Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESO seminarium 2009-06-23 Per Borgs presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESO seminarium 2009-06-23 Per Borgs presentation."— Presentationens avskrift:

1 ESO seminarium Per Borgs presentation

2 2 Antal invånare 85 år och äldre Källa: SCB +67 %

3 3 Den offentliga konsumtionens ökning på grund av … Standardutvecklingen kräver mer resurser än demografins utveckling … demografins utveckling+13 % … standardutveckling+20 %

4 4 Oförändrad politik oförändrad standard Demografins utveckling + 13 %+ 19 % Standard- utveckling + 20 %? Den demografiska utvecklingen kräver ökande resurser den närmaste decennierna Höjd standard kräver ny politik

5 5 Började medborgarna värdera offentlig konsumtion lägre på 1980-talet? Genomsnittlig årlig procentuell förändring per capita

6 6 Skatteinkomsternas andel av BNP Procent År Källa: Skatteverket, Skattebetalarna och SCB från år Knappast. Det var påfyllningen av nya skattepengar som upphörde under 1980-talet?

7 7 1.Den ökande efterfrågan Demografin Standardutveckling 2.De begränsade möjligheterna att finansiera via skatter 3.De begränsade möjligheterna att effektivisera Finansieringsproblemets tre komponenter

8 8 Perioden – en parentes Genomsnittlig årlig procentuell förändring per capita

9 9

10 10 1.Kan skatteinkomsterna öka? 2.Kan höjd effektivitet bidra? 3.Kan andra offentliga utgiftsområden bidra? Kan den offentliga finansieringen stärkas med 150 miljarder? Den offentliga finansieringen stärks

11 11 1.Kan skatteinkomsterna öka? 2.Kan höjd effektivitet bidra? 3.Kan andra offentliga utgiftsområden bidra? Fyra huvudvägar att tillföra 150 miljarder Den offentliga finansieringen stärks Ökat medborgar- ansvar 4. Om 1-3 inte tillför 150 miljarder

12 12 Halva konsumtionsökningen skulle kunna finansieras offentligt 150 mdr kr 75

13 13 Offentligt finansiering den tunga basen privat finansiering komplement Offentlig finansiering Privat finansiering

14 14


Ladda ner ppt "ESO seminarium 2009-06-23 Per Borgs presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser