Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagram 1 Diagram 2. Diagram 3 Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagram 1 Diagram 2. Diagram 3 Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6."— Presentationens avskrift:

1 Diagram 1 Diagram 2

2 Diagram 3 Diagram 4

3 Diagram 5 Diagram 6

4 DETALJMÅTT AV SVENSK BANGOLFBANA Hinderområde....…….....: Min 3 m från utslag till banhuvudets början Banbredd......……….......: 85 cm +- 5 cm för att klassas som A-bana Banlängd..........………...: 600 - 1800 cm exkl. banhuvud och utslagsplats Total banlängd...…….....: min. 180 löpmeter inkl. utslagsplats och banhuvud Banhuvudets storlek …...: 160 - 240 cm (diameter) Hål i banhuvud (kopp)...: 10 procent av banbredden +- 5 mm Utslagsplatsens byggsätt : Den skall vara GJUTEN eller på annat vis sammanfogad med banan. Utslagsplatsens storlek....: 160 x 80 cm (Rek. mått 200 x 100 cm) Utslagsplåt.......…--…....: 150 x 20 cm och 3 mm tjock Utslagsmarkering …-......: Placeras i centrum av utslagsplats (se skiss) Spelunderlag..…….........: Filt - Eternit - Betong - Aluminium Sarghöjd.......……….......: 5 - 10 cm Hindertjocklek ……........: 35 - 50 mm Bollplacering..……........: Strecklinjer i banan anger tillåten utflyttning från sarg

5 UTSLAGSMARKERING PÅ SVENSKA FILTBANOR UT- och FRAMFLYTTNINGS- samt GRÄNSLINJER Ut Utflyttningslinje: Ut från sarg och hinder Framflyttningslinje: Fram till banhuvud

6 SPECIALREGLER 1. Puttmiss på backbanor: Boll som ligger i banhuvudet och puttas ner till utslaget, får läggas upp i banhuvudet 0 - 20 cm från banhuvudets kant där den rullade ut. På platåbanor, där det finns en lång plan del innan banhuvudet ansluter, får bollen läggas upp 0 - 50 cm från backens brytningspunkt där den rullade ut. Endast verklig gjorda slag räknas. 2. Puttproblem på backbanor: Om backens lutning är så brant, att det blir problem med putten, får bollen flyttas fram 20 cm. 3. Uthopp på klackar: Om bollen lämnar banan/ banhuvudet, spelas den om från utslagsplatsen. 4. Fotträff vid puttning: Om bollen vid missad puttning skulle träffa foten, skall den spelas om från utslagsplatsen och ett straffslag tilldelas spelaren. 5. Koppstorlek, Tysk klack: Runt hål, vid ett avstånd av 8 meter mellan utslag och kopp: min 10 cm vilket ökas med 0,5 cm/meter upp till max 12 cm. Fyrkantigt hål: 9 - 10 cm.

7 FILTBANA Knr 1, [Stdnr 1, alt 1] Enportare (plan) (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten om hindret sitter 5 meter eller mer från utslagsmarkeringen. Är detta avstånd mindre än 5 meter, går gränslinjen i hindret. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Om gränslinjen går vid hindret ska bollen läggas 0-50 cm framför gränslinjen där den rullade ut.

8 FILTBANA Knr 2, [Stdnr 1, alt 2] Enportare (backe)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras 1 - 3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

9 FILTBANA Knr 3, [Stdnr 2, alt 1] Tvåportare (plan)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten om hindret sitter 5 meter eller mer från utslagsmarkeringen. Är detta avstånd mindre än 5 meter, går gränslinjen i hindret. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen och fram till andra hindret. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Om gränslinjen går vid 1:a hindret ska bollen läggas 0-50 cm framför gränslinjen där den rullade ut.

