Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L U N D S U N I V E R S I T E T INDUSTRIELL EKONOMI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L U N D S U N I V E R S I T E T INDUSTRIELL EKONOMI."— Presentationens avskrift:

1 L U N D S U N I V E R S I T E T INDUSTRIELL EKONOMI

2 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012

3 Industriell ekonomi V ID ETT AV E UROPAS LEDANDE UNIVERSITET ► Teknik, ► Matematik, ► Ekonomi, ► Ledarskap, ► Management, ► …

4 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi L UNDS T EKNISKA H ÖGSKOLA ”Starkt varumärke med högt söktryck & god arbetsmarknad, …”

5 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi L UNDS T EKNISKA H ÖGSKOLA ”Ca 50% studerar utomlands någon period av utbildningen, …”

6 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Vad är viktigt för dig? ► Val av teknikprofil ► Val av specialisering ► Framtida yrkesval

7 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Civilingenjörsutbildningar, LTH S TRUKTUR Master of Science in Industrial Engineering and Management Grundblock (bredd) Specialisering (djup) Valfritt Examens- arbete KandidatexamenMastersexamen Civilingenjörsexamen

8 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi S PECIALISERINGAR ► Finans och risk ► Programvaruintensiva system ► Produktion ► Affär och innovation ► Logistik och produktionsekonomi ► Supply Chain Management ► Utlandsstudier

9 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi B ASBLOCK

10 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 ► F ÖRKUNSKAPER ► Planera väl Industriell ekonomi T EKNOLOGIE K ANDIDATEXAMEN ► E XAMEN ► Resterande profilkurser i det valfria blocket

11 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi T EKNIKPROFILER ► Industriell produktframtagning ► Energi- och miljöteknik ► Matematisk modellering ► System- och programvaruutveckling ► Industriella tillverkningssystem (Uconn) ► Utlandsstudier

12 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 ► ”F ÖRKUNSKAPER ” ► Matematik, basblock ► Mekanik GK ► Industriella produktionssystem Industriell ekonomi I NDUSTRIELL PRODUKTFRAMTAGNING ► S PECIALISERINGAR ► Produktion ► Affär och innovation ► Logistik och produktionsekonomi ► Supply Chain Management Lp1Lp2Lp3Lp4 MMT045 (A) Tillverkningsystem 7,5 hp FHLA01 (G1) Hållfasthetslära, ak 6 hp FKM015 (G1) Konstruktions-material ak 7,5 hp MMKF05 (G2) Utvecklingsmetodik 7,5 hp

13 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 ► ”F ÖRKUNSKAPER ” ► Energi- och miljöfysik ► Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling Industriell ekonomi E NERGI - OCH MILJÖTEKNIK ► S PECIALISERINGAR ► Produktion ► Affär och innovation ► Logistik och produktionsekonomi ► Supply Chain Management Lp1Lp2Lp3Lp4 FBR012 (G2) Grundläggande förbränning 7,5 hp MVKN35 (A) Energimarknader, 6 hp FMI040 (A) Energisystemanalys: Förnybara energikällor 7,5 hp FMIN05 (A) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik 7,5 hp

14 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi M ATEMATISK MODELLERING ► ”F ÖRKUNSKAPER ” ► Matematik, basblock ► Matematisk statistik ► Funktionsteori ► System & transformer ► Programmeringsteknik ► S PECIALISERINGAR ► Affär och innovation ► Finans & risk ► Logistik och produktionsekonomi ► Supply Chain Management Lp 1Lp2Lp3Lp4 FMN050 (G2) Numerisk analys 6 hp FMA051 (A) Optimering 6 hp EDAA01 (G1) Programmeringsteknik, fördjupningskurs 7,5 hp FMSN40 (A) Linjär och logistisk regression med datainsamling 9hp

15 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 ► ”F ÖRKUNSKAPER ” ► Matematik, basblock ► Programmeringsteknik Industriell ekonomi S YSTEM & PROGRAMVARUUTVECKLING ► S PECIALISERINGAR ► Programvaruintensiva system ► Affär och innovation ► ”Finans & risk” ► Logistik och produktionsekonomi ► Supply Chain Management

16 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 ► A NSÖKNING HÖSTTERMINEN ► I NFORMATION PÅ HTTP :// WWW. LTH. SE / INTERNATIONELLT / STUDERA _ UTOMLANDS Industriell ekonomi I NDUSTRIELLA T ILLVERKNINGSSYSTEM

17 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi F INANS OCH R ISK Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 4 FMSF10 Stationära stokastiska processer 7,5 hp (G2) EXTN80 Ekonomiskt och Finansiellt beslutsfattande 7,5 hp (A) FMF170 Komplex ekonomi 7,5 hp (G2) FMS155 Statistisk modellering av extremvärden 7,5 hp (A) TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs 7,5 hp (A) TEK110 Empirisk finansiell ekonomi 7,5 hp (A) TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk 7,5 hp (A) FRTN20 Marknadsstyrda system 7,5 hp (A) Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 5 FMSN25 Prissättning av derivattillgångar 7,5 hp (A) FMS161 Finansiell statistik 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

