Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klubbens värdediskussion. Källor Aaltonen & Junkkari : Yrityksen arvot ja etiikka Värdegallupen som förverkligades under perioden 2002/2003 Finländska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klubbens värdediskussion. Källor Aaltonen & Junkkari : Yrityksen arvot ja etiikka Värdegallupen som förverkligades under perioden 2002/2003 Finländska."— Presentationens avskrift:

1 Klubbens värdediskussion

2 Källor Aaltonen & Junkkari : Yrityksen arvot ja etiikka Värdegallupen som förverkligades under perioden 2002/2003 Finländska lionsvärden som godkändes i Tavastehus årsmöte 2009 på basis av värdegallupen 16.8.2011 Ossi Eloholma2

3 Värdens betydelse för klubben Senast på 1980-talet erkände man känslornas betydelse i beslutsfattande Lionsorganisationen har från början haft höga etiska värden (Lions-årsbokens sida A8) Varje klubb har sina egna värderingar som preciserar till vissa delar lions gemensamma värden Klubbens värden och deras betydelse för klubben klarnar bäst i en förberedd värdediskussion Det är speciellt viktigt för nya medlemmar att känna till klubbkulturens specialdrag och klubbens värden 16.8.2011 Ossi Eloholma3

4 Vad är ett värde? Ett värde är något vi anser som viktigt Värden är val som leder den praktiska verksamheten antingen medvetet eller omedvetet Ett värde är en livsinställning Värden är generella fallenheter att sträva mot vissa mål Ett värde är förmågan att säga också ”NEJ” Värden förankras både i förnuftet och känslorna Värden är samfundets viljetillstånd 16.8.2011 Ossi Eloholma4

5 Värdens fördelning 1  Vi talar om ett värde beroende på hur vi värderar ett ärendes eller en saks egenskaper från vår egen eller vårt samfunds synvinkel. Då är det frågan om s.k. vardagsvärden.  Det andra bruket för ordet ”värde” hänvisar till etik. I vår kultur är vissa förfaringssätt allmänt godkända värden, vår etiks hörnstenar. Det är frågan om etiska värden. 16.8.2011 Ossi Eloholma5

6 Värdens fördelning 2 En del av värden hör till förnuftets och systemens värld. Då rör vi oss bland lagar och regler. Andra värden är fullständigt från känslornas och upplevelsernas värld. Dessa värden är inte uppskrivna dokument; de finns inom oss. 16.8.2011 Ossi Eloholma6

7 16.8.2011 Ossi Eloholma77 7 Värdefältet Förnuft Känslor VardagsvärdenEtiska värden

8 16.8.2011 Ossi Eloholma88 Förnuft Känslor Vardagsvärden Etiska värden EffektivitetsfältPrincipfält Idealismens fältIndividfält Värdefältets fördelning

9 LionsTOP 10 2003 16.8.2011 Ossi Eloholma9 VärdeSvar Tjänstvillighet453 Aktivitet333 Talkoanda287 Hjälpsamhet243 Människonärhet211 Pålitlighet208 Fosterländskhet205 Rättvishet184 Ansvarsfullhet175 Ärlighet150

10 16.8.2011 Ossi Eloholma10 Värdefält, lions Förnuft Känslor Vardagsvärden Etiska värden Principfält Idealismens fältIndividfält Fosterländskhet Pålitlighet Rättvishet Ärlighet Ansvarsfullhet = Förtroende Talkoanda Aktivitet =Talkoanda Tjänstvillighet Hjälpsamhet = Tjänstvilja Människonärhet Effektivitetsfält

11 Värderymden Värderymden är inte bara tvådimensionell utan den har även andra dimensioner. Det talas om synliga och dolda värden. Nästan samma betydelse har orden målvärden och brukvärden. Med hjälp av förfrågningar och diskussioner får vi fram brukvärden, medan målvärden definieras av klubben så att det profilerar klubben. Man bör akta sig för en för stor skillnad mellan brukvärden och målvärden. 16.8.2011 Ossi Eloholma11

12 Målvärden Målvärden och riktningsvärden beskriver vår medvetna strävan att förändra vår verksamhet mot överenskomna värden. Målvärden beskriver tillstånd: ”Detta vill vi vara”. Förvandlingen av målvärden till vardagsvärden tar flera år eftersom det kräver en kulturförändring. Då är värden medvetna eller t.o.m. omedvetna Målvärden bör inte vara för långt ifrån klubbens vardagsvärden. 16.8.2011 Ossi Eloholma12

13 Rollvärden I vissa situationer beter vi oss offentligt enligt vår rolls värden. Ett rollvärde är alltid ett ytligt värde. Måttligt använt kan ett rollvärde också vara en god utgångspunkt. Ett rollvärde i sin mest negativa form är kappvändning. 16.8.2011 Ossi Eloholma13

14 Lions värden Fosterlandet och världen Förtroende Tjänstvillighet Talkoarbete Människonärhet 16.8.2011 Ossi Eloholma14

15 Fosterlandet och världen 16.8.2011 Ossi Eloholma15 Vi tjänar huvudsakligen vår hemort och vårt hemland. Vi är redo att ge humanitär hjälp till utvecklande länder.

16 Förtroende Man kan lita på lions eftersom de är ärliga och rättvisa. De beter sig ansvarsfullt och man kan ha förtroende för dem. 16.8.2011 Ossi Eloholma16

17 Tjänstvillighet Lions har anslutit sig till lionsorganisationen för att de är tjänstvilliga och hjälpsamma, i synnerhet gentemot de sämre ställda i vårt samhälle. Lions vill också medverka i samhället genom att försäkra ungdomen en bättre framtid. 16.8.2011 Ossi Eloholma17

18 Talkoanda Aktivt talkoarbete är lions sätt att hjälpa, antingen med egna händer eller genom att samla in medel med aktiviteter för att hjälpa våra medmänniskor. Talkoarbete är ett purfinskt sätt att hjälpa medmänniskor utan strikt organisering tillsammans med vänner. 16.8.2011 Ossi Eloholma18

19 Människonärhet Vi vill i vårt servicearbete stå nära dem vi tjänar. Vi känner närhet med varandra i vår klubbverksamhet. 16.8.2011 Ossi Eloholma19


Ladda ner ppt "Klubbens värdediskussion. Källor Aaltonen & Junkkari : Yrityksen arvot ja etiikka Värdegallupen som förverkligades under perioden 2002/2003 Finländska."

Liknande presentationer


Google-annonser