Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hot mot målet för nykter trafik Gabriel Romanus, Tylösand 3 sept 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hot mot målet för nykter trafik Gabriel Romanus, Tylösand 3 sept 2012."— Presentationens avskrift:

1 Hot mot målet för nykter trafik Gabriel Romanus, Tylösand 3 sept 2012

2 Den svenska lagstiftningen om alkohol I trafiken har starkt folkligt stöd. Den är inte hotad.(Det gäller för övrigt även lagstiftningen om alkohol i trafik på sjön.) Men det finns också ett starkt samband mellan alkoholkonsumtionen i stort och rattfylleri. Det betyder att hot mot den allmänna alkoholpolitiken också är hot mot målet för nykter trafik.

3 En ökning av alkoholkonsumtionen med en procent kan väntas leda till en ökning av rattfylleriet med 0,6 procent. (Professor Thor Norström 1999)

4 Trends in alcohol consumption and DWI, Norway

5 Trends in alcohol consumption and DWI, Sweden

6 Svensk alkoholpolitik syftar till att både minska den totala alkoholkonsumtionen och särskilt riskabel konsumtion Tre grundpelare med stöd i forskningen: 1. Begränsa det privata vinstintresset genom detaljhandelsmonopol 2. Högt pris på alkoholdrycker genom dryckesskatter 3. Åldersgränser Men också andra inslag: Begränsa reklamen, information, serveringslagstiftning, vård

7 Alkoholpolitiken har starkt stöd, både i Riksdagen och hos allmänheten.Men: Viktiga inslag ifrågasätts av en stor del av den moderata riksdagsgruppen Den kommersiella alkoholindustrin lobbar intensivt mot delar av alkoholpolitiken Medierna speglar ofta att många journalister är mer intresserade av alkohol än av alkoholpolitik De politiska ungdomsförbunden är ofta mer “alkoholliberala” än sina moderpartier

8 Konkret hot 1: Gårdsförsäljning, dvs att svenska alkoholtillverkare ska få sälja sina produkter direkt till besökare på ”vingården”, bryggeriet eller destilleriet. Kan verka oskyldigt, men riskerar att leda till att detaljhandelsmonopolet inte kan behållas

9 Konkret hot 2: Alkoholen blir successivt billigare om inte skatten följer med inflationen Ett antal M- och C-ledamöter kräver nu en ”införselutredning” innan alkoholskatterna höjs De säger inte hur den ska gå till, forskarna vet redan en hel del om införseln Förslag: Höj skatten, och studera effekten, blir den negativ kan man ju sänka igen

10 Konkret hot 3: Ett antal riksdagsledamöter vill sänka åldersgränsen för inköp på Systemet till 18 år Vi vet att åldersgruppen 18-20 är en särskild riskgrupp i trafiken När åldersgränsen för alkoholinköp höjdes i USA till 21 år blev effekten en signifikant minskning av trafikskadorna bland unga

11 Konkret hot 4: Alkoholindustrin tror inte på sambandet mellan totalkonsumtion av alkohol och skador De drömmer om ökad försäljning och minskade skador Timbro har t ex publicerat en rapport som förordar minskade restriktioner, och menar att ökad alkoholkonsumtion inte är så farlig Den internationella forskning, t ex ECAS-projektet som studerar utvecklingen i femton europeiska länder under femtio år, förmodas inte gälla Sverige längre

12 Tänkbart hot: Data av låg eller diskutabel kvalitet kan leda till att beslut om framtiden grundas på en felaktig verklighetsbild.


Ladda ner ppt "Hot mot målet för nykter trafik Gabriel Romanus, Tylösand 3 sept 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser