Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS."— Presentationens avskrift:

1 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS

2 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening PRESENTATION FÖR SVERIGES SKEPPSMÄKLAREFÖRENINGS HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG Gunnar J Heinonen FONASBA Regional Vice President Europe

3 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening FONASBA Grundat 1969 Sverige en av 11 grundande föreningar Sekretariat i London, i Baltic Exchange. General Manager Jonathan C Williams FICS Quality Standard Utvidgning av medlemskapet – China (2009), Indonesien (2010). IMO (2008) Årsmöte i Stockholm 1990 Hans-Otto Ramel (mycket ansedd Vice- ordförande 1992-1996)

4 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening FONASBAs STRUKTUR

5 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Executive Committee 2010/12

6 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening FONASBAs MEDLEMMAR 37 Ordinarie Medlemmar (med rösträtt) 10 Associerade Medlemmar 5 Club Medlemmar (bl.a BIMCO, ITIC, Intertanko, The Swedish Register) 1 Kandidatmedlem 43 medlemsländer Konsultativ Status med –IMO, UNCTAD –

7 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening List of Members Africa –Kenya, Mauritania, Morocco, South Africa, Senegal, Sudan, Tunisia Americas –Argentina, Brazil, Mexico, Peru, Uruguay, USA Asia –China, Indonesia, Japan, Philippines Australasia –Australia Europe –Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Hungary, Ireland, Italy, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey Middle East –Dubai, Israel, Syria, Yemen

8 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Den Europeiska Unionen

9 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening

10 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening

11 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening EU Det europeiska rådet –Toppmöte med Statschefer. President Europeiska Unionens råd – Medlemsstaternas ministrar enligt ansvarsområde. Stiftar lagar tillsammans med Parlamentet –Folkvalt. 736 medlemmar. Utser Kommissionen, fastslår budgeten

12 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening EU forts. Kommissionen –Uppgifter ”Guardian of the Treaty” Lagförslag (direktiv, förordning) Implementering av lagar Budget och handlingsprogram Representerar Unionen i internationella sammanhang

13 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening

14 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening ECASBA Grundat 1993 för att föra dialogen med den Europeiska Unionen 22 medlemmar Ordförande Antonio Belmar da Costa, Portugal Advisory Panel

15 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening ECASBA Advisory Panel 2010/12

16 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening ECASBA i BRYSSEL Inget eget kontor. –Hur i framtiden? Ordföranden och General Manager besöker regelbundet Samarbete med kollegerna Årligt ECASBA Seminarium Sammanträffanden på olika nivåer i Kommissionen –Vikten av personliga kontakter

17 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Kontaktytor i EU Parlamentet –Transportkommittén (TRAN) En ordinarie medlem (finländare), och en suppleant (Anna Ibrisagic från Sverige) – av 44/44! –Enskilda parlamentariker, även nationellt Kommissionen –DG Mare(fiske och det maritima) –DG Move(transport) –DG Taxud(tull och skatt)

18 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening DG Move (mobility & transport)

19 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Kolleger i Bryssel ECSARedare ESPOHamnförbund FEPORTPrivata hamnar CLECATSpeditörer WSCWorld Shipping Council MIFMaritime Industries Forum

20 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Aktuellt just nu/MOVE E-MARITIME –Det hittills största hotet/den största möjligheten för vår näring –Projektet strävar till att förbättra sjötranporterna i Europa på det mest effektiva (operativt, säkerhet, miljö, kostnader) sätt genom att använda de modernaste teknologierna för dataöverföring. –Implementering år 2020

21 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening MOVE/E-Maritime forts.. Innebär –Strömlinjeformning av informationsutbytet mellan berörda parter –Förenhetligande av fartygens rapportering –Information matas in endast en gång –Avskaffandet av onödiga och byråkratiska regler och procedurer –Förbättrandet av data för säkerhets- statistik- och andra ändamål

22 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening MOVE/E-maritime/ forts.. Hur påverkar E-maritime oss? (Negativt) –Ifall agentens roll inte förstås –Ifall man inte inser att också annan information, t.ex kommersiell, utväxlas före/under/efter ett hamnanlöp –Ifall man försöker ändra på procedurer och arbetssätt som utvecklats genom nära samarbete mellan aktörerna i hamnen för att på bästa sätt betjäna helheten –Ifall man förnyar procedurer utgående från endast en transportsektor, t.ex de stora containerhamnarna. –Ifall man introducerar nya metoder och system, i stället för att utnyttja dom som redan finns, –Ifall man tillåter nya aktörer att fritt göra Agentens jobb –Ifall någon annan aktör får ta rollen av ”Port Single Window”

23 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening MOVE/E-maritime/ forts.. Hur påverkar E-maritime oss? (Positivt) –Förenklade procedurer vis-a-vis myndigheterna –Harmonisering av rapporteringstider –Avskaffar onödiga och byråkratiska arbetsprocedurer –Inmatning av information endast en gång –Myndigheterna ”håller öppet” 24/7 –Möjligheten att bli utsedd till ”Port Single Window”

24 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening THE PORT SINGLE WINDOW SHIP’S AGENT Statutory Authorities Tugs/ Pilots Stevedores/ Terminals Other Port Services Shippers, Receivers, Forwarding Agents, NVOCC’s Surface Transport/ SSS/Road/Rail Other Contractors/ Social Services The Master and Owners/Operators

25 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Port Single Window – varför Agenten? Utför redan nu allt det arbete som kommer att förutsättas i framtiden Känner till ALLA lagstadgade och kommersiella uppgifter som förutsätts utföras under ett hamnanlöp Har ett nära och effektivt samarbete med myndigheter, kundkrets och dem som tillhandahåller tjänster i och utanför hamnen Kan uppvisa en hög grad av proffesionalism Det behövs inget nytt yrke för att ta vara på de uppgifter ”Port Single Window” förväntas utföra!!

26 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Aktuellt just nu/MOVE EMSA’s New Inspection regime –Förbättrat skydd mot undermåliga fartyg och procedurer Port Reception Facilities Review –FONASBA med i IMO’s arbetsgrupp Short Sea Shipping –finansieringsproblem

27 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Aktuellt just nu/TAXUD Modernised Customs Code Implementation Procedures (MCCIP) –Kan annullera redan överenskomna förenklingar –Dålig dialog mellan TAXUD och användargrupperna – för korta konsultationstider –Enorm volym av information –Varierande färdighet i Medlemsstaterna –Introduktion 1.7 2013 verkar orealistisk –Kan utveckla sig till ett BIG PROBLEM! –Var aktiv – och proaktiv med myndigheterna härhemma!

28 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening TAXUD, forts... Advanced Cargo Declaration –fordras i alla Medlemslämder fr.o.m 1.1 2011 Authorised Economic Operators (AEO) –fortfarande inga klara definitioner på fördelarna –mycket få akkreditioner tillsvidare (ca 2800 företag) –den moderniserade tullkoden kan komma att tvinga företag att söka AEO status Misdeclared Cargo –Agentens ansvar varierar stort i olika Medlemsländer –TAXUD verkar ovilligt att arbeta för gemensamma regler

29 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Svavelutsläpp Ett STORT bekymmer! 0,1% utsläpp i Balticum och Nordsjön (SECA) fr.o.m 2015 Ratifierats av 55 IMO medlemmar och har trätt ikraft Kommissionen kan inte göra mycket. Kanske stöda forskning (alternativa bränslen och ny teknologi). Svårt. Kommer att innebära att last flyttar från sjö tillbaka till land (mdal back-shift). Stick i st’v med t.ex SSS Vid 0,1% kan fraktraterna för en 40’ container stiga med 44-51%, ett papperston med 35-40%, olja med 28-32%: (Baltic Transport Journal 1/2010) Gemensamt brev till Barroso, Kallas och Potocnik (12.5.10) fick ett blekt svar.

30 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening Till slut.. Språkkunskaper Utbildning Kvalitet Personliga kontakter

31 16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!!!


Ladda ner ppt "16.11 2010 Sveriges Skeppsmäklareförening THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS."

Liknande presentationer


Google-annonser