Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens Demografi Storforsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens Demografi Storforsen"— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens Demografi Storforsen 2013-01-16

2 Norrbotten på kartan Norrbotten utgör en fjärdedel av Sverige. Länets yta är lika stor som Belgien, Luxembourg och Nederländerna tillsammans.

3 Definition Demografi är den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser. Study of both quantitative and qualitative aspects of human population. Quantitative aspects include composition, density, distribution, growth, movement, size, and structure of the population. Qualitative aspects are the sociological factors such as education quality, crime, development, diet and nutrition, race, social class, wealth, well being.

4 Varför är demografi så viktigt?
Population – we have a situation

5

6 Norrbotten going for suptall?

7 Vad är det som händer? Vi blir färre, vi blir äldre = färre ska försörja fler Arbetskrafts- och kompetensbrist hotar länets tillväxt 1,6 miljoner människor i pension till år 2025 Yta på km² (25 % av Sverige) – 2,5 inv/km² Var är brudarna?

8 Centrala indelningsvariabler är ålder, kön, civilstånd, boenderegion och eventuellt etnisk tillhörighet. Centrala händelser är födelser, dödsfall, flyttningar, in- och utvandring, giftermål och skilsmässor samt på senare tid ingående och upplösning av samboförhållanden.

9 Fakta Befolkning Totalt 248 545 invånare (december 2011)
det är en minskning med 64 personer från december 2010 Utan invandring hade befolkningen minskat med 1400 personer 2011. Medellivslängd 2011 Kvinnor: 82,7 år (Riket 83,2 år) Män: 78,2 år (Riket 79,1 år) Medelålder 2011 43,4 (Riket 41,1) Födelsenetto 2011: -374 Endast Kiruna och Luleå har ett födelseöverskott. Flyttningsnetto 2011: +312 +312 personer. Men vilka flyttar till Norrbotten och vilka flyttar ut?

10 Fakta Arbetsmarknad Arbetslöshet (av arbetskraften)
Prognos 2011: 9,5% (9,4% för kvinnor, 8,5% för män) Prognos 2012: 9,2% Ungdomsarbetslöshet: Medel 2011: 23,5% (riket: 22,9%), (2010:26,9% i Norrbotten) Pensionsålder och avgångar 63,3 år (riket). Något lägre i Norrbotten. människor i pension till 2015 1,6 miljoner till 2025 Arbetskraftsbehov, efterfrågan och tillgång Åldersavgångar i Norrbotten 2012: ca 3300 Tillträdande ungdomar: ca 2100 Prognos: klyfta långt efter 2025 Paradoxen: Arbetslöshet samtidigt som arbetskraftsbrist

11 Fakta arbetsmarknad

12 Fakta Landstinget Antal anställda: 7018 anställda
Medelålder: kvinnor 48 år, män 47 år Pensionsavgångar 2012: ca 100 2013: ca 200 Störst avgångar bland sjuksköterskor och de som arbetar med vård- och omsorg Kvinnorna står för 84 procent av de förväntade pensionsavgångarna under de närmaste åren. 2194 pensionsavgångar fram till 2021 = 31 % av totala antalet anställda.

13 Befolkningsutveckling 1900-2011 och prognos 2012-2060
Sedan år 2000 har Sverige i genomsnitt växt med ett Falun per år (ca )

14 Befolkningsflöden

15 Befolkningsstruktur - 2011

16 Andelen 65 år och äldre av totalbefolkningen 2011-12-31

17 Förändring av andelen 65 år och äldre 2000 – 2011, procentenheter

18 2011 och 1981-2011 Unga flyr landsbygden
Flyttning uppåt i ortshierarkin Allt fler kategorier av unga flyttar - allt färre stannar De flyttar inte tillbaka

19 Planera – hur?

20 Debatten!

21 Skarpt läge för nya lösningar?
Vad gör vi? Hur vänder vi utmaningarna till möjligheter?

22 Läsvärt/surfvärt Regionfakta: www.regionfakta.com
Sveriges viktigaste jobb, SKL: jobb Framtida ”marknad” för vård och omsorg av äldre: Pensionsåldersutredningen: Framtidskommissionen: Unga i arbetslivet: Tillväxtanalys: Arena för tillväxt: Nordregio: Med flera…

23 Veta mer? Kontakt: Ida Karkiainen Regionala enheten, Norrbottens läns landsting E-post: Mobil:


Ladda ner ppt "Norrbottens Demografi Storforsen"

Liknande presentationer


Google-annonser