Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik med papper och penna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik med papper och penna"— Presentationens avskrift:

1 Teknik med papper och penna

2 Hieroglyfernas gåta I det gamla Egypten (ca 3000 f Kr) använde man ett slags alfabet som kallades hieroglyfer. Hieroglyferna var enkla bilder. En bild av ett öga kunde betyda t ex ”öga” eller ”se”

3 Hieroglyfer Det fanns ca 800 olika tecken. Varje tecken hade tre olika betydelser som berodde på sammanhanget.

4 Hieroglyfer När den egyptiska kulturen dog ut så glömde man också bort vad hieroglyferna betydde. Ingen kunde längre tyda de gamla egyptiernas text!

5 Rosettastenen 1799 hittades Rosettastenen. Den är från 196 f Kr.
Den är en svart sten med texter på olika språk. En av texterna är skriven med hieroglyfer. En annan är skriven på grekiska. När man förstod att alla sidorna på stenen hade samma text så kunde man äntligen lösa hieroglyfernas gåta! Stenen fungerade ungefär som en ordbok.

6 Rosettastenen Stenen är 112,3 × 75,7 × 28,4 cm Den väger 750 kg.
23 år efter att den hittades kunde en fransk egyptolog lösa gåtan med hur hieroglyferna var uppbyggda.

7 Rosettastenen Tack vare Rosettastenen kunde man nu läsa annat som var skrivet med hieroglyfer och få reda på mycket intressant om livet i det gamla Egypten. Stenen på British Museum

8 Kommunikation Man behöver skrivtecken: t ex hieroglyfer.
Man behöver också något att skriva på: t ex papper eller sten. Man behöver också något att skriva med: t ex penna eller dator. Man behöver också kunna skicka/visa det man skriver till andra: t ex runstenar eller mejl.

9 Papper Pappret uppfanns i Kina för ca 2000 år sedan.
Det kom till Europa på 700-talet. I Sverige började man göra papper ca år 1560. Ordet papper kommer från ordet papyrus.

10 Papyrus Ett skrivmaterial som gjordes av en växt. Delar av växten läggs i korslagda. Skikt Papyrus var det dominerande skrivmaterialet i världen från cirka 3000-talet f. Kr. fram till 500-talet då det i Europa sakteligen ersattes av pergament. Bild på papyrus Papyrusark

11 Pergament Pergament tillverkas av djurskinn.
Namnet kommer från staden Pergamon i Turkiet. Väldigt hållbart (tusentals år) om det förvars torrt. Under medeltiden det viktigaste materialet för viktiga dokument.

12 Runstenar Innan papperet uppfanns användes alltså papyrus och pergament, men också lertavlor, stentavlor och produkter av olika växter t ex gräs. I Sverige var runstenar vanliga.

13 Pennor Först skrev man med en pinne som man doppade i färg.
På 400-talet började man skriva med en fjäder. Ofta var det gåsfjädrar. Det gjorde stor skillnad! En fjäder är ihålig så den suger upp mer färg och då behöver man inte doppa den i färgen lika ofta. Ordet penna betyder fjäder på latin.

14 Hemliga brev Från början var de flesta skrivna meddelanden hemliga för det var väldigt få som kunde läsa. Men sen fick man börja hitta på olika sätt så att bara de man ville skulle kunna läsa texten. Brev stängdes med sigill som man stämplade. Då ser man att brevet inte öppnats av någon.

15 TOTEKOKNONIKOK ÄROR KOKULOL!
Chiffer Man hittade också på olika former av chiffer och osynlig skrift. Kan du rövarspråket? TOTEKOKNONIKOK ÄROR KOKULOL!

16 Andra koder Ibland behöver man koda fast det inte är hemligt, t ex Morsekod: betyder SOS I datorn är koden binära siffror: 1, 2,3,4 blir 1,10, 11,100 EAN-kod:

17

18 Griffeltavla Förr skrev man på en griffeltavla i skolan. Vad var en griffel? Hur såg tavlan ut? Griffel= ett gammaldags skrivredskap gjort av en speciell sorts lera. Leran var sällsynt – griffeln ersattes av kritor. Griffeltavla= föregångare till ”svarta tavlan”. Gjord av skiffer (en bergart)

19 Skrivmaskin Hur raderade man på skrivmaskinen?
I slutet av 1970-talet kom maskiner med inbyggd radering, en suddtangent. Denna fungerade så att man backade ett steg och slog sedan det felaktiga tecknet på nytt. Då försvann det, antingen genom att det skrevs över med vit färg, eller genom att en tejpremsa slogs mot papperet, vilken rev loss papperets ytskikt med det felaktiga tecknet.

20 Blindskrift Hur gör man bokstäver i blindskrift?
Bokstäverna består av en rektangel bestående av sex punkter i två lodräta kolumner med tre punkter i varje kolumn. Fyrkanten är inte större än att den täcks av en fingertopp.

21 Blindskrift Så här ser A, B och C ut

22 Innan kopieringsapparaterna?
Spritstencil/blåstencil Man skrev på ett speciellt papper. La det i en apparat där papperet blöttes i sprit. Texten överfördes till ett nytt papper.

23 Skrivmaskin och dator Skrivmaskinen uppfanns ca 1870.
En tangent för varje tecken. Framför papperet finns ett färgband som tangenten slår på. Om man ville ha fler likadana papper använde man karbonpapper.

24 Böcker De första böckerna var handskrivna.
I kloster satt munkar och skrev av böcker. Även bilder målade man av. Man var väldigt noga med att det skulle bli vackert. Konsten att skriva vackert kallas kalligrafi.

25 Tryckkonsten Johann Gutenberg uppfann konsten att trycka böcker i Tyskland år 1450. Man kunde trycka böcker innan Gutenberg men då tryckte man en hel sida i taget. Man tryckte med hjälp av ett trästycke där man karvat ut bokstäver. Det var oerhört tidskrävande!

26 Tryckkonsten De tidiga texterna som skulle tryckas sattes spegelvända, bokstav för bokstav, i ett så kallat kast - en mall. Genom att smeta lagom mycket trycksvärta på typerna och sedan pressa dem mot ett papper fick man en tryckt sida.

27 Gutenberg Gutenberg kom på att man kunde sätta ihop enskilda bokstäver. Han experimenterade också mycket med receptet på det perfekta bläcket. Han kom också på att man kunde ta en press som användes för att pressa vindruvor och använda den för att pressa typerna mot papperet.

28 Gutenberg Gutenbergs bibel är hans mest berömda verk.

29 Tryckkonstens betydelse
Tack vare tryckpressen blev böckerna billigare och därför tillgängliga till allt fler. En handskriven bönbok kunde kosta 18 årslöner för en dräng i 1300-talets Sverige En ny roman idag kostar ungefär en till två procent av en vanlig månadslön.

30 Tryckkonstens betydelse
Boktryckarkonsten har kanske mer än någon annan enskild uppfinning ändrat människans sätt att se på världen. Tryckpressen har varit mycket viktig för att sprida kunskap och åsikter och utöva makt. Den var en av grundstenarna i den vetenskapliga revolutionen på och 1600-talen. Utan tryckpressen hade teknisk och vetenskaplig kunskapsspridning gått långsammare och den vetenskapliga revolutionen under renässansen och upplysningen hade förmodligen aldrig ägt rum. Även åsikter kunde spridas långt snabbare än tidigare. Luthers 95 teser spreds med hjälp av tryckpressen över hela Tyskland på två veckor år 1518 och över hela Europa på två månader.

31 I dag… … trycker vi med hjälp av gummidukar eller plåtar med färg på.
En dator ser till att rätt färg hamnar på rätt ställe,

32 Digitala böcker Oftast är våra böcker och tidningar gjorda av papper.
Men hur kommer det bli i framtiden? Dagstidningar finns också på nätet. Kommer det finnas tidningsbud i framtiden?

33 Digitala böcker Digitala böcker kallas också e-böcker.
Visste du att du kan låna e-böcker från biblioteket via datorn?! https://www.bibliotekuppsala.se/ebocker

34 E-böcker läser man på mobilen, surfplattan eller datorn.
De går att köpa via olika sajter. Ibland finns det länkar till t ex filmer eller ordförklaringar. Det är ganska lätt att själv sprida en egen e-bok.

35 Översikt 3000 f Kr: Egypterna skriver på papyrus
100 f Kr: Man börjar skriva på papper i Kina 1000: Runstenar är vanliga 1500: Tryckkonsten spreds i Europa 1900: Skrivmaskinen används av författare och journalister 1990: skrivmaskinerna har ersatts av datorer 2012: Vi kan läsa tidningar och böcker digitalt

36 Vad händer i framtiden?


Ladda ner ppt "Teknik med papper och penna"

Liknande presentationer


Google-annonser