Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagram 1 Diagram 2. Diagram 3 Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagram 1 Diagram 2. Diagram 3 Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6."— Presentationens avskrift:

1 Diagram 1 Diagram 2

2 Diagram 3 Diagram 4

3 Diagram 5 Diagram 6

4 DETALJMÅTT AV SVENSK BANGOLFBANA Hinderområde....…….....: Min 3 m från utslag till banhuvudets början Banbredd......……… : 85 cm +- 5 cm för att klassas som A-bana Banlängd ………...: cm exkl. banhuvud och utslagsplats Total banlängd...…….....: min. 180 löpmeter inkl. utslagsplats och banhuvud Banhuvudets storlek …...: cm (diameter) Hål i banhuvud (kopp)...: 10 procent av banbredden +- 5 mm Utslagsplatsens byggsätt : Den skall vara GJUTEN eller på annat vis sammanfogad med banan. Utslagsplatsens storlek....: 160 x 80 cm (Rek. mått 200 x 100 cm) Utslagsplåt …--…....: 150 x 20 cm och 3 mm tjock Utslagsmarkering … : Placeras i centrum av utslagsplats (se skiss) Spelunderlag..…… : Filt - Eternit - Betong - Aluminium Sarghöjd ……… : cm Hindertjocklek …… : mm Bollplacering..…… : Strecklinjer i banan anger tillåten utflyttning från sarg

5 UTSLAGSMARKERING PÅ SVENSKA FILTBANOR UT- och FRAMFLYTTNINGS- samt GRÄNSLINJER Ut Utflyttningslinje: Ut från sarg och hinder Framflyttningslinje: Fram till banhuvud

6 SPECIALREGLER 1. Puttmiss på backbanor: Boll som ligger i banhuvudet och puttas ner till utslaget, får läggas upp i banhuvudet cm från banhuvudets kant där den rullade ut. På platåbanor, där det finns en lång plan del innan banhuvudet ansluter, får bollen läggas upp cm från backens brytningspunkt där den rullade ut. Endast verklig gjorda slag räknas. 2. Puttproblem på backbanor: Om backens lutning är så brant, att det blir problem med putten, får bollen flyttas fram 20 cm. 3. Uthopp på klackar: Om bollen lämnar banan/ banhuvudet, spelas den om från utslagsplatsen. 4. Fotträff vid puttning: Om bollen vid missad puttning skulle träffa foten, skall den spelas om från utslagsplatsen och ett straffslag tilldelas spelaren. 5. Koppstorlek, Tysk klack: Runt hål, vid ett avstånd av 8 meter mellan utslag och kopp: min 10 cm vilket ökas med 0,5 cm/meter upp till max 12 cm. Fyrkantigt hål: cm.

7 FILTBANA Knr 1, [Stdnr 1, alt 1] Enportare (plan) ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten om hindret sitter 5 meter eller mer från utslagsmarkeringen. Är detta avstånd mindre än 5 meter, går gränslinjen i hindret. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Om gränslinjen går vid hindret ska bollen läggas 0-50 cm framför gränslinjen där den rullade ut.

8 FILTBANA Knr 2, [Stdnr 1, alt 2] Enportare (backe)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

9 FILTBANA Knr 3, [Stdnr 2, alt 1] Tvåportare (plan)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten om hindret sitter 5 meter eller mer från utslagsmarkeringen. Är detta avstånd mindre än 5 meter, går gränslinjen i hindret. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen och fram till andra hindret. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Om gränslinjen går vid 1:a hindret ska bollen läggas 0-50 cm framför gränslinjen där den rullade ut.

10 FILTBANA Knr 4, [Stdnr 2, alt 2] Tvåportare (backe)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen och fram till andra hindret. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

11 FILTBANA Knr 5, [Stdnr 3] Lådbana ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid första lådans bakre kant - mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen fram till 3:e lådans främre kant - mot utslagsplatsen räknat. Denna genomgång ska vara lika för samtliga lådor. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Gult område: Boll som ligger mitt för en låda (1), får aldrig flyttas vinkelrätt ut från denna. Boll som som ej helt passerat gult område (2), får endast flyttas mot utslaget (Undantag: Utflyttning från sarg (2) cm är givetvis tillåten ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.

12 FILTBANA Knr 6, [Stdnr 4, alt 1] Tysk klack (plan)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 20 cm från backens början vid hålet. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Koppstorlek: Se SPECIALREGLER punkt 5. ¤ Banlängd: meter. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. ¤ Uthopp: Se SPECIALREGLER punkt 3. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 4.

13 FILTBANA Knr 7, [Stdnr 4, alt 2] Tysk klack (backe)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: cm nedanför backens högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: 20 cm framför backens början vid hålet. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Koppstorlek: Se SPECIALREGLER punkt 5. ¤ Banlängd: meter. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Uthopp: Se SPECIALREGLER punkt 3. ¤ Övrigt 1: Se SPECIALREGLER punkt 4. ¤ Övrigt 2: Se SPECIALREGLER punkt 2.

14 FILTBANA Knr 8, [Stdnr 5] Synvilla - 4 hinder ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid första hindrets bakre kant - mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen till 3:e hindret. Första hindrets genomgång får vara max. 25 cm, men aldrig mindre än de övriga. Övriga hinder ska ha samma genomgång som diagrammet visar. Bana måste ha 4 hinder ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.

15 FILTBANA Knr 9, [Stdnr 6] Hål i backe ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 3. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

16 FILTBANA Knr 10 Sidohål i backe ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 5. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

17 FILTBANA Knr 11, [Stdnr 7, alt 1] Stor dropp ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Min. 5 cm, om spiklåda min 5 x 12 cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Spiklåda: Om banan är försedd med s.k. spiklåda, skall springan på ömse sidor om denna vara spärrad, förutom de sista 20 cm:na ute vid sargerna. Helt öppen springa i kombination med spiklåda är förbjuden sedan ¤ Övrigt: Vid spel på spiklådan i mitten, ska bollen ligga i kopp för att räknas som i. Koppen i mitten har ingen gränslinje.

18 FILTBANA Knr 12, [Stdnr 7, alt 2] Liten dropp ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Min.4,5 cm, om spiklåda min4,5x12cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1 ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Spiklåda: Om banan är försedd med s.k. spiklåda, skall springan på ömse sidor om denna vara spärrad, förutom de sista 20 cm:na ute vid sargerna. Helt öppen springa i kom- bination med spiklåda är förbjuden sedan ¤ Övrigt: Vid spel på spiklådan i mitten, ska bollen ligga i kopp för att räknas som i. Koppen i mitten har ingen gränslinje.

19 FILTBANA Knr 13 Dropp med 3 genomgångar ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Sidhål min 5 cm, spiklåda min5x12 cm ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Spiklåda: Springan på ömse sidor om spiklådan skall vara spärrad, förutom de sista 20 cm:na ute vid sargerna. Helt öppen springa i kombination med spiklåda är förbjuden sedan ¤ Övrigt: Vid spel på spiklådan i mitten, ska bollen ligga i kopp för att räknas som i. Koppen i mitten har ingen gränslinje.

20 FILTBANA Knr 14, [Stdnr 8, alt 1] Gentleman (stor)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: cm mellan sarg och båge. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen lägger sig på spetsen av bågen (1) ska den spelas om från utslaget, medan boll som ligger i bågen (2) räknas som i.

21 FILTBANA Knr 15, [Stdnr 8, alt 2] Gentleman (liten) ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: cm mellan bågen och sarg. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen lägger sig på spetsen av bågen (1) ska den spelas om från utslaget, medan boll som ligger i bågen (2) räknas som i.

22 FILTBANA Knr 16, [Stdnr 9] Örkelljunga ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 4. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

23 FILTBANA Knr 17, [Stdnr 10] Vinkel 90 gr med platta ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. Undantag: Om banan byggs i backe, placeras gränslinjen vid banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom plattan. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Undantag: Om banan byggs i backe, ska bollen spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Bollflyttning sker i pilarnas riktning (1).

24 FILTBANA Knr 18 Vinkel 90 gr med tunnel ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Undantag: Om banan byggs i backe, ska bollen spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Boll får aldrig spelas i hindret och ska ha passerat hela hindret för att få flyttas fram mot banhuvudet.

25 FILTBANA Knr 19, [Stdnr 11] Förlängd vinkel ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder ¤ Gult område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas mot utslaget (1). ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

26 FILTBANA Knr 20, [Stdnr 12] Mittkullen ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Finns ingen. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder samt från baksarg. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Koppstorlek 10 x 10 cm. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar plåtens främre kant vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Övrigt: Boll spelas där den blir liggande, dvs även uppe på kullen (1) men får där aldrig flyttas ut från sargen.

27 FILTBANA Knr 21, [Stdnr 13, alt 1] Sidospel (plan)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 6. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. ¤ Övrigt: Hindergenomgången får vara exentric. Hålet får flyttas in i banan 5-10 cm från sarg. Hindergenomgången min 10 cm. Längd från utslag min 5 m. Sedan ökar genomgången med 1 cm/m.

28 FILTBANA Knr 22, [Stdnr 13, alt 2] Sidospel (backe)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 6. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt 1: Se SPECIALREGLER punkt 2. ¤ Övrigt 2: Hindergenomgången får vara exentric. Hålet får flyttas in i banan 5-10 cm från sarg. Hindergenomgången min 10 cm. Längd från utslag min 5 m. Sedan ökar genomgången med 1 cm/m.

29 FILTBANA Knr 23, [Stdnr 14, alt 1] Stor vagga (utan banhuvud)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen stannar i vaggan räknas den som i. Om det finns banhuvud får den petas vidare utan att slag räknas.

30 FILTBANA Knr 24, [Stdnr 14, alt 2] Liten vagga (utan banhuvud)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbygggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen stannar i vaggan räknas den som i. Om det finns banhuvud får den petas vidare utan att slag räknas.

31 FILTBANA Knr 25, [Stdnr 15] Fiskben ( ) REGLER ¤ Gränslinje: Placeras cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

32 FILTBANA Knr 26 Vinkel 30 gr ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1.. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

33 FILTBANA Knr 27, [Stdnr 16] Ränna i backe ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras 2-3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1.. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

34 FILTBANA Knr 28, [Stdnr 17] Ränna i kort backe ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras 2-3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför backens högsta punkt. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

35 FILTBANA Knr 29 Hål i backe, 2 brytningar ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till upp- byggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 3. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

36 FILTBANA Knr 30, [Stdnr 18] Sparbössa ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om banhuvud finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 7 x 20 cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

37 FILTBANA Knr 31, [Stdnr 19] Spång (plan)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Hindrens bortre kant, mot banhuvuet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från spångens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

38 FILTBANA Knr 32 Vinkel (special)( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Gult område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas mot utslaget. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

39 FILTBANA Knr 33, [Stdnr 20] Kulle med mittport ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Hindrets bortre kan mot ban- huvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från kullens slut mot banhuvudet. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

40 FILTBANA Knr 34, [Stdnr 21] Tunakorset ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm mot utslag, banhuvud och sidovinklar. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Gult område: Bollen flytta mot utslaget. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Boll som blir liggande i hinerområdet får endast flyttas i pilarnas riktning. Boll som ligger i hinder ska flyttas mot utslaget, max. till utflyttningslinjen. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

41 FILTBANA Knr 35, [Stdnr 22] Kulle m rak genomgång ( REGLER. ¤ Gränslinje: Vi kullens slut mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från kullens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgångar: Rännan: Se diagram 2 Uppe på kullen: Min 5,0 cm ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

42 FILTBANA Knr 36 Blixten ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Hindergenomgång: 15 cm. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

43 FILTBANA Knr 37 Vattengrav ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Vid vattengravens slut. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från vattengravens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Ljusblått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från vattengrav. ¤ Mörkblått område: Vattengrav - ej spelbart område. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

44 FILTBANA Knr 38 Spångdropp ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid högsta punkten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från backens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

45 FILTBANA Knr 39 Bananen ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid första hindrets bortre kant mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Räknas från utslags- markeringen till 3:e lådans främre kant mot utslaget. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Gult område: Boll som ligger mitt för en låda, får aldrig flyttas vinkelrätt ut från denna. Boll som som ej helt passerat gult område, får endast flyttas mot utslaget (Undantag: Utflyttning från sarg cm är givetvis tillåten. (Jmf Filtbana Knr 5). ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.

46 FILTBANA, Knr 40, [Stdnr 23] Dosering ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid hindrets bortre kant mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från doseringens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm från backens slut. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen lämnar banan efter hind- ret men före utflyttningslinjen, skall den läggas in vid denna.

47 FILTBANA, Knr 41, [Stdnr 24] Inslagsbana ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Finns ingen. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Bollen skall spelas tills den ligger i 'hålet' (lådan).

48 FILTBANA, Knr 42, [Stdnr 25] Rakbana m banhuvud på mitten ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från baksarg. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm bakåt från baksarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, skall läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

49 FILTBANA, Knr 43 Svensk klack, plan ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Koppstorlek: cm, rund eller fyrkantig. ¤ Banlängd: meter. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg eller klack. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, skall läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. ¤ Uthopp: Se SPECIALREGLER punkt 3. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 4.

50 FILTBANA, Knr 44 Svensk klack, backe ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: 2-3 cm nedanför backens högsta punkt. ¤ Koppstorlek: cm, rund eller fyrkantig. ¤ Banlängd: meter. ¤ Framspelningsplan: Minst 2 meter. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg eller klack. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull,skall spelas om från utslaget. ¤ Uthopp: Se SPECIALREGLER punkt 3. ¤ Övrigt 1: Se SPECIALREGLER punkt 4. ¤ Övrigt 2: Se SPECIALREGLER punkt 2.

51 FILTBANA Knr 45 Hästskon ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 12x6 cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1 ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

52 FILTBANA Knr 46 Vertikalt hål i backe ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 12x6 cm, 5 cm nedanför bågen. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1 ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

53 FILTBANA Knr U1 Örkelljunga med upphöjt hål ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 12x12 cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1 ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

54 FILTBANA Knr U2 Svenska snäckan ( ) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Standard. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

55 FÖRENKLING AV FILTBANOR


Ladda ner ppt "Diagram 1 Diagram 2. Diagram 3 Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6."

Liknande presentationer


Google-annonser