Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det här är också teknik Leksaker, musikinstrument, teknik inom jordbruket och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det här är också teknik Leksaker, musikinstrument, teknik inom jordbruket och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning."— Presentationens avskrift:

1 Det här är också teknik Leksaker, musikinstrument, teknik inom jordbruket och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

2 Leksaker En leksak ska vara utformad så att den fungerar till barnets motorik (alltså barnets förmåga att kontrollera sina rörelser). Den ska vara barnsäker, det får inte finnas smådelar som kan lossna. Barnen ska kunna lära sig något, eller till exempel träna fingrarna. Samtidigt ska den tilltala barnet men även den vuxna som oftast är den som köper leksaken.

3 Musikinstrument Alla musikinstrument är tekniska redskap – de har tillverkats för ett speciellt syfte. Ingen vet riktigt hur gammal musiken är. Det är mycket möjligt att våra förfäder skapade musik redan innan de ens hade ett riktigt språk. Man vet att schimpanser ibland samlas i ring och stampar en rytm, och att gibbonapor använder en sorts sång för att visa sina grannar om de vill vara vänner eller slåss. På liknande sätt gjorde troligen våra förfäder musik utan några tillverkade instrument. Så småningom kom de på att skapa slaginstrument av urholkade frukter och trästockar och använda djurhorn som blåsinstrument.

4 Mer avancerade musikinstrument är också äldre än man kanske tror
Mer avancerade musikinstrument är också äldre än man kanske tror. Till exempel har man hittat en 5000 år gammal bild av en harpa. Här hemma i Norden har man hittat bland annat stora bronslurar. De är ungefär 3000 år gamla. Lurarna är oftast S-formade och har inga hål eller ventiler. Men genom att blåsa olika starkt kan man ändå få fram tolv olika så kallade naturtoner. Forskarna tror att lurarna användes både som signalhorn och gudadyrkan.

5 Teknik i jordbruket Under loppet av tio år, runt 1950 förändrades det svenska jordbruket dramatiskt på samma sätt som samhället i övrigt. Folk flyttade från landsbygden till städerna. Traktorn, skördetröskan och handelsgödseln fick sina genombrott. Det ledde till kraftigt ökade skördar och det behövde betydligt färre arbetstimmar för samma mängd producerad mat. Därför behövdes inte lika många bönder för att försörja landet med livsmedel. År 1945 var det 30% av befolkningen som jobbade med jordbruk, idag är det 2 %.

6 Jordbruket utvecklas Jordbrukstekniken spelar en stor roll för hur våt samhälle ser ut i dag. Om vi inte hade modern teknik skulle minst 90% av befolkningen syssla med jordbruk för att maten skulle räcka. Jordbruket utgör också en av de viktigaste skillnaderna mellan oss och vissa länder t.ex. Afrika. Där ser jordbruket ut som i Sverige för 300 år sedan, 80% av jordbruket bedrivs med muskelkraft, utan maskiner. Det behövs en samhällsutveckling i stort, bland annat ett ökat utnyttjande av bensin och elström, för att lösa det problemet.

7 Dagens kor kan ge 12 000 liter mjölk per år
Dagens kor kan ge liter mjölk per år fick man knappt 4000 liter per år. Anledningarna till detta är flera: - kunskapen hos lantbrukarna ökar - man väljer kor som ger mycket mjölk och ser till att de får kalvar - tekniska framsteg ger bättre grödor = bättre mat till djuren - maskiner underlättar arbetet = bonden kan sköta fler djur

8 Jordbruket - miljö Det är inte bara fördelar med det högproduktiva jordbruket. Jordbruket är beroende av traktorbränsle och annan energi för att t.ex. producera handelsgödsel. Bra och billig mat kräver höga skördar och effektiva arbetsmetoder, vilket medför stora maskiner, vilket gör att utrustningen kostar mycket.

9 För att få höga skördar måste man återinföra den näring som grödan tagit bort.
Många lantbrukare har idag inga djur på gården och den näring som försvinner från jorden återförs inte. Därför gödslar lantbruket med handelsgödsel. Det är svårt att gödsla med exakt mängd och oftast klarar marken inte av att ta upp all näring. Det gör att överskottet rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav och orsakar problem i form av övergödning. Övergödning ger otroligt stora konsekvenser på vattnet, varav en av dem är algblomning

10 Ekologiskt jordbruk I framtiden kommer det ekologiska jordbruket att få allt större betydelse. Det har uppkommit som en reaktion mot att vi för närvarande överexploaterar jordens resurser och skapar miljöproblem. Ekologiskt jordbruk använder traditionella biologiska metoder, utan konstgödsling och kemisk bekämpning och med så få transporter som möjligt. Samtidigt utnyttjar man modern kunskap om markkemi och växternas behov, så att man ändå uppnår ganska goda skördar. På sikt finns det dock risk att skördarna blir för låga om näringen som återförs till marken blir för liten.

11 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar
Det mesta av tekniken används för att hjälpa människan. Ett funktionshinder innebär att det är något i kroppen som inte fungerar. Tack vare tekniska hjälpmedel har personer med funktionshinder idag mycket större möjligheter att leva självständigt. Kan ni komma på några förutom rullstolen?

12

13 Uppgift: leksak Du kan välja mellan att göra:
- en ny, mer avancerad sprattelfigur - en rörlig bild - figur med rörliga ögon Inspiration till dessa sätter din lärare upp på väggen. Fundera på hur du kan göra en egen variant på någon utav dessa saker. Börja med att skissa hur du ska göra på ett vitt papper. Du gör en sista skiss i ditt häfte när du har bestämt dig och testat dig fram. Bygg sedan din leksak Städa Fyll i arbetshäftet Visa upp din leksak för klassen och berätta hur den fungerar


Ladda ner ppt "Det här är också teknik Leksaker, musikinstrument, teknik inom jordbruket och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser