Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L U N D S U N I V E R S I T E T INDUSTRIELL EKONOMI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L U N D S U N I V E R S I T E T INDUSTRIELL EKONOMI"— Presentationens avskrift:

1 L U N D S U N I V E R S I T E T INDUSTRIELL EKONOMI

2

3 Industriell ekonomi Vid ett av Europas ledande universitet
Teknik, Matematik, Ekonomi, Ledarskap, Management,

4 Industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola
”Starkt varumärke med högt söktryck & god arbetsmarknad, …”

5 Industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola
”Ca 50% studerar utomlands någon period av utbildningen, …”

6 Vad är viktigt för dig? Val av teknikprofil Val av specialisering
Framtida yrkesval

7 Civilingenjörsutbildningar, LTH Struktur
Master of Science in Industrial Engineering and Management Grundblock (bredd) Specialisering (djup) Valfritt Examens- arbete Kandidatexamen Mastersexamen Civilingenjörsexamen

8 Industriell ekonomi Specialiseringar
Finans och risk Programvaruintensiva system Produktion Affär och innovation Logistik och produktionsekonomi Supply Chain Management Utlandsstudier

9 Industriell ekonomi Basblock

10 Industriell ekonomi Teknologie Kandidatexamen
Förkunskaper Planera väl Examen Resterande profilkurser i det valfria blocket

11 Industriell ekonomi Teknikprofiler
Industriell produktframtagning Energi- och miljöteknik Matematisk modellering System- och programvaruutveckling Industriella tillverkningssystem (Uconn) Utlandsstudier

12 Industriell ekonomi Industriell produktframtagning
MMT045 (A) Tillverkningsystem 7,5 hp FHLA01 (G1) Hållfasthetslära, ak 6 hp FKM015 (G1) Konstruktions-material ak MMKF05 (G2) Utvecklingsmetodik ”Förkunskaper” Matematik, basblock Mekanik GK Industriella produktionssystem Specialiseringar Produktion Affär och innovation Logistik och produktionsekonomi Supply Chain Management

13 Industriell ekonomi Energi- och miljöteknik
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 FBR012 (G2) Grundläggande förbränning 7,5 hp MVKN35 (A) Energimarknader, 6 hp FMI040 (A) Energisystemanalys: Förnybara energikällor 7,5 hp FMIN05 (A) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik ”Förkunskaper” Energi- och miljöfysik Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling Specialiseringar Produktion Affär och innovation Logistik och produktionsekonomi Supply Chain Management

14 Industriell ekonomi Matematisk modellering
Lp 1 Lp2 Lp3 Lp4 FMN050 (G2) Numerisk analys 6 hp FMA051 (A) Optimering EDAA01 (G1) Programmeringsteknik, fördjupningskurs 7,5 hp FMSN40 (A) Linjär och logistisk regression med datainsamling 9hp ”Förkunskaper” Matematik, basblock Matematisk statistik Funktionsteori System & transformer Programmeringsteknik Specialiseringar Affär och innovation Finans & risk Logistik och produktionsekonomi Supply Chain Management

15 Industriell ekonomi System & programvaruutveckling
Lp 1 Lp2 Lp3 Lp4 ETSA01 Ingenjörsprocessen programvaruutveckling – metodik 5 hp EITF25 Internet – teknik och applikationer 6 hp EDAA01 (G1) Programmeringsteknik FK 7,5 hp EITF11 (G2) Digitala projekt 10 hp ”Förkunskaper” Matematik, basblock Programmeringsteknik Specialiseringar Programvaruintensiva system Affär och innovation ”Finans & risk” Logistik och produktionsekonomi Supply Chain Management

16 Industriell ekonomi Industriella Tillverkningssystem
Lp 1 Lp2 Lp3 Lp4 University of Connecticut MEM2211 (G2) Introduction to Manufacturing Systems, 3cr OPIM3652 (G2) Industrial Quality Control 3 cr MEM3231 (G2) Computers in Manufacturing 3 cr MEM4915W Advanced Manufacturing Systems 4 cr OPIM381 (G2) Project Management 3cr FRT010 (G2) Reglerteknik 7,5 hp Ansökning höstterminen Information på

17 Industriell ekonomi Finans och Risk
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 4 FMSF10 Stationära stokastiska processer 7,5 hp (G2) EXTN80 Ekonomiskt och Finansiellt beslutsfattande 7,5 hp (A) FMF170 Komplex ekonomi 7,5 hp (G2) FMS155 Statistisk modellering av extremvärden 7,5 hp (A) TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs 7,5 hp (A) TEK110 Empirisk finansiell ekonomi 7,5 hp (A) TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk 7,5 hp (A) FRTN20 Marknadsstyrda system 7,5 hp (A) Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 5 FMSN25 Prissättning av derivattillgångar 7,5 hp (A) FMS161 Finansiell statistik 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

18 Industriell ekonomi Programvaruintensiva system
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 4 ETSN05 Programvaruutveck ling för stora system 7,5 hp (A) ETS170 Kravhantering 7,5 hp (A) ETS200 Programvarutestning 7,5 hp (A) ETS061 Simulering 7,5 hp (A) FRTN10 Flervariabelreglering 7,5 hp (A) EDAN10 Konfigurations hantering 7,5 hp (A) ETSN01 Avancerad telekommunikation 7,5 hp (A) FRTN20 Marknadsstyrda system 7,5 hp (A) Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 5 MION25 Teknologistrategier 7,5 hp (A) EITN35 Projekt i Elektro- & informationsteknik 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

19 Industriell ekonomi Produktion
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 4 MMT031 Produktionsteknik 7,5 hp (A) MMT045 Tillverkningssystem 7,5 hp (A) MIE080 Automation 7,5 hp (G2) MIE090 Automation för komplexa system 7,5 hp (A) MTTN25 Materialhantering 7,5 hp (A) MIOF10 Material- och produktionsstyrning 7,5 hp (G2) MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden 7,5 hp (A) MION10 Produktionsledning 7,5 hp (A) Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 5 MION Simulering av Industriella processer och logistiksystem 7,5 hp (A) MION35 Kvalitets- och underhållsstyrning 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

20 Industriell ekonomi Affär och innovation
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 4 MION25 Teknologistrategier 7,5 hp (A) MION05 Affärsmarknadsföring 7,5 hp (A) MION20 Tillämpad affärsanalys 7,5 hp (A) MAMN05 Ledarskap & arbetsorganisation 7,5 hp (A) INTN01 Innovationsteknik 7,5 hp (A) INNN05 Entreprenörskap i nya och befintliga företag 7,5 hp (A) INNN01 Innovation management 7,5 hp (A) INNN10 Globalisering innovation 7,5 hp (A) Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 5 MION30 Industriell management 7,5 hp (A) MTT115 Industriellt inköp Examensarbete 30 hp (A)

21 Industriell ekonomi Logistik och produktionsekonomi
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 4 MTTN25 Materialhantering 7,5 hp (A) MTTN35 Förpackningslogistik 7,5 hp (A) MTT045 Internationell distributionsteknik 7,5 hp (A) MTT240 Logistik i försörjningskedjor 7,5 hp (A) MTTN40 Förpackningsteknik och utveckling 7,5 hp (A) MIOF10 Material- och produktionsstyrning 7,5 hp (G2) MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden 7,5 hp (A) MION10 Produktionsledning 7,5 hp (A) Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 5 MION40 Simulering av Industriella processer ochlogistiksystem 7,5 hp (A) MION35 Kvalitets- och underhållsstyrning 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

22 Industriell ekonomi Supply Chain Management
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 4 MTTN25 Materials Handling 7,5 hp (A) MTT115 Industrial Purchasing 7,5 hp (A) MTT045 International Physical Distribution 7,5 hp (A) MTT240 Supply Chain Management 7,5 hp (A) MTTN40 Packaging Technology and Development 7,5 hp (A) MIOF10 Production and Inventory Control 7,5 hp (G2) MION01 Management of Production and Inventory systems 7,5 hp (A) MTTN30 Processbased Business Development 7,5 hp (A) Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Årskurs 5 MTTN20 Supply Chain Information System 7,5 hp (A) MTTN35 Packaging Logistics 7,5 hp (A) Examensarbete 30 hp (A)

23 Industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola
”… öppnar dörrar för en spännande karriär och det är bara jag själv som sätter gränserna för hur långt jag vill gå, …”

24 Studiehandboken Du hittar reglerna för vad din utbildnings skall innehålla i Studiehandboken:

25

26 Viktigt med studieplanering!
Du kan hämta en mall på programmets hemsida: I maj blir du erbjuden gruppsamtal, där vi diskuterar val av teknikprofil och specialisering. Kallelse kommer!

27 Valet Programledningen vill få besked om vad du väljer SENAST 6 maj 2013! Du kommer att få e-post med länk där du skriver in ditt val

28 Glöm inte! Kursanmäla dig i tid! Svl-jour på Utbildningsservice måndag till fredag kl under läsperioderna. Studievägledningens mottagningstider onsdagar – under läsperioderna. Tidsbokning enklast via e-post!


Ladda ner ppt "L U N D S U N I V E R S I T E T INDUSTRIELL EKONOMI"

Liknande presentationer


Google-annonser