Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 1 FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 1 FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation."— Presentationens avskrift:

1 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 1 FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

2 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations- och utvecklings- aktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel.

3 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Mål Minska vägtransporternas miljöpåverkan Minska antalet skadade och dödade i trafiken Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

4 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI FFI Vision Bild 4 ”Sverige ska ha en konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra och miljöeffektiva transporter”

5 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Fordons- utveckling Programledare: Claes de Serves, VINNOVA Transport- effektivitet Programledare: Christina Kvarnström, VINNOVA Fordons- & trafiksäker- het Programledare: Torbjörn Biding, Vägverket Energi & Miljö Programledare: Peter Kasche, Energimyndigheten Hållbar produktions- teknik. Programledare: Tero Stjernstoft, VINNOVA FFI - samverkansprogram

6 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Hur länge pågår FFI? 20092010201120122013201420152016201720182019 Finansiering Inriktning Beslut Finansiering Inriktning Finansiering Inriktning Beslut Finansiering Inriktning Beslut Och så vidare..

7 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI FFI styrelse Styrelse- ordförande FFI Ingmar Skogö, Landshövding Västmanland Malin Persson, VD Volvo Technology Per Fjaestad, Saab Automobile Sven-Erik Svensson, Volvo Personvagnar Lars Stenqvist, Senior Vice President Scania Christer Palm, Styrelseordf FKG Charlotte Brogren, General- direktör VINNOVA Andres Muld General- direktör Energi- myndigheten Torbjörn Sunesson Verksamhets- områdeschef Trafikverket

8 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI 376 startade FFI - projekt (till dec 2011) ca 80 avslutade

9 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI 153 projekt

10 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Fordons- & trafiksäkerhet Programmet bidrar till fortsatt utveckling av fordon med både aktiva system för att förebygga olyckor och passiva system som lindrar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker. Insatser har en systemsyn för att få vägar, fordon och trafikanter att samspela på ett bra sätt.

11 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Transporteffektivitet Programmet främjar samarbete mellan:  olika transportslag inom logistik och styrning av person- och godstransporter  olika fordonsinriktade tjänster  teknikutveckling och förbättrade fordonskoncept.

12 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Energi & Miljö Programmet rör bland annat:  energieffektiva fordon med låg miljöpåverkan  drivsystem för förnybara drivmedel och eldrift  nya affärs- och samhällsekonomiska modeller. En omställning av transportsystemet är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser och motverka andra miljöproblem.

13 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Hållbar produktionsteknik Programmet omfattar insatser inom bl.a.  komponenttillverkning  hytt- och karosstillverkning  ytbehandling och målning  Montering  robotik  kvalitetssäkring och produktionsledning. Global konkurrens ställer krav på automatiserade och innovativa tillverkningssystem av fordon, drivlinor och komponenter i Sverige.

14 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Fordonsutveckling Utveckling av basteknik och systemkunnande är avgörande för att ta tillvara framgångar inom miljö och säkerhet. Programmet satsar på fordonselektronik och programvara samt effektiv konstruktion av nya fordonsegenskaper.

15 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI ProgramrelevansKvalitet hos förslag GenomförbarhetNyttiggörande Principer för kvalitets- granskning

16 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 16  Miljö som kärnvärde börjar användas i varumärkeskommunikationen.  Ett mycket omfattande miljöarbete. CO 2 -neutrala fabriker.  Emissioner enligt ”Euro 1”. NOx 8,0 och PM 0,36 (g/kWh).  Emissioner enligt ”Euro V”. NOx 2,0 (-75%) och PM 0,02 (-92%). SCR infört.  Bränsleförbrukning 3,2 l/mil (för ett typiskt 40-tons ekipage).  Bränsleförbrukning 2,7 l/mil (16 % lägre). Transportlösningar* för ytterligare 20 % lägre CO 2 -utsläpp.  Traditionell förbränningsmotor.  Traditionell förbränningsmotor + hybriddrift. Motorer* som klarar av i stort sett alla alternativa drivmedel: DME, biogas, metan-diesel, biodiesel.  Goda grundläggande krockegenskaper.  Förbättrade grundläggande krockegenskaper. Aktiva säkerhetssystem, t ex filhållning, trötthetsvarning och stöd vid filbyte. Kollisionsvarning (framifrån, från sidan).  Goda grundläggande vägegenskaper.  Förbättrade grundläggande vägegenskaper + elektroniska ”antisladdsystem”.  589 dödade  266 dödade (2010) 19942011

17 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI

18 Bild 18 Energioptimerade drivlinor Stödjande fordon Effektiv produktion Sammodala transportkedjor Lätta material Uppkopplade fordon /transportsystem Energioptimerad körning Batteribilar Interagerande fordon Miljöneutral produktion Integrerat transportsystem Elbil med längre körsträcka INNOVATIONSSYSTEM I VÄRLDSKLASS KCFP FFI FÄRDPLANER


Ladda ner ppt "FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Bild 1 FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation."

Liknande presentationer


Google-annonser