Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2014"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2014
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2014

2 Landstingsstyrelsens förvaltning, linjeorganisation
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning, linjeorganisation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektör Toivo Heinsoo Landstingsdirektörens stab Planeringschef Ann Eberhardsson Verksamhetsstyrning och stöd Biträdande förvaltningschef Anders Nyström Analys och utveckling Utvecklingsdirektör Hans-Erik Malmros SLL Säkerhet och beredskap Vesna Lucassi Administrativ chef Christina Apler Lindström LSF Kommunikation LSF IT och teknik LSF Service Landstingsarkivet LSF Bibliotek Berga naturbruks- gymnasium Kommunikationsdirektör Katarina Winell SLL Ekonomi och finans SLL Forskning och innovation SLL IT SLL Juridik och upphandling SLL Personal och utbildning SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Ekonomidirektör Gunnel Forsberg Forskningsdirektör Jan Andersson IT direktör Susanne Bayard Direktör/chefjurist Anne Rundquist Personaldirektör Maria Englund Direktör Marit Brusdal Penna Peter Haglund SLL Ekonomi Ekonomiska utredningar och analyser SLL Ekonomisk data Strategiska investeringar - ekonomi LSF Ekonomi Stockholms medicinska biobank Innovation Kliniska studier Strategisk FoI-samordning SLL IT Stab Kundrelation Applikation IT-arbetsplats och support Infrastruktur och drift SLL IT Ekonomi och verksamhetsstöd SLL Juridik SLL Upphandling LSF Kansli Personalstrategiska avdelningen Avtal, pension och uppföljning Central förvaltning PA-system Utbildning och kompetensförsörjning HR-avdelningen NKS Bygg Fastighetsfrågor och investeringar TMR Stab Regionplaneavdelningen Tillväxtavdelningen Miljöavdelningen Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

3 Landstingsstyrelsens förvaltning, linjeorganisation(förenklad)
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning, linjeorganisation(förenklad) Landstings-styrelsens förvaltning Landstings-direktör Toivo Heinsoo Landstings-direktörens stab Verksamhets-styrning och stöd Biträdande förvaltningschef Anders Nyström Analys och utveckling SLL Säkerhet och beredskap Administrativ chef Kommunikations-direktör SLL Ekonomi och finans SLL Forskning och innovation SLL IT SLL Juridik och upphandling SLL Personal och utbildning SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

4 Snabbfakta praktiska kontakter
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning Snabbfakta praktiska kontakter Ärendehantering – Registraturen Telefon: E-post: NKS Bygg: Intranät och sll.se Telefon: LSF/SLL intranät sll.se E-post: Servicedesk - IT-support Telefon: E-post: Biblioteket i Landstingshuset Telefon: E-post: LSF Service Center LSF Service Center - webbaserat ärendehanteringssystem tillgängligt på LSF intranät E-post: Press, media och kriskommunikation Telefon:

5 Landstingsdirektör Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning
Toivo Heinsoo Sekreterare Marie-Louise Skog Biträdande förvaltningschef Funktionsområdes-direktörer Analys och utveckling Landstingsdirektörens stab Anders Nyström Utvecklingsdirektör Hans-Erik Malmros Planeringschef Ann Eberhardsson Ägarstyrning Direktör ägarstyrning Christina Widerberg Söderholm LSF Ledning Anders Nyström Ann Eberhardsson Eva-Karin Sennette Susanne Bayard Anne Rundquist Maria Englund Marit Brusdal Penna Peter Haglund Christina Widerberg Söderholm Jan Andersson Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

6 Biträdande förvaltningschef
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning Biträdande förvaltningschef Biträdande förvaltningschef Anders Nyström Sekreterare Hanna Fellenius Verksamhetsstyrning och stöd Administrativ chef Christina Apler Lindström SLL Säkerhet och beredskap Vesna Lucassi Säkerhetsstrateg Ulf Eriksson Informationssäkerhet Informationssäkerhetschef Vesna Lucassi Säkerhet Peter Nilsson Krisberedskap Fredrik Bergengård LSF Kommunikation Christina Nilsson Strategisk kommunikation Tf Jenny Wahren Digitala kanaler Tf Dennis Larsson Profil och produktion Pia Eliasson LSF IT och teknik Jason Gilmartin LSF Service Benny Lemon Landstingsarkivet Inger Mattsson Tillsyn och utredning Johanna Lagerström Depå Veronika Lövgren Arkivservice Anders Söderlind Utveckling och stöd Enes Ramovic Regionalt biobankcentrum LSF Bibliotek Berga naturbruks-gymnasium Christina Apler Lindström Rektor Lave Tufvesson Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

