Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1 ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Örebro Pär Holgersson

2 Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Nationell IT-strategi - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Visionen - Medborgaren ska enkelt få tillgång till information om vård och hälsa och sin egna hälsosituation. - Personalen inom vård och omsorg ska ha väl fungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerhet - Ansvariga för vård och omsorg kan följa upp patientsäkerhet, kvalitet och resursfördelning 2

3 Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Varje landsting/kommun har bland annat följande ansvar Informationsstruktur Använda den gemensamma strukturen i sina system. Teknisk infrastruktur Bland annat införa och använda katalogtjänsten (HSA) och säkra anslutningen till system med behörighetskort. Stödjande och samverkande IT-system Säkerställa att man har tillförlitliga verksamhetssystem som kan anslutas till de nationella tjänsterna. 3

4 Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Arbeten inom området Informationsstruktur Begrepp och termer (SoS Termbank) Klassifikationer och kodverk ICD 10 – Sjukdomar, hälsoproblem ICF – Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa KVÅ –Klassifikation av vårdåtgärder Etc… Snomed CT (begreppsystem)

5 Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Nationell informationsstruktur –med utgångspunkt i processen ges den övergripande strukturen över vad som ska finnas i den ändamålsenliga dokumentationen inom vård och omsorg (SoS) Nationellt fackspråk för vård och omsorg – ger begrepp, termer och koder för att beskriva innehållet i vårdens och omsorgens dokumentation (SoS) Tillämpad informationsstruktur – utifrån Nationell Informationsstruktur och valda standarder utarbetas tillämpningar med begrepp, informationsmodeller, terminologier, kodverk och klassifikationer. Nu pratar man mycket om arketyper, fastställda mallar. (SKL) Tillämpat fackspråk i vård och omsorg - stödja kommuner, landsting och regioner i erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och samverkan kring det nationella fackspråket och testning av praktiska tillämpningar (SKL)

6 Nationell Informationsstruktur
NI-projektet Nationell Informationsstruktur En grundförutsättning för ordning och reda på vård- och omsorgsinformationen

7 NPÖ – Nationell patientöversikt
7

8 Sammanhållen patientöversikt
Mina grunduppgifter Mina vård och omsorgskontakter Mina samtycken Mitt schema Mina ärenden Välkommen Johan Johansson! 3 nya medelanden Mina medelanden Avancerad sök Sök .……………… ……………… ……………… Min kommun Hälsa. …….. …….. …….. Min hälso-, vård- och omsorgsdokumentation - + Mina läkemedel och vaccinationer …………………. …………………. Logga in Ingen E-legitimation? Din kommun erbjuder nu…. Din vårdcentral byter öppettider… Ny interaktiv rehabiliterings- tjänst. Mina Nyheter Anpassa sidan Aa Språk Nytt nyhetsbrev från xxxx Fråga Peter Mina Länkar & prenumerationer 8

9 Uppföljning – Styrning - Planering
Kvalitetsindikatorer Öppna jämförelser Kvalitetsregister

10 Informationsstruktur ur ett kommunalt perspektiv
Förändringsarbete i Boxholm – införande av ICF Arbetat med olika journaler per profession inom HSL Blandat olika sökordsstrukturer, VIPS, Gerda , Arthur Känslan av en ”rörig dokumentation” och dubbelarbete Nytt datastöd för hela verksamheten på väg att införas Kommunen har antagit den Nationella IT-stategin för vård och omsorg

11 Erfarenheter från användning av ICF
Ett urval av frågeställningar Vad står ICF för och vilka områden täcks in? Vad är nyttan med att införa ICF? Hur underlättar vi för användaren vid ett införande?

