Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIS Verksamhetens InformationsSystem. Vad är VIS?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIS Verksamhetens InformationsSystem. Vad är VIS?"— Presentationens avskrift:

1 VIS Verksamhetens InformationsSystem

2 Vad är VIS?

3 VISion VIS ska ge rätt information vid rätt tillfälle till rätt användare

4 Inriktningsbeslut VIS är ett verktyg för kunskapsstyrning VIS ska breddinföras inom alla verksamheter inom NLL Målet inom NLL är att det endast ska finnas en rutin som behandlar samma sak – Lokala avvikelser ska endast finnas vid specifika behov, exempelvis när utrustning skiljer sig – När alla rutiner samlas i VIS blir det möjligt att se om det finns flera rutiner för samma sak

5 Bakgrund Svårt att hitta rätt dokument Flera versioner av ett dokument, otydligt vilket som är det senaste Olika vårdrutiner för samma diagnos och behandling Svårt att säkerställa att alla kommer åt den information de behöver Otydliga arbetsprocesser för att kvalitetssäkra vårdinformation

6 Idag (före VIS) Vi letar dokument där de bor

7 Imorgon (efter VIS) Hitta med hjälp av egenskaper Dam Röd Överdelar Tröjor Storlek 38 Båthals SÖK tröja

8 Varför VIS? Gemensam sökplattform Gemensamt sätt att skapa dokument Standard för egenskaper (hitta dokument) Versionshantering, spårbarhet Arkivering, spårbarhet Tidsbesparing Skapa delaktighet/enklare att samarbeta Patientsäkerhet (samma rutin oavsett var i länet man bor)

9 Vilka dokument? Alla gemensamma dokument VIS H:I:N:

10 Gemensam struktur

11 Hur skapar jag? Samarbeta Arbetsgrupp Organisatorisk Vård Projekt

12 Hur hittar jag? Dokument+ Sök Filtrera Välj sökområde Favoriter

13 Egenskaper hjälper oss att hitta rätt Process Process som dokumentet relaterar till, t.ex. städa, utbildning. Målgrupp Typ av användare, yrkesroll som dokumentet vänder sig till, t.ex. lokalvårdare, tekniker, ekonom, patient, sjuksköterska. Ansvarig*Juridiskt ansvarig för det publicerade dokumentet. Dokumenttyp * Definiera vilken typ av dokument, t.ex. landstingsplan, vårdrutin, presentation. Beslutsnivå * Beslut kring styrande dokument som måste godkännas tas på olika nivåer i verksamheten, t.ex. verksamheten, landstingsdirektören. Diarienummer Gäller endast dokument som har diarieförts och tilldelats ett diarienummer. Mötestyp För mötesdokument anges typen av möte, t.ex. styrgruppsmöte, arbetsmöte, projektmöte.

14 Kom ihåg! Det tar 66 dagar att skapa en ny vana Källa: European Journal of Social Psychology (http://hjarnfysik.blogspot.se)

15 Frågor?


Ladda ner ppt "VIS Verksamhetens InformationsSystem. Vad är VIS?"

Liknande presentationer


Google-annonser