7 SLL Ekonomi och finans Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning
Biträdande Ekonomidirektör Eva-Karin Sennette Ekonomidirektör Gunnel Forsberg Sekreterare Ewa Mjöberg AB Stockholms Läns Landstings Internfinans VD Frida Korneliusson SLL Ekonomi Ekonomiska utredningar och analyser SLL Ekonomisk data Strategiska investeringar - ekonomi LSF Ekonomi Maria Folke Peter Andersson Christer Börjesson Ewa-Lill Sjöqvist Tf Maria Bruhn Jonsson Budgetenheten Maria Bruhn Jonsson Bokslutsenheten Belma Mulisic Administrativa specialistenheten Agneta Naumark Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

8 SLL Forskning och innovation
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation SLL Forskning och innovation Forskningsdirektör Jan Andersson Sekreterare Sofia Baez Catalan Stockholms medicinska biobank Innovation Kliniska studier Strategisk FoI-samordning Lena Brynne Catharina Barkman Vakant Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

9 SLL IT Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT
IT direktör Susanne Bayard Sekreterare Ann-Marie Palén SLL IT Stab Kundrelation Applikation IT-arbetsplats och support Infrastruktur och drift Peter Lannby Maria Ehrndal Tf Johan Nord Johan Nord Applikation stab Tjänste- och processutveckling 1 Tjänste- och processutveckling 2 Tf Anders Mannegard Katriina Pelkonen Arkitektur och systemutveckling Klient och katalog Kapacitet och kommunikation Mikael Tenwall Jens Larsson Tf Albert Virta IT-nära förvaltning Klient Server Tf Ulla Fransson Tf Jens Larsson Masoud Sajjadi Verksamhetsnära förvaltning Katalog Nät 1 Ylva Nilsson Tf Fredrik Schmidt Uppdragsledning E-post och samverkan Nät 2 Patrik Hansson Arnar Berg Olafsson Tf Fredrik Schmidt Användarsupport Drift Lena Nyborg Jonas Strandberg Servicedesk grupp 1 IT-drift 1 Jonathan Greiff Patrick Olsen Servicedesk grupp 2 IT-drift 2 Ufuk Yavuz Milos Miletic IT-service Huddinge IT-drift 3 David Mannberg Pär Eklund IT-service Solna Per Hallgren IT-service Danderyd och SÖS Michael Andersson SLL IT Ekonomi och verksamhetsstöd Tf Claes Lagercrantz Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

10 SLL Juridik och upphandling
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling SLL Juridik och upphandling Direktör/chefjurist Anne Rundquist Sekreterare Riitta Zetterman LSF Kansli Elisabeth Angard Levander Presidie-enheten Ingrid Bjurenborg SLL Juridik Christin Serlow SLL Upphandling Tf Karin Peedu SLL-övergripande Elisabeth Lind Enskilda upphandlingsuppdrag Stefan Gudasic Vårdens varor och tjänster Jan Matsson Medicinteknisk utrustning Gunnar Goblirsch Specialistenheten Siv Waldén Biträdande avdelningschef Karin Peedu Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

11 SLL Personal och utbildning
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning SLL Personal och utbildning Arbetsgivarstrateg Lars Dahlberg Personaldirektör Maria Englund Sekreterare Hanna Fellenius Personalstrategiska avdelningen Avtal, pension och uppföljning Central förvaltning PA-system Utbildning och kompetensförsörjning HR-avdelningen Lena Tell Ulf Åkesson Ann-Kristin Knutas Stefan Szirmai Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

12 SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar Direktör Marit Brusdal Penna NKS Bygg Fastighetsfrågor och investeringar Mats Abrahamsson Marit Brusdal Penna Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp

13 SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Regionplaneavdelningen
Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Tillväxt, miljö och regionplanering SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Direktör Peter Haglund TMR Stab Regionplaneavdelningen Tillväxtavdelningen Miljöavdelningen Fredrik Meurman Jan Lindquist Charlotta Brask Funktionsområde Stab Funktion Avdelning Enhet Grupp


Ladda ner ppt "Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser