Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografi Naturresurser, hållbar utveckling och befolkningsfördelning 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografi Naturresurser, hållbar utveckling och befolkningsfördelning 1."— Presentationens avskrift:

1 Geografi Naturresurser, hållbar utveckling och befolkningsfördelning 1

2 Vad är en naturresurs? Naturresurser är allt i naturen som efterfrågas av människan. Det gäller både det som utnyttjas och det som inte utnyttjas. Det kan också vara sådant som inte ens har upptäckts. Det finns olika typer av naturresurser. Vissa resurser är i princip outtömliga, till exempel strålning från solen eller vind. Andra kräver viss skötsel men är förnybara, till exempel vatten, djur och växter. En tredje typ finns det bara en viss mängd av. Av dessa kan en del återanvändas, till exempel sand och mineral. Andra förstörs vid användning, till exempel olja och kol. 2

3 3

4 4

5 Sveriges naturresurser
Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. 5

6 Resurser runt om på jorden
6

7 Hållbar utveckling 7

8 Ekologisk hållbar utveckling
Ekologisk hållbar utveckling handlar om kunskapen om naturen och dess funktion samt hantering i samhället av dessa naturresurser. Till detta kan också läggas till kunskap om de olika miljöproblemen. Vissa nyckelord kan vara naturresurser, naturresursanvändning, ekologi, kretslopp, miljöproblem. 8

9 Social hållbar utveckling
Social hållbar utveckling handlar om att människor får kunskap om sin sociala position och förvärvar kunskaper och resurser så att de kan bibehålla en hållbar situation eller arbeta för att få en sådan position. Att vi får våra mänskliga basbehov tillfredsställda. Vissa nyckelord kan vara, hälsa och hälsobegreppet, samhällets funktion, alla olika gruppers (oavsett genus, etnicitet, ursprung, ålder och sexuell läggning) delaktighet i samhällsystem, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktlösning m m. 9

10 Ekonomisk hållbar utveckling
Ekonomisk hållbar utveckling handlar om ekonomiska samhällsstudier med fokus på naturresursfrågor. Där studeras ekonomi som ett medel för att uppnå mål som har med social och ekologisk hållbar utveckling att göra. Vissa nyckelord kan vara resursanvändning, relationer Nord-Syd, fattigdomsbekämpning, förändrade konsumtionsmönster, minskade befolkningstillväxt, integrerad miljö och utveckling i beslutsfattande, miljöskatter och avgifter (och deras funktion), allmänna tillgångarnas tragedi m m. 10

11 Varför behövs en hållbar utveckling?
Vad kan göra att det blir svårt att nå? 11

12 Ojämlika livsvillkor 12

13 Vart bor alla människor?
Fördelning av världsbefolkning, konsekvenser. Världens mest befolkade länder är Kina och Indien. 13

14 Fattiga och rika länder
Men hur är det då med fattigdom, finns det ett samband mellan mycket människor och fattiga levnadsförhållanden? – Oh ja, ju mer fattigdom, desto snabbare befolkningstillväxt. Afghanistan och Kongo växer snabbast och är fattigast. Avskaffas fattigdomen så kommer befolkningen att sluta växa. (Källa: DN) 14

15 15

16 Organisationer som vill hjälpa
Organisationer som arbetar för att förbättra människors livsvillkor. 16

17 17


Ladda ner ppt "Geografi Naturresurser, hållbar utveckling och befolkningsfördelning 1."

Liknande presentationer


Google-annonser