Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-12-14BILD 1 Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården NLL VIS NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-12-14BILD 1 Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården NLL VIS NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se."— Presentationens avskrift:

1 2014-12-14BILD 1 Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården NLL VIS NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Johan Erixon Sogeti Per Pohjanen Överläkare Norrbottens Läns Landsting VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap Åke Karlberg Sogeti Åke Karlberg Sogeti Dessutom ett fortlöpande mycket välfungerande samarbete med LANDSTINGETS INFORMATIONSENHET

2 VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap BILD 2 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 ”En av nordens mest älskade tavlor” En krage utan huvud i lövverket, såg Du den innan? Missar vi något i svensk sjukvård idag? Kan integration mellan styrande och redovisande dokumentation bidra till ökad patientsäkerhet utgöra en ingångsväg till beslutsstöd i ett process- baserat vårdflöde som stimulerar utveckling av för- trogenhetskunskap? Kan integration mellan styrande och redovisande dokumentation bidra till ökad patientsäkerhet genom att utgöra en ingångsväg till beslutsstöd i ett process- baserat vårdflöde som stimulerar utveckling av för- trogenhetskunskap? Hur långt vill eller kan du förändra dig själv? Målbild?Värdegrund?

3 SÄKRARE FLÖDEN GER INTEGRERAT LÄRANDE Det har vi fått pris för… Bota Lindra Trösta PATIENT INTEGRERAD INFORMATION: STYRANDE OCH REDOVISANDE DOKUMENTATION PROCESSBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

4 ”Processtänket” måste stödjas och ”stuprörstänket” måste bort. Nationell Informationsstruktur Dagens system genererar ca 30 000 filer och 4000 mappar enbart i en av landstingets divisioner. Stuprör.Riskbedömning? Finns det andra system? Målbild?Värdegrund? VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

5 Man född -45 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 7-8 läkarkontakter inom 4 specialiteter innan diagnos via ögon 6 dagar efter symtomdebut. Multidisciplinär beh: Medicin.ÖronÖgonInfektion IVA – Hyperbar medicin efter dialog med LD. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

6 VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Beh gav honom kvalitetstid. Bra men hade vi kunnat bättre? Hur förbereder vi oss inför nästa patient? Processbaserat vårdflödes- stöd kräver många ingångar. Man född -45 Rhinoorbital mukormykosis B461 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

7 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 7 VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

8 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 8 VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

9 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 9 INFORMATIONSTEKNIK MED PATIENTEN I CENTRUM UTIFRÅN VÅRDENS BEHOV KUNSKAPSSTYRNING: EBM. Mäta bevis relevanta för risk och nytta av behandlingar (inkl. avsaknad av beh). FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP: Metoder att mäta resultat kopplat till metoder att analysera variation. BESLUTSSTÖD: Stödja korrekt beslutsfattande främst genom databearbetning av stora informationsmängder. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

10 Man född -69 Oklar ögonsjukdom Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Men av någon anledning ringde distriktsläkaren till ögon VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

11 VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 4 läkarkontakter samma dag enl anamnes/statusfynd via telefonkonsultation. Processbaserat vårdflödesstöd kräver många ingångar. Man född -69 Carotisdissektion I720 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

12 VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Via vårdprocessen undvek Mikael stroke (halvsidigt förlamad ell död) vilket annars är ett vanligt förlopp. Åtkomst till styrdokument strukturerat enl VIS kommunicerat enl nationell standard (processbaserat vårdflödesstöd) underlättar korrekt omhändertagande nästa gång. Man född -69 Carotisdissektion I720. Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

13 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 13 Carotisdissektion I720. Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. Lär från goda exempel. Processbaserat vårdflödesstöd kräver många ingångar VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

14 Kvinna född -48 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 1 vecka innan inläggning kontakt med VC 4-5 ggr - ingen åtgärd. Vid inläggning kontakt med ögon VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

15 VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 4 läkarkontakter samma dag enl anamnes/statusfynd efter telefonkonsultation. Hur automatiserar vi vårdprocessen dvs hur förbereder vi oss inför nästa patient? Kvinna född -48 Nekrotiserande fasciit M726. Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

16 VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Glatt förlopp. Gastroenterit 1 månad efter 1.a vårdepisoden. Avlider dock pga laktacidos kopplat till medicinering med metformin (6.e dödsfallet inom NLL under 2 år). Processbaserat vårdflödesstöd vid metforminbeh. Kvinna född -48 Nekrotiserande fasciit M726. Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

17 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 17 VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION FÖBÄTTRINGSKUNSKAP: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS: VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

18 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 18 VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION ISO 9001:2000: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS: VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

19 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 19 VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION KUNSKAPSSTYRNING: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS: VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

20 2014-12-14BILD 20 Patientsäkerhet via processbaserat vårdflödesstöd enl nationell standard Redovisande dokumentation igår Styrande dokumentation idag BESLUTS- STÖD Styrande dokumentation imorgon Redovisande dokumentation imorgon VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

21 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 21 VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

22 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 22 VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

23 …Lär av dina misstag och delge andra dina erfarenheter … VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

24 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 24

25 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 25 VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

26 2014-12-14VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskapBILD 26

27 2014-12-14 VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap BILD 27 Tackar för er uppmärksamhet! VIS-projektet via Anna-Greta Brodin och Per Pohjanen, VIS NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se


Ladda ner ppt "2014-12-14BILD 1 Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården NLL VIS NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se."

Liknande presentationer


Google-annonser