Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbarhetsbedömning i Uppsala kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbarhetsbedömning i Uppsala kommun"— Presentationens avskrift:

1 Hållbarhetsbedömning i Uppsala kommun
Helena Klintström Projektledare strategisk samhällsplanering Uppsala kommun

2 Vem är jag? Samhällsplanerare Lunds Universitet
Sustainable Cities, Danish Architecture Centre Delegationen för hållbara städer Boverket (Delegationen för hållbara städer) NU: Uppsala kommun

3 ”Vårt mål är att lägga ner år 2020 för att vi inte längre behövs”
– Rättviseförmedlingen FAQ

4 Vad är hållbart? Helhet ”Att hålla alla tankar i huvudet samtidigt” Vad finns inte med i vår helhetsbild? Vad glömmer vi eller prioriterar vi ned? System Förståelsen att allt hänger ihop, samhällssystem, ekosystem, energisystem. Vilka system påverkar vårt beslut? Hur påverkas de? Synergi Samlösning av utmaningar. Hur kan vi låta samma krona jobba flera gånger? Maktanalys Vad styr utvecklingen? Varför? Skapar det den bästa lösningen? För vem?

5 Därför hållbarhetsbedömning
Ny Översiktsplan Uppsala kommun: växa, växa, växa – extra viktigt hur! Miljöbedömning mycket bra verktyg för prioritering och guidning – hur utnyttja detta för att lyfta fler frågor och helhetssyn? Verktyg för att skapa översiktsplan där det är lättare att se och förstå avvägningarna – att det blir samma svar oavsett vilket avsnitt man läser

6 Mot Översiktsplan 2016 ?

7 Många tacklar liknande utmaningar
Miljöbedömning/Hållbarhetsbedömning/Hållbarhetscertifiering Svårt att använda hållbar utveckling som helhetssyn/synergier/process istället för som godkäntstämpel i slutet Hållbar utveckling = PBL+Miljöbalk  SVÅRT Hållbar utveckling som konsultsyssla Hållbar utveckling person-specifikt

8 Vad har gjorts inom hållbarhetsbedömningar av ÖP?
Utvidgade miljöbedömningar Bedömningsverktyg: BREEAM, LEED, HCS-projektet Många olika ”nivåer” Konsultinsatser Lättare att bedöma det konkreta?

9 Hur hållbarhetsbedömning?
Mycket av arbetet måste göras internt Kunskapsinsamling Avvägningar med brett stöd Förankring Konsulter hjälper med utifrånperspektiv Involveras tidigt i processen Team med helhetskompetens Följer interna arbetet Hjälper att lyfta perspektiv och aktualitet

10 Samarbete mellan olika projekt i Uppsala
Hur får vi in hållbar utveckling i hela processen? Hur gör vi för att arbetet inte ska börja på noll varje gång? Går det att göra en hållbarhetsbedömning av ett projekt? Hur kan vi i så fall göra?

11 Vad vill vi uppnå med samarbetet?
Konkret Kärl/samarbetesrum för att samla upp vad som görs Verktygslåda med sätt att bedöma och kommunicerahållbar utveckling i planeringsprojekt (byggs på efter hand)

12

13 3 dimensioner Varning: Risk för stuprör/sektorstänkande
Risk för kompensation/”dimensions-kamp” istället för synergier Ekologisk + rumslig Miljömässiga aspekter Ekonomiska aspekter Sociokulturella aspekter Social + kulturell

14 3 Dimensioner 3 ”Brynzonsdimensioner”
Miljömässig Livsrumslig Miljöekonomisk Sociokulturell Ekonomisk Sociokultur-ekonomisk

15 Mot Översiktsplan 2016 ?

16 Mot … ?

17 Avskaffa ordet hållbarhet till år 2020!

18 Tack för uppmärksamheten
Helena Klintström Projektledare strategisk samhällsplanering Uppsala kommun


Ladda ner ppt "Hållbarhetsbedömning i Uppsala kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser