Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation"— Presentationens avskrift:

1 FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation
Bild 1 Bild 1

2 FFI är ett samarbete mellan staten och
fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations- och utvecklings- aktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel.

3 Mål Minska vägtransporternas miljöpåverkan
Minska antalet skadade och dödade i trafiken Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

4 FFI Vision ”Sverige ska ha en konkurrenskraftig fordonsindustri
med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra och miljöeffektiva transporter” FFI Vision

5 Transport-effektivitet Fordons- & trafiksäker-het
Fordons-utveckling Programledare: Claes de Serves, VINNOVA Transport-effektivitet Programledare: Christina Kvarnström, VINNOVA Fordons- & trafiksäker-het Programledare: Torbjörn Biding, Vägverket Energi & Miljö Programledare: Peter Kasche, Energimyndigheten Hållbar produktions-teknik. Programledare: Tero Stjernstoft, VINNOVA FFI - samverkansprogram

6 Hur länge pågår FFI? 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Finansiering Inriktning Beslut Och så vidare.. Satsningen är fortlöpande.

7 FFI styrelse Styrelse-ordförande FFI
Ingmar Skogö, Landshövding Västmanland Malin Persson, VD Volvo Technology Per Fjaestad, Saab Automobile Sven-Erik Svensson, Volvo Personvagnar Lars Stenqvist, Senior Vice President Scania Christer Palm, StyrelseordfFKG Charlotte Brogren, General-direktör VINNOVA Andres Muld General-direktör Energi-myndigheten Torbjörn Sunesson Verksamhets-områdeschef Trafikverket Ingmar Skogö FFI styrelse

8 376 startade FFI - projekt (till dec 2011) ca 80 avslutade
Varav ca 80 avslutade

9 153 projekt

10 Fordons- & trafiksäkerhet
Programmet bidrar till fortsatt utveckling av fordon med både aktiva system för att förebygga olyckor och passiva system som lindrar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker. Insatser har en systemsyn för att få vägar, fordon och trafikanter att samspela på ett bra sätt.

11 Transporteffektivitet
Programmet främjar samarbete mellan: olika transportslag inom logistik och styrning av person- och godstransporter olika fordonsinriktade tjänster teknikutveckling och förbättrade fordonskoncept.

12 Energi & Miljö Programmet rör bland annat:
energieffektiva fordon med låg miljöpåverkan drivsystem för förnybara drivmedel och eldrift nya affärs- och samhällsekonomiska modeller. En omställning av transportsystemet är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser och motverka andra miljöproblem.

13 Hållbar produktionsteknik
Programmet omfattar insatser inom bl.a. komponenttillverkning hytt- och karosstillverkning ytbehandling och målning Montering robotik kvalitetssäkring och produktionsledning. Global konkurrens ställer krav på automatiserade och innovativa tillverkningssystem av fordon, drivlinor och komponenter i Sverige.

14 Fordonsutveckling Utveckling av basteknik och systemkunnande är avgörande för att ta tillvara framgångar inom miljö och säkerhet. Programmet satsar på fordonselektronik och programvara samt effektiv konstruktion av nya fordonsegenskaper.

15 Principer för kvalitets-granskning
Programrelevans Kvalitet hos förslag Genomförbarhet Nyttiggörande

16 1994 2011 Miljö som kärnvärde börjar användas i varumärkeskommunikationen. Ett mycket omfattande miljöarbete. CO2-neutrala fabriker. Emissioner enligt ”Euro 1”. NOx 8,0 och PM 0,36 (g/kWh). Emissioner enligt ”Euro V”. NOx 2,0 (-75%) och PM 0,02 (-92%). SCR infört. Bränsleförbrukning 3,2 l/mil (för ett typiskt 40-tons ekipage). Bränsleförbrukning 2,7 l/mil (16 % lägre). Transportlösningar* för ytterligare 20 % lägre CO2-utsläpp. Traditionell förbränningsmotor. Traditionell förbränningsmotor + hybriddrift. Motorer* som klarar av i stort sett alla alternativa drivmedel: DME, biogas, metan-diesel, biodiesel. Goda grundläggande krockegenskaper. Förbättrade grundläggande krockegenskaper. Aktiva säkerhetssystem, t ex filhållning, trötthetsvarning och stöd vid filbyte. Kollisionsvarning (framifrån, från sidan). Goda grundläggande vägegenskaper. Förbättrade grundläggande vägegenskaper + elektroniska ”antisladdsystem”. 589 dödade 266 dödade (2010) Bild 16

17

18 INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS
FFI FÄRDPLANER Energioptimerade drivlinor Stödjande fordon Effektiv produktion Sammodala transportkedjor Lätta material Uppkopplade fordon /transportsystem Energioptimerad körning Batteribilar Interagerande fordon Miljöneutral produktion Integrerat transportsystem Elbil med längre körsträcka INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS KCFP


Ladda ner ppt "FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation"

Liknande presentationer


Google-annonser