Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utrikesdepartementet Exportkontroll i utveckling – Globalt och nationellt Statssekreterare Hans Jeppson ISP:s Exportkontrollseminarium den 31 maj 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utrikesdepartementet Exportkontroll i utveckling – Globalt och nationellt Statssekreterare Hans Jeppson ISP:s Exportkontrollseminarium den 31 maj 2007."— Presentationens avskrift:

1 Utrikesdepartementet Exportkontroll i utveckling – Globalt och nationellt Statssekreterare Hans Jeppson ISP:s Exportkontrollseminarium den 31 maj 2007

2 Utrikesdepartementet En farlig värld spridning av massförstörelsevapen regionala konflikter internt förtryck internationell brottslighet terrorism högteknologiföretag handelsföretag universitet och forskningsinstitutioner

3 Utrikesdepartementet Internationellt kontrollsamarbete Zanggerkommittén (ZC) Nuclear Suppliers Group (NSG) Australiengruppen (AG) Missilteknologikontrollregimen (MTCR) Wassenaararrangemanget (WA) Brittiskt förslag beslöt EU år 2005 att verka för att FN skall utarbeta ett globalt, juridiskt bindande fördrag om kontroll av vapenhandel (Arms Trade Treaty).

4 Utrikesdepartementet Samarbete inom EU Krigsmaterielområdet EU:s uppförandekod –COARM (Council Working Party on Conventional Arms Exports) utbyter information om synen på exportdestinationer gemensamma riktlinjer för medlemsstaternas nationella regelsystem för exportkontroll. Produkter med dubbel användning EU-förordning 1334/2000 = lag –WPDU (Working Party on Dual-use Goods) ändringar i regimernas kontrollistor lyfter EU in i EG-förordningens bilaga policyfrågor

5 Utrikesdepartementet FN:s säkerhetsrådsresolutioner 2004 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1540 –förhindra att icke-statliga aktörer får tillgång till massförstörelsevapen och vapenbärare Mot specifika länder –resolution 1718 om Nordkorea –resolution 1737 och 1747 om Iran –EU Gemenskapsförordningar Gemensamma ståndpunkter –inreseförbud för utpekade personer och åtgärder för att förhindra att specialiserad undervisning eller utbildning ges till iranska medborgare

6 Utrikesdepartementet EU:s Iransanktioner 1.Förbud att till Iran sälja, tillhandahålla eller exportera alla produkter som finns på produktlistor som beslutats av Nuclear Suppliers Group (NSG) och Missile Technology Control Regime (MTCR). 2.Förbud att från Iran köpa eller importera dessa produkter. 3.Förbud att tillhandahålla teknisk assistans, förmedlande tjänster, finansiella tjänster, eller att investera i företag i Iran vad gäller de förbjudna produkterna i punkt 1. 4.Exporttillstånd för att få sälja, tillhandahålla eller exportera av EU utvalda känsliga produkter och att få tillhandahålla teknisk assistans, förmedlande tjänster, finansiella tjänster, eller att investera i företag i Iran vad gäller dessa känsliga produkter. 5.Frysning av tillgångar (med i förordningen angivna undantag) som tillhör organisationer och personer som förtecknas på en lista i 1737-förordningen eller på en av EU uppgjord lista.

7 Utrikesdepartementet Implementeringen i Sverige Ny lagstiftning –komplicerad –barriärer Samarbete mellan myndigheter Etablerat –Tullverket, SÄPO, MUST, FRA, FOI, SKI och ISP Nya –FI, universiteten,

8 Utrikesdepartementet Svenskt krigsmaterielsamarbete Sexnationerssamarbetet mellan Sverige, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Svensk försvarsmaterielindustri är till stor del utlandsägd Svensk försvarsmaterielindustri har dotterbolag/samarbetspartners i andra länder –EU-länder –Länder med vilka vi har nära samarbete

9 Utrikesdepartementet ISP Effektiv kontroll Internationellt samarbete Parlamentarisk insyn och inflytande Öppenhet


Ladda ner ppt "Utrikesdepartementet Exportkontroll i utveckling – Globalt och nationellt Statssekreterare Hans Jeppson ISP:s Exportkontrollseminarium den 31 maj 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser