Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärrvärme 1. I fjärrvärmeverket kokar man vatten. Som bränsle används bland annat rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin, avfall och förnybara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärrvärme 1. I fjärrvärmeverket kokar man vatten. Som bränsle används bland annat rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin, avfall och förnybara."— Presentationens avskrift:

1 Fjärrvärme 1. I fjärrvärmeverket kokar man vatten. Som bränsle används bland annat rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin, avfall och förnybara bränslen. 2. I fjärrvärmeverket omvandlas bränslet till värmeenergi som hettar upp fjärrvärme- vattnet till mellan 70-120 grader. Från värmeverket pumpas vattnet ut i fjärrvärme- nätet och sedan vidare till kunden. 3. Vattnet når kundens fjärrvärmecentral. I en värmeväxlare överförs värmen till husets element och vattnet värmer också husets kranvatten. Det avkylda vattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp på nytt. Källa: Svensk Fjärrvärme, www.svenskfjarrvarme.se

2 2. Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar el. Värmen i ångan kondenseras och överförs till fjärrvärmesystemet. 1. I kraftvärmeverket görs både el och värme. I många svenska kraftvärmeverk eldas biobränsle, det vill säga spill från våra skogar, naturgas eller avfall. Kraftvärme 3. Från kraftvärmeverket skickas elen via ett rikstäckande elnät, medan fjärr- värmen når oss via det lokala fjärrvärme- nätet. Elen når oss sedan i eluttaget hemma där vi kan koppla in lampor etc. Fjärrvärmen värmer både element och varmvatten så vi får det varmt och skönt hemma och kan ta ett hett bad. Källa: Svensk Fjärrvärme, www.svenskfjarrvarme.se

3 Fjärrkyla 2. Själva tekniken är enkel. Man kyler vatten och slussar sedan ut det genom fjärrkylenätet som sedan ansluter till skolor, sjukhus, kontor etc. 3. I huset ansluter man oftast till byggnadens egna kylsystem med en värmeväxlare och fjärrkylan kyler den luft som går ut i det vanliga ventilationssystemet. 1. Liksom fjärrvärme tar fjärrkyla tillvara på spillvärme som annars skulle gått förlorad, t ex vid avfallsförbränning eller produktion av kraftvärme. Även värmepumpar kan användas för att framställa både värme och kyla och i vissa fall hämtas kyla från sjöar. Källa: Svensk Fjärrvärme, www.svenskfjarrvarme.se


Ladda ner ppt "Fjärrvärme 1. I fjärrvärmeverket kokar man vatten. Som bränsle används bland annat rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin, avfall och förnybara."

Liknande presentationer


Google-annonser