Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARKNADSPLAN ÅTVIDABERGS GOLF AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARKNADSPLAN ÅTVIDABERGS GOLF AB"— Presentationens avskrift:

1 MARKNADSPLAN ÅTVIDABERGS GOLF AB
FÖRFATTAD AV JIMMIE BJÖRLING OSKAR LINDELÖF MATTIAS FUHRE MARCUS HAKING JOHN GABRIELSSON JOHAN RAMBERG

2 SAMMANFATTNING I denna marknadsplan analyseras Åtvidabergs Golf AB som företag i golfbranschen. Målet med denna marknadsplan är att den ska fungera som en guide och vägledning för företaget in i framtiden. Företagets nuvarande situation studeras utifrån verklig fakta och intern data som presenterats till oss genom intervjuer och undersökningar. I marknadsplanen förklaras och används ett flertal teorier och modeller för att analysera Åtvidabergs Golf AB:s situation på marknaden. Ett antal marknadsföringsåtgärder presenteras som kommer gynna utvecklingen, öka lönsamheten och skapa ett mervärde för företagets kunder. Med några få och enkla åtgärder ökar vi resultatet för Åtvidabergs Golf AB med kr och bidrar därigenom till en positiv framtidsutveckling.

3 BAKGRUND NYCKELTAL RESULTAT: 162 000 KR
Grundades år 2002 av Peter Billberg Drift av golfbana Specialiserad produkthandel Utbildning NYCKELTAL RESULTAT: KR OMSÄTTNING: KR ANSTÄLLDA: 6 ST MEDLEMMAR: CA 800 ST

4 AFFÄRSIDÉ Syftet med verksamheten är att driva och utveckla golfanläggningen i Västantorp, Åtvidaberg. BOLAGSORDNING ”Bolaget skall bedriva sedvanlig golfbaneverksamhet, uthyrning av lokaler, bedriva detaljhandel av konfektion och idrottsartiklar, uthyrning av kommersiella lokaler, arrangera golftävlingar, arrangera seminarier och förtagsaktiviter samt idka därmed förenlig verksamhet”

5 FÖRETAGETS MÅL När Åtvidabergs Golf AB grundades hade man som mål att expandera. En plan gjordes och tanken var att ytterlige nio hål skulle byggas på anläggningen. Planen fick dock läggas på is då en kraftig nedgång i branschen slog hårt mot företaget. Sedan dess har Åtvidabergs Golf AB tampats med minskning i medlemsantal vilket lett till att man behövt minimera kostnaderna för anläggningen maximalt. Fokus har alltså legat på att endast driva anläggningen och utvecklandet har kommit i skymundan. Åtvidabergs Golf AB har som första processmål att vända den nedåtgående trenden. ”Därefter kan vi arbeta vidare med att utveckla anläggningen säger Billberg.”

6 ANALYS PESTEL Porters femkraftsanalys (Branschanalys) Marknadsmixen
STP-analys SWOT-analys

7 MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Värvningsstrategi Synas på sociala medier Anordna evenemang Deltagande på mässor och offentliga sammanhang Kundanpassad marknadsföring Energiskog på outnyttjad mark Reklam i TV Vinteraktivitet Barnpassning Utveckling av ”Golf Resort”

8 MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
KORTSIKTIGA ÅTGÄRDER Värvningsstrategi för nyförvärv av medlemmar ”Mun till mun” marknadsföring Värva 3 tre nya medlemmar, få fritt medlemskap Presentkort för varje förvärv Vinteraktivitet Konstgjort skidspår Vallningsmöjligheter Kapacitetsutnyttjande Aktivitet barnpassning Lämna barnen medan du spelar Motverka medlemsavhopp i föräldrasegment Locka nya medlemmar LÅNGSIKTIG ÅTGÄRD Utveckla anläggningen till en ”Golf Resort” Hus kring och på anläggningen Utveckling av hotell och spaverksamhet Utveckling av nya verksamhetsgrenar, Tennisbanor mm.

9 BUDGET RESULTATBUDGET FÖR VÄRVNINGSAKTIVITET INTÄKTER
Fullvärdiga medlemmar kr Vardagsmedlemmar kr Greenfeemedlemmar kr KOSTNADER Återbetalda medlemskap vid rekrytering kr Presentkort vid rekrytering kr RESULTAT kr

10 BUDGET RESULTATBUDGET FÖR VINTERAKTIVITET INTÄKTER
Skidåkare med skidkort kr Skidåkare utan skidkort kr KOSTNADER Vallningsbod kr Utrustning till vallningsbod kr Administration och underhåll RESULTAT kr

11 BUDGET RESULTATBUDGET FÖR BARNPASSNINGSVERKSAMHET INTÄKTER
Avgift barnpassning kr Föräldrar som fortsätter vara kunder som annars hade slutat Fullvärdiga medlemmar kr Vardagsmedlemmar kr Greenfeemedlemmar kr KOSTNADER Personal kr Leksaker kr Övriga kostnader kr RESULTAT kr

12 BUDGET TOTALT RESULTAT kr

13 UPPFÖLJNING Uppföljning görs för att utvärdera aktiviteterna och på så sätt ge företaget beslutsunderlag att grunda framtida marknadsföringsåtgärder på VÄRVNINGSSTRATEGI Är detta ett framgångsrikt koncept? Följa upp hur många som erhållit gratis medlemskap samt hur många presentkort som delats ut VINTERAKTIVITET Föra statistik för antal skidkort och engångsåkare. Eftersom vallningsboden utgör en stor kostnadspost under aktivitetens första år är det inte säkert att aktiviteten är lönsam vid första uppföljning. AKTIVITET BARNPASSNING Eftersom barnpassning är helt oprövat inom golfbranschen är det svårt att förutspå efterfrågan av denna tjänst. Detta gör uppföljning mycket viktigt.

14 FRÅGOR? FÖRFATTAD AV JIMMIE BJÖRLING OSKAR LINDELÖF MATTIAS FUHRE MARCUS HAKING JOHN GABRIELSSON JOHAN RAMBERG


Ladda ner ppt "MARKNADSPLAN ÅTVIDABERGS GOLF AB"

Liknande presentationer


Google-annonser