Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 1 Kognition Tankar och känslor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 1 Kognition Tankar och känslor."— Presentationens avskrift:

1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 1 Kognition Tankar och känslor

2 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 2 Målsättning: Kognition Tankar, känslor och minnet Hjärnans uppbyggnad Historisk bakgrund Minnets funktioner Neuropsykiatriska test - Fördjupning

3 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 3 Vad är kognitiva processer? BeslutsförmågaProblemlösning GenomförandeUtvärdering Planering

4 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 4 Kognition u Hjärnans uppbyggnad u Dynamisk utvecklingsteori i historiskt perspektiv u Nutida utvecklingsteori u Tankar, känslor, minnet u Neuropsykiatri u testning u undersökningar

5 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 5 Utvecklingsnivåer Hjärnbarken Limbiska systemet Hjärnstammen Ryggmärgen Hög nivå Låg nivå Tanke Känsla Drift Reflex

6 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 6 Områden i hjärnan

7 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 7 Hjärnstammen Lillhjärnan Hjärnstammen

8 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 8 Lillhjärnan (cerebellum) - Koordinerar frivilliga muskelrörelser - gå, äta, skriva, sträcka på sig - Balans - ständigt flöde av information om kroppens position och alla kroppsdelar i förhållande till varandra - En del minnen för reflexrörelser

9 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 9 Tinning (temporal) lober - Hörsel - Visuell igenkännande - Sensorisk information i långtidsminnet - Affektiv betydelse vid inlärning

10 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 10 Nack (occipital) lob - Synen - Bearbetning av synintryck

11 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 11 Pann (frontal) loberna - Expressiva förmåga – talat språk vänster sida - Initiativförmåga och planeringsförmåga - Emotionella kontroller - Tilldelar mening i orden som används, ordassociationer - Minne för vanor och en del motoriska aktiviteter

12 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 12 Hjäss (parietal) loberna - Visuell uppmärksamhet - Beröringsperception hudsinnet - Målinriktade rörelser

13 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 13 Utvecklingsteorier u Hjärnans uppbyggnad u Dynamisk utvecklingsteori i historiskt perspektiv u Nutida utvecklingsteori u Tankar, känslor, minnet u Neuropsykiatri u testning u undersökningar

14 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 14 Psykodynamikens historia u Driftteori u Jagpsykologisk teori u Objektrelations teori u Självpsykologi u Affektteori Sigmund Freud, bild av S.Dali

15 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 15 Driftteori ”Omedvetna psykiska konflikter i barndomen formar människors personlighet” I början av 1900-talet ansågs drifter och instinkter vara den främsta motivationskraften ”Sexualdriften och dess manifestationer” Sigmund Freud

16 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 16 Jagpsykologisk teori u Detet, jaget och överjaget u Psykisk försvar u Erik Homburger Erikson l människans åtta åldrar u Margaret Mahler l mor-barn observationer Anna Freud ca 25 år

17 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 17 Objekt-relationsteori u Donald Winnicott u Melanie Klein u John Bowlby ” Mitt övergångsobjekt”

18 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 18 Självpsykologin u Självet ersätter jaget i Freuds strukturmodell u Spegling - idealisering u ambition - inre ideal Heinz Kohut

19 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 19 Affekt teorin Glädje Ledsnad Rädsla Ilska Förvåning Primära affekter

20 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 20 Affekteori - effekter u Affekternas funktion u Affekternas inverkan på minnet u Vitalitetsaffekter känslomedvetenhet 1 + 1 = 3 Mysbrasa eller eldsvåda

21 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 21 Neuropsykiatri u Hjärnans uppbyggnad u Dynamisk utvecklingsteori i historiskt perspektiv u Nutida utvecklingsteori u Tankar, känslor, minnet u Neuropsykiatri u kognitiva funktioner u testning/undersökningar

22 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 22 Hjärnans fem arbetsprocesser 1Ta in via de fem sinnena 2Uppmärksamma - Fokuserat - Uthålligt - Selektivt - Växlande - Simultant delad 3Bearbeta 4Minnas, inom 10-20 sekunder 5Utföra verkställa

23 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 23 Maslows fem grundbehov

24 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 24 Känsla av sammanhang - KASAM Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

25 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 25 Dynamiska samband KASAM Aaron Antonovsky

26 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 26 Hjärnans funktionella organisation Alexandr Ramanovich Luria, 1902-1977 Den mänskliga hjärnan består av tre funktionella enheter, deras samverkan är nödvändig för varje form av medveten aktivitet. Block 1Block 2Block 3

27 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 27 Testning - undersökningar u Organiska/funktionella skador l utvecklings l traumatiska l toxiska l degenerativa u Betydelse för rehabilitering Fördjupning Se fil: Kognitiv tankestil, bedömningnsinstrument

28 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 28 Motivation Förändringsprocessen

29 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 29 Målsättning: Motivation Att förmedla tankar om motivation -definitioner (diskussion) -faktorer som påverkar motivation -redskap att analysera (förstå hur motivation kan påverkas) Förändringsprocesser - Olika faser - konsekvenser för bemötande

30 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 30 Motivation på Hagbards vis…. ”Omotiverad är den som inte vill det jag vill att den ska vilja !?”

