Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Venport 2011-11-25 Ritva Kiiski Berggren OpC NUS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Venport 2011-11-25 Ritva Kiiski Berggren OpC NUS."— Presentationens avskrift:

1 Venport 2011-11-25 Ritva Kiiski Berggren OpC NUS

2 Indikation Upprepade infusioner med kärlretande l. vävnadstoxiska medel Långtids-TPN: silikonslang tål bättre (Groshong) Svårstucken Regelbunden blodprovstagning Multipla läkemedel, blodprodukter: överväg 2/3-lumen tunnelerad CVK Önskar access utan synliga delar (jmfr PICC-line, tunnelerad CVK) Frihet med bad, bastu

3 Tabell 1. Vissa kärlretande substanser och deras egenskaper OsmolalitetpHBenämningExempel < 4.1SurVancomycin Doxicyclin Dopamin >9.0BasiskAcyclovir Fenytoin Sulfa-tmp > 350 mOsm/literHyperosmolärNäringslösning med glucos > 100 g/l eller aminosyror > 50 g/l

4 Val av port NUS: > 10 kg8 Fr < 10 kg6 Fr Ev. mellanstorlek? ”Power”Port, -P.A.C. etc: tål 5 ml/sec (300 PSI) Titan Hårdplast Membran tål ca 2000 nålstick

5 Arbetsgång 1) Patientförberedelse 2) Identifiera kärl – Ultraljud rekommenderas ( US Dep´t of Health and Human Services 2008: Guidelines on the insertion and management of central venous access devices in adults) 3) Lokalanestesi 4) Steril tvätt och dukning 5) Access ven → ledare - Microintroducer v.b. 6) Förbereda fickan för dosan

6 Arbetsgång (forts.) 7)Dilatator 8)Tunnelering 9)Anslut den förberedda dosan (spola NaCl) 10)Hållsutur 11)Hudsutur 12)Bandage

7 Planering Notera markering för dosan. Lätt att att hamna för långt ner. Stor byst -> dragning nedåt i vertikal position (risk för kateterdislocering ) V.jug.interna V. subclavia

8 Ultraljud – komprimering av ven Gillman et al. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2010 18:39 doi:10.1186/1757-7241-18-39

9 Ultraljud minskar risken för pneumothx och antalet stickförsök Orsi J Vasc Access 2000;1:1:73

10 Lokalanestesi Lidocain 10 mg/ml 8 ml+ NaBic 2 ml Reglerar pH, snabbt anslag, svider mindre Bupivacain 2,5 mg/ml c. adr. Vasokonstriktion, duration

11

12 Langers linjer

13 Seldinger-teknik (Lund)

14 Atlas of Pelvic Surgery

15

16 ”No-touch” Minimera hudkontakt och manipulering av kateter (kontaminationsrisk) Byte av handskar Håll med pincett Tunnelering från insticket mot fickan Genomlys för placering av spets vid ingången till hö. förmak (nolla bordet för en mer realistisk läge för hjärtat) Klipp till rätt längd

17 Genomlysning Kateterspets strax ovan carina. Djupa andetag = visualisera kateterns rörelse

18

19 Förbered dosan med NaCl Koppla ihop dosa och slang Placera dosan i fickan Sätt 2 hållsuturer (PolySorb el. dyl.) på var sin sida av slangen, fixera i pectoralis-fascian Behövs ej? McNulty Cardiovasc Intervent Radiol 2009 dec 3 e-pub: 534 portar, ej sutur → bara 1 ”snurrade” runt Spola 20 ml NaCl + 5 ml Heparin 100 E/ml om nål inte sätts på en gång Hudsutur t.ex. absorberbar intracutan sutur (Caprosyn, Biosyn) Sätt nål (Huber ej-skärande) v.b. (svullnad 48+ timmar)

20 Huber-nål

21 Komplikationer akuta 1 % - sena 6 -7 % Pneumothorax0 - 2 % Synlig 3-72 h senare; rutin postop rtg fångar inte Brown J Am Coll Surg 2009;208:517 Blödningovanlig Trc > 40, INR < 1,4 Infektion5 – 7 % Unga, hematologpt Ab-profylax ej rutin (immunosupprimerade skall ha)

22 Komplikationer forts. Trombos1 – 3 % Alltid fibrinskida runt katetern Ca-pt ökad koagulabilitet Ak-profylax ej effekt Kateterfraktur, dislocering 1 – 2 % Extravaskulär migrering 1 – 2 % Benham J Vasc Interv Radiol 2007

23 Bretal invasivecardiology.com


Ladda ner ppt "Venport 2011-11-25 Ritva Kiiski Berggren OpC NUS."

Liknande presentationer


Google-annonser