Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Följa upp läget i landet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Följa upp läget i landet"— Presentationens avskrift:

1 Följa upp läget i landet
KB:s nationella uppdrag och hur vi tillsammans kan arbeta med det Christina Jönsson Adrial

2 Vad KB ska göra:

3 Under våren 2011 har vi arbetat efter:
Uppdrag till KB via Kulturrådets regleringsbrev Utöva nationell överblick och främja samverkan Följa bibliotekslagens praktiska tillämpning i samarbete med länsbiblioteken Fördela bidrag till vissa delar av biblioteksväsendets nationella struktur Insamla och rapportera nationell biblioteksstatistik KB:s instruktion från Utbildningsdepartementet: svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet

4 I augusti kom: Förordning med instruktion för KB (SFS)
svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet utöva nationell överblick över biblioteksområdet främja samverkan och utveckling inom området Myndigheten ska särskilt svara för 1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 2. det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, och 3. att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet

5 Länsbibliotek+KB: vår gemensamma uppgift
Vi har under våren förberett oss på uppdraget att: följa bibliotekslagens praktiska tillämpning Hur har vi gjort det? Men det vi ska göra är: följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används. Blir allt annorlunda nu? .

6 KB ska fortfarande: analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet utöva nationell överblick över biblioteksområdet främja samverkan och utveckling inom området Dessutom: Kvalitet är ett långsiktigt arbete för gemensamt lärande och förståelse för det vi arbetar med Vi måste också ha beredskap när en ny bibliotekslag kommer och instruktionen vässas

7 Vi arbetar därför i två spår:
Uppdraget med planer 2. Kvalitetsutveckling på längre sikt [3. Biblioteksstatistik] [4. Digidel]

8 Vi som arbetar med detta på KB:
Christine Lindmark Projektledare Inger Klondiras Informatör Cecilia Ranemo Handläggare biblioteksstatistik Utredningssociolog Christina Jönsson Adrial Enhetschef Samordning och utveckling Elisabet Ahlqvist Certifierad processutvecklare/Handläggare

9 Om oss på KB Nationell samverkan

10 KB:s nationella samverkan

11 Vi är ca 40 medarbetare, snart ca 50

12 Hur arbetar KB med nationell samverkan?
Vi har ett verksamhetsuppdrag Vi bevakar, driver och initierar utveckling av nationellt intresse Vår målgrupp är offentligt finansierade bibliotek, men vi arbetar med invånarnas intresse för ögonen Utvecklingsprojekten bedrivs på KB, på enskilda bibliotek eller som ett samarbete Vi samarbetar med andra myndigheter, organisationer och aktörer på informationsmarknaden, nationellt och internationellt

13 Hur kan biblioteken påverka?

14 Nationella referensgruppen
Remissinstans och rådgivare i strategiska frågor som rör vårt uppdrag. Ordförande är riksbibliotekarien. Träffas 4 gånger om året. Mandattid år Representanter i våra grupper nomineras av: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) (2 bibliotekschefer och 2 rektorer) Sveriges kommuner och landsting (SKL) (1 representant från SKL samt nominerar 2 bibliotekschefer och 1 länsbibliotekarie) Specialbiblioteken (1 representant) Skolverket (1 representant) Informations- och lånecentraler i samverkan (ILS) (1 representant)

15 Expert- och styrgrupper (hittills)
LIBRIS nationella system Kompetensfrågor Biblioteksstatistik OpenAccess.se Licenser för e-resurser Digitalisering Ordförande: bibliotekschef Sekreterare: handläggare från Nationell samverkan, KB

16 Expert- och styrgrupper (förslag som varit på remiss)
Utvärdering och kvalitetsutveckling Libris tekniska infrastruktur Bibliotek i utbildning och lärande Resursdelning Metadata Kompetensutveckling och forskningsanknytning OpenAccess.se Digitalisering och bevarande BIBSAM-konsortiet

17 Här hittar ni oss Karlavägen 100, Stockholm www.kb.se/bibliotek

18 E-posta: förnamn.efternamn@kb.se Ring: 010-709 30 00 (vx)
Kontakta oss! E-posta: Ring: (vx)

19 Intro: Del 1 Uppdrag: planer


Ladda ner ppt "Följa upp läget i landet"

Liknande presentationer


Google-annonser