Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING"— Presentationens avskrift:

1 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
VIS NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården NLL Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Per Pohjanen Överläkare Norrbottens Läns Landsting Johan Erixon Sogeti Åke Karlberg Sogeti Åke Karlberg Sogeti Dessutom ett fortlöpande mycket välfungerande samarbete med LANDSTINGETS INFORMATIONSENHET VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

2 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 ”En av nordens mest älskade tavlor”
En krage utan huvud i lövverket, såg Du den innan? Missar vi något i svensk sjukvård idag? Kan integration mellan styrande och redovisande dokumentation bidra till ökad patientsäkerhet genom att utgöra en ingångsväg till beslutsstöd i ett process-baserat vårdflöde som stimulerar utveckling av för- trogenhetskunskap? Hur långt vill eller kan du förändra dig själv? Målbild? Värdegrund? VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

3 SÄKRARE FLÖDEN GER INTEGRERAT LÄRANDE Det har vi fått pris för…
PATIENT Bota Lindra Trösta INTEGRERAD INFORMATION: STYRANDE OCH REDOVISANDE DOKUMENTATION Bota Lindra Trösta PROCESSBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD Bota Lindra Trösta VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

4 PROCESSBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD PATIENTEN I CENTRUM
”Processtänket” måste stödjas och ”stuprörstänket” måste bort. Nationell Informationsstruktur PROCESSBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD PATIENTEN I CENTRUM UPPFYLLER VÅRDENS BEHOV GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRESKRIFTER Dagens system genererar ca filer och 4000 mappar enbart i en av landstingets divisioner. Stuprör. Riskbedömning? Finns det andra system? Målbild? Värdegrund? VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

5 Man född -45 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada.
Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 7-8 läkarkontakter inom 4 specialiteter innan diagnos via ögon 6 dagar efter symtomdebut. Multidisciplinär beh: Medicin. Öron Ögon Infektion IVA – Hyperbar medicin efter dialog med LD. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

6 Man född -45 Rhinoorbital mukormykosis B461 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada.
Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Beh gav honom kvalitetstid. Bra men hade vi kunnat bättre? Hur förbereder vi oss inför nästa patient? Processbaserat vårdflödes- stöd kräver många ingångar. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

7 VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap
VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION I GÅR VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

8 VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap
VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION I DAG VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

9 INFORMATIONSTEKNIK MED PATIENTEN I CENTRUM UTIFRÅN VÅRDENS BEHOV
VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION I MORGON INFORMATIONSTEKNIK MED PATIENTEN I CENTRUM UTIFRÅN VÅRDENS BEHOV KUNSKAPSSTYRNING: EBM. Mäta bevis relevanta för risk och nytta av behandlingar (inkl. avsaknad av beh). FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP: Metoder att mäta resultat kopplat till metoder att analysera variation. BESLUTSSTÖD: Stödja korrekt beslutsfattande främst genom databearbetning av stora informationsmängder. VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

10 Man född -69 Oklar ögonsjukdom Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada.
Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Men av någon anledning ringde distriktsläkaren till ögon VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

11 Man född -69 Carotisdissektion I720 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada.
Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 4 läkarkontakter samma dag enl anamnes/statusfynd via telefonkonsultation. Processbaserat vårdflödesstöd kräver många ingångar. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

12 Man född -69 Carotisdissektion I720
Man född -69 Carotisdissektion I720. Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Via vårdprocessen undvek Mikael stroke (halvsidigt förlamad ell död) vilket annars är ett vanligt förlopp. Åtkomst till styrdokument strukturerat enl VIS kommunicerat enl nationell standard (processbaserat vårdflödesstöd) underlättar korrekt omhändertagande nästa gång. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

13 VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap
Carotisdissektion I720. Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. Lär från goda exempel. Processbaserat vårdflödesstöd kräver många ingångar VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap BILD 13 VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap 13

14 Kvinna född -48 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada.
Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 1 vecka innan inläggning kontakt med VC 4-5 ggr - ingen åtgärd. Vid inläggning kontakt med ögon VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

15 Kvinna född -48 Nekrotiserande fasciit M726
Kvinna född -48 Nekrotiserande fasciit M726. Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) 4 läkarkontakter samma dag enl anamnes/statusfynd efter telefonkonsultation. Hur automatiserar vi vårdprocessen dvs hur förbereder vi oss inför nästa patient? VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

16 Kvinna född -48 Nekrotiserande fasciit M726
Kvinna född -48 Nekrotiserande fasciit M726. Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. VÅRDSKADA: Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Glatt förlopp. Gastroenterit 1 månad efter 1.a vårdepisoden. Avlider dock pga laktacidos kopplat till medicinering med metformin (6.e dödsfallet inom NLL under 2 år). Processbaserat vårdflödesstöd vid metforminbeh. VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

17 FÖBÄTTRINGSKUNSKAP: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS:
VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION FÖBÄTTRINGSKUNSKAP: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS: VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

18 ISO 9001:2000: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS:
VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION ISO 9001:2000: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS: VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

19 KUNSKAPSSTYRNING: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS:
VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION KUNSKAPSSTYRNING: EGENSKAPER SOM SKALL UPPFYLLAS: VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

20 Patientsäkerhet via processbaserat vårdflödesstöd enl nationell standard
Styrande dokumentation idag Redovisande dokumentation igår Styrande dokumentation imorgon Redovisande dokumentation imorgon BESLUTS-STÖD VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

21 PROCEBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD UPPFYLLER VÅRDENS BEHOV
PATIENTEN I CENTRUM UPPFYLLER VÅRDENS BEHOV VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

22 PROCESSBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD TILLGÅNG TILL HELHETEN
PATIENTEN I CENTRUM VÅRDENS BEHOV DELARNA TILLGÅNG TILL HELHETEN VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

23 …Lär av dina misstag och delge andra dina erfarenheter…
VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

24 PROCESSBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD
PATIENTEN I CENTRUM VÅRDENS BEHOV HELHETEN VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap

25 VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap
PATIENTEN I CENTRUM VÅRDENS BEHOV SÄKER PRODUKTION VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap

26 SÄKER KOMMUNIKATION SOM UNDERLAG FÖR PROCEBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD
PATIENTEN I CENTRUM VÅRDENS BEHOV SÄKER KOMMUNIKATION SOM UNDERLAG FÖR PROCEBASERAT VÅRDFLÖDESSTÖD VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap

27 Tackar för er uppmärksamhet!
VIS NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Tackar för er uppmärksamhet! VIS-projektet via Anna-Greta Brodin och Per Pohjanen, VIS – Lätt att göra rätt med tillämpad förbättringskunskap


Ladda ner ppt "NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING"

Liknande presentationer


Google-annonser