Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att starta ett projekt Magnus Falk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att starta ett projekt Magnus Falk"— Presentationens avskrift:

1 Att starta ett projekt Magnus Falk
Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin

2 Hälsouniversitetet ”Checklista” över färdigheter som bör tillgodoses under det vetenskapliga arbetet Litteratursökning Hur man läser och tolkar en vetenskaplig artikel Projektplanering / projektbeskrivning Grundläggande vetenskapsteori -och metodik Forskningsetik Medicinsk statistik Hur man skriver en vetenskaplig rapport eller artikel

3 Idé / ämnesområde Vad är jag nyfiken på? Eget projekt?
Hälsouniversitetet Idé / ämnesområde Vad är jag nyfiken på? Eget projekt? Del i befintligt / övergripande projekt

4 Ambitionsnivå Avgränsat, mindre projekt på den egna kliniken?
Hälsouniversitetet Ambitionsnivå Avgränsat, mindre projekt på den egna kliniken? Samverka med flera kliniker? ST-uppsats eller vetenskaplig artikel? Lite större forskningsprojekt? Doktorand-ambitioner?

5 Bakgrund / litteraturstudie
Hälsouniversitetet Bakgrund / litteraturstudie Få en allmän kunskap i ämnet Vad är gjort tidigare? Angränsande studier / områden?

6 Söktips för litteraturbakgrund - flöde
Hälsouniversitetet Söktips för litteraturbakgrund - flöde Definiera nyckelord (PubMed – MESH-database). Använd sedan MESH-termen för att söka bland: a) ”Guidelines” (www.guideline.gov/ , m fl ) b) Systematic reviews (Cochrane, DARE, Bandolier, PubMed – ”Clinical queries/systematic review”) c) Originalartiklar (PubMed – ”Clinical Queries/clinical study”)

7 Söktips för litteraturbakgrund - flöde
Hälsouniversitetet Söktips för litteraturbakgrund - flöde ….eller gå in direkt på: SUMsearch TRIPdatabase Gör jobbet automatiskt

8 Formulera frågeställning
Hälsouniversitetet Formulera frågeställning Din frågeställning bör vara så formulerad att du ska ha en rimlig möjlighet att kunna svara på den © Robert Nyberg

9 Exempel på ”dåliga” / problematiska frågeställningar / syften
Hälsouniversitetet Exempel på ”dåliga” / problematiska frågeställningar / syften ”Leder interventionen B till förbättrad hälsa?” ”Kan metoden C användas vid arbetet med diabetespatienter?” ”…att undersöka effekten av behandlingen A”. ”…att jämföra metoden D med metoden E ”. ”Leder medicineringen F till minskad mortalitet i hjärtkärlsjukdom?” ”…att med hjälp av metoden G förbättra diagnostiken av malignt melanom”.

10 Skriva projektplan Mig själv Mina projektmedarbetare
Hälsouniversitetet Skriva projektplan För vem? Mig själv Mina projektmedarbetare Ansvarig verksamhetschef / forskningsföreträdare Finansiärer För att söka forskningsmedel Etikprövningsnämnd PROJEKT P

11 Skriva projektplan Projekttitel Projektdeltagare, roller i projektet
Hälsouniversitetet Skriva projektplan Projekttitel Projektdeltagare, roller i projektet Bakgrund / Introduktion Syfte / frågeställning Metod Etiska överväganden Finansiering / projektbudget Tidplan Presentation av studieresultat (hur?) PROJEKT P © Robert Nyberg

12 Material och metod Studiedesign Population / urval Metodbeskrivning
Hälsouniversitetet Material och metod Studiedesign Population / urval Vem?/Var? Hur rekrytera? Inklusionskriterier Exklusionskriterier Kontrollgrupp? Bortfall Metodbeskrivning Power

13 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Uppskattat effektmått Signifikansnivå (t ex p<0.05) Studiestorlek (antal observationer/försökspersoner) Statistisk styrka (oddsen för att du ska kunna upptäcka den effekt/utfall du studerar, om den finns), (ofta väljer man styrkan 0.80) Finns flera powerkalkylatorer på internet, bl a på:

14 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Exempel: Power Effektmått 10 mmHg skillnad i medelblodtryck 0.80 Signifikansnivå Studiestorlek n = 90 P < 0.05

15 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Exempel: Power Effektmått 10 mmHg skillnad i medelblodtryck 0.88 0.80 Signifikansnivå Studiestorlek n = 150 n = 90 P < 0.05

16 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Exempel: Power Effektmått 10 mmHg skillnad i medelblodtryck 5 mmHg skillnad i medelblodtryck 0.88 Signifikansnivå Studiestorlek n = 150 n = 350 P < 0.05

17 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Exempel: Power Effektmått 5 mmHg skillnad i medelblodtryck 0.88 Signifikansnivå Studiestorlek n = 350 n = 450 P < 0.01 P < 0.05

18 Hälsouniversitetet Etiska överväganden © Patrik Nyberg

19 Etiska överväganden Fördelar? Nackdelar? Obehag? Integritetsaspekter
Hälsouniversitetet Etiska överväganden Fördelar? Nackdelar? Obehag? Integritetsaspekter Risk / nytta Det finns alltid etiska överväganden i alla typer av studier, även om studien kan tyckas etiskt oproblematisk!

20 Hälsouniversitetet Etisk ansökan Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping ( )

21 Personuppgiftslagen (PUL)
Hälsouniversitetet Personuppgiftslagen (PUL) Innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Gäller alla typer av personregister, och rör alla personuppgifter (inte bara personnummer, utan även text, bild, ljud) som kan härledas till en nu levande person, även kodade. Informerat samtycke erfordras. Enligt 26 § har varje person har rätt att en gång per kalenderår få reda på i vilka personregister han/hon förekommer samt vilka uppgifter som finns i dessa personregister om personen. Den enskilde personen har också rätt att begära korrigering av registeruppgifter

22 Hälsouniversitetet PUL-anmälan Skall göras om man avser att upprätta ett register som hanterar någon form av personuppgifter. Anmälan görs till personuppgifts-ombudet Personuppgiftsombud LiÖ: Lars-Åke Petterson

23 Hälsouniversitetet PUL-anmälan Skall göras om man avser att upprätta ett register som hanterar någon form av personuppgifter. Anmälan görs till personuppgifts-ombudet Personuppgiftsombud LiÖ: Lars-Åke Petterson

24 Söka forskningsmedel Landstinget: Externa medel:
Hälsouniversitetet Söka forskningsmedel Landstinget: Den egna enheten / kliniken ALF-medel (disputerade, eller via sin handledare) LFoU-medel (även icke-disputerade) Medel från FORSS (regionen) FoU-fonder Forskningstid Externa medel: Stiftelser / fonder Lista på FoU-enhetens hemsida: Företagsfinansiering (ex läkemedelsbolag)

25 FoU-råden

26

27

28

29

30

31

32 Se till att ha en bra projektplan!
Hälsouniversitetet Söka forskningsmedel Se till att ha en bra projektplan! Beskriv tydligt: Syfte / frågeställning Metod Vad ansökta medel ska användas till

33 Tack för visat intresse!
Hälsouniversitetet © Robert Nyberg Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Att starta ett projekt Magnus Falk"

Liknande presentationer


Google-annonser