Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen Kalmar län Margareta Gustafsson Länsarkitekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen Kalmar län Margareta Gustafsson Länsarkitekt."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen Kalmar län Margareta Gustafsson Länsarkitekt

2 Kulturmiljövärden som katalysator för hållbar utveckling

3 Kulturmiljövärden ändlig resurs kan ej återskapas förskjutning i synsätt - mot helhetsmiljöer - ökad mångfald - nya arbetssätt

4 Uppdrag att ta fram en vägledning för PBL:s hållbarhetsbestämmelser S2014/186/PBB Uppdrag byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv S2014/6524 PBB Ett steg närmare en ny arkitektur- form- och designpolitik. Särskilt regeringsuppdrag Dir. 2014:69

5 Historiska Arkitektoniska Estetiska/konstnärliga Kulturella Sociala Kulturmiljövärden

6 Kulturmiljövärden: - en gemensam resurs - ett delat ansvar - möjlighet till nya arbetssätt och ökat engagemang

7 Effektivt bevarande av kulturmiljövärden för framtiden kräver: -förebyggande -tidigt - systematiskt -integrerat arbetssätt - del av långsiktig samhällsplanering

8 Exempel 1

9

10

11 1930-tals Lido

12 Curtain Road, London EC

13

14

15

16

17 Exempel 2

18 Great Shelford Village Design Statement antagen planerings policy

19 Riktlinjer regional planering - byars utveckling

20 Exempel 3

21 Stadsutvecklingsprojekt Hayes, London

22 Nationell risk-lista http://www.english- heritage.org.uk/caring/heritage-at- risk/buildings/buildings-at-risk/

23 Platsens historia och dynamik

24 HMV – varumärkets betydelse

25 City regeneration Hayes station Cross rail

26 Modell över framtida utveckling, The Old Vinyl Factory. Källa: The Cathedral Group.

27 Vinylkantinen. Old Vinyl Factory, Hayes. Källa: the Cathedral group

28 Exempel 4

29 Grönstrukturprogram Växjö stad 2013 Den kulturhistoriska dimensionen

30 Exempel 5

31 Kulturmiljövärden i planeringen – Malmö Översiktsplan för Malmö 1990

32 Kv. Lugnet, Malmö

33

34

35 Syntes – med historien på resan in i framtiden

36 Tack!


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen Kalmar län Margareta Gustafsson Länsarkitekt."

Liknande presentationer


Google-annonser