Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från godkända utförare inom familjerådgivning i Ekerö kommun Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Mälardalen AB Kontaktinformation: Jane.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från godkända utförare inom familjerådgivning i Ekerö kommun Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Mälardalen AB Kontaktinformation: Jane."— Presentationens avskrift:

1 Information från godkända utförare inom familjerådgivning i Ekerö kommun Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Mälardalen AB Kontaktinformation: Jane Klingner, verksamhetschef Telefon: 08 525 098 56 Mottagning: Hagagränd 1, Stockholm www.samtalshuset.se Antal anställda: 8 Utbildning: Personal med olika kompetenser, alla med vidareutbildning inom socialt arbete och psykoterapi. Alla är specialister inom sina respektive kompetensområden. Erfarenhet av liknande verksamhet: Samtalshuset bedriver kommunal familjerådgivning, par- och relationssamtal samt psykoterapeutiskt behandlingsarbete. En tredjedel av våra kunder, cirka 500 kunder per år, utgörs av privatsökande par i olika konstellationer. Specialkompetens: Familje- och föräldrapsykologi – Rättspsykologi – Erfarenhet av arbete med kris och trauman (PTSD), bl.a. torterade flyktingar – Erfarenhet av integrationsproblem i familjer från andra kulturer – Metoden Familjekonstellationer och systemteori – Medlingsarbete vid separationer – Alkoholproblematik. Språkkunskaper: Vi erbjuder transkulturellt stöd på flera språk, ex. engelska, polska, ryska, estniska, dari/persiska. Företagets mål och verksamhetsinriktning: Samtalshuset är en privat finansierad verksamhet med värdegrunden om god tillgänglighet, hög kvalitet och överkomliga priser. Basen i verksamheten utgörs av samtalet och det mänskliga mötet. Vi jobbar med familjerådgivning samt olika former av par- och relationssamtal och med psykoterapeutiskt behandlingsarbete till enskilda individer och större eller mindre grupper. Vi jobbar ofta ensamma men kan också, när det behövs och är lämpligt, arbeta som behandlingsteam med flera kompetenser.

2 Företagets arbetssätt: Alla relationer har perioder av upp och nedgång, där man hamnat i en akut kris och allt bara ställts på sin spets. Rådgivningssamtalen ska hjälpa er att föra processen i relationen framåt. Att hitta en gemensam väg för att fortsätta framåt. Eller för den del ibland även, när ni bestämt er för det och är överens, att avsluta er relation. Ett rådgivningssamtal ska hjälpa er att föra en lugn och värdig dialog. Vi hjälper er i läkningsprocessen, utan att någon ska känna sig förfördelad eller som förlorare. Företagets klagomålshantering: Alla reklamationer tas emot och dokumenteras av oss. Vår grundinställning avseende eventuella klagomål från våra besökare är att alltid söka efter en kompromisslösning som tillfredsställer båda parter. Vi erbjuder dessutom ett kostnadsfritt byte av familjerådgivare enligt vår kvalitetspolicy. Synpunkter som avser generella kvalitetsförbättringar och önskemål om förändringar av vår familjerådgivningstjänst kommer i möjligaste mån att arbetas in i framtida arbetsinstruktioner för våra familjerådgivare. Företagets kvalitetsarbete och uppföljning: Vi har en tydlig policy och arbetsinstruktion för alla som jobbar på mottagningen. I denna beskrivs hur vi ska arbeta, hur vi ska möta dig när du besöker oss och hur terapiarbetet ska gå till. Vi har också en rutin för att samla in synpunkter från våra besökare, med ett uppföljningskort för att ge oss återkoppling på vårt sätt att arbeta. Du får kortet vid första besöket och kan portofritt lägga det på närmaste brevlåda när du besvarat de enkla frågorna. Av erfarenhet vet vi också att alliansen mellan dig och din familjerådgivare är av avgörande vikt för ett gott resultat. Som en ytterligare åtgärd för att säkerställa en så god kvalitet som möjligt så ger vi dig därför alltid möjligheten att byta rådgivare. Du behöver då naturligtvis inte betala för det första samtalet med den nya rådgivaren. Eventuella tilläggstjänster: Om behovet uppstår erbjuder vi samtalsstöd och psykoterapeutiskt behandlingsarbete som ligger utanför den normala familjerådgivningen. Vi samarbetar i förekommande fall även med läkare, familjerättsjurister och/eller ekonomer.


Ladda ner ppt "Information från godkända utförare inom familjerådgivning i Ekerö kommun Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Mälardalen AB Kontaktinformation: Jane."

Liknande presentationer


Google-annonser