Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reformationstidens teologi Reformationstiden innebär ett brott med den rådande medeltidens teologiska tänkande genom ny teologisk stil, Reformationstiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reformationstidens teologi Reformationstiden innebär ett brott med den rådande medeltidens teologiska tänkande genom ny teologisk stil, Reformationstiden."— Presentationens avskrift:

1 Reformationstidens teologi Reformationstiden innebär ett brott med den rådande medeltidens teologiska tänkande genom ny teologisk stil, Reformationstiden innebär ett brott med den rådande medeltidens teologiska tänkande genom ny teologisk stil, Med ny inriktning som en återgång till mera bibliska grunder med hänsyn till trossystemen, den teologiska etiken och kyrkans strukturer Med ny inriktning som en återgång till mera bibliska grunder med hänsyn till trossystemen, den teologiska etiken och kyrkans strukturer Reformationen gav upphov till en hel samling av olika slags protestantiska kyrkor Reformationen gav upphov till en hel samling av olika slags protestantiska kyrkor Den geografiska kontexten är den västeuropeiska med tyngdpunkter i Tyskland, Frankrike och Schweiz, men den streds i lite vidare kretsar så att t.ex. calvinismen spred sig österut t.ex. till Ungern Den geografiska kontexten är den västeuropeiska med tyngdpunkter i Tyskland, Frankrike och Schweiz, men den streds i lite vidare kretsar så att t.ex. calvinismen spred sig österut t.ex. till Ungern

2 Reformationstidens teologi Centrala teologiska gestalter är här Martin Luther, Philip Melancton, Huldrych Zwingli och John Calvin Centrala teologiska gestalter är här Martin Luther, Philip Melancton, Huldrych Zwingli och John Calvin Det handlar därför också om Universitetet i Wittenberg, om Zurich och om Geneve, som under denna tid var en självständig stadsstat. Det handlar därför också om Universitetet i Wittenberg, om Zurich och om Geneve, som under denna tid var en självständig stadsstat. Samtida med denna teologiska reformperiod expanderar kristendomen till både nord- och sydamerika gm engelska puritaner och spanska/portugisiska missionärer Samtida med denna teologiska reformperiod expanderar kristendomen till både nord- och sydamerika gm engelska puritaner och spanska/portugisiska missionärer Dessa expensioner kom senare under den nya tidens teologiska utveckling att bli synliga och mera betydelsefulla Dessa expensioner kom senare under den nya tidens teologiska utveckling att bli synliga och mera betydelsefulla Reformationstidens teologi kom tillsammans med expensionstiden att för första gången att bli en mera global angelägenhet – dvs. centreringen till Europa och Medelhavsregionen bryts härmed ordentligt Reformationstidens teologi kom tillsammans med expensionstiden att för första gången att bli en mera global angelägenhet – dvs. centreringen till Europa och Medelhavsregionen bryts härmed ordentligt

3 Reformationstidens teologi Som sådan är reformationsperioden en ganska heterogen och komplex företeelse som går långt bortom det teologiska nytänkande som de ledande teologerna gav uttryck för Som sådan är reformationsperioden en ganska heterogen och komplex företeelse som går långt bortom det teologiska nytänkande som de ledande teologerna gav uttryck för Inte bara en kyrklig reform utan också en politisk, social, ekonomisk Inte bara en kyrklig reform utan också en politisk, social, ekonomisk Agendan för reformationen var också ganska lokala eller regionala – det som djupt berörda Tyskland fick t.ex. ingen verkan i England Agendan för reformationen var också ganska lokala eller regionala – det som djupt berörda Tyskland fick t.ex. ingen verkan i England Reformationen fick också fart på den katolska kyrkan – oroligheterna mellan Tyskland och Frankrike fick påven Paulus den III att kalla till konciliet i Trent 1545 - samtidigt började man inom den katolska kyrkan ta ställning till de protestantiska tankarna Reformationen fick också fart på den katolska kyrkan – oroligheterna mellan Tyskland och Frankrike fick påven Paulus den III att kalla till konciliet i Trent 1545 - samtidigt började man inom den katolska kyrkan ta ställning till de protestantiska tankarna

4 Reformationstidens teologi Med termen reformationstidens teologi kan man mena Med termen reformationstidens teologi kan man mena –A) den lutherska reformationen –B) den calvinistiska eoch reformerta reformationen –C) den radikala reformationen eller anabaptisterna –D) den katolska motreformationen Man kan också i snävare mening tala om protestantisk reformation varvid D) utelämnas Man kan också i snävare mening tala om protestantisk reformation varvid D) utelämnas Eller ’mainstream’-reformationen (eller den magistrala reformationen) varvid också C) bortlämnas Eller ’mainstream’-reformationen (eller den magistrala reformationen) varvid också C) bortlämnas –’den magistrala’ reformationen hänför sig till synen på kyrkans förhållande till staten termen ’protestant’ kommer från år 1529 som innebar en protest av 6 tyska prinsar och 14 städer mot den katolska kyrkans övervälde, en protest för samvetsfrihet och rättigheter för religiösa minoriteter termen ’protestant’ kommer från år 1529 som innebar en protest av 6 tyska prinsar och 14 städer mot den katolska kyrkans övervälde, en protest för samvetsfrihet och rättigheter för religiösa minoriteter


Ladda ner ppt "Reformationstidens teologi Reformationstiden innebär ett brott med den rådande medeltidens teologiska tänkande genom ny teologisk stil, Reformationstiden."

Liknande presentationer


Google-annonser