Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARKNADSPLAN ÅTVIDABERGS GOLF AB FÖRFATTAD AV JIMMIE BJÖRLING OSKAR LINDELÖF MATTIAS FUHRE MARCUS HAKING JOHN GABRIELSSON JOHAN RAMBERG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARKNADSPLAN ÅTVIDABERGS GOLF AB FÖRFATTAD AV JIMMIE BJÖRLING OSKAR LINDELÖF MATTIAS FUHRE MARCUS HAKING JOHN GABRIELSSON JOHAN RAMBERG."— Presentationens avskrift:

1 MARKNADSPLAN ÅTVIDABERGS GOLF AB FÖRFATTAD AV JIMMIE BJÖRLING OSKAR LINDELÖF MATTIAS FUHRE MARCUS HAKING JOHN GABRIELSSON JOHAN RAMBERG

2 I denna marknadsplan analyseras Åtvidabergs Golf AB som företag i golfbranschen. Målet med denna marknadsplan är att den ska fungera som en guide och vägledning för företaget in i framtiden. Företagets nuvarande situation studeras utifrån verklig fakta och intern data som presenterats till oss genom intervjuer och undersökningar. I marknadsplanen förklaras och används ett flertal teorier och modeller för att analysera Åtvidabergs Golf AB:s situation på marknaden. Ett antal marknadsföringsåtgärder presenteras som kommer gynna utvecklingen, öka lönsamheten och skapa ett mervärde för företagets kunder. Med några få och enkla åtgärder ökar vi resultatet för Åtvidabergs Golf AB med 351 000 kr och bidrar därigenom till en positiv framtidsutveckling. SAMMANFATTNING

3  Grundades år 2002 av Peter Billberg  Drift av golfbana  Specialiserad produkthandel  Utbildning NYCKELTAL RESULTAT: 162 000 KR OMSÄTTNING: 5 841 000 KR ANSTÄLLDA: 6 ST MEDLEMMAR: CA 800 ST BAKGRUND

4 Syftet med verksamheten är att driva och utveckla golfanläggningen i Västantorp, Åtvidaberg. BOLAGSORDNING ”Bolaget skall bedriva sedvanlig golfbaneverksamhet, uthyrning av lokaler, bedriva detaljhandel av konfektion och idrottsartiklar, uthyrning av kommersiella lokaler, arrangera golftävlingar, arrangera seminarier och förtagsaktiviter samt idka därmed förenlig verksamhet” AFFÄRSIDÉ

5 När Åtvidabergs Golf AB grundades hade man som mål att expandera. En plan gjordes och tanken var att ytterlige nio hål skulle byggas på anläggningen. Planen fick dock läggas på is då en kraftig nedgång i branschen slog hårt mot företaget. Sedan dess har Åtvidabergs Golf AB tampats med minskning i medlemsantal vilket lett till att man behövt minimera kostnaderna för anläggningen maximalt. Fokus har alltså legat på att endast driva anläggningen och utvecklandet har kommit i skymundan. Åtvidabergs Golf AB har som första processmål att vända den nedåtgående trenden. ”Därefter kan vi arbeta vidare med att utveckla anläggningen säger Billberg.” FÖRETAGETS MÅL

6  PESTEL  Porters femkraftsanalys (Branschanalys)  Marknadsmixen  STP-analys  SWOT-analys ANALYS

7  Värvningsstrategi  Synas på sociala medier  Anordna evenemang  Deltagande på mässor och offentliga sammanhang  Kundanpassad marknadsföring  Energiskog på outnyttjad mark  Reklam i TV  Vinteraktivitet  Barnpassning  Utveckling av ”Golf Resort” MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER

8 KORTSIKTIGA ÅTGÄRDER Värvningsstrategi för nyförvärv av medlemmar  ”Mun till mun” marknadsföring  Värva 3 tre nya medlemmar, få fritt medlemskap  Presentkort för varje förvärv Vinteraktivitet  Konstgjort skidspår  Vallningsmöjligheter  Kapacitetsutnyttjande Aktivitet barnpassning  Lämna barnen medan du spelar  Motverka medlemsavhopp i föräldrasegment  Locka nya medlemmar LÅNGSIKTIG ÅTGÄRD Utveckla anläggningen till en ”Golf Resort”  Hus kring och på anläggningen  Utveckling av hotell och spaverksamhet  Utveckling av nya verksamhetsgrenar, Tennisbanor mm. MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER

9 RESULTATBUDGET FÖR VÄRVNINGSAKTIVITET INTÄKTER Fullvärdiga medlemmar104 000 kr Vardagsmedlemmar36 050 kr Greenfeemedlemmar175 000 kr KOSTNADER Återbetalda medlemskap vid rekrytering 31 200 kr Presentkort vid rekrytering12 400 kr RESULTAT271 450 kr BUDGET

10 RESULTATBUDGET FÖR VINTERAKTIVITET INTÄKTER Skidåkare med skidkort30 000 kr Skidåkare utan skidkort6 000 kr KOSTNADER Vallningsbod20 000 kr Utrustning till vallningsbod5 000 kr Administration och underhåll10 000 RESULTAT1 000 kr BUDGET

11 RESULTATBUDGET FÖR BARNPASSNINGSVERKSAMHET INTÄKTER Avgift barnpassning20 000 kr Föräldrar som fortsätter vara kunder som annars hade slutat Fullvärdiga medlemmar52 000 kr Vardagsmedlemmar25 235 kr Greenfeemedlemmar45 500 kr KOSTNADER Personal64 000 kr Leksaker3 000 kr Övriga kostnader5 000 kr RESULTAT70 735 kr BUDGET

12 TOTALT RESULTAT 351 185 kr TOTALT RESULTAT 351 185 kr BUDGET

13 Uppföljning görs för att utvärdera aktiviteterna och på så sätt ge företaget beslutsunderlag att grunda framtida marknadsföringsåtgärder på VÄRVNINGSSTRATEGI Är detta ett framgångsrikt koncept? Följa upp hur många som erhållit gratis medlemskap samt hur många presentkort som delats ut VINTERAKTIVITET Föra statistik för antal skidkort och engångsåkare. Eftersom vallningsboden utgör en stor kostnadspost under aktivitetens första år är det inte säkert att aktiviteten är lönsam vid första uppföljning. AKTIVITET BARNPASSNING Eftersom barnpassning är helt oprövat inom golfbranschen är det svårt att förutspå efterfrågan av denna tjänst. Detta gör uppföljning mycket viktigt. UPPFÖLJNING

14 FRÅGOR? FÖRFATTAD AV JIMMIE BJÖRLING OSKAR LINDELÖF MATTIAS FUHRE MARCUS HAKING JOHN GABRIELSSON JOHAN RAMBERG


Ladda ner ppt "MARKNADSPLAN ÅTVIDABERGS GOLF AB FÖRFATTAD AV JIMMIE BJÖRLING OSKAR LINDELÖF MATTIAS FUHRE MARCUS HAKING JOHN GABRIELSSON JOHAN RAMBERG."

Liknande presentationer


Google-annonser