Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agneta Sandell och Johanna Bodén Leg Arbetsterapeuter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agneta Sandell och Johanna Bodén Leg Arbetsterapeuter."— Presentationens avskrift:

1 Agneta Sandell och Johanna Bodén Leg Arbetsterapeuter

2 Nedsatt kognitiv förmåga innebär:  Svårt att komma ihåg saker (minnas)  Svårt att ta initiativ till vardagliga aktiviteter (initiativ)  Svårt att passa tider, att påbörja/avsluta i tid (tidsuppfattning)  Svårt med ordning och reda (struktur)  Svårt med avslappning och ro, sömnstörningar (stress)  Svårt att vara delaktig i samhället (isolering)

3

4 Utveckling av visningsmiljö och kognitivt stöd i Norrköpings kommun  2007 Humanteknik. Nationellt kunskapsnätverk. Kommunen skickar 4 personer på utbildning till Karlstad  2011 Brukarperspektiv på kognitivt stöd. PUFF-enheten. 5 boendeenheter väljs ut. Utbildning till personal och brukare. Utlåning av hjälpmedel FoU-rapport: Brukarperspektiv på kognitivt stöd -Delaktighet vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning.

5 Enklare vardag  2012 (4 mån). Utbildning, Visningsmiljö, Öppet Hus.VoK Rapport:SLUTDOKUMENTATION Implementering av kognitivt stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Projekt Enklare vardag (2013-03-03)  2013 Fortsatt utbildning. Öppet Hus. Bokade besök.VoK Rapport:SLUTDOKUMENTATION Implementering av kognitivt stöd, fortsatt utvecklingsarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Projekt Enklare vardag 2013.( 2014-01-13)  2014. Projektet vidgas. Visningsmiljön är öppen för personal, brukare eller anhöriga som behöver inspiration och stöd. Alla som har intresse är välkomna. VoK

6 Syfte för Enklare vardag 2014  Bidra till ökad livskvalitet och fungerande livssituation för den enskilde brukaren.  Utveckla samverkan både internt och externt.  Vidmakthålla erhållen kunskap i avvaktan på en permanent lösning kring visningsmiljöer. Rapport: kommer… SLUTDOKUMENTATION Implementering av kognitivt stöd, fortsatt utvecklingsarbete, steg 4

7 Besöksfrekvens  Enklare vardag har hittills under året haft 280 besökare, 66 personer av dessa var brukare eller anhöriga. 80 besökstillfällen har bokats.  Varje besök tar i genomsnitt 1,5 tim. Berörda bokar egen tid för ett besök i visningsmiljön.  Innehållet anpassas utifrån besökarnas behov.

8

9 Syfte  Inom Hälso- & sjukvården och socialtjänsten ha kunskap om och på bästa möjliga sätt ta tillvara på den tekniska utveckling som sker i samhället av både tekniska och mekaniska lösningar, produkter och arbetsmetoder. Mål  Att kunna erbjuda befolkningen i östra länsdelen av Östergötland bästa möjliga tillgängliga hjälpmedel och tekniska stöd utifrån varje individs enskilda behov.

10 Projektets utformning  Projekttid 2013-04-01 t.o.m. 2014-03-31.  Projektet finansierades av Hjälpmedelsinstitutet 2013- 04-01 fram till 2013-12-31.  Två projektledare, en arbetsterapeut från Norrköpings kommun, funktionsnedsättningsområdet och en arbetsterapeut från Habiliteringen NSÖ, har arbetat 25% vardera under ett år tid.

11 Rapporter Bo vital, teknik för äldre Enklare vardag Visningsmiljö i Härryda kommun Att göra det omöjliga möjligt, Dalarnas resurscentrum för hjälpmedel Rapporter från HI Regeringens proposition 2013/14:67 Hemsidor http://teknikforaldre.se www.hi.se Enkät Skickat ut enkät till arbetsterapeuter inom kommunerna och NSÖ Intervjuer Gruppintervjuer med anhöriga, deltagare ifrån Askens verksamhet och pensionärsorganisationer Tre träffar med arbetsgruppen Mailenkäter angående visningsmiljö till intresseföreningar som är verksamma i Östra länsdelen Konferens Välfärdsteknologi för äldre, Stockholm Studiebesök Bo vital, Norrköping Enklare vardag, Norrköping Hagdalska huset, Linköping Visningsmiljö Lillhagsparken, Göteborg Mötesplatsen centrum med visningsmiljö, Göteborg Stocck-center, Klara mera och Ideétorget, Stockholm Metod Översikt över hur omvärldsanalysen har genomförts

12  Skapa möjlighet att praktiskt kunna visa, prova, testa olika tekniska produkter och lösningar. Ta fram förslag på olika former och arenor för information och vägledning om hjälpmedel och tekniskt stöd. Fast visnings/inspirationsmiljö Mobila visningsmiljöer/enheter Virtuell visningsmiljö

13 Kommunernas svarsfrekvens: Skickat ca 40 enkäter och fick in 30 svar gällande kompetens/kognition och 14 svar gällande inspirations/visningsmiljö. NSÖ svarsfrekvens: Skickat ca 57st (via distributionslista Rehab Öst, Nif, Vup och Hab) och fick in 14 st svar gällande kompetens/kognition och 23 svar gällande inspirations/visnings miljö.  Genomföra en inventering av vilken kompetens som finns i dagsläget ute i olika verksamheter samt föreslå hur kompetensen kan öka hos huvudmännens medarbetare. Citat gällande begreppet Välfärdsteknologi: Ett område som hela tiden utvecklas och behöver göra det för att möta brukarnas behov. Teknologi som kan användas av patienter för att öka deras delaktighet i samhället.

14

15 Exempel på hjälpmedel som kan förskrivas av Arbetsterapeut

16 Exempel på konsumentprodukter från vanlig handel

17 Exempel på ”verktyg” som man kan tillverka själv

18

19 Exempel på teknik Tips på hemsida om olika Appar: http://auld.hi.se/sv-se/appar-som-stod1/appar-som-stod/ http://www.skoldatatek.se/verktyg/appar

20 Litteraturtips och firmor som säljer produkter som kan göra vardagen lättare

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Tack för oss Enklare vardag Agneta SandellJohanna Bodén enklare.vardag@norrkoping.se johanna.boden@norrkoping.se


Ladda ner ppt "Agneta Sandell och Johanna Bodén Leg Arbetsterapeuter."

Liknande presentationer


Google-annonser