12 Erfarenheter från användning av ICF
Vad står ICF för och vilka områden täcks in? International Classification of Functioning, Disability and Health….. …..vilket på svenska kan översättas till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Täcker ett större område än VIPS, klarar ett multiproffesionellt team. Bygger på en struktur om 4 nivåer och olika qualifiers (bedömningsfaktorer) HSL känns självklart, fungerar även SoL och LSS? ICF hanterar inte åtgärder /ordinationer samt administrativa sökord – hur löser man det? Vårt mål är att införa i ICF genom hela arbetsprocessen

13 Erfarenheter från användning av ICF
Nyttan med att införa ICF Omtag av våra egna rutiner kring dokumentationen EN struktur för gemensamma termer och begrepp innebär en bättre och mer kvalitétssäkrad dokumentation Samma struktur för alla professioner, i Boxholms fall sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (vi har ingen dietist) Mindre dubbelarbete / missförstånd I linje med nationella IT-strategin, rekommenderas av Socialstyrelsen Vi förbereder oss för att ”prata med andra system och vårdgivare”

14 Erfarenheter från användning av ICF
Hur underlättar vi för användaren vid ett införande? Exempel på dokument för att jämföra VIPS och ICF Nivå 1 - sökord Nivå 2 - sökord VIPS Kroppsfunktioner Psykiska funktioner Sömn Psykosocialt Kunskap/ utveckling Sinnesfunktioner och smärta Smärta/ sinnesintryck Hjärtfunktioner och andningsfunktioner Andning/ cirkulation Funktioner i huden Hud/ vävnad Matsmältningsfunktioner och Endokrina funktioner. Nutrition Elimination – tarmtömning Genitala och reproduktiva funktioner Sexualitet/ reproduktion Elimination - urin

15 Erfarenheter från användning av ICF
Hur underlättar vi för användaren vid ett införande? Exempel på hjälptext när man skall skriva under ett sökord Sökord Hjälptext Matsmältningsfunktioner och endokrina funktioner VIPS – Nutrition samt Elimination – tarmtömning Beskrivning ICF: Funktioner som handlar om intagande av föda, matsmältning och elimination, liksom funktioner involverande ämnesomsättning och endokrina system Övrigt - Kräkning ligger också under detta sökord OBS -Elimination – urintömning skrivs under sökordet ”Genitala och reproduktiva funktioner”

16 Erfarenheter från användning av ICF
Hur underlättar vi för användaren vid ett införande? Gör enkla mallar för olika scenario, ex vis: - Hantering av tillfälliga symtom - Processen Utredning - Omvårdnads-/Rehabdiagnos - Mål - Träning/Behandling – Resultat/Uppföljning - Hur dokumenterar man efter ett läkarbesök eller kontakt med anhöriga/närstående Ge användarna tillräcklig utbildning Ha regelbundna träffar med en referensgrupp eller liknande för att fånga upp användarnas synpunkter och önskemål

17 Erfarenheter från användning av ICF
Reflektioner Efter 2 år med ICF tycker vi att införandet av ICF i stort har gått bra Vi har ändrat och lagt till i våra sökord ett par gånger ICF känns naturligt och vi kommer inte alltid ihåg vad alla sökord heter i VIPS / Gerda / Arthur, man vänjer sig fort… Vi har fortfarande frågeställningar och i vissa fall problem Vi jobbar vidare med rutiner, rutiner och rutiner samt försöker jobba mer i nätverk kring denna fråga… Vi vill gå vidare och använda ICF inom fler lagrum Känner att vi står väl rustade inför nästa steg enligt den Nationella IT-strategin

18 Erfarenheter från användning av ICF
Nästa steg Riktlinjer på väg gällande ICF och biståndsbedömning Mer detaljerad statistik – aggregera data, använda qualifiers Nätverksarbete och ytterligare nationella riktlinjer Glöm inte teknikfrågorna: - HSA-katalog (hälso och sjukvårdens adressregister) - Sjunet (vägarna för säker datakommunikation mellan våra huvudmän) - SITHS ( säker IT inom hälso och sjukvård)

19 Informationsstruktur ur ett kommunalt perspektiv
Frågor nu…… Frågor senare:


Ladda ner ppt "ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser