Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tycker du att Kiruna kommun ska bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader, dvs konkurrera med det privata näringslivet? Kenneth StålnackeAvstår.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tycker du att Kiruna kommun ska bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader, dvs konkurrera med det privata näringslivet? Kenneth StålnackeAvstår."— Presentationens avskrift:

1 Tycker du att Kiruna kommun ska bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader, dvs konkurrera med det privata näringslivet? Kenneth StålnackeAvstår från att svara I så liten omfattning som möjligt, vi finns på de marknader vi behöver. Lars TörnmanNej Däremot ser jag inget fel ifall vi exempelvis i vår primära verksamhet som skolan har egna skolskjutsar ifall de är väsentligt billigare än extern. Roger SuupJa Frågan är svår att besvara därför att vi lägger in så mycket olika saker i orden. Det har exempelvis varit en ständig diskussion om skolskjutsar. Kommunen har skyldighet att anordna dessa och det finns kommuner som allt i egen regi och andra som helt har lagt ut det. På mindre orter kan det vara en monopolliknande situation och då kan priset bli ovanligt högt om en extern part tar hand om det. I Kiruna har vi haft sådana exempel och genom att ha en mindre del (gissningsvis 10-15 % i egen regi) har vi sparat miljontals kronor för våra kommunmedborgare och skattebetalare. Vi förtroendevalda ska hushålla med kommunens skattepengar och det har vi levt upp till. Elisabeth Person HolmdénJa Under förutsättning att kommunen i likhet med företagen är effektiva eller sysselsätter de som inte kan ”får jobb pga hcp”. Arne KaatiAvstår från att svara Ann Kristin NilssonNej Gunvor KaatiJa Anna Lena LöfbomJa Agneta BjörnströmJaOm det gynnar skattebetalarna i kommunen ekonomiskt eller på annat sätt. Roland HolmdénJa May LehtoJa Louise Fjällborg AnderssonJa

2 Gunnar SelbergNej Absolut INTE med ett undantag, bostäder. Det finns privata aktörer på bostadsmarknaden men där måste kommunen trots detta agera om inte de privata aktörerna kan tillgodose behovet av bostäder. Annica HenelundNej Rune LansNej Jan Åke TiensuuNej Barbro JohanssonNej Roger AitomäkiNej Svante HenelundNejAbsolut inte. Jag tycker att kommunala bolag skall konkurrensutsättas. Anne Kotavuopio JatkoNejAbsolut inte! Hans-Olof UtsiNej Alf JosefssonNej Bengt JernelöfNej Bert JohanssonNej Hans HultqvistNej

3 Anders HultbroNej Det finns lägen då det ibland kan vara nödvändigt. Viktigt att det sker på lika villkor de gånger som det händer. Vera TapaniJaI vissa delar. Birgitta PounoNej Peter SchermanNejMen om det inte finns några andra alternativ så kan det vara en möjlighet. Kalle HollströmNej Mirja NivaNej Grazyna HangasNej Ingvar DagfjällAvstår från att svara Lennart TöyräNej Ylva SarriNej Else-Maj BlindNej Laila HettaNej Ruth ThylinAvstår från att svara

4 Timo VilgatsNej I grunden tycker jag inte att offentlig sektor ska konkurrera med privata näringslivet, men det finns undantag och det är när marknaden inte fungerar fullt ut och något företag har fått en monopolliknande situation, och därmed har priserna öka så mycket så det är inte rimligt att skattebetalarna betalar ett överpris för tjänster som kommunen är i behov av. Kommunen ska inte heller subventionera företag. Per NilssonNej Jag anser att kommunala skattemedel ej skall användas till annat än det som de tagits in för. Naturligtvis innebär detta inte att, om någon får för sig att starta upp någon verksamhet som ligger inom det kommunala kompetensområdet, så skulle kommunen vara tvungen att avsluta sin verksamhet. Henry EmmothNejEn kommun får icke göra detta Leila KouvurantaAvstår från att svara Både jag och nej. Sysselsätta arbetshandikappade och funktionshindrade i någon verksamhet som kanske konkurrerar med det privata näringslivet är ok. Gunnar isbergNej Hans SwedellNej Stefan SydbergJaNej, det snedvrider marknaden. Irma RinneNej Kerstin EdfastNej

5 Dick VånsjöNej Laila NiiaNej Arne EsbergNejIngen lek med skattemedel. Mattias GerströmNej Bo EkNejDet anser jag vara olämpligt. Gert HeidenbergNej Ragnhild SvonniNej Nej, inte generellt. För verksamheter/tjänster som kommunen måste erbjuda ska det bästa och billigaste alternativet väljas. Det kan ibland innebära att det bästa är att bedriva det i egen regi och ibland att upphandla det. Men alla kostnader och konsekvenser måste granskas noga innan vi väljer alternativ. Håkan EnokssonNej

6 Elias LundbergJa Jag är för en blandekonomi och menar på att det alltid måste finnas en offentlig sektor inom exempelvis äldrevården som fungerar mycket bra i Kiruna därför finns det inget behov för en privat aktör här, sjukhuset bör däremot upprustas men det betyder inte att man ska behöva välja mellan en dyr privat försäkring och en offentlig utan det ska vara lika oavsett vart man än vänder sig. Så vida det inte skapas orättvisor och bidrar till klassamhället. Knegarkampanjen Liselott WikholmNejSom princip nej. Sten StridsmanJa På många områden har kommunkoncernen privata aktörer ofta i kombination med egen regiverksamhet ex.vis snöröjning. Uppföljningar görs kontinuerligt för att kolla kostnadseffektiviten och kvaliteten. Uppföljningar visar att egenregiverksamhet jämfört med entreprenörer visar att kommunkoncernens egenregiverksamhet är billigare och har bra kvalitet. Viktigt också att ha en del egenregiverksamhet för att pressa och jämföra priser med entreprenörer annars kan kostnaderna på sikt skena iväg. Speciellt vid högkonjunktur och överhettning som Kiruna har befunnit en lägre tid. Ylva ErikssonNej Siv HolmaNej Principiellt ska kommunen inte bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader men det blir allt svårare att dra gränsen. Jag vill ha en välfärd (skola, vård, omsorg) utan privata vinstintressen.


Ladda ner ppt "Tycker du att Kiruna kommun ska bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader, dvs konkurrera med det privata näringslivet? Kenneth StålnackeAvstår."

Liknande presentationer


Google-annonser