Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etappmål max 270 dödade Människa Väg Fordon Beteendepåverkan Hastighet Nykterhet Anv. skyddsutrustning Väg Fordon Mitträcken Sidoområden Fartdämpande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etappmål max 270 dödade Människa Väg Fordon Beteendepåverkan Hastighet Nykterhet Anv. skyddsutrustning Väg Fordon Mitträcken Sidoområden Fartdämpande."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Etappmål max 270 dödade

4 Människa Väg Fordon Beteendepåverkan Hastighet Nykterhet
Anv. skyddsutrustning Väg Fordon Mitträcken Sidoområden Fartdämpande åtgärder Cirkulationsplatser ATK EuroRAP Krockkkuddar Alkolås Bältespåminnare Antisladdsystem EuroNCAP

5 Om alla höll hastighetsgränsen skulle nära 150 liv/år kunna räddas
Om alla vore bältade skulle ca 60 liv/år kunna räddas. Om alla körde nyktra skulle ca 125 liv/år kunna räddas. Obs. Många av de onyktra kör också obältade och för fort varför man inte kan summera dessa effekter.

6 Genom att förse befintliga 13 m vägar med mitträcke och 2+1 körfält minskas dödsolyckorna med 80 %.
Idag finns ca 150 mil, vilket räddar ca 40 liv/år. 700 nya trafiksäkerhetskameror installerade Räddar ca 15 liv/år. Ytterligare ca

7 Exempel på åtgärder 2006 som räddar liv:
Fysiska åtgärder: 22 mil nya mitträckesvägar m.m liv 700 nya trafiksäkerhetskameror liv 2 % ökad bilbältesanvändning liv Justerade hastighetsgränser ( i nuv. hastighetssystem) liv Säkrare fordon med 5* i EuroNCAP liv Nykterhet – ökade utandningsprov, DDD, Skelleftemodellen,alkolås liv Ökad cykelhjälmsanvändning liv Andra åtgärder ex.vis fartdämpande åtgärder i tätorter, införande av 30-zoner och intelligenta hastighetssystem (ISA) ger ytterligare effekter.

8 Exempel på faktorer som påverkar trafiksäkerheten negativt 2007
Stark trafikutveckling personbilar +3 % tung trafik + 6 % Kraftig ökning av MC, Moped klass I, fyrhjulingar Många unga i trafiken i högkonjuktur

9 Samling för trafiksäkerhetsåret 2007
Nationell samling Mätning/ uppföljning Samordning strategiska TS-projekt i Vv Nationell samling är ett övergripande och samordnande deluppdrag. Kommunikation

10 Nationell samling för trafiksäkerhet fram till nu
Sektorns arena för att förbättra för hastighetsanpassning, nykterhet och bilbälte. Stort antal aktörer har medverkat både nationellt och lokalt/regionalt (ca 800) Många viktiga aktörer har kommit in, exempelvis Arbetsmiljöverket, transport- näringarna och fordonsindustrin Summan av det adderade resultatet av arbetet sedan starten 2002. Framgångsfaktorer i arbetet har varit bl a ledningsfrågan, ekonomiska besparingar, ökad samhällsansvar som leder till goodwill och ökat värde på företagets varumärke m.m.

11 NTF:s hastighetsmätningar (50km/h) i Poståkeriet, 2003-2005
Posten 50 km/h 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alla över 50 km/h 51-60 km/h 61-70 km/h 71-80 km/h Över 80 km/h 2003 2004 2005 NTF:s hastighetsmätningar (50km/h) i Poståkeriet, Källa NTF

12 Händelser 2006 – 2007 på hastighetsområdet
Polisens nya strategi – alla poliser i yttre tjänst deltar i trafiksäkerhetsarbetet – minskade toleransgränser Kraftigt höjda bötesbelopp 1 oktober 2006 700 ATK installeras 2006, ytterligare ca Översyn av permanenta hastighetsbegränsningar 2006 Tidsdifferentierade hastighetsgränser, vinter-, sommar-, dygnsreglerade Försök variabla hastighetsgränser Försök med km/tim i 12 kommuner Försök med 30 km/tim vid busshållplats ISA

13 Ny hastighetsstrategi
Förslag lämnades till regeringen 1 september 2005 De flesta remissinstanser var positiva Den gamla regeringen tog inte formellt ställning Den nya strategin har börjart tillämpas Riksdagsbeslut om nya gränser våren 2007 Försök med km/tim i 12 tätorter

14 Försök med nya hastighetsgränser
30 – 40 – 60 km/tim i tätort 12 kommuner 1 juni 2007 – 30 maj 2008 Mätning av hastigheter före/efter Beräkníng av trafiksäkerhets- och miljöeffekter Attityder Delredovisning senhösten 2007

15 Riksdagsbeslut maj 2007: Vägverket, kommuner och länsstyrelser får möjlighet att använda 10-steg från 30 – 120 km/tim för att möjliggöra en successiv omställning av hastighetssystemet. övriga tvåfältsvägar tvåfältsväg med räfflad mittlinje räfflad mittremsa och omkörningsfält mitträckesvägar motorväg normalt motorväg med variabla hastighetsgränser Gräns för mötesfrihet

16 Översynen 2008 – 2009 på landsbygdsvägar
Viktigaste väntade förändringarna… Ett 30-tal mil motorväg 120 km/tim Övriga motorvägar behåller 110 km/tim Mötesfria vägar 2+1, 2+2, och km/tim Farliga 90-vägar sänks till 80 km/tim (ca 1700 mil) – främst på länsvägar Sänkningar främst på vägar som inte är viktiga för regional utveckling mm

17 DÖDA/ÅR STATLIGA VÄGAR 1995-98

18 Diagnos och ordination möte och singel
ca 100 D i möte ett koncentrerat problem: ca 300 mil 90/110: ca 80 D på länk o 20 i kors 40 möte av ca 100 5 omk 15 singel GC 90: 6 GC 110: 2 ca 100 singel ett spritt problem: över 30 D på lågtrafikerade 70-vägar – 4500 mil ådt ca 300 ca 15 D på lågtrafikerade 90-vägar – 1200 mil ådt ca 800 Men 150 mil MV ca 10 D, 400 mil 7 m 90 ca 10 D 400 mil 7 m 90 ca 10 D

19

20 Möte och omkörning från ca f/d

21 Första motorvägen Malmö-Lund 1953
Större ändringar: sidoområden påfarter mittremsor brodesign ”alternativ” 4F nu på väg bort ? nu 25 % av trafikarbetet överlägsen säkerhet o kapacitet men dyrt 3,75 2,75 1,0

22 Dödad trots ny bil, bältad, krockkudde
1:6 Idag MITTRÄCKE

23 ”Alternativ” 4-fältsväg – en billigare parentes ?
Regeringskrav från Uusmans tid (90-talet): mindre intrång och kostnader hög säkerhet Metod: mycket smalare vägrenar smalare körfält ”miljö”-mittremsa sidoräcken !! enklare trafikplatser 3,50 0,5 0,5 Nu: 5 vägsträckor byggda 3 MV-skyltade

24 Sämre än väntat ur trafiksäkerhetssynpunkt
Några otrevliga nödstoppsolyckor Problem med singelolyckor VGU nu: 18,5 V2,0 K6,5 Mr1,5 Rä 21,5 V2,0 K7,5 Mr2,5 Rä

25 Medicin mot möte/omkörning - mittseparering Nollvision med Nollbudget

26 GD-beslut våren 1998 ”Alternativ 13 m/Nya vägtyper”
2+1: en ML: E4 Gävle 98-00 tre vanliga: - E4 Håknäs 00-01 - E22 Söderköping - Rv 45 Åmål 01 2+2: Rv 60 Örebro E65 Börringe huvudförslag: 2+1 - 1,5-2,5 Mkr/km mot 20 – 40 Mkr för motorväg - åtgärder inom vägområde - begränsade GC- och anslutningsåtgärder - begränsade korsningsåtgärder - drift o underhåll ska godkännas alternativ: 2+2, 4-6 Mkr/km

27 Erfarenheter: trafiksäkerhet: bra till fantastiskt för fordonsolyckor
50-60 % för DSS, % för D ”nästan som MV” - GC framkomlighet: högre hastigheter dispenser ? utryckning ? haverier/stopp ? DoU: mycket räckespåkörningar arbete på väg ? beläggningsunderhåll ??

28 Räckeslagning: normalt avstängning omkörningsfält
avstängning omk-fält inga åtgärder en-fält VMS

29

30 Utvecklingsprogram säker framkomlighet rapport 2006

31 GD – beslut mars 05 utvecklingsverksamhet
mitträffling vid låga flöden Effekt 10 – 20 % ? D/år 50 kr/m räfflad mittremsa+omkörningsfält fält vid ”medel” – flöden mitträcke och omkörningsfält över 4000 f/d Effekt målat 40-60% ? X000 kr/m räcke % ?

32 Inriktning vägtyp ?

33 Inriktning vägtyp mer ?


Ladda ner ppt "Etappmål max 270 dödade Människa Väg Fordon Beteendepåverkan Hastighet Nykterhet Anv. skyddsutrustning Väg Fordon Mitträcken Sidoområden Fartdämpande."

Liknande presentationer


Google-annonser