Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling och visioner – nätbaserat lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling och visioner – nätbaserat lärande"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 Teoretisk bas Pedagogisk ansats Verktyg Produkt

2 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism Pedagogisk ansats Verktyg Produkt

3 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Verktyg Produkt

4 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Verktyg webbkurs/ LMS Produkt

5 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Verktyg webbkurs/ LMS Produkt Webbaserat lärande lärobjekt

6 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Verktyg webbkurs/ LMS Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Formellt lärande

7 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Verktyg webbkurs/ LMS Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Formellt lärande

8 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Verktyg webbkurs/ LMS Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Formellt lärande

9 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Verktyg webbkurs/ LMS Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Formellt lärande

10 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Formellt lärande

11 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Gemensamt gene-rerad produkt, lärare-elev Formellt lärande

12 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Gemensamt gene-rerad produkt, lärare-elev Formellt lärande Icke-formellt lärande

13 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 ”E-learning” 3.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Gemensamt gene-rerad produkt, lärare-elev Formellt lärande Icke-formellt lärande

14 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 ”E-learning” 3.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism konnektivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Gemensamt gene-rerad produkt, lärare-elev Formellt lärande Icke-formellt lärande

15 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 ”E-learning” 3.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism konnektivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Icke-hierarkiskt nätverksstöd Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Gemensamt gene-rerad produkt, lärare-elev Formellt lärande Icke-formellt lärande

16 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 ”E-learning” 3.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism konnektivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Icke-hierarkiskt nätverksstöd Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Webben som plattform- sociala media- PLE Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Gemensamt gene-rerad produkt, lärare-elev Formellt lärande Icke-formellt lärande

17 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 ”E-learning” 3.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism konnektivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Icke-hierarkiskt nätverksstöd Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Webben som plattform- sociala media- PLE Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Gemensamt gene-rerad produkt, lärare-elev community -baserad, användar-genererad produkt Formellt lärande Icke-formellt lärande

18 Utveckling och visioner – nätbaserat lärande
E-learning 1.0 E-learning 2.0 ”E-learning” 3.0 Teoretisk bas behaviourism/ kognitivism social konstruktivism konnektivism Pedagogisk ansats transmissiv/ visst stöd Kollaborativ Icke-hierarkiskt nätverksstöd Verktyg webbkurs/ LMS Gruppkommunika-tionsbaserad plattform Webben som plattform- sociala media- PLE Produkt Webbaserat lärande lärobjekt Gemensamt gene-rerad produkt, lärare-elev community -baserad, användar-genererad produkt Formellt lärande Icke-formellt lärande Informellt lärande

19 Facebook som plattform för icke-formellt och informellt lärande
https://www.facebook.com/groups/ / https://www.facebook.com/groups/ /


Ladda ner ppt "Utveckling och visioner – nätbaserat lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser