Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etappmål max 270 dödade Fordon Väg Människa Krockkkuddar Alkolås Bältespåminnare Antisladdsystem EuroNCAP Mitträcken Sidoområden Fartdämpande åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etappmål max 270 dödade Fordon Väg Människa Krockkkuddar Alkolås Bältespåminnare Antisladdsystem EuroNCAP Mitträcken Sidoområden Fartdämpande åtgärder."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Etappmål max 270 dödade

4 Fordon Väg Människa Krockkkuddar Alkolås Bältespåminnare Antisladdsystem EuroNCAP Mitträcken Sidoområden Fartdämpande åtgärder Cirkulationsplatser ATK EuroRAP Beteendepåverkan Hastighet Nykterhet Anv. skyddsutrustning

5 Om alla höll hastighetsgränsen skulle nära 150 liv/år kunna räddas Om alla vore bältade skulle ca 60 liv/år kunna räddas. Om alla körde nyktra skulle ca 125 liv/år kunna räddas. Obs. Många av de onyktra kör också obältade och för fort varför man inte kan summera dessa effekter.

6 Genom att förse befintliga 13 m vägar med mitträcke och 2+1 körfält minskas dödsolyckorna med 80 %. Idag finns ca 150 mil, vilket räddar ca 40 liv/år. 700 nya trafiksäkerhetskameror installerade 2006. Räddar ca 15 liv/år. Ytterligare ca 150 2007.

7 Exempel på åtgärder 2006 som räddar liv: Fysiska åtgärder: 22 mil nya mitträckesvägar m.m. 7 liv 700 nya trafiksäkerhetskameror 15 liv 2 % ökad bilbältesanvändning 12 - 15 liv Justerade hastighetsgränser ( i nuv. hastighetssystem) 3 liv Säkrare fordon med 5* i EuroNCAP 15 liv Nykterhet – ökade utandningsprov, DDD, Skelleftemodellen,alkolås 8 - 10 liv Ökad cykelhjälmsanvändning 1 liv Andra åtgärder ex.vis fartdämpande åtgärder i tätorter, införande av 30-zoner och intelligenta hastighetssystem (ISA) ger ytterligare effekter.

8 Exempel på faktorer som påverkar trafiksäkerheten negativt 2007 Stark trafikutveckling personbilar +3 % tung trafik + 6 % Kraftig ökning av MC, Moped klass I, fyrhjulingar Många unga i trafiken i högkonjuktur

9 Samling för trafiksäkerhetsåret 2007 Nationell samling Mätning/ uppföljning Samordning strategiska TS-projekt i Vv Kommunikation

10 Nationell samling för trafiksäkerhet fram till nu Sektorns arena för att förbättra för hastighetsanpassning, nykterhet och bilbälte. Stort antal aktörer har medverkat både nationellt och lokalt/regionalt (ca 800) Många viktiga aktörer har kommit in, exempelvis Arbetsmiljöverket, transport- näringarna och fordonsindustrin

11 Posten 50 km/h 2003-2005 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alla över 50 km/h51-60 km/h61-70 km/h71-80 km/hÖver 80 km/h 2003 2004 2005 Källa NTF NTF:s hastighetsmätningar (50km/h) i Poståkeriet, 2003-2005

12 Händelser 2006 – 2007 på hastighetsområdet Polisens nya strategi – alla poliser i yttre tjänst deltar i trafiksäkerhetsarbetet – minskade toleransgränser Kraftigt höjda bötesbelopp 1 oktober 2006 700 ATK installeras 2006, ytterligare ca 150 2007 Översyn av permanenta hastighetsbegränsningar 2006 Tidsdifferentierade hastighetsgränser, vinter-, sommar-, dygnsreglerade Försök variabla hastighetsgränser Försök med 30-40-60 km/tim i 12 kommuner Försök med 30 km/tim vid busshållplats ISA

13 Förslag lämnades till regeringen 1 september 2005 De flesta remissinstanser var positiva Den gamla regeringen tog inte formellt ställning Den nya strategin har börjart tillämpas Riksdagsbeslut om nya gränser våren 2007 Försök med 30-40-60 km/tim i 12 tätorter Ny hastighetsstrategi

14 Försök med nya hastighetsgränser 30 – 40 – 60 km/tim i tätort 12 kommuner 1 juni 2007 – 30 maj 2008 Mätning av hastigheter före/efter Beräkníng av trafiksäkerhets- och miljöeffekter Attityder Delredovisning senhösten 2007

