Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskonferens Hässleholm 10 oktober 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskonferens Hässleholm 10 oktober 2014."— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskonferens Hässleholm 10 oktober 2014

2 09.00 inledning 09.10 KEFU 10.20 paus 10.45 nulägesrapport nytt hälso- och sjukvårdsavtal 11.10 status för det eStrategiska arbetet i Skåne 11.30 eHälsa 12.10 övriga frågor 12.30 lunch Dagens program

3 Vad KEFU är och gör Kommunledningskonferens Hässleholm 10/10 2014

4 Början på en idé Konkreta Abstrakta

5 En fungerande idé!!

6 Basen i ett vetenskapligt förhållningssätt Stomme i företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap Empiriskt prioriterade områden: Skola, omsorg, hälsa, infrastruktur/planering, medborgare Teoretiska kunskapsområden: Demokrati Organisation och ledning Strukturomvandling Ekonomi Basen i ett vetenskapligt förhållningssätt Stomme i företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap Empiriskt prioriterade områden: Skola, omsorg, hälsa, infrastruktur/planering, medborgare Teoretiska kunskapsområden: Demokrati Organisation och ledning Strukturomvandling Ekonomi Nytt från KEFU Skriftserie Studentstöd Nätverk Fallfabrik Seminarier Utbildning Natkom Externa uppdrag Universitetsbaserad forskning och utbildning tillsammans med Skånes kommuner och Region Skåne Universitetsbaserad forskning och utbildning tillsammans med Skånes kommuner och Region Skåne Aktualiteter och grunder Fasta/Specialsydda Korta/Långa En eller flera Mycket brett utbud Aktualiteter och grunder Fasta/Specialsydda Korta/Långa En eller flera Mycket brett utbud Fyra nr/år 5000 läsare Aktuell forskning Utbildning Tyckare Fyra nr/år 5000 läsare Aktuell forskning Utbildning Tyckare Casestöd för lärande Rapporter ”Skattkista” Rapporter ”Skattkista” Möte och lärande Många Uppdrag/gäst Tid/kompetens Skåne/nationellt Möte och lärande Många Uppdrag/gäst Tid/kompetens Skåne/nationellt 3 år och 30 kommuner 4 institut Tema: Utveckling och anpassning 3 år och 30 kommuner 4 institut Tema: Utveckling och anpassning Illustrera Kurser (case) Uppsatser Tävling/stipendiestöd Illustrera Kurser (case) Uppsatser Tävling/stipendiestöd Skåne/Sverige Forskarvärlden 15-20 forskare Skåne/Sverige Forskarvärlden 15-20 forskare 4-6 st/år Gratis Aktuell forskning 300-600 delt/år KEFU-dag 4-6 st/år Gratis Aktuell forskning 300-600 delt/år KEFU-dag Avtal, 4 år 2 kr/inv Styrelse 1,4 tjänster Avtal, 4 år 2 kr/inv Styrelse 1,4 tjänster

7 Forskning Ekonomrollen i offentlig förvaltning Dubbel ansvarsutkrävning inom ramen för modeller med inslag av konkurrens och valfrihet Budgetprocessens betydelse för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning – på gott eller ont Indikatorer på kvalitet och resultat som underlag för styrning i vård och omsorg Redovisningens språk i kommunala verksamheter Styrningslaboratorium för utveckling av framtidens verksamhetsstyrning av barnomsorg och skola Vårdmatchning Teknikprogrammet HEM (vårdval) Nationella forskningsprogrammet (del 2)

8 Seminarier och utbildning Den oberäknelige ekonomen Styrning med indikatorer på kvalitet och effektivitet i vården - framtid eller återvändsgränd Empati och High Tech Hur används professionens resurser inom hälso- och sjukvården PUCK Ekonomi för verksamhetsansvariga Hur leda en professionell organisation? Sammanställd redovisning (koncernredovisning) Kommunal ekonomi och politik

9 Frågor?

10 Styrning med indikatorer på kvalitet och effektivitet i vården. Framtid eller återvändsgränd? Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet

11 Tre faser i utvecklingen av nationella hälso- och sjukvårdssystem 1 Vård på lika villkor (“equity”) Kostnadskontroll, produktivitet (“cost containment”) Resultat och värde för pengarna (“performance”) 1.Cutler D. (2002) Equality, efficiency and market fundamentals: The dynamics of international medical-care reform. Journal of Economic Literature; 40: 3: 881-906. New Public Management (NPM): konkurrens, valfrihet, privata alternativ och managementmodeller från näringsliv (från1990-tal) Ökat fokus på transparens, mål och indikatorer, kvalitet, värde för pengarna, kvalitetsregister (2000-tal). Ersättningsmodeller = flexibelt styrinstrument som anpassats till nya förutsättningar

12 Evidens ”Öppna jämförelser”, ”report cards” – Begränsad användning av befolkning och patienter – ”Professional reputation mechanisms” – Förbättringar bland de som rankas sämst (processindikatorer) Målrelaterad ersättning, ”pay-for-performance” (P4P) – Studier pekar i olika riktning – Flera studier visar marginell effekt på processindikatorer i första hand – Fler resultatindikatorer och starkare incitament efterlyses Vårdanalys (2012:4) Grönt ljus för öppna jämförelser? Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Myndigheten för Vårdanalys. Rapport 2012:4. Eijkenaar F, Emmert M, Scheppach M, Schöffski O. Effects of pay for performance in health care: a systematic review of systematic reviews. Health Policy 2013; 110(2-3): 115.30.

13 Resultat- eller processindikatorer för extern ansvarsutkrävning? Risk för att fel enheter belönas vid användning av resultatindikatorer – Ofta svårt att definiera och mäta resultat (utfall) – Risk-justering, ”attribution”, slumpmässig variation Begränsningar även med processindikatorer – Evidens? – Manipulation – Protokollstyrd vård (”reaching target but missing the point”) – Undanträngning

14 Anell A (2011) Primärvården som koordinator för de mest sjuka äldre. I Krohwinkel Karlsson A, Winberg H, eds. På väg mot en värdefull styrning. Leading Health Care: Stockholm.

15 Anell A (2011) Primärvården som koordinator för de mest sjuka äldre. I Krohwinkel Karlsson A, Winberg H, eds. På väg mot en värdefull styrning. Leading Health Care: Stockholm.

16 Externa incitament och individers motivation Professioner har stort mått av “egen motivation” Externa incitament (t ex ekonomisk belöning) kan påverka motivation på flera sätt “Hidden cost of control” “Hidden cost of reward” Icke-avsedd påverkan på normer Deci EL, Koestner R, Ryan RM. (1999) A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin; 125: 627-668. Falk A, Kosfeld M. (2006) The hidden cost of control. The American Economic Review; 96(5): 1611-1630. Gneezy U, Rustichini A. (2000) Pay enough or don´t pay at all. The Quarterly Journal of Economics; August: 791-810.

17 Kommunal tillväxt – strategier och kommunala förutsättningar OLA MATTISSON2014-10-10

18 Reflektioner från Natkom (www.natkom.se) Rapport Nr 7 Lokala förutsättningar Rapport Nr 17 Ekonomi & befolkningsförändringar Rapport Nr 24 Kommunala tillväxtstrategier Erfa-rapport Nr 5 Arbete med tillväxtfrågor i tre kommuner

19 Hur ser vi tillväxt? Befolkningstillväxt Ekonomisk utveckling (antas ge många goda följdeffekter) – Inkomst utveckling för invånare och företag (per invånare, avkastningsnivåer) – Sysselsättningsutveckling (antal arbetstillfällen) Andra mått – Hälsa – Offentliga investeringar (infrastruktur) Många definitioner, men fokus på inkomst, sysselsättning och befolkning

20 Effekter för svenska kommuner Statistisk analys av data från Kolada för alla kommuner Effekt per invånare av befolkningstillväxtKommunenKoncernen Kostnadsnivå (generellt) LågHög Intäktsnivå Låg & minskande(Ingen effekt) Ekonomiskt resultat Högt Materiella anläggningstillgångar Ökande Skulder Ökande Soliditet Hög

21 Effekter för svenska kommuner Effekt av befolkningstillväxtNettokostnad kr/invånare - VA Låg - Avfallshantering (Inget samband) - Kommunikationer Låg - Näringsliv & bostäder Låg - Turism Låg  Tyder på ekonomiska fördelar av befolkningstillväxt. (Hur påverkas servicekvaliteten?)

22 Slutsatser om befolkningsförändringar Stordriftfördelar verkar finnas. Olika effekter på olika kommunala verksamheter. Ökade kostnader i minskande kommuner delas av alla. – Kapacitet på fel ställe Befolkningsförändringar kräver investeringar. – Hur prioritera och finansiera? Behov av en stringent investeringsverksamhet

23 EkonomiSocialt ansvarUthållighet Typiska indikatorerArbetstillfällen, inkomst, sysselsättning, skatt, lönsamhet i näringslivet, kapaciteter i företagen, prisutveckling på fastigheter, investeringsnivåer i infrastruktur Välfärd, hälsa, fritidsmöjligheter, delaktighet, mångfald, kunskap, tradition, kultur och historia Uthållig användning av resurser, system som verkar för uthålligt resursutnyttjande, miljömedvetande, Co- neutrala En bredare syn på tillväxt? - indikatorer Generella (vanliga) indikatorer Befolkningsutveckling, inkomstfördelning, företagsamhet, medbestämmande, servicekvalitet, värde för pengarna

24 Hur väger vi samma dessa? Ekonomi + Socialt ansvar + Uthållighet = ??? Strategi och prioriteringar

25

26 Strategi: ett framväxande mönster Planerad strategi Realiserad strategi Avsiktlig Framväxande Mintzberg

27 Modell för kommunal tillväxt Lokala förutsättningar Vision Externa resurser & förmågor Interna resurser & förmågor Sweet spot Sweet spot Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro

28 Framgångsrik strategi för tillväxt – finns det?

29 Svårt och dyrt (1) Lokala förutsättningar Vision Externa resurser & förmågor Interna resurser & förmågor Sweet spot

30 Passivt – kommer inte att hända? (2) Lokala förutsättningar Vision Externa resurser & förmågor Interna resurser & förmågor Sweet spot

31 Modell för kommunal tillväxt Lokala förutsättningar Vision Externa resurser & förmågor Interna resurser & förmågor Sweet spot Sweet spot Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro

32 De lokala förutsättningarna avgör Handlingsutrymmet och därmed val av strategi

33 Sammanfattningsvis Tillväxt – ett allt mer komplext fenomen Kan inte jobba med någon enskild faktor – det handlar om god konsistens i helheten Andra aktörers engagemang kritiskt De lokala förutsättningarna avgör Kräver att kommunen är proaktiv och definierar riktningen!

34 Mer att läsa på www.natkom.se www.teknikprogrammet.se

35

36 09.00 inledning 09.10 KEFU 10.20 paus 10.45 nulägesrapport nytt hälso- och sjukvårdsavtal 11.10 status för det eStrategiska arbetet i Skåne 11.30 eHälsa 12.10 övriga frågor 12.30 lunch Program

37 Nytt hälso- sjukvårdsavtal Nulägesrapport

38 09.00 inledning 09.10 KEFU 10.20 paus 10.45 nulägesrapport nytt hälso- och sjukvårdsavtal 11.10 status för det eStrategiska arbetet i Skåne 11.30 eHälsa 12.10 övriga frågor 12.30 lunch Program

39 eSamhället Kommunledningskonferens 2014-10-10

40 Nationella initiativ CeSam Skåne Strategisk informationsförsörjning Benchmarking eHälsa Kommunförbundet Skåne fokuserar på Digital Utveckling

41 SKL Regionala samordnare IT- och verksamhetsarkitektur Mina meddelanden Öppna data Nationella initiativ

42 IT-samverkan Projekt 2012-2013 Fokus på samverkan Strategi Arkitektur CeSam Skåne

43 eArkiv Strategisk resurs Skåne NV – Skåne NO Samverkan Projekt 2015? Strategisk Informationsförsörjning

44 Jämföra med sig själv Hitta lok och vagnar inom olika områden SKL - eBlomlådan Stockholm LIKA – eBlomlåda för Skolan Benchmarking

45 Jämföra med sig själv Hitta lok och vagnar inom olika områden SKL - eBlomlådan Stockholm LIKA – eBlomlåda för Skolan Benchmarking

46

47

48 Långvarigt - Långsiktigt Många aktörer – Många intressenter Demokratisering - Individaualisering Förutsättning för 20-talet Personlig eHälsa eHälsa

49 Kommunförbundet Skåne Fokuseret vaekstdagsorden

50 Politiskt danskt initiativ Region Själland + Region Hovedstaden KKR Själland + KKR Hovedstaden Köpenhamns kommun KL-konf 21 mars

51 Syfte Kraftsamla för ökad tillväxt Attrahera företag, kompetens, turister Fokusera på Copenhagen Part of Copenhagen region Samarbeta, samverka, synkronisera, samordna

52 Processen sen 21 mars Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö Kommunförbundet Skåne Region Skåne Möten och arbetsgrupper Två huvudspår identifierade som intressanta för Skåne: Internationell samverkan för ökad attraktivitet Öresundsregionala frågor (Arbetsmarknad )

53 Tidplan 13 oktober politiskt möte. Uppföljning av mötet i april Tjänstemannamöten 27 november danska beslut De kör ändå! På tåget eller på perrongen?

54 Pengar/ resurser/ organisation ??????? En hel del görs redan i Skåne Kan synka bättre, kan växla upp resurser

55 Kommunförbundet Skåne Förändrad politisk organisation från hösten 2015

56 Styrelsen Ingen förändring 13+13 / 5+5 Får stöd i KSO-forum två gånger per år. 12 december em, Medborgarhuset Eslöv

57 Beredningarna Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor + Beredningen för samhällsbyggnadsfrågor + Beredningen för kultur- och fritidsfrågor = Beredningen för samhällsbyggnads-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor Beredningen för arbetslivs- och näringslivsfrågor + Beredningen för utbildningsfrågor = Beredningen för lärande och arbetsliv

58 Beredningarna, forts. Beredningen för vård- och omsorgsfrågor blir oförändrad Beredningen för kommunalekonomiska frågor finns kvar men sammanträder endast vid behov Styrgruppen för Energikontoret Skåne blir oförändrad AU tydligare ansvar för: Folkhälsa, EU, kommunledningsstöd

59 Beredningarna, forts. Beredningarna utökas. Nio ledamöter + ordförande + vice ordförande Ordförandena som tidigare adjungerade i styrelsen. Vid behov ersatta av vice ordförandena

60 Övrigt Ärende till styrelsen om integrationssamordning Besök av Region Västerbotten 18-20 mars 2015 Erbjudande från Energikontoret Skåne

61 Tack för idag


Ladda ner ppt "Kommunledningskonferens Hässleholm 10 oktober 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser