Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2014-12-14 1 Följa upp läget i landet KB:s nationella uppdrag och hur vi tillsammans kan arbeta med det Christina Jönsson Adrial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2014-12-14 1 Följa upp läget i landet KB:s nationella uppdrag och hur vi tillsammans kan arbeta med det Christina Jönsson Adrial."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2014-12-14 1 Följa upp läget i landet KB:s nationella uppdrag och hur vi tillsammans kan arbeta med det Christina Jönsson Adrial

2 Sidnummer 2014-12-14 2 Vad KB ska göra:

3 Sidnummer 2014-12-14 3 Under våren 2011 har vi arbetat efter: Uppdrag till KB via Kulturrådets regleringsbrev Utöva nationell överblick och främja samverkan Följa bibliotekslagens praktiska tillämpning i samarbete med länsbiblioteken Fördela bidrag till vissa delar av biblioteksväsendets nationella struktur Insamla och rapportera nationell biblioteksstatistik KB:s instruktion från Utbildningsdepartementet: svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet

4 Sidnummer 2014-12-14 4 I augusti kom: Förordning med instruktion för KB (SFS) svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet utöva nationell överblick över biblioteksområdet främja samverkan och utveckling inom området Myndigheten ska särskilt svara för 1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 2. det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, och 3. att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet

5 Sidnummer 2014-12-14 5 Länsbibliotek+KB: vår gemensamma uppgift Vi har under våren förberett oss på uppdraget att: följa bibliotekslagens praktiska tillämpning Hur har vi gjort det? Men det vi ska göra är: följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används. Blir allt annorlunda nu?.

6 Sidnummer 2014-12-14 6 KB ska fortfarande: analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet utöva nationell överblick över biblioteksområdet främja samverkan och utveckling inom området Dessutom: Kvalitet är ett långsiktigt arbete för gemensamt lärande och förståelse för det vi arbetar med Vi måste också ha beredskap när en ny bibliotekslag kommer och instruktionen vässas

7 Sidnummer 2014-12-14 7 Vi arbetar därför i två spår: 1.Uppdraget med planer 2. Kvalitetsutveckling på längre sikt [3. Biblioteksstatistik] [4. Digidel]

8 Sidnummer 2014-12-14 8 Vi som arbetar med detta på KB: Christine Lindmark Projektledare Cecilia Ranemo Handläggare biblioteksstatistik Utredningssociolog Elisabet Ahlqvist Certifierad processutvecklare/Handläggare Inger Klondiras Informatör Christina Jönsson Adrial Enhetschef Samordning och utveckling

9 Sidnummer 2014-12-14 9 Om oss på KB Nationell samverkan

10 Sidnummer 2014-12-14 10 KB:s nationella samverkan Avdelningen för Nationell samverkan Enheten för Libris-systemen Enheten för Samordning och utveckling

11 Sidnummer 2014-12-14 11 Vi är ca 40 medarbetare, snart ca 50

12 Sidnummer 2014-12-14 12 Hur arbetar KB med nationell samverkan? Vi har ett verksamhetsuppdrag Vi bevakar, driver och initierar utveckling av nationellt intresse Vår målgrupp är offentligt finansierade bibliotek, men vi arbetar med invånarnas intresse för ögonen Utvecklingsprojekten bedrivs på KB, på enskilda bibliotek eller som ett samarbete Vi samarbetar med andra myndigheter, organisationer och aktörer på informationsmarknaden, nationellt och internationellt

13 Sidnummer 2014-12-14 13 Hur kan biblioteken påverka?

14 Sidnummer 2014-12-14 14 Nationella referensgruppen Remissinstans och rådgivare i strategiska frågor som rör vårt uppdrag. Ordförande är riksbibliotekarien. Träffas 4 gånger om året. Mandattid 2+1+1 år Representanter i våra grupper nomineras av: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) (2 bibliotekschefer och 2 rektorer) Sveriges kommuner och landsting (SKL) (1 representant från SKL samt nominerar 2 bibliotekschefer och 1 länsbibliotekarie) Specialbiblioteken (1 representant) Skolverket (1 representant) Informations- och lånecentraler i samverkan (ILS) (1 representant )

15 Sidnummer 2014-12-14 15 Expert- och styrgrupper (hittills) Digitalisering Kompetensfrågor Biblioteksstatistik Licenser för e-resurser LIBRIS nationella system OpenAccess.se Ordförande: bibliotekschef Sekreterare: handläggare från Nationell samverkan, KB

16 Sidnummer 2014-12-14 16 Expert- och styrgrupper (förslag som varit på remiss) Kompetensutveckling och forskningsanknytning Bibliotek i utbildning och lärande Libris tekniska infrastruktur Resursdelning Utvärdering och kvalitetsutveckling OpenAccess.se Digitalisering och bevarande Metadata BIBSAM-konsortiet

17 Sidnummer 2014-12-14 17 Här hittar ni oss Karlavägen 100, Stockholm www.kb.se/bibliotek

18 Sidnummer 2014-12-14 18 Kontakta oss! E-posta: förnamn.efternamn@kb.seförnamn.efternamn@kb.se Ring: 010-709 30 00 (vx)

19 Sidnummer 2014-12-14 19 Intro: Del 1 Uppdrag: planer


Ladda ner ppt "Sidnummer 2014-12-14 1 Följa upp läget i landet KB:s nationella uppdrag och hur vi tillsammans kan arbeta med det Christina Jönsson Adrial."

Liknande presentationer


Google-annonser