15 Riksdagsbeslut maj 2007: Vägverket, kommuner och länsstyrelser får möjlighet att använda 10-steg från 30 – 120 km/tim för att möjliggöra en successiv omställning av hastighetssystemet. Gräns för mötesfrihet  övriga tvåfältsvägar  tvåfältsväg med räfflad mittlinje  räfflad mittremsa och omkörningsfält  mitträckesvägar  motorväg normalt  motorväg med variabla hastighetsgränser

16 Översynen 2008 – 2009 på landsbygdsvägar Viktigaste väntade förändringarna… Ett 30-tal mil motorväg 120 km/tim Övriga motorvägar behåller 110 km/tim Mötesfria vägar 2+1, 2+2, och 1+1 100 km/tim Farliga 90-vägar sänks till 80 km/tim (ca 1700 mil) – främst på länsvägar Sänkningar främst på vägar som inte är viktiga för regional utveckling mm

17 DÖDA/ÅR STATLIGA VÄGAR 1995-98

18 ca 300 mil 90/110: ca 80 D på länk o 20 i kors 40 möte av ca 100 5 omk 15 singel GC 90: 6 GC 110: 2 Diagnos och ordination möte och singel över 30 D på lågtrafikerade 70-vägar – 4500 mil ådt ca 300 ca 15 D på lågtrafikerade 90-vägar – 1200 mil ådt ca 800 150 mil MV ca 10 D, 400 mil 7 m 90 ca 10 D 400 mil 7 m 90 ca 10 D ca 100 D i möte ett koncentrerat problem: ca 100 singel ett spritt problem: Men

19

20 Möte och omkörning från ca 3-4000 f/d

21 Första motorvägen Malmö-Lund 1953 Större ändringar: sidoområden påfarter mittremsor brodesign ”alternativ” 4F nu på väg bort ? 2,75 3,75 1,0 nu 25 % av trafikarbetet överlägsen säkerhet o kapacitet men dyrt

22 Dödad trots ny bil, bältad, krockkudde 1:6 Idag MITTRÄCKE

23 ”Alternativ” 4-fältsväg – en billigare parentes ? Regeringskrav från Uusmans tid (90-talet): mindre intrång och kostnader hög säkerhet Metod: mycket smalare vägrenar smalare körfält ”miljö”-mittremsa sidoräcken !! enklare trafikplatser Nu: 5 vägsträckor byggda 3 MV-skyltade 0,5 3,50 0,5

24 Sämre än väntat ur trafiksäkerhetssynpunkt Några otrevliga nödstoppsolyckor Problem med singelolyckor VGU nu: 18,5 V2,0 K6,5 Mr1,5 Rä 21,5 V2,0 K7,5 Mr2,5 Rä

25 Medicin mot möte/omkörning - mittseparering Nollvision med Nollbudget

26 GD-beslut våren 1998 ”Alternativ 13 m/Nya vägtyper” huvudförslag: 2+1 en ML: E4 Gävle 98-00 tre vanliga: - E4 Håknäs 00-01 - E22 Söderköping - Rv 45 Åmål 01 alternativ:2+2, 4-6 Mkr/km - 1,5-2,5 Mkr/km mot 20 – 40 Mkr för motorväg - åtgärder inom vägområde - begränsade GC- och anslutningsåtgärder - begränsade korsningsåtgärder - drift o underhåll ska godkännas -Rv 60 Örebro -E65 Börringe 2+1: 2+2:

27 Erfarenheter: mycket räckespåkörningar arbete på väg ? beläggningsunderhåll ?? -bra till fantastiskt för fordonsolyckor 50-60 % för DSS, 70-80 % för D - ”nästan som MV” - GC högre hastigheter dispenser ? utryckning ? haverier/stopp ? framkomlighet: trafiksäkerhet: DoU:

28 Räckeslagning: normalt avstängning omkörningsfält avstängning omk-fält inga åtgärder en-fält VMS

29

30 Utvecklingsprogram säker framkomlighet rapport 2006

31 GD – beslut mars 05 utvecklingsverksamhet mitträffling vid låga flöden Effekt 10 – 20 % ? 10-20 D/år 50 kr/m Effekt målat 40-60% ? X000 kr/m räcke 70-80 % ? räfflad mittremsa+omkörningsfält fält vid ”medel” – flöden mitträcke och omkörningsfält över 4000 f/d

32 Inriktning vägtyp ?

33 Inriktning vägtyp mer ?


Ladda ner ppt "Etappmål max 270 dödade Fordon Väg Människa Krockkkuddar Alkolås Bältespåminnare Antisladdsystem EuroNCAP Mitträcken Sidoområden Fartdämpande åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser