projektmedarbetare Ansvarig verksamhetschef / forskningsföreträdare Finansiärer För att söka forskningsmedel Etikprövningsnämnd Hälsouniversitetet PROJEKT P För vem?

11 Skriva projektplan Projekttitel Projektdeltagare, roller i projektet Bakgrund / Introduktion Syfte / frågeställning Metod Etiska överväganden Finansiering / projektbudget Tidplan Presentation av studieresultat (hur?) Hälsouniversitetet PROJEKT P © Robert Nyberg

12 –Studiedesign –Population / urval Vem?/Var? Hur rekrytera? Inklusionskriterier Exklusionskriterier Kontrollgrupp? Bortfall –Metodbeskrivning –Power Hälsouniversitetet Material och metod

13 Beräkna power / studiestorlek Uppskattat effektmått Signifikansnivå (t ex p<0.05) Studiestorlek (antal observationer/försökspersoner) Statistisk styrka (oddsen för att du ska kunna upptäcka den effekt/utfall du studerar, om den finns), (ofta väljer man styrkan 0.80) Hälsouniversitetet Finns flera powerkalkylatorer på internet, bl a på: www.openepi.comwww.openepi.com

14 Beräkna power / studiestorlek Exempel: Hälsouniversitetet Power Studiestorlek Signifikansnivå Effektmått 0.80 10 mmHg skillnad i medelblodtryck P < 0.05 n = 90

15 Beräkna power / studiestorlek Exempel: Hälsouniversitetet Power Studiestorlek Signifikansnivå Effektmått 0.88 10 mmHg skillnad i medelblodtryck P < 0.05 n = 90n = 150 0.80

16 Beräkna power / studiestorlek Exempel: Hälsouniversitetet Power Studiestorlek Signifikansnivå Effektmått 0.88 5 mmHg skillnad i medelblodtryck P < 0.05 n = 350 10 mmHg skillnad i medelblodtryck n = 150

17 Beräkna power / studiestorlek Exempel: Hälsouniversitetet Power Studiestorlek Signifikansnivå Effektmått 0.88 5 mmHg skillnad i medelblodtryck P < 0.05 n = 450n = 350 P < 0.01

18 Etiska överväganden Hälsouniversitetet © Patrik Nyberg

19 Etiska överväganden Fördelar? Nackdelar? Obehag? Integritetsaspekter Risk / nytta Hälsouniversitetet Det finns alltid etiska överväganden i alla typer av studier, även om studien kan tyckas etiskt oproblematisk!

20 Etisk ansökan Hälsouniversitetet Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping ( www.epn.se )www.epn.se

21 Personuppgiftslagen (PUL) Innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Gäller alla typer av personregister, och rör alla personuppgifter (inte bara personnummer, utan även text, bild, ljud) som kan härledas till en nu levande person, även kodade. Informerat samtycke erfordras. Enligt 26 § har varje person har rätt att en gång per kalenderår få reda på i vilka personregister han/hon förekommer samt vilka uppgifter som finns i dessa personregister om personen. Den enskilde personen har också rätt att begära korrigering av registeruppgifter Hälsouniversitetet

22 Skall göras om man avser att upprätta ett register som hanterar någon form av personuppgifter. Hälsouniversitetet PUL-anmälan Anmälan görs till personuppgifts-ombudet Personuppgiftsombud LiÖ: Lars-Åke Petterson

23 Skall göras om man avser att upprätta ett register som hanterar någon form av personuppgifter. Hälsouniversitetet PUL-anmälan Anmälan görs till personuppgifts-ombudet Personuppgiftsombud LiÖ: Lars-Åke Petterson

24 Söka forskningsmedel Den egna enheten / kliniken ALF-medel (disputerade, eller via sin handledare) LFoU-medel (även icke-disputerade) Medel från FORSS (regionen) FoU-fonder Forskningstid Hälsouniversitetet Landstinget: Stiftelser / fonder Lista på FoU-enhetens hemsida: http://lisa.lio.se/templates/Page.aspx?id=27908http://lisa.lio.se/templates/Page.aspx?id=27908 Företagsfinansiering (ex läkemedelsbolag) Externa medel:

25 FoU-råden

26

27

28

29

30

31

32 Söka forskningsmedel Hälsouniversitetet Se till att ha en bra projektplan! Beskriv tydligt: Syfte / frågeställning Metod Vad ansökta medel ska användas till

33 Hälsouniversitetet Tack för visat intresse! © Robert Nyberg


Ladda ner ppt "Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2013-11-25 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH,"

Liknande presentationer


Google-annonser