31 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 31 Motivation: Vad är det? ”Inre” individfaktorer”Yttre” omgivningsfaktorerHandlingsfokuserade insatser

32 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 32 Motivation Består av och förutsätter: l Kunskap -insikt l Föreställning om förändring l ”Bekymring” l Kompetens ”BEKYMRING” KOMPETENS KUNSKAP INSIKT FÖRESTÄLL- NING OM FÖRÄNDRING

33 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 33 ”BEKYMRING” KOMPETENS Motivation: Kunskap - insikt Hur kan jag beskriva problemet? Vad vet jag om problemet? Hur kan jag hämta in mer kunskap? FÖRESTÄLL- NING OM FÖRÄNDRING Kunskap Insikt

34 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 34 Motivation: ”Bekymring” Vad är det som bekymrar mig om problemet Hur känns det att tänka på att ”inte” ändra något KOMPETENS KUNSKAP INSIKT FÖRESTÄLL- NING OM FÖRÄNDRING ” Bekymring ”

35 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 35 ”BEKYMRING” KOMPETENS Föreställning om förändring Hur ser jag på mina möjligheter till förändring? Vilka personer ser jag upp till? Vad har jag för plan/hopp om förändring? KUNSKAP INSIKT Föreställning om förändring

36 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 36 Motivation: Kompetens Hur ser jag på mina möjligheter att lyckas? Vad talar ”för” att jag ska lyckas? Vilka egenskaper har jag som kan hjälpa mig? ”BEKYMRING” KUNSKAP INSIKT FÖRESTÄLL- NING OM FÖRÄNDRING Kompetens

37 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 37 Självbild Hur vill jag vara? Hur ser jag på mig själv? Vad är ok för mig?

38 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 38 Beredskap inför förändring Betydelse Kompetens Beredskap inför förändring Hur viktigt är det för mig? Hur bär jag mig åt?

39 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 39 Beslutshjul Genomförande Före begrundande Beslut Begrund- Återfall Bibehållande Paus ande Process start Ännu inte Mogen för beslut Stabilitet i förändring Proschaska och DiClemente´s Medveten förändring i beteendet

40 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 40 E mpati D iskrepans R ulla Med Motstånd A kta Argumentation S töd i känslan av kompetens E D R A S …… fem goda råd

41 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 41 Empati ”Det räcker inte med att känna empati…. Vi måste visa det också….”

42 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 42 Diskrepans Varsamt! Beakta personens kapacitet och ångesttolerans + - + Motiverande + Ge energi - Konfliktfyllt - Obehagligt

43 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 43 Sådan som jag är Situationen nu... För mycket För lite Som jag vill det ska bli Som andra menar Normalt Vanligt Situationen Förut Som det en gång var Hur det borde vara Diskrepans

44 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 44 Rulla med motstånd Hur man ser att motståndet ökar 1. Argumentering 2. Avbryter 3. Förnekande 4. Blundar

45 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 45 Akta argumentation ”Skapa ingen maktkamp….” ”Var försiktigt defensiv…”

46 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 46 Stöd ”Visa aktivt stöd” ”Våran roll är…. och vi kan stödja dig med följande…”

47 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 47 Motsatser till ”EDRAS” - Att argumentera, skapa maktkamp - Att ge den försäkrade en diagnos istället för att förstärka och skapa upplevd diskrepans - Att tala om för den försäkrade vad hon/han måste och bör göra - Att försöka bryta ner den försäkrades motstånd genom attackerande konfrontationer

48 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 48 ? - Vilka faktorer -aspekter uppfattar vi som viktiga? - Vilka faktorer -aspekter uppfattar individen som betydelsefulla? - Var ska vi börja? Att välja ”meny”

49 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 49 Beslutsbalans - omgivning

50 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 50 Beslutsbalans - individ Övning rollspel


Ladda ner ppt "SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Kognition och Motivation 1 Kognition Tankar och känslor."

Liknande presentationer


Google-annonser