10 FILTBANA Knr 4, [Stdnr 2, alt 2] Tvåportare (backe)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras 1 - 3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen och fram till andra hindret. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

11 FILTBANA Knr 5, [Stdnr 3] Lådbana (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid första lådans bakre kant - mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen fram till 3:e lådans främre kant - mot utslagsplatsen räknat. Denna genomgång ska vara lika för samtliga lådor. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Gult område: Boll som ligger mitt för en låda (1), får aldrig flyttas vinkelrätt ut från denna. Boll som som ej helt passerat gult område (2), får endast flyttas mot utslaget (Undantag: Utflyttning från sarg (2) 0 - 20 cm är givetvis tillåten ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, 0 - 50 cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.

12 FILTBANA Knr 6, [Stdnr 4, alt 1] Tysk klack (plan)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 20 cm från backens början vid hålet. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Koppstorlek: Se SPECIALREGLER punkt 5. ¤ Banlängd: 8 - 12 meter. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. ¤ Uthopp: Se SPECIALREGLER punkt 3. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 4.

13 FILTBANA Knr 7, [Stdnr 4, alt 2] Tysk klack (backe)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 2 - 3 cm nedanför backens högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: 20 cm framför backens början vid hålet. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Koppstorlek: Se SPECIALREGLER punkt 5. ¤ Banlängd: 8 - 12 meter. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Uthopp: Se SPECIALREGLER punkt 3. ¤ Övrigt 1: Se SPECIALREGLER punkt 4. ¤ Övrigt 2: Se SPECIALREGLER punkt 2.

14 FILTBANA Knr 8, [Stdnr 5] Synvilla - 4 hinder (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid första hindrets bakre kant - mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen till 3:e hindret. Första hindrets genomgång får vara max. 25 cm, men aldrig mindre än de övriga. Övriga hinder ska ha samma genomgång som diagrammet visar. Bana måste ha 4 hinder ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, 0 - 50 cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.

15 FILTBANA Knr 9, [Stdnr 6] Hål i backe (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 3. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

16 FILTBANA Knr 10 Sidohål i backe (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 5. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

17 FILTBANA Knr 11, [Stdnr 7, alt 1] Stor dropp (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Min. 5 cm, om spiklåda min 5 x 12 cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Spiklåda: Om banan är försedd med s.k. spiklåda, skall springan på ömse sidor om denna vara spärrad, förutom de sista 20 cm:na ute vid sargerna. Helt öppen springa i kombination med spiklåda är förbjuden sedan 1996. ¤ Övrigt: Vid spel på spiklådan i mitten, ska bollen ligga i kopp för att räknas som i. Koppen i mitten har ingen gränslinje.

18 FILTBANA Knr 12, [Stdnr 7, alt 2] Liten dropp (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Min.4,5 cm, om spiklåda min4,5x12cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1 ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Spiklåda: Om banan är försedd med s.k. spiklåda, skall springan på ömse sidor om denna vara spärrad, förutom de sista 20 cm:na ute vid sargerna. Helt öppen springa i kom- bination med spiklåda är förbjuden sedan 1996. ¤ Övrigt: Vid spel på spiklådan i mitten, ska bollen ligga i kopp för att räknas som i. Koppen i mitten har ingen gränslinje.

19 FILTBANA Knr 13 Dropp med 3 genomgångar (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Sidhål min 5 cm, spiklåda min5x12 cm ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Spiklåda: Springan på ömse sidor om spiklådan skall vara spärrad, förutom de sista 20 cm:na ute vid sargerna. Helt öppen springa i kombination med spiklåda är förbjuden sedan 1996. ¤ Övrigt: Vid spel på spiklådan i mitten, ska bollen ligga i kopp för att räknas som i. Koppen i mitten har ingen gränslinje.

20 FILTBANA Knr 14, [Stdnr 8, alt 1] Gentleman (stor)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 10 - 15 cm mellan sarg och båge. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen lägger sig på spetsen av bågen (1) ska den spelas om från utslaget, medan boll som ligger i bågen (2) räknas som i.

21 FILTBANA Knr 15, [Stdnr 8, alt 2] Gentleman (liten) (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 10 - 20 cm mellan bågen och sarg. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen lägger sig på spetsen av bågen (1) ska den spelas om från utslaget, medan boll som ligger i bågen (2) räknas som i.

22 FILTBANA Knr 16, [Stdnr 9] Örkelljunga (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 4. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

23 FILTBANA Knr 17, [Stdnr 10] Vinkel 90 gr med platta (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. Undantag: Om banan byggs i backe, placeras gränslinjen vid banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom plattan. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Undantag: Om banan byggs i backe, ska bollen spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Bollflyttning sker i pilarnas riktning (1).

24 FILTBANA Knr 18 Vinkel 90 gr med tunnel (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Undantag: Om banan byggs i backe, ska bollen spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Boll får aldrig spelas i hindret och ska ha passerat hela hindret för att få flyttas fram mot banhuvudet.

25 FILTBANA Knr 19, [Stdnr 11] Förlängd vinkel (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder ¤ Gult område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas mot utslaget (1). ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

26 FILTBANA Knr 20, [Stdnr 12] Mittkullen (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Finns ingen. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder samt från baksarg. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Koppstorlek 10 x 10 cm. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar plåtens främre kant vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Övrigt: Boll spelas där den blir liggande, dvs även uppe på kullen (1) men får där aldrig flyttas ut från sargen.

27 FILTBANA Knr 21, [Stdnr 13, alt 1] Sidospel (plan)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 6. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. ¤ Övrigt: Hindergenomgången får vara exentric. Hålet får flyttas in i banan 5-10 cm från sarg. Hindergenomgången min 10 cm. Längd från utslag min 5 m. Sedan ökar genomgången med 1 cm/m.

28 FILTBANA Knr 22, [Stdnr 13, alt 2] Sidospel (backe)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras 2 - 3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 6. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt 1: Se SPECIALREGLER punkt 2. ¤ Övrigt 2: Hindergenomgången får vara exentric. Hålet får flyttas in i banan 5-10 cm från sarg. Hindergenomgången min 10 cm. Längd från utslag min 5 m. Sedan ökar genomgången med 1 cm/m.

29 FILTBANA Knr 23, [Stdnr 14, alt 1] Stor vagga (utan banhuvud)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen stannar i vaggan räknas den som i. Om det finns banhuvud får den petas vidare utan att slag räknas.

30 FILTBANA Knr 24, [Stdnr 14, alt 2] Liten vagga (utan banhuvud)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbygggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen stannar i vaggan räknas den som i. Om det finns banhuvud får den petas vidare utan att slag räknas.

31 FILTBANA Knr 25, [Stdnr 15] Fiskben (96-06-19) REGLER ¤ Gränslinje: Placeras 2 - 3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

32 FILTBANA Knr 26 Vinkel 30 gr (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras 2 - 3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1.. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

33 FILTBANA Knr 27, [Stdnr 16] Ränna i backe (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras 2-3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1.. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

34 FILTBANA Knr 28, [Stdnr 17] Ränna i kort backe (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras 2-3 cm nedanför banans högsta punkt. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför backens högsta punkt. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget. ¤ Puttmiss: Se SPECIALREGLER punkt 1. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 2.

35 FILTBANA Knr 29 Hål i backe, 2 brytningar (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till upp- byggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: Se diagram 3. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

36 FILTBANA Knr 30, [Stdnr 18] Sparbössa (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om banhuvud finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 7 x 20 cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

37 FILTBANA Knr 31, [Stdnr 19] Spång (plan)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Hindrens bortre kant, mot banhuvuet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från spångens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

38 FILTBANA Knr 32 Vinkel (special)(96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Gult område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas mot utslaget. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

39 FILTBANA Knr 33, [Stdnr 20] Kulle med mittport (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Hindrets bortre kan mot ban- huvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från kullens slut mot banhuvudet. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

40 FILTBANA Knr 34, [Stdnr 21] Tunakorset (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm mot utslag, banhuvud och sidovinklar. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Gult område: Bollen flytta mot utslaget. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Boll som blir liggande i hinerområdet får endast flyttas i pilarnas riktning. Boll som ligger i hinder ska flyttas mot utslaget, max. till utflyttningslinjen. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

41 FILTBANA Knr 35, [Stdnr 22] Kulle m rak genomgång (96-06-19 REGLER. ¤ Gränslinje: Vi kullens slut mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från kullens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgångar: Rännan: Se diagram 2 Uppe på kullen: Min 5,0 cm ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

42 FILTBANA Knr 36 Blixten (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Hindergenomgång: 15 cm. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

43 FILTBANA Knr 37 Vattengrav (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Vid vattengravens slut. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från vattengravens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Ljusblått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från vattengrav. ¤ Mörkblått område: Vattengrav - ej spelbart område. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

44 FILTBANA Knr 38 Spångdropp (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid högsta punkten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från backens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

45 FILTBANA Knr 39 Bananen (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid första hindrets bortre kant mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. Räknas från utslags- markeringen till 3:e lådans främre kant mot utslaget. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Gult område: Boll som ligger mitt för en låda, får aldrig flyttas vinkelrätt ut från denna. Boll som som ej helt passerat gult område, får endast flyttas mot utslaget (Undantag: Utflyttning från sarg 0 - 20 cm är givetvis tillåten. (Jmf Filtbana Knr 5). ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, 0 - 50 cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.

46 FILTBANA, Knr 40, [Stdnr 23] Dosering (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras vid hindrets bortre kant mot banhuvudet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från doseringens slut. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm från backens slut. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Om bollen lämnar banan efter hind- ret men före utflyttningslinjen, skall den läggas in vid denna.

47 FILTBANA, Knr 41, [Stdnr 24] Inslagsbana (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: Finns ingen. ¤ Utflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Se diagram 2. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Övrigt: Bollen skall spelas tills den ligger i 'hålet' (lådan).

48 FILTBANA, Knr 42, [Stdnr 25] Rakbana m banhuvud på mitten (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från baksarg. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den lig- ger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm bakåt från baksarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, skall läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.

49 FILTBANA, Knr 43 Svensk klack, plan (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. ¤ Koppstorlek: 9 - 10 cm, rund eller fyrkantig. ¤ Banlängd: 8 - 12 meter. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg eller klack. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, skall läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. ¤ Uthopp: Se SPECIALREGLER punkt 3. ¤ Övrigt: Se SPECIALREGLER punkt 4.

50 FILTBANA, Knr 44 Svensk klack, backe (96-06-19) REGLER. ¤ Gränslinje: 2-3 cm nedanför backens högsta punkt. ¤ Koppstorlek: 9 - 10 cm, rund eller fyrkantig. ¤ Banlängd: 8 - 12 meter. ¤ Framspelningsplan: Minst 2 meter. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg eller klack. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull,skall spelas om från utslaget. ¤ Uthopp: Se SPECIALREGLER punkt 3. ¤ Övrigt 1: Se SPECIALREGLER punkt 4. ¤ Övrigt 2: Se SPECIALREGLER punkt 2.

51 FILTBANA Knr 45 Hästskon (98-02-06) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 12x6 cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1 ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

52 FILTBANA Knr 46 Vertikalt hål i backe (98-02-06) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 12x6 cm, 5 cm nedanför bågen. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1 ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

53 FILTBANA Knr U1 Örkelljunga med upphöjt hål (98-02-06) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns. ¤ Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början). ¤ Hindergenomgång: 12x12 cm. ¤ Längd och höjd: Se diagram 1 ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

54 FILTBANA Knr U2 Svenska snäckan (98-02-06) REGLER. ¤ Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. ¤ Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden. ¤ Framflyttningslinje: Finns ingen. ¤ Hindergenomgång: Standard. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

55 FÖRENKLING AV FILTBANOR


Ladda ner ppt "Diagram 1 Diagram 2. Diagram 3 Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6."

Liknande presentationer


Google-annonser