Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional utveckling Norrbottens Demografi Storforsen 2013-01-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional utveckling Norrbottens Demografi Storforsen 2013-01-16."— Presentationens avskrift:

1 Regional utveckling Norrbottens Demografi Storforsen

2 Regional utveckling Norrbotten på kartan Norrbotten utgör en fjärdedel av Sverige. Länets yta är lika stor som Belgien, Luxembourg och Nederländerna tillsammans.

3 Regional utveckling Definition Demografi är den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser. Study of both quantitative and qualitative aspects of human population. Quantitative aspects include composition, density, distribution, growth, movement, size, and structure of the population. Qualitative aspects are the sociological factors such as education quality, crime, development, diet and nutrition, race, social class, wealth, well being.

4 Regional utveckling Varför är demografi så viktigt? Population – we have a situation

5 Regional utveckling 5

6 6 Norrbotten going for suptall?

7 Regional utveckling Vad är det som händer? Vi blir färre, vi blir äldre = färre ska försörja fler Arbetskrafts- och kompetensbrist hotar länets tillväxt 1,6 miljoner människor i pension till år 2025 Yta på km² (25 % av Sverige) – 2,5 inv/km² Var är brudarna?

8 Regional utveckling 8

9 Fakta Befolkning Totalt invånare (december 2011) – det är en minskning med 64 personer från december 2010 – Utan invandring hade befolkningen minskat med 1400 personer Medellivslängd 2011 – Kvinnor: 82,7 år (Riket 83,2 år) – Män: 78,2 år (Riket 79,1 år) Medelålder 2011 – 43,4 (Riket 41,1) Födelsenetto 2011: -374 – Endast Kiruna och Luleå har ett födelseöverskott. Flyttningsnetto 2011: +312 – +312 personer. Men vilka flyttar till Norrbotten och vilka flyttar ut?

10 Regional utveckling Fakta Arbetsmarknad Arbetslöshet (av arbetskraften) – Prognos 2011: 9,5% (9,4% för kvinnor, 8,5% för män) – Prognos 2012: 9,2% Ungdomsarbetslöshet: – Medel 2011: 23,5% (riket: 22,9%), (2010:26,9% i Norrbotten) Pensionsålder och avgångar – 63,3 år (riket). Något lägre i Norrbotten. – människor i pension till 2015 – 1,6 miljoner till 2025 Arbetskraftsbehov, efterfrågan och tillgång – Åldersavgångar i Norrbotten 2012: ca 3300 – Tillträdande ungdomar: ca 2100 – Prognos: klyfta långt efter 2025 Paradoxen: Arbetslöshet samtidigt som arbetskraftsbrist

11 Regional utveckling BILD 11 Fakta arbetsmarknad

12 Regional utveckling Fakta Landstinget Antal anställda: 7018 anställda – Medelålder: kvinnor 48 år, män 47 år Pensionsavgångar – 2012: ca 100 – 2013: ca 200 – Störst avgångar bland sjuksköterskor och de som arbetar med vård- och omsorg – Kvinnorna står för 84 procent av de förväntade pensionsavgångarna under de närmaste åren. – 2194 pensionsavgångar fram till 2021 = 31 % av totala antalet anställda.

13 Regional utveckling Befolkningsutveckling och prognos Sedan år 2000 har Sverige i genomsnitt växt med ett Falun per år (ca )

14 Regional utveckling Befolkningsflöden

15 Regional utveckling Befolkningsstruktur

16 Regional utveckling Andelen 65 år och äldre av totalbefolkningen

17 Regional utveckling Förändring av andelen 65 år och äldre 2000 – 2011, procentenheter

18 Regional utveckling 2011 och  Unga flyr landsbygden  Flyttning uppåt i ortshierarkin  Allt fler kategorier av unga flyttar - allt färre stannar  De flyttar inte tillbaka

19 Regional utveckling Planera – hur?

20 Regional utveckling Debatten!

21 Regional utveckling Skarpt läge för nya lösningar? Vad gör vi? Hur vänder vi utmaningarna till möjligheter? 21

22 Regional utveckling Läsvärt/surfvärt Regionfakta: Sveriges viktigaste jobb, SKL: jobbhttp://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/sveriges-viktigaste- jobb Framtida ”marknad” för vård och omsorg av äldre: Pensionsåldersutredningen: Framtidskommissionen: Unga i arbetslivet: Tillväxtanalys: Arena för tillväxt: Nordregio: Med flera…

23 Regional utveckling Veta mer? Kontakt: Ida Karkiainen Regionala enheten, Norrbottens läns landsting E-post: Mobil:


Ladda ner ppt "Regional utveckling Norrbottens Demografi Storforsen 2013-01-16."

Liknande presentationer


Google-annonser