Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Forskningscentralen för de inhemska språken Finsk enkät om språkrådgivning 2009 Riitta Eronen och Salli Kankaanpää 2/9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Forskningscentralen för de inhemska språken Finsk enkät om språkrådgivning 2009 Riitta Eronen och Salli Kankaanpää 2/9."— Presentationens avskrift:

1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Forskningscentralen för de inhemska språken Finsk enkät om språkrådgivning 2009 Riitta Eronen och Salli Kankaanpää 2/9 2009

2 Förslag för en enkät (2008) Vi avgränsar undersökningen till språkrådgivningens kunder, vilka behov de har och hur nöjda de är med rådgivningen m.m. Vi undersöker frågorna i rådgivningen huvudsakligen ur frågeställarens synvinkel. En detaljerad undersökning av frågorna i rådgivningen sker inom ett eget projekt som inte genomförs som enkät. Enkäten skulle kunna ske genom ett elektroniskt enkätprogram/webbaserat enkätverktyg (t.ex. Webropol: www.webropol.com).www.webropol.com

3 Nätverksmötet 2008 Nätverksmötet beslutade att representanter från nämnderna i Finland och i Danmark utarbetar en plan och ett förslag att ta ställning till. Det har vi inte gjort. I stället har vi i Finland gjort vår undersökning om vår språkrådgivning

4 Den finska undersökningens syfte Frågor om kunderna: Vem ringer rådgivningen, vilka behov har de och hur nöjda har de varit med den rådgivning de fått? Också: Vilka frågor ställs i rådgivningen?

5 Den finska språkvårdens telefonrådgivning sedan 1945 numera 7 000–8 000 samtal per år, cirka 40 samtal per dag måndag och fredag kl. 9–11.30, tisdag–torsdag kl. 9–14

6 Metod En elektronisk enkät (32 frågor), som kunderna fick via det webbaserade enkätverktyget Webropol. Vi bad om e-postadress i slutet av varje rådgivningssamtal. Klassificering mest på förhand (flervalsfågor), men också i efterhand (öppna frågor) Den gamla svenska versionen finns på adressen https://www.webropol.com/P.aspx?id=252873&cid=28185081

7 Material Vi skickade ut 635 blanketter (617 elektroniska blanketter + 18 blanketter per post). 523 frågeställare svarade (svarsprocent 82). 2 månader (15 april – 12 juni 2009) Vi fick sammanlagt 961 telefonsamtal under perioden, men vi bad inte om adresser alla dagar eller under alla pass (t.ex. om en enskilda rådgivare hade sitt andra pass under en vecka). Några kunder avslutade samtalet innan vi hann be om e-postadressen. (122 + 125) Ytterligare några (53) ville inte ge sin adress (18 av dem hade redan svarat enkäten och ville inte svara igen).

8 Hur många frågor ställde du senast när du ringde Finska språkbyråns rådgivning? (antal svarande: 522) 1 2 3 4 eller flera vet inte

9 Rådgivningsenkäter Den nordiska undersökningen 1984–1985 Den finska undersökningen 1999 Den danska undersökningen 2007 Den finska undersökningen 2009

10 Metod En elektronisk enkät (32 frågor), som kunderna fick via det webbaserade enkätverktyget Webropol. Vi bad om e-postadress i slutet av varje rådgivningssamtal. Klassificering mest på förhand (flervalsfågor), men också i efterhand (öppna frågor) Den gamla svenska versionen finns på adressen https://www.webropol.com/P.aspx?id=252873&cid=28185081

11

12 Automatisk återgivning av resultat (t.ex. stapeldiagram)

13 Frågor i enkäten (32 st.) Bakgrundsinformation (5: kön, ålder, modersmål…) Vilka och hur många frågor ställde du i rådgivningen, och varför? (8) Frågor om skrivande i arbetet (5) Rådgivningens kvalitet (4) Hur använder du dig av telefonrådgivningen? (4) Andra språkliga hjälpmedel (5) Själva enkäten (1)

14 Vad arbetar du med? (425) offentlig förvaltning massmedier på förlag inom reklambranschen på annat företag med undervisning annat, vad? inom en organisation som frilans

15 Hur mycket skriver du på finska i ditt arbete? (425) mycket i viss mån ganska lite knappast alls

16 Vilka andra språk skriver du på? (283) svenska engelska andra språk, vilka?

17 Var sökte du svar på din fråga innan du ringde till språkrådgivningen? (520) på andra webbplatser i finska ordböcker i tvåspråkiga ordböcker i språkhandböcker i språkvårdens tidskrift Kielikello i någon annan källa? Vilken? ingenstans på Finska språkbyråns webbplats

18 Vad handlade din fråga om? (458) sär- eller sammanskrivning stor eller liten bokstav skiljetecken val av ordform ordval meningsbyggnad ett ords eller uttrycks betydelse ett ords eller uttrycks stil ett ords eller uttrycks etymologi

19 ”Heter det eKirja eller e-kirja?” (’eBook’) ”Atk-suunnittelija eller it-suunnittelija?” (ung. ’it-arkitekt ’)

20 ”Hur ska de muslimska högtiderna id al-fitr och id al- adha skrivas?” ”Stavas det burka eller burkha, och ska det vara taliban eller taleban?” Translittereringen av arabiska namn. ”Är saundi och live gångbara ord i ett examensarbete; är saundi finska?” ”Hur ska man använda ordet Committee?”

21 ”Jag frågade vilket ord som bäst motsvarar det svenska utleveransdatum. Vi stannade för lähetyspäivämäärä”. ”Hur ska man skriva namnet Flybäcken i en finsk text så att man får med ledet puro (’bäck’)?”

22 Vart hörde din fråga? (522) till arbetet till studier till privat språkanvändning till något annat område, vilket?

23 I vilket syfte frågade du råd? (520) för finslipning av min egen text för granskning av någon annans text för översättning för texttolkning för allmänna reflektioner kring språkbruk i annat syfte, vilket?

24 Och vad resulterar svaren i? bruksanvisning, bröllopsinbjudan, broschyr, direktmarknadsföring, direktreklam, (officiellt) dokument, domstol, etikett, examensarbete, intranät, intyg, katalog, konsert, kundtidning, köpehandling, livsmedelsförpackning, lärobok, manuskript, matportionsförpackning, meny, myndighetsbeslut, programblad, protokoll, reklam, skola, skylt, studiehandbok, tal, telefonkatalog, text-tv, utställning, visitkort...

25 ” Telefonrådgivningen är oumbärlig när man inte hittar svar i böckerna.” ”Det är bra att inte alltid vara hänvisad till webben.” ”Det borde gå att ringa efter kl. 16 någon dag, så att man inte behöver ringa av privata skäl på arbetstid.”

26 Vilket omdöme ger du om Språkbyråns telefonrådgivning? (518) utmärkt bra acceptabel dålig


Ladda ner ppt "Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Forskningscentralen för de inhemska språken Finsk enkät om språkrådgivning 2009 Riitta Eronen och Salli Kankaanpää 2/9."

Liknande presentationer


Google-annonser