18 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi P ROGRAMVARUINTENSIVA SYSTEM Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 5 MION25 Teknologistrategier 7,5 hp (A) EITN35 Projekt i Elektro- & informationsteknik 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A) Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 4 ETSN05 Programvaruutveck ling för stora system 7,5 hp (A) ETS170 Kravhantering 7,5 hp (A) ETS200 Programvarutestning 7,5 hp (A) ETS061 Simulering 7,5 hp (A) FRTN10 Flervariabelreglering 7,5 hp (A) EDAN10 Konfigurations hantering 7,5 hp (A) ETSN01 Avancerad telekommunikation 7,5 hp (A) FRTN20 Marknadsstyrda system 7,5 hp (A)

19 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi P RODUKTION Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 4 MMT031 Produktionsteknik 7,5 hp (A) MMT045 Tillverkningssystem 7,5 hp (A) MIE080 Automation 7,5 hp (G2) MIE090 Automation för komplexa system 7,5 hp (A) MTTN25 Materialhantering 7,5 hp (A) MIOF10 Material- och produktionsstyrning 7,5 hp (G2) MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden 7,5 hp (A) MION10 Produktionsledning 7,5 hp (A) Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 5 MION Simulering av Industriella processer och logistiksystem 7,5 hp (A) MION35 Kvalitets- och underhållsstyrning 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

20 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi A FFÄR OCH INNOVATION Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 4 MION25 Teknologistrategier 7,5 hp (A) MION05 Affärsmarknadsföring 7,5 hp (A) MION20 Tillämpad affärsanalys 7,5 hp (A) MAMN05 Ledarskap & arbetsorganisation 7,5 hp (A) INTN01 Innovationsteknik 7,5 hp (A) INNN05 Entreprenörskap i nya och befintliga företag 7,5 hp (A) INNN01 Innovation management 7,5 hp (A) INNN10 Globalisering innovation 7,5 hp (A) Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 5 MION30 Industriell management 7,5 hp (A) MTT115 Industriellt inköp 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

21 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi L OGISTIK OCH PRODUKTIONSEKONOMI Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 4 MTTN25 Materialhantering 7,5 hp (A) MTTN35 Förpackningslogistik 7,5 hp (A) MTT045 Internationell distributionsteknik 7,5 hp (A) MTT240 Logistik i försörjningskedjor 7,5 hp (A) MTTN40 Förpackningsteknik och utveckling 7,5 hp (A) MIOF10 Material- och produktionsstyrning 7,5 hp (G2) MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden 7,5 hp (A) MION10 Produktionsledning 7,5 hp (A) Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 5 MION40 Simulering av Industriella processer ochlogistiksystem 7,5 hp (A) MION35 Kvalitets- och underhållsstyrning 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

22 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi S UPPLY C HAIN M ANAGEMENT Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 4 MTTN25 Materials Handling 7,5 hp (A) MTT115 Industrial Purchasing 7,5 hp (A) MTT045 International Physical Distribution 7,5 hp (A) MTT240 Supply Chain Management 7,5 hp (A) MTTN40 Packaging Technology and Development 7,5 hp (A) MIOF10 Production and Inventory Control 7,5 hp (G2) MION01 Management of Production and Inventory systems 7,5 hp (A) MTTN30 Processbased Business Development 7,5 hp (A) Läsperiod 1Läsperiod 2Läsperiod 3Läsperiod 4 Årskurs 5 MTTN20 Supply Chain Information System 7,5 hp (A) MTTN35 Packaging Logistics 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

23 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Industriell ekonomi L UNDS T EKNISKA H ÖGSKOLA ”… öppnar dörrar för en spännande karriär och det är bara jag själv som sätter gränserna för hur långt jag vill gå, …”

24 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Studiehandboken Du hittar reglerna för vad din utbildnings skall innehålla i Studiehandboken: www.student.lth.se/studier/studiehandboken/

25 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 http://kurser.lth.se/lot/

26 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Viktigt med studieplanering! Du kan hämta en mall på programmets hemsida: www.student.lth.se/industriellekonomi I maj blir du erbjuden gruppsamtal, där vi diskuterar val av teknikprofil och specialisering. Kallelse kommer!

27 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Valet Programledningen vill få besked om vad du väljer SENAST 6 maj 2013! Du kommer att få e-post med länk där du skriver in ditt val

28 Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012 Glöm inte! Kursanmäla dig i tid! Svl-jour på Utbildningsservice måndag till fredag kl 12.00 -13.00 under läsperioderna. Studievägledningens mottagningstider onsdagar 12.00 – 13.30 under läsperioderna. Tidsbokning enklast via e-post!


Ladda ner ppt "L U N D S U N I V E R S I T E T INDUSTRIELL EKONOMI."

Liknande presentationer


